Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

15 / Meclis kararı

15 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 15 /

ÖZÜ:Meclis Başkanı Kemal DERE, bu konuda imar ve Şehircilik Md.lüğünce hazırlanan 6 maddelik rapor var, bu raporu geldiği biçimiyle İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.
Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 6 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

1- Payallar Belediye Başkanlığı
Konusu:
02.01.2014 tarih ve 31 sayılı Payallar Belediye Meclis kararı ile karara bağlanan, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına askı süresi içinde yapılan13 adet itirazın incelenerek onaylanması talebi.

2- Çıplaklı Belediye Başkanlığı
Konusu:
136 (kısmen), 137, 138, 139 ve 140 (kısmen) nolu adalarda  06.01.2014 tarih ve 04 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan tadilatının onaylanması talebi.

3- Mahmutlar Belediye Başkanlığı
Konusu:
2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme amaçlı cep yapılmasına yönelik hazırlatılan ve 06.01.2014 tarih ve 06 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan tadilatının onaylanması talebi.

  4- Mahmutlar Belediye Başkanlığı
Konusu:
Cumhuriyet Mahallesi 405 ada 3 nolu parselin İmar planında “İbadet Yeri (Cami)” olan plan kararının “Cem Evi” olarak değiştirilmesine yönelik 06.01.2014 tarih ve 08 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan tadilatının onaylanması talebi.

  5- Hasan KOCA
Konusu:
Sugözü Mahallesi, 1610 ada, 1 nolu parselin imar planında E.0.05 hmax:6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı” olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Konusu:
Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında yer alan 2 B vasıflı olup, Orman sınırları dışına çıkarılan Maliye Hazinesi’ne ait bazı parsellerin Nazım ve Uygulama İmar Planı dışına çıkarılması talebi.


Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı