Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

8 / Meclis kararı

8 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 8 /

ÖZÜ : AKEDAŞ’ın Alanya Tepe Mahallesi 2457 ada, 3 nolu parselin güneybatısında yer alan yürürlükteki planda park olarak belirlenen alanın bir bölümünde 11.50 m. x 4.50 m. ebatlarında trafo alanı gösterilmesi talebi ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan herhangi bir plan değişikliği ve açıklama raporu dosya ekinde bulunmadığından uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 12.sırasında yer alan; AKEDAŞ’ın Alanya Tepe Mahallesi 2457 ada 3 nolu parselin güneybatısında yer alan  yürürlükteki planda park olarak belirlenen alanın bir bölümünde 11.50 m. x 4.50 m. ebatlarında trafo alanı gösterilmesi talebi; ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan herhangi bir plan değişikliği ve açıklama raporu dosya ekinde bulunmadığından uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı