Engelli web sitesi için tıklayın

26 / Meclis kararı

26 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 26 /
 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince “Denetim Komisyonunun” 
   oluşturulması.

ÖZÜ :  5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna ; Serdar NOYAN, Kadriye GÖRÜCÜ, Hüsnü AKÇALIOĞLU, Alper BİRER ve  İbrahim GÖRÜŞ’ün  seçildikleri.

Gündemin 4.maddesinde yer alan ve 5 kişiden oluşturulmasına karar verilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince, Denetim Komisyonunun teşkili için gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; üyelerin aldıkları oylar belirlenerek tutanağa işlendiği görülmekle,  

Bu suretle 5 kişilik Denetim Komisyonunun Serdar NOYAN, Kadriye GÖRÜCÜ, Hüsnü AKÇALIOĞLU, Alper BİRER ve  İbrahim GÖRÜŞ’den teşkiline karar verildi.


Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından oturumun kapatılacağını üyelere bildirildi. Söz alan olup, olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 04 ŞUBAT  / 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2014 OCAK ayı toplantısına son verildi.

07 OCAK 2014 tarihli meclis oturumunda 1 dahil numaradan, 26 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 26 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı