Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

300 / Meclis kararı

300 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 300 /

ÖZÜ : Kargıcak Belediye Başkanlığının, Kargıcak Beldesi, Akdeniz Mahallesi 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 nolu parselde bulunan 631,83 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedara satışının yapılması ile ilgili talebin, söz konusu parselde bulunan Belediye hissesinin, daha sonra Belediye tarafından  değerlendirilebilecek büyüklükte olması nedeniyle satış talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 9.sırasında yer alan; Kargıcak Belediye Başkanlığının, Kargıcak Beldesi, Akdeniz Mahallesi 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 nolu parselde bulunan 631,83 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedara satışının yapılması ile ilgili talebin, söz konusu parselde bulunan Belediye hissesinin, daha sonra Belediye tarafından  değerlendirilebilecek büyüklükte olması nedeniyle06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları, İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Kargıcak Belediye Başkanlığının satış talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı