Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

306 / Meclis kararı

306 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 306 /

ÖZÜ : Konaklı Belediye Başkanlığı’nın 28O-2A pafta, 112 ada, 2 parselde bulunan Doğanay Otelcilik

Tur.Tic.A.Ş. ye ait mevcutta bulunan 1 adet çelik boru kazık üzeri ahşap nitelikte iskeleye ilişkin

 hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun                                                      görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 2.sırasında yer alan;

Konaklı Belediye Başkanlığı’nın 28O-2A pafta, 112 ada, 2 parselde bulunan Doğanay Otelcilik Tur.Tic.A.Ş. ye ait mevcutta bulunan 1 adet çelik boru kazık üzeri ahşap nitelikte iskeleye ilişkin hazırlatılan ve 02.10.2013 tarih ve 30 sayılı Konaklı Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı