Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

27 / Meclis kararı

27 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 27 /

   ÖZÜ : Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, mülkiyeti birliklerine ait toplam 97.322,60 m2 taşınmazı, organize sanayi sitesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere S.S.ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine mülkiyeti Birlikte kalmak koşulu ile 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili talebin, İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, göreve gelecek yeni yönetim tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildiği.
   Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 2.maddesinde yer alan; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, mülkiyeti birliklerine ait toplam 97.322,60 m2 taşınmazı, organize sanayi sitesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere S.S. ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine mülkiyeti Birlikte kalmak koşulu ile 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili talebi, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin tahsis talebi, İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, göreve gelecek yeni yönetim tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.


Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı