Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

6 / Meclis kararı

6 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 6 /

ÖZÜ : Kızlarpınarı Mahallesi 731 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yeralan, yürürlükteki imar planında Hal Tesisleri” olarak belirlenen ve Belediyemiz adına ihdası düşünülen alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uyulama imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü yönündeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 9.sırasında yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kızlarpınarı Mahallesi 731 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yeralan, yürürlükteki imar planında “Hal Tesisleri” olarak belirlenen ve Belediyemiz adına ihdası düşünülen alanda hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uyulama imar planı değişikliği; uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı