Engelli web sitesi için tıklayın

2 / Meclis kararı

2 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 2 /

ÖZÜ : Okurcalar Beldesi sınırları içinde 1/25.000 Ölçekli Okurcalar Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlatılan plan değişikliğine ilişkin plan onamaya yetkili kurumlarca gerekli görüşlerin alınması ve yasal prosödüre uygun olarak değişiklik işleminin yapılması şartıyla talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 2.sırasında yer alan; Okurcalar Beldesi sınırları içinde 1/25.000 Ölçekli Okurcalar Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlatılan ve 03.12.2013 tarih ve 29 sayılı Okurcalar belediye meclisi kararı ile kabul edilen plan değişikliğine ilişkin plan onamaya yetkili kurumlarca gerekli görüşlerin alınması ve yasal prosödüre uygun olarak değişiklik işleminin yapılması şartıyla talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı