Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

305 / Meclis kararı

305 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 305 /

ÖZÜ : Tosmur Belediyesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134 ada 1,2,3 parseller, 160 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; TEDAŞ görüşünün dosya ekinde  bulunmaması, 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan parselin çevre yoluna cepheli hale gelmesi nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 1.sırasında yer alan;

Tosmur Belediyesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134 ada 1,2,3 parseller, 160 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 04.10.2013 tarih ve   36 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; TEDAŞ görüşünün dosya ekinde  bulunmaması, 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan parselin çevre yoluna cepheli hale gelmesi nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı