Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

299 / Meclis kararı

299 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 299 /

ÖZÜ : Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebinin Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 8.sırasında yer alan; Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu yerin, ilgili Kanunlarınca imar planına trafo yeri olarak işlendikten sonra tekrar komisyonumuza gönderilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan komisyon kararı üzerinde Başkanlıkça yapılan açıklamadan sonra;

 

Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi Pamukyeri mahallesi 301 sokağın güneyinde 104 ada 1 parselin doğusunda, park alanı içerisinde bulunan 100,00 m2 lik yerin, trafo yapılması amacıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye kullanım hakkı verilmesi ile ilgili talebinin Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı