Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

308 / Meclis kararı

308 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 308 /

ÖZÜ : Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın 192  ada 14 nolu parselde hazırlatılan plan değişikliği ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu tadilatın yapılmasında sakınca olmadığını belirten raporu doğrultusunda verilen ilave emsalin sadece sağlık merkezi ve kongre merkezi ( oda yapılmaması şartıyla ) yapımı amaçlı tadilat teklifi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 4.sırasında yer alan;Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın 192  ada 14 nolu parselde hazırlatılan plan değişikliği ile ilgili olarak “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması nedeniyle 01.03.2013 tarih ve 17 sayılı Kargıcak Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan tadilatın tekrar görüşülmesi talebi; dosya ekinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu tadilatın yapılmasında sakınca olmadığını belirten raporu doğrultusunda verilen ilave emsalin sadece sağlık merkezi ve kongre merkezi ( oda yapılmaması şartıyla ) yapımı amaçlı tadilat teklifi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne üyeden Rabia Cihan AYDOĞAN çekimser, İbrahim GÖRÜŞ ve Cemal PALAMUTÇU’nun ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı