Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

318 / Meclis kararı

318 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 318 /

ÖZÜ : Parsel maliklerine vekaleten Mehmet Çalış’ın Kellerpınarı Mahallesi 2706 ada, 3 parselde hazırlatılan plan tadilatı talebinin; Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 16.sırasında yer alan;

Parsel maliklerine vekaleten Mehmet Çalış’ın Kellerpınarı Mahallesi 2706 ada, 3 parselde; onaylı imar planında + 1.00 metre olan subasman kotunun  + 2.10 metre olarak uygulanmasına ilişkin plan hükmü eklenmesi için hazırlattıkları  plan tadilatı talebinin; Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı