Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

313 / Meclis kararı

313 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 313 /
ÖZÜ : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Alanya Uğrak Köyü,
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. mülkiyetindeki 501,502,505,1035 ve 1038 nolu parsellerde
hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili görüş verilmesi talebinin; bölge turizmine vereceği zararlar ihtimali göz önünde bulundurularak plan teklifi uygun bulunmamıştır şeklindeki İmar
Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 9.sırasında yer alan;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Alanya Uğrak Köyü, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. mülkiyetindeki 501,502,505,1035 ve 1038 nolu parsellerde hazırlatılan “Yeşilöz Köyü Gemi Yanaşma Platformu Petrol Boru Hattı ve Şamandıra Sistemleri”amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili görüş verilmesi talebinin; bölge turizmine vereceği zararlar ihtimali göz önünde bulundurularak plan teklifi uygun bulunmamıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı