Engelli web sitesi için tıklayın

20 / Meclis kararı

20 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 20 /
ÖZÜ : Alanya Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Belediyemizce Kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tapu kayıtlarında geçen “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve sehven yapılan hatanın düzeltilerek konulan şerhin sadece Saray Mah. 2776 ada, 4 parsel üzerine konulması ve 49 yıllık tahsis süresinin başlangıç tarihinin 01.11.1994 tarihinden geçerli olmak şartıyla, diğer parselle üzerinde bulunan şerhin kaldırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe  Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Bütçe Komisyonunun 03.01.2014 tarih, 1 nolu 10 maddeden oluşan Kararının 6.maddesinde yer alan; Alanya Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Belediyemizce Kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tapu kayıtlarında geçen “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup, Belediyemiz tarafından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan taşınmazların Tapu Kayıtlarındaki “Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresinin “Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, ayrıca, 01.11.1994 tarih ve 21 nolu Meclis Kararı ile 49 yıllığına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan alanın 7.000,00 m2 olması gerekirken, sehven Saray Mahallesi 43 ada, 6 parselin tamamına ve 43 ada 187 parselin 7.000,00 m2 lik kısmına Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü lehine şerh konulmuştur. 3194/18. madde uygulaması neticesinde söz konusu yer Saray Mahallesi 2776 ada, 4 parsel olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle sehven yapılan hatanın düzeltilerek şerhin sadece 7.144,30 m2 miktarındaki 2776 ada, 4 parsel üzerine konularak 49 yıllık tahsis süresinin başlangıç tarihinin 01.11.1994 tarihinden geçerli olmak şartıyla, diğer parselle üzerinde bulunan şerhin kaldırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı