Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

90 / 0 Meclis kararı

90 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 90 / 0

ÖZÜ : Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve 16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 12.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

            Gündemin 4.maddesinde yer alan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve

16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 12.maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 12- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tespit edilen Halk ekmek büfesi yerlerinin 2886 sayılı kanuna istinaden kiraya verilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 38 noktada 3x2 mt. Ebatlarında Halk Ekmek Büfesi yapmak kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür. 

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı