Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

319 / Meclis kararı

319 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 319 /

ÖZÜ : Oba Belediyesi Kızılcaşehir Köyü stadyum yolu üzerinde yaklaşık 20 hektarlık alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının, söz konusu planların mücavir alan sınırları dışındaki  kısımları ayrılarak, mücavir alan sınırları içersinde kalan 12 hektarlık alanın ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 17.sırasında yer alan;

Oba Belediyesi Kızılcaşehir Köyü stadyum yolu üzerinde yaklaşık 20 hektarlık alanda hazırlatılan ve 04.04.2013 tarih ve 39 nolu Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının, söz konusu planların mücavir alan sınırları dışındaki  kısımları ayrılarak, mücavir alan sınırları içersinde kalan 12 hektarlık alanın ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı