Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

13 / Meclis kararı

13 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 13 /
ÖZÜ :  Sugözü Mahallesi 545 ada, 17 nolu parsel için hazırlanan  sadece bu parselde geçerli olmak  üzere “Parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz.” yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü belirlenmesi talebinin; dosya ekinde bulunan İnşaat Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının raporları doğrultusunda ve ayrıca parselin topoğrafik yapısı nedeniyle talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 17.sırasında yer alan; Süleyman Gönüllü ve Hissedarlarının  Sugözü Mahallesi 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak  üzere “Parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz.” yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü belirlenmesi  talebi; dosya ekinde bulunan İnşaat Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri Odalarının  raporları doğrultusunda ve ayrıca parselin topoğrafik yapısı nedeniyle talep uygun görülmüştür. Ancak Üyelerden Mustafa Küçüker çekimser oy kullanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı