Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

5 / Meclis kararı

5 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 5 /
ÖZÜ : Kadıpaşa Mahallesi 17 ada, 2 nolu parsel içinde ruhsatlı 5 katlı bina bulunan ve yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak belirlenen parselin konut alanına dönüştürülmesi talebinin uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
 
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 8.sırasında yer alan; Kat malikleri adına Ayhan Önal’ın Kadıpaşa Mahallesi 17 ada, 2 nolu parsel içinde ruhsatlı 5 katlı bina bulunan ve yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak belirlenen parselin konut alanına dönüştürülmesi talebi; 3194 sayılı imar kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı