Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

17 / Meclis kararı

17 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 17 /
ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 52 x 12 =  624  adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize cetveli uygun görülmüştür şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 3.maddesinde yer alan; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi (çalıştırılması gereken geçici işçiler için memur kadro sayısının yüzde 20 sini geçmemek üzere yıllık olarak Belediye Meclisince Vize edilir) uyarınca, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 52 x 12 =  624 adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize cetveli uygun görülmüştür şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı