Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

0 / 0 Meclis kararı

0 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 18
Karar No / Bendi 0 / 0

18-Dilek ve temenniler. 

            Gündemin 1.maddesi Dilek ve temenniler bölümünde,

            Üyeden ; Şükrü CİMRİN’in Belediyenin iskele bölgesi ve Belediye civarında Wi-Fi uygulamasının takdire şayan olduğu yönündeki açıklamaları,

Üyeden Arif TOK’un, encümen kararlarının WEB sitesinde yayınlanması yönündeki beyanı,

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ’ın Demirtaş’ın emsal artışı ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgi talebi,

Başkan Adem Murat YÜCEL talep edilen gerekli açıklamalara verilen cevabı,

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN’ın açıklamalarından sonra gündem maddelerinin müzakeresi sona erdi. 

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 05 MAYIS 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2015 / NİSAN  ayı toplantısına son verildi.

07 NİSAN  2015 tarihli meclis oturumunda 73 dahil numaradan,  106 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 34  ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

Fahri BAYSAL

Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili

Belediye Meclis Başkanı                               Katip Üye                              Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL               Mustafa TOKSÖZ                 Garip KODAL

Belediye Başkanı

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı