Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

94 / 0 Meclis kararı

94 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 94 / 0

ÖZÜ : Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve 16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 16.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

            Gündemin 4.maddesinde yer alan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve

16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 16.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 16- Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklı Mahallesi 273,15 m2 miktarındaki 271 ada 8 parselin komşu parsel malikine satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklı Mahallesi 271 ada 8 parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi hükümleri gereğince komşu parsel malikine mevzuatına uygun olarak satılması.

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı