Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

317 / Meclis kararı

317 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 317 /
ÖZÜ : İncekum Belediyesi 114 ada, 3 nolu parseldeki İncekum West Otel’e ait alanın kıyı kesiminde kıyı aşınmalarını önlemek amacıyla yapılan mahmuza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına onay verilmesi talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği. İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 15.sırasında yer alan;İncekum Belediyesi 114 ada, 3 nolu parseldeki İncekum West Otel’e ait alanın kıyı kesiminde kıyı aşınmalarını önlemek amacıyla yapılan mahmuza ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi tarafından tanzim edilen rapor doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına onay verilmesi talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı