Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

301 / Meclis kararı

301 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 301 /

ÖZÜ : Kargıcak Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Kargıcak Belediye Başkanlığına ait 348,87 m2

miktarındaki 217 ada, 10 parsel ve 24.15 m2 miktarındaki 217 ada, 11 parseller ile  aynı bölgede

mülkiyeti Kargıcak İlim ve Kültür Derneğine ait 500,00 m2 miktarındaki 344 ada, 7 parselin karşılıklı
 takas edilmesi işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, takas talebi uygun görülmüştür şeklindeki
Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 10.sırasında yer alan; Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın, Kargıcak Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Kargıcak Belediye Başkanlığına ait 348,87 m2 miktarındaki 217 ada, 10 parsel ve 24.15 m2 miktarındaki 217 ada, 11 parseller ile  aynı bölgede mülkiyeti Kargıcak İlim ve Kültür Derneğine ait 500,00 m2 miktarındaki 344 ada, 7 parselin karşılıklı takas edilmesi işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın takas talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı