Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

307 / Meclis kararı

307 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 307 /

ÖZÜ : Cikcilli Belediyesi Gümüşdere ile Hastane Caddesinin kesiştiği kısımdaki 77 m2

büyüklüğündeki trafo alanı ile Hacıbaba Caddesi üzerindeki 197 ada 1 nolu parselin güneydoğusundaki
118 m2 büyüklüğündeki trafo alanının park alanına dönüştürülmesi ve bu trafoların yerine 197 ada 1
 parselin güney batısındaki park alanının 100 m2 büyüklüğündeki kısmına trafo alanı ayrılmasına ilişk 1/1000                        ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının                                            kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 

İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 3.sırasında yer alan;

Cikcilli Belediyesi Gümüşdere ile Hastane Caddesinin kesiştiği kısımdaki 77 m2 büyüklüğündeki trafo alanı ile Hacıbaba Caddesi üzerindeki 197 ada 1 nolu parselin güneydoğusundaki 118 m2 büyüklüğündeki trafo alanının park alanına dönüştürülmesi ve bu trafoların yerine 197 ada 1 parselin güney batısındaki park alanının 100 m2 büyüklüğündeki kısmına trafo alanı ayrılmasına ilişkin  02.10.2013 tarih ve 35 sayılı Cikcilli Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı