Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

87 / 0 Meclis kararı

87 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 87 / 0

ÖZÜ : Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve 16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 9.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

            Gündemin 4.maddesinde yer alan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve

16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 9.maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 9 - Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü tarafından hazırlanan Memur boş kadro ve Memur dolu kadro değişiklik cetvelleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur boş kadro ve Memur dolu kadro değişiklik cetvelleri aşağıda açıklandığı şekliyle oybirliği ile uygun görülmüştür.

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU*

KODU

7815

GİH

Veznedar

5

1

7825

GİH

V.H.K.İ.

5

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

7825

GİH

V.H.K.İ.

10

1

7825

GİH

V.H.K.İ.

7

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

OLARAK YAZILACAKTIR.

 

(III) SAYILI CETVEL : DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

(MEMUR)

 

 

İLİ

: ANTALYA

 

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

 

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

DOLU  KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

UNVAN

UNVAN

a-Personelin Müktesebi

 

 

 

b-Personelin Öğrenim Durumu

KODU*

KODU

c-Personelin Hizmet Süresi

 

 

d-Dolu Kadro Değişiklik Gerekçesi

6835

GİH

Şef

7

1

6835

GİH

Şef

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- 2.Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 7 yı1  9 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

10

1

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

1

a-10.derecenin 3. kademesi b- 2. Mes.Lisesi Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 7 yı1  6 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7825

GİH

V.H.K.İ.

10

1

7825

 

V.H.K.İ.

7

1

a-10.derecenin 3. kademesi b- 2. Mes.Lisesi Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 7 yı1  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7950

GİH

Şoför

7

1

7950

GİH

Şoför

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- 2. Orta Okul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 17 yı1 2 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7950

GİH

Şoför

7

1

7950

GİH

Şoför

5

1

a-6.derecenin 2. kademesi b- 2. Orta Okul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 22 yı1 9 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8505

TH

Mimar

5

1

8505

TH

Mimar

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 9 yı1 3 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

5

1

8500

TH

Mühendis

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 9 yı1 8 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

5

1

8500

TH

Mühendis

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 9 yı1 5 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

5

1

8500

TH

Mühendis

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 6 yı1 5 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

5

1

8500

TH

Mühendis

3

1

a-5.derecenin 3. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 10 yı1 8 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

5

1

8500

TH

Mühendis

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- 2. Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 12 yı1 11 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

5

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 3. kademesi b- 2. Meslek Y.O. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 13 yı1 7 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

5

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2. Meslek Y.O. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 10 yı1 11 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

5

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2. Meslek Y.O. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 13 yı1 3 ay  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

OLARAK YAZILACAKTIR.


Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı