Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

302 / Meclis kararı

302 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 302 /

ÖZÜ : Okurcalar Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Okurcalar Belediye Başkanlığına ait 179,41 m2 miktarındaki 126 ada, 20 parselin, 320 ada, 5 parsel maliklerine satılması ile ilgili talebin, satış işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 11.sırasında yer alan; Okurcalar Belediye Başkanlığı’nın, Okurcalar Beldesi, Merkez Mahallesinde mülkiyeti Okurcalar Belediye Başkanlığına ait 179,41 m2 miktarındaki 126 ada, 20 parselin, 320 ada, 5 parsel maliklerine satılması ile ilgili talebin, satış işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Okurcalar Belediye Başkanlığı’nın satış talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı