Engelli web sitesi için tıklayın

9 / Meclis kararı

9 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 9 /

ÖZÜ : Mustafa KÜÇÜK’ün Bektaş Mahallesinde 98 ada 21 nolu parselinin de 2/b vasıflı olduğundan plan dışına çıkarılması talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 13.sırasında yer alan; Kuzey Alanya İmar planı kapsamında kalan 2/b vasıflı Orman sınırları dışına çıkarılan maliye hazinesine ait bazı parsellerin sehven park alanı olarak plana dahil edildiği tesbit edilmiştir. Planın onaylandığı dönemde geçerli olan yasal mevzuata göre bu parsellerin plan dışında tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda Mustafa KÜÇÜK’ün Bektaş Mahallesinde 98 ada 21 nolu parselinin de 2/b vasıflı olduğundan plan dışına çıkarılması talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı