Engelli web sitesi için tıklayın

11 / Meclis kararı

11 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 11 /

ÖZÜ : Belediyemiz Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 97 nolu “Çatılar ve dış Görünüm” ile ilgili kararının 8. maddesi “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz merdiven üstü tabliyesi üst kotu 2.50 m. yi geçemez” şeklinde düzeltilmesi ve bu düzenlemeler ile birlikte oluşacak “Çatılar ve Dış Görünümler” ( 05.03.2013 tarih ve 97 nolu Belediye Meclis kararı ) ile ilgili hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmarKomisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 15.sırasında yer alan; Belediyemiz Meclisinin 05.03.2013 tarih ve 97 nolu “Çatılar ve dış Görünüm” ile ilgili kararının 8. maddesi “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi üst kodu 2.50 m. yi geçemez. Ayrıca terasta kapalı alan; binanın taban alanının % 25’ini geçemez” denilmektedir. Terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz ibaresiyle, terasta kapalı alan binanın taban alanının % 25’ini geçemez ibaresinin çelişkili olması nedeniyle anlam kargaşası oluşmakta olup; 8. maddenin “Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı yapılması tercih edilebilir. Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz merdiven üstü tabliyesi üst kotu 2.50 m. yi geçemez” şeklinde düzeltilmesi ve bu düzenlemeler ile birlikte oluşacak “Çatılar ve Dış Görünümler” ( 05.03.2013 tarih ve 97 nolu Belediye Meclis kararı ) ile ilgili hükümlerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı