Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

7 / Meclis kararı

7 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 7 /

ÖZÜ : Çıplaklı Beldesi 028D-17D-4A ve  028D – 16C-3B pafta, 154 ada , 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17,19,21,24,25,26,35 ve 155 ada 5,6,7 nolu parsellerin bulunduğu 2.28 ha yüzölçümlü alanda hazırlatılan imar planı değişikliği talebinin, Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile kamu yararı belgesi alınması talebi uygun görülmüş olması nedeniyle talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 11.sırasında yer alan; Çıplaklı Beldesi 028D-17D-4A ve  028D – 16C-3B pafta, 154 ada , 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,19,21,24,25,26,35 ve 155 ada 5,6,7 nolu parsellerin bulunduğu 2.28 ha yüzölçümlü alanda  hazırlatılan ve 06.12.2013 tarih- 29 sayılı Çıplaklı Belediye meclis kararı  ile kabul edilen imar planı değişikliği incelenmiş olup;  Alanya Belediye Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 93 sayılı kararı ile kamu yararı belgesi alınması talebi uygun görülmüş olması nedeniyle talep uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı