Engelli web sitesi için tıklayın

1 / Meclis kararı

1 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 1 /

ÖZÜ : Kestel Beldesi 1265 parselde hazırlatılan uygulama imar planı ile ilgili daha önce alınan 02.03.2006 tarih, 50 sayılı Kestel Belediye Meclis Kararı ile kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 1.sırasında yer alan; Kestel Beldesi 1265 parselde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 37 sayılı Kestel Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup; sözkonusu talebin de yeraldığı bölge ile ilgili plan değişikliği daha önce Belediyemiz İmar komisyonunca incelenerek “ 1265 parsel ile ilgili 02.03.2006 tarih, 50 sayılı Kestel Belediye Meclis Kararı ile karar alındığından sözkonusu kararın alındığı tarihte 6360 sayılı yasa yürürlükte olmadığından  alınan kararın hukuki olarak geçerli olduğuna, bu nedenle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına” denmiş olup; bu karar doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı