Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

4 / Meclis kararı

4 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 4 /

ÖZÜ : Tosmur Beldesi 028D-22A – 4D pafta,  202  ada, 1 parselde emsal değişikliğine dair imar planı değişiklik talebinin; üst ölçekli planlara  (1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı) aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 7.sırasında yer alan; Tosmur Beldesi 028D-22A – 4D pafta, 202  ada, 1 parselde 06.12.2013 tarih ve 41 sayılı Tosmur Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen emsal değişikliğine dair imar planı  değişiklik talebi;  üst ölçekli planlara  ( 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  ) aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı