Engelli web sitesi için tıklayın

19 / Meclis kararı

19 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 19 /
ÖZÜ : Gıda Mühendisi olarak Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışmakta olan Zeynep KİRİŞ’ in sözleşmesinin yenilenmesine oybirliği ile karar verildiği.

Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 5.maddesinde yer alan; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince; Gıda Mühendisi olarak Belediyemizde sözleşmeli çalışmakta olan Zeynep KİRİŞ’ in, 1.100,00 TL  aylık net ücretle (düzeltilen şekli) 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sözleşmesinin yenilenmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı