Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

320 / Meclis kararı

320 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 320 /

ÖZÜ : Tapu malikleri vekili Ali Taşar ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Tepe Mahallesi 1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586, 1589,1590,1591,1595,1567,1569,1613,1614, 1621,1622, 1623,1624,1625  nolu adaları kapsayan kısmı için ekte belirtilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tadilatları uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 18.sırasında yer alan;

Tapu malikleri vekili Ali Taşar ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün talepleri ile hazırlatılan Tepe Mahallesi, 1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586, 1589,1590,1591,1595,1567,1569,1613,1614, 1621,1622, 1623,1624,1625  nolu adaları kapsayan kısmı için ekte belirtilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tadilatları uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı