Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

12 / Meclis kararı

12 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 12 /
ÖZÜ : Alanya Kellerpınarı Mahallesi, 215 ada, 99 nolu parselde hazırlattıkları blok işlenmesine ilişkin plan değişikliğinin, parseldeki mevcut binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunması nedeniyle, talep öneri blok dışında kalan kısımların terk edilerek ve ekte görülen öneri blok alanının içinde tabanda 1.00 metre çekme yapmak ve zeminüstü katlarda 1.00 metre çıkma yapmak kaydıyla uygun  görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
  Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 16.sırasında yer alan; Bülent  Bulut’un  Alanya Kellerpınarı Mahallesi, 215 ada, 99 nolu parselde hazırlattıkları blok işlenmesine ilişkin plan değişikliği talebinin;  parselde 10.09.1984 tarihli mevcut binaya ait  ruhsat ve 24.07.1987 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunması nedeniyle; talep öneri blok dışında kalan kısımların terk edilerek ve ekte görülen öneri blok alanının içinde tabanda 1.00 metre çekme yapmak ve zeminüstü katlarda 1.00 metre çıkma yapmak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı