Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

16 / Meclis kararı

16 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 16 /
ÖZÜ : Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2014 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2014 yılı için276,00 TL aylık maktu  fazla çalışma ücretinin verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 2.maddesinde yer alan; Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere, 2014 yılı içinde verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi  hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; 2014 yılı için, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 2014 mali yılı devlet bütçe kanununun K- cetvelinde, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan Belediyeler için belirlenen 276,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin, Belediyemizde itfaiye ve zabıta memuru olarak çalışan personellere verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı