Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 04.02.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Av. Hasan Siphahioğlu
Divan Katibi Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN
Divan Katibi Nilüfer ZAVLAK

04 ŞUBAT 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

            Belediye Meclisinin 04 ŞUBAT 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

 

            Belediye Meclisi 04 ŞUBAT 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Av. Hasan SİPAHİOĞLU başkanlığında toplandı.

 

Üyelerden; Hüsnü AKÇALIOĞLU, Mustafa BERBEROĞLU, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Adil OKUR, Hüseyin GİRENES, Kadriye GÖRÜCÜ, Erol FAZLIOĞLU, Samet UĞURLU, Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN, Alper BİRER, Mustafa KÜÇÜKER,  Kemal DERE, Tevfik DARI, Fevzi ALAETTİNOĞLU, Levent BENAL, Serdar NOYAN,  Nilüfer ZAVLAK, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün toplantıya iştirak ettikleri görüldü. 

 

Üyelerden Eray ERDEM, Hüseyin ÖZENOĞLU ve Kemal BABAOĞLU’nun yazılı mazeretleri, Kerim BULUT ile Serhat KAYIŞ’ın toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.

 

Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

 

G Ü N D E M :

1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu  

     Kararının görüşülmesi,

3- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

4- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

 

      TOPLANTI TARİHİ      : 03/02/2014

      TOPLANTI SAATİ        : 14:00

      KARAR NO                    : 03

 

Komisyonumuz 27/01/2014, 30/01/2014 ve 03/02/2014 tarihlerinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 03/02/2014

 

MADDE : 1

03.12.2013 tarih ve 293 nolu Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmekte olup; gerekli araştırma ve incelemeleri devam etmektedir.

 

 

 

 

                                                                                  -2-

 

MADDE : 2

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, mülkiyeti birliklerine ait toplam 97.322,60 m2 taşınmazı, organize sanayi sitesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere S.S. ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine mülkiyeti Birlikte kalmak koşulu ile 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; söz konusu taşınmazın,  Belediye tarafından daha sonra değerlendirilebilecek büyüklükte olması nedeniyle, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin tahsis talebi İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, göreve gelecek yeni yönetim tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 3

Göçmentürk  Dayanıklı Tük. Mall. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.’ nin, 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu arsa üzerine OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine kira süresince intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Göçmentürk  Dayanıklı Tük. Mall. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.’ nin, 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekli krokide gösterilen Saray Mahallesi, 155,50 m2 miktarındaki 43 ada, 193 parselin tamamı ve 2.400,00 m2 miktarındaki 43 ada, 50 parselin 1.477,00 m2 sine, kira süresinin bitim tarihi olan 12.12.2018 tarihine kadar  OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine intifa hakkı tesis edilmesi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 4

Tosmur Belediye Başkanlığının, Tosmur Beldesi, 550,00 m2 miktarındaki 122 ada, 7 nolu parselde bulunan 39,55 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedarlara satışının yapılması ile ilgili talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup; satış işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Tosmur Belediye Başkanlığının satış talebi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 5

Konaklı Belediye Başkanlığının, imar planında park alanında kalan 11 (onbir) adet trafo yerinin, trofo yapılması şartı ile kullanım hakkının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu trafo yerlerinin, ilgili Kanunlarınca imar planına trafo yeri olarak işlendikten sonra tekrar komisyonumuza gönderilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir. 

 

MADDE : 6

Konaklı Belediye Başkanlığı’nın, Konaklı Kasabası, Pamukyeri Mahallesi, Kulak Mevkiinde bulunan mesire alanı içerisindeki kır lokantası, spor alanları, WC ile projedeki diğer üniteleri 10 yıllığına kiraya verme talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir.

 

 

                                                                                  3-

 

MADDE : 7

Mahmutlar Belediye Başkanlığının, Mahmutlar Beldesi Cumhuriyet Mahallesi, 480 ada, 8 parselde bulunan ve mülkiye Mahmutlar Belediyesine ait  Kültür Merkezinin (Çini Atölyesi) yapılış amacına uygun olmak şartı ile sosyal ve kültürel amaçla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre 5 yıllığına kiraya verme talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; mülkiye Mahmutlar Belediyesine ait  Kültür Merkezinin (Çini Atölyesi) yapılış amacına uygun olmak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre ihale edilmek şartı ile  5 yıllığına kiraya verme talebi uygun görülmüştür.

 

MADDE : 8

             Belediyemizin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından gönderilen Açık Öğretim Okullarında öğrenim gören öğrencilerin Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesinde indirimli bilet uygulamasından            faydalanması hususunda ki talepleri (öğrenci tarifesi uygulanması) komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 9

Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen “Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları yönetmeliği” uygun görülmüştür.

 

MADDE : 10

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen “Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları yönetmeliği” uygun görülmüştür.

 

MADDE : 11

Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen “Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları yönetmeliği” uygun görülmüştür.

                        =============================

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 1. maddesinde yer alan; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin asfalt tahrip ücreti ile ilgili talebi üzerinde gerekli araştırma ve incelemeleri devam ettiğinden bu konu oylamaya gerek yok dedi ve konu oylanmadı.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 2. maddesinde yer alan; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, mülkiyeti birliklerine ait toplam 97.322,60 m2 taşınmazı, organize sanayi sitesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere S.S. ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine mülkiyeti Birlikte kalmak koşulu ile 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili talebi var. Bu konuda Mahalli seçimlerden sonra yeni yönetim tarafından değerlendirilmesi konusunda komisyonumuzun kararı var. Bence de doğru karar çünkü orada Köylere Hizmet Götürme Birliğinin mülkiyeti bütün mal varlığı Alanya Belediyesine geçecek, belki yeni yönetim bunu daha farklı da değerlendirmek isteyebilir dedi ve bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

 

 

                                                                       -4-      

Yapılan oylamada; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, mülkiyeti birliklerine ait toplam 97.322,60 m2 taşınmazı, organize sanayi sitesi çalışmalarında değerlendirilmek üzere S.S. ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine mülkiyeti Birlikte kalmak koşulu ile 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili talebi, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Alanya Kaymakamlığı, Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin tahsis talebi, İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, göreve gelecek yeni yönetim tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 3. maddesinde yer alan, Göçmentürk  Dayanıklı Tük. Mall. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.’ nin, 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu arsa üzerine OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine kira süresince intifa hakkı tesis edilmesi ile ilgili bir talep, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu. 

 

Yapılan oylamada; Göçmentürk  Dayanıklı Tük. Mall. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.’ nin, 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekli krokide gösterilen Saray Mahallesi, 155,50 m2 miktarındaki 43 ada, 193 parselin tamamı ve 2.400,00 m2 miktarındaki 43 ada, 50 parselin 1.477,00 m2 sine, kira süresinin bitim tarihi olan 12.12.2018 tarihine kadar  OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine intifa hakkı tesis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 4. maddesinde yer alan, Tosmur Belediye Başkanlığının, Tosmur Beldesi, 550,00 m2 miktarındaki 122 ada, 7 nolu parselde bulunan 39,55 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedarlara satışının yapılması ile ilgili bir talep, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Tosmur Belediye Başkanlığının, Tosmur Beldesi, 550,00 m2 miktarındaki 122 ada, 7 nolu parselde bulunan 39,55 m2 Belediye hissesinin, aynı ada parselde bulunan diğer hissedarlara satışının, satış işleminin mevzuatına uygun yapılması şartıyla, Tosmur Belediye Başkanlığının satış talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 5. maddesinde yer alan, Konaklı Belediye Başkanlığının, imar planında park alanında kalan 11 (onbir) adet trafo yerinin, trafo yapılması şartı ile kullanım hakkının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne verilmesi ile ilgili talebi hakkında komisyonumuzun ret kararı var. Bu konudu söz almak isteyene arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

 

 

 

 

                                                           -5-      

 

Yapılan oylamada; Konaklı Belediye Başkanlığının, imar planında park alanında kalan 11 (onbir) adet trafo yerinin, trafo yapılması şartı ile kullanım hakkının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne verilmesi ile ilgili talebinin, söz konusu trafo yerlerinin, ilgili Kanunlarınca imar planına trafo yeri olarak işlendikten sonra tekrar komisyonumuza gönderilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 6. maddesinde yer alan, Konaklı Belediye Başkanlığı’nın, Konaklı Kasabası, Pamukyeri Mahallesi, Kulak Mevkiinde bulunan mesire alanı içerisindeki kır lokantası, spor alanları, WC ile projedeki diğer ünitelerin 10 yıllığına kiraya verme talebi ile ilgili, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Konaklı Belediye Başkanlığı’nın, Konaklı Kasabası, Pamukyeri Mahallesi, Kulak Mevkiinde bulunan mesire alanı içerisindeki kır lokantası, spor alanları, WC ile projedeki diğer üniteleri 10 yıllığına kiraya verme talebi, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 7. maddesinde yer alan, Mahmutlar Belediye Başkanlığının, Mahmutlar Beldesi Cumhuriyet Mahallesi, 480 ada, 8 parselde bulunan ve mülkiye Mahmutlar Belediyesine ait  Kültür Merkezinin (Çini Atölyesi) yapılış amacına uygun olmak şartı ile sosyal ve kültürel amaçla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre 5 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili bir talep, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Mahmutlar Belediye Başkanlığının, Mahmutlar Beldesi Cumhuriyet Mahallesi, 480 ada, 8 parselde bulunan ve mülkiye Mahmutlar Belediyesine ait  Kültür Merkezinin (Çini Atölyesi) yapılış amacına uygun olmak şartı ile sosyal ve kültürel amaçla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre 5 yıllığına kiraya verme talebinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre ihale edilmek şartı ile  5 yıllığına kiraya verme talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 8. maddesinde yer alan husus, Açık Öğretim Okullarında öğrenim gören öğrencilerin Özel Halk Otobüslerinde öğrenci tarifesinden yararlanmaları ile ilgili, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemizin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından gönderilen Açık Öğretim Okullarında öğrenim gören öğrencilerin Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesinde indirimli bilet uygulamasından faydalanması hususundaki talepleri (öğrenci tarifesi uygulanması) uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

                                                                       -6-

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 9. maddesinde yer alan husus, Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

ALANYA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                               Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

 

MADDE 1: Amaç

 Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Kuruluş, görev ve Çalışma esaslarını düzenler.

 

MADDE 2: Kapsam

Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma esaslarını kapsar.

 

MADDE 3: Dayanak

 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

MADDE 4: Tanımlar

 Belediye : Alanya Belediyesini

 

Başkan : Alanya Belediye Başkanını

 

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu başkan yardımcısını

 

Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğü'nü

 

                                    İKİNCİ BÖLÜM

 

                      Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev Ve Çalışma Esasları

 

MADDE5 : Kuruluş

 

Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince yeniden kurulmuştur.

 

 MADDE 6: Bağlılık

Alanya Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

                                                                       -7-

 

MADDE 7: Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

 

1- Hukuk İşleri Müdürü:

 

Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

  

Müdürlük personellerinin devam/devamsızlığını izlemek,

 

Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

 

Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

 

Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 

Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmaları izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

 

Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

 

Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

 

Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

 

Hukuk İşleri Müdürü, Müdürlüğü'ne ilişkin görev ve yetkilerden bir kısmını avukatlardan birine başkanın onayı ile devredebilir.

 

2- Avukatlar:

 Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürüten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır. Avukatlar arasındaki görev bölümü Müdürün teklifi ve Belediye Başkanı'nın onayı ile kesinleştirilir. İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen görev bölümleri aynı şekilde devam eder.

 

Avukatlar görevlerinde bağımsızdırlar, asli görevi ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve çalıştırılamazlar. Avukatlar, Belediyenin dışındaki iş ve hizmetlerde görevlendirilemezler. Avukatla görevlerini yaparken avukatlık yasasının rekabet yasağı ile ilgili hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

  

 

 

 

                                                                       -8-

 

3-Kalem Personeli:

Hukuk İşleri Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemleri, dosya düzenlemesi, davalarla ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetleri ve diğer tüm kalem işlerinden sorumlu ve yürütülmesini sağlar.

 

Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm dilekçeleri daktilo etmek, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte göndermek, yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer suretini yazışma dosyasında muhafaza etmek ve diğer tüm yazışma ve dosyalama işlerini yapmakla görevlidir.

 

Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek, cevap dilekçeleri, temyiz dilekçeleri delil listesi vs. dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemelere vermek, ara kararlar gereğince mahkemelerde yapılması gereken işlemleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili masrafları mahkeme veznesine veya ilgili merciine yatırarak karşılığında alacağı gider belgelerini teslim etmek, bir suretini dava dosyasında muhafaza etmek, Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararları, Yargıtay ilamlarını tebliğe çıkarmak kesinleşen ilamlarla kesinleşme şerhi verdirtmek ve diğer tüm takip işlemlerini süresinde yürütmekle ve icraya konu ilamlı ilamsız takiplere ait dosya tanzim etmek. İcra ve ödeme emirlerini hazırlamak, esasa ve fihriste kaydetmek icra dairelerinde Avukatın yapması gereken işlemler dışında tüm işlemleri yapmakla görevlidir.

  

MADDE 8: Hukuk Servisi Yetki ve Sorumlulukları:

 

1- Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuk görüş bildirir.

 

2- Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hakimlerinden görülen işleri takip eder. Davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs) izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür.

 

3- Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların

taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütür.

 

4- Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir.

 

5- Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında Avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyecekleri gibi gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevlidirler.

 

6- Sav ve savunmalar, ilgili üniteler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili ünitelerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile geçerli delil gösterilmemesi durumlarında Avukatlar sorumlu tutulmaz. Avukatların süre belirtilerek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, ilgili müdürlük tarafından belirtilen sürede eksiksiz olarak göndermesi zorunludur. Bu zorunluluktan dolayı belgelerin gecikmesinden avukatlar sorumlu tutulamazlar.

                                                                                  -9-

                       

7- Avukatlar; Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile diğer işleri sonuna kadar izlemek, Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

8- Delil tespitleri ivedi konulardır. Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Alanya Belediyesi aleyhine veya Alanya Belediyesi tarafından bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bekletilmeden ilgili birimleri gönderilir.

 

9- İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Buna raporlarda genellikle 7 gün itiraz süresi bulunduğundan ilgili ünite en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

10- Alanya Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ilgili birime havale edilir. İlgili birim ihtarnameye yanıtını kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görüşünü alır.

 

11- Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak üzere Alanya Belediyesince keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürü tarafından yerine getirilir.

 

12- Belediye Birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden Başkanlık Onayı ile görüş istenebilir. Görüş istenirken istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen birim görevlileri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir. Görüş, Müdür veya Avukatlar tarafından, havale edilen konu hakkındaki yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Bu sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

13- Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili Belediye birimine bildirir. İlgili birim ödemelerde tahakkuku düzenleyerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir gecikilen hallerde veya ödenmemesi durumunda oluşacak faize ilişkin tahakkuk Başkanlık Emri ile düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  -10-    

 

14- Mahkemeler, C.Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeleri,   ilgili olan müdürlükler tarafından gönderilecektir. Ancak söz konusu evraklar gönderilmeden önce Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenecek ve ilgili müdürlükte kalacak nüshasına incelendi kaşesi basılacak ve inceleyenin imzası atılacaktır. İnceleyenin gerekli gördüğü değişiklikler var ise, bunlar ilgili müdürlük tarafından düzeltilerek, talep eden Mahkemeye, C.Savcılıklarına ve İcra Müdürlüklerine gönderilecektir. Mahkemeler, C. Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen adrese, hukuki yardım gerektirmeyen bilgi ve belgeler, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenmeden doğrudan ilgili müdürlükler tarafından gönderilecektir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün buradaki görevi, ilgili müdürlüğe hukuki yardım hizmetinde bulunmaktadır. Bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumluluklar ilgili müdürlüklerindir.

 

MADDE 9: Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler:

 

1- Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

2- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği personelin imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Ancak dava konusu işlemlerde mahkemelere gönderilecek yazılan vekalet gereği avukat imzası ile gönderilecektir.

 

MADDE 10: Arşivleme Ve Dosyalama:

Arşivleme ve dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” çevresinde yapılacaktır.

                      

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                                 Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

 

MADDE 11: Planlama ve Koordinasyon

 

Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

 

MADDE 12: Uygulama

 

Yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

 

1- Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması görevlendireceği Hukuk İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye birimleri ve çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.

 

2- Hukuk İşler Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel; giyim, kuşam, davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmek zorundadır.

 

3- Görev verilen personel verilen görevi planlama ve koordinasyon temel ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirmek zorundadır.

 

 

                                                                                  -11-

 

4- Görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu yasa ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

5- Yazışmalar 2004/8125 sayılı Resmi gazetede Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğine göre yapılır.

 

6- Belediye, diğer özel teşebbüs, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa kültürel, sosyal etkinlikler düzenleyebilir.

 

7- Müdürün verdiği görevleri tüm personel yerine getirecektir.

  

                                     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

                                         Çeşitli Hükümler

 

MADDE 13: Belediye Başkanı ve Belediye Kanunu'nca yetkilendirilen merci dışında Belediye içerisinde başka bir birim ya da merci görevlerinin gereklerine aykırı olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden bilgi, belge ve rapor isteyemez.

 

MADDE 14: 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesi Belediye lehine Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri ile İcra Hakimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekalet ücretleri kadroya bağlı olarak çalışan Avukatlara ve Hukuk İşleri servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı 02.02.1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

 

MADDE 15: Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

 

MADDE 16: Yürürlük:

 

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 17: Yürütme

 

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütülür.

==================

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 10. maddesinde yer alan husus, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları yönetmeliği ile ilgili, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyoni kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                                       -12-

 

T.C.

ALANYA BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1)Alanya Belediye Meclisi’nin  1978 yılındaki meclis kararı ile kurulmuş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik;03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye : Alanya Belediyesi’ni

b)     Başkanlık : Alanya Belediye Başkanlığı’nı

c)      Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü

d)     Müdür : Park ve Bahçeler Müdürü’nü

e)     Yönetmelik : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

 

MADDE 5-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)      Müdür

b)     Memur

c)      Kadrolu işçi

d)     İşçi ( Hizmet Alımı)

 

MADDE 5-(2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 

a)      Peyzaj Planlama ve Proje Bölümü

b)     Şantiye ve Fidanlık Bölümü

c)      Müdürlüğe bağlı diğer birimler;

-13-

 

1)      Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi

2)      Tevfik Hoca Alanya Evi

3)      Balon Park

4)      Düğün Salonları

5)      Gönül Pınarı

6)      Marangozhane

7)      Belediye Sosyal Tesisleri

 

Bağlılık

 

MADDE 6-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7-(1) Aşağıda Belediye sınırları içerisinde belirtilen görevler, müdürlük tarafından yürütülür.

 

a)      İmar durumu ve mülkiyeti uygun alanların yeni park haline dönüştürülmesi çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi,

b)      İmar durumu park yapımına uygun olmayan, ancak park olarak düzenlenmesi gereken alanlarla ilgili olarak plan tadilatı teklifi verilmesi,

c)      Mülkiyet durumu park yapımına uygun olmayan, ancak park olarak düzenlenmesi gereken alanlarla ilgili olarak plan tadilatı teklifi verilmesi,

d)      Yıllık çalışma programının oluşturulması ve çalışmaların bu program doğrultusunda sürdürülmesi,

e)      Park ve yeşil alan düzenlenmesi için terk edilen alanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasından sonra yapım çalışmalarına başlanması,

f)        Yeni park ve revizyonu yapılacak olan park alanları için ön etüt ve planlama çalışmalarının yapılması ve uygulamanın planlar doğrultusunda sürdürülmesi,

g)      Yüklenici firmalara ihale edilen çalışmaların yapılması, ilgili firmanın eksiklerinin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılması,

h)      Cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, mevcut olan ağaç ve süs bitkilerinin bakımının yapılması, ağaçların budama çalışmalarının yürütülmesi,

 

-14-

i)        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçların tespit çalışmasının yürütülmesi,

j)        Birimin satın alma, ihale işlemleri, kiralama, avans işlemleriyle ilgili sözleşme ve şartname tanzimleri gibi hususları ve ayniyata ait tüm işlemlerin ve yazışmaların yürütülmesi,

k)     Birimde çalışan işçilerle ilgili olarak, Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu’na göre gerekli işlemlerin yürütülmesi,

l)        Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması, kontrol edilmesi ve sayım sonuçlarının raporlanması,

m)    Birimin ve birim çalışanlarının faaliyet alanları ile ilgili olarak taraf olduğu davalarla ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi,

n)      Alanya Belediyesi tarafından verilen ön iskan belgesi için müdürlüğümüz tarafından birimimize gelen onay için peyzaj mimarları tarafından yerinde arazi kontrolleri yapılması,

o)      Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin çatısı altında engelsiz Alanya çalışmalarını yürütülmesi,

p)      Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren diğer birimlerin işlerinin yürütülmesi,

q)      Alanya halkının kullanabileceği alanlar oluşturulması ve halkın çevre bilincinin arttırılması için ilgili birimlerle işbirliği halinde çeşitli aktiviteler düzenlenmesi,

r)       Hizmetin yürütülmesi sırasında ihtiyaç halinde hizmet alımının yapılması veya yaptırılması,

s)      Belediye tarafından düzenlenen organizasyon, sempozyum, festival ve tanıtımlarda aktif görev alınması,

t)       Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda vatandaşa ait alanlardaki ağaçların budama işlerinin meclis kararı ile belirlenen ücret tarifesine göre sırayla yapılmasını sağlanması,

u)      Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilerek sonuçlarının yazılı, e-posta ve telefon aracılığıyla bildirilmesi,

v)      Birimimize bağlı memur, kadrolu işçi, işçi(hizmet alım) personellerinin izin, rapor ve puantaj işlemlerinin yürütülmesi.

w)     Birimimizce yürütülen çalışmaların haber ve görsellerle halka ulaştırılmasının sağlanması,

x)      Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bünyesinde bulunan araç, gereç, makine ve teçhizatın her türlü bakım, onarım ve işlevlerini yapar yaptırır.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8-(1) Müdürlük, bu yönetmelikle sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

 

 

                                                                                  -15-

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9-(1) Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikle tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10-(1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdürlüğü Başkanlık Makamı’na karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c) Diğer Müdürlükler ile koordinasyonu sağlar.

d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

e) Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını, sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim personeline devredebilir, alt birim personellerine ait görevlerde değişiklik yapabilir. İhtiyaç halinde hizmet alımı yapabilir.

 

Müdürlüğün Teşkilat Yapısındaki Peyzaj Planlama ve Proje Bölümü

MADDE 11-(1) Aşağıda belirtilen görevler, peyzaj mimarları ve mimar tarafından yürütülür.

a)      Yeni park ve rekreasyon alanları için ön etüt çalışmalarını yürütür.

b)     Planlama faaliyetleri ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerini yürütür.

c)      İmar ve mülkiyet durumuna uygun yeşil alanların yeni park haline dönüştürülmesi için uygun alanları belirler.

d)     Park yapılacak alanlarla ilgili mülkiyet, imar planındaki yeri ve durumu, metrajı vb. gibi bilgileri toplar.

e)     Gelecek yılın park yapım ve yatırım programının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapar.

f)       İhalesi yapılan park, çocuk parkı, rekreasyon vb. alanlarının sert zemin uygulamalarında kontrolörlük görevini ve bitkisel uygulama çalışmalarını yapar.

g)     Yeni yapılan park ve bahçelere isim verilmesi çalışmalarında mülkiyet bilgilerinin toparlanıp komisyona sunulması işlemlerini yürütür.

h)     Park yapmaya uygun alanların fotoğraflarının çekilmesini sağlayarak, bu park alanlarına ilişkin bilgileri listeler.

i)       Anıt ağaçların tespiti gibi proje çalışmaları ile kültür mirasımıza yönelik çalışmaların içinde bulunur ve KUDEB ile koordineli olarak çalışır.

j)       Yeni ve  revizyonu yapılacak park, çocuk parkı , rekreasyon ve yeşil alanların projelendirilmesi, ölçülendirilmesi, çalışmalarını yürütür ve  arazi aplikasyon işlerini koordine eder.

k)     Park ve yeşil alan düzenlemelerinde keşif ve maliyet hesaplarını çıkartır.

l)       Stratejik planlama kapsamında yapılacak olan park ve bahçeler ile oyun ve spor alanları için gerekli projelerin hazırlanmasını sağlar.

-16-

m)   Düzenlenecek park ve yeşil alanlarının haritacılık işlemlerinin yaptırılmasını sağlar.

n)     Projelendirme faaliyetleri ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerini yürütür.

o)     Belediye hizmet binalarının mimari eskiz çalışmalarını ve mimari uygulama projelerini çizer. Bu kamu binalarına ait yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihaleye çıkarır, ihale sonucunda yapım aşamasında  kontrolör  olarak  görev alır.

p)     Müdürlüğe bağlı mimar aynı zamanda KUDEB ( Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) bünyesinde görev yapar.

q)     Birimimizin sorumlu olduğu tüm alanlarda kullanılacak kent mobilyalarının, çocuk oyun gruplarının, yaşam boyu spor aletlerinin, aydınlatma elemanlarının çizilmesi veya model seçimlerinin yapılması, ihale veya doğrudan temin usulünce alımının yapılmasını sağlar.

r)      Yeşil alan refüj ve çocuk parkları bakım onarım ve temizlik işlerini yaptırmak için ihale eder.

 

Müdürlüğün Teşkilat Yapısındaki Şantiye ve Fidanlık Bölümü

MADDE 12-(1) Aşağıda belirtilen görevler, Şantiye ve Fidanlık Bölümü tarafından yürütülür.

 

Bitki Üretim Sorumlusu Görevleri

 

a)      Üretim serasında ağaç, çalı, çiçek ve sarmaşıkların mevsimine göre çelik, ayırma, daldırma ve tohumlama yöntemiyle üretimini sağlamak, sera içerisinde üretimi birimimizce yapılmış veya ihale usullerinden herhangi biri ile alımı yapılmış ağaç, çalı, sarmaşık ve mevsimliklerin bakım ve muhafazasını (sulama, budama, ilaçlama, dondan koruma v.s.)sağlamak.

 

b)     Üretim için gerekli olan bitkisel materyali araştırmak, ekip üyelerini belirlemek, yapılacak çalışmalarla ilgili iş bölümü yapmak.

 

c)      Sera içerisine giren ve çıkan bitkilerin kayıtlarını tutmak.

 

Bitki Üretim İşçileri Görevleri:

 

a)      Üretim serasında, bitkisel materyallerden çelik alarak, ayırma yaparak, daldırma yöntemiyle ve üretim yastıklarına tohum atarak üretimini yapmak, sera içersinde üretimi birimimizce yapılmış veya ihale usullerinden herhangi biri ile alımı yapılmış olan ağaç, çalı, sarmaşık ve mevsimliklerin muhafazasını ve bakımını (sulama, budama, ilaçlamasını, dondan koruma v.s.) yapmak.

 

b)       Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri kendisine verilen iş güvenliği ekipmanlarını (Eldiven, gözlük, maske, kask, v.s.) kullanarak yerine getirmek.

 

-17-

 

İlaçlama Sorumlusu Görevleri

 

a)      Yeşil alan, refüj ve çocuk parklarındaki ağaç, çalı, sarmaşık ve çiçeklerin hastalık ve zararlılara karşı, önlem olarak veya müdahale amacıyla ilaçlama uygulamasının yapılmasına karar verir.

b)     Uygulama sırasında kullanılacak ilaçları belirler ve taleplerini yapar.

c)      Uygulama yapılmış alanların kontrollerini yapar.

d)     Kırmızı palmiye böceği popülasyonunu tespit etmek için tuzaklar astırır. Bunların tamiratını ve feromon değişimini sağlar.

 

Budama İşçileri Görevleri

a)      Belediye sınırları içerisindeki tüm alanlarda budaması yapılacak ağaçların tespitini yapar.

b)     Tespiti yapılmış ağaçların budamasının yapılabilmesi için alanda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ağaç gövdeleri üzerindeki yeşil ve kuru alt dalları belli esaslara göre keserek budamasını yapar.

c)      Budama artıklarının alandan uzaklaştırılması işlerini yapar.

 

Şantiyede Görevli İşçilerin Görevleri

 

a)      Bu bölümde çalışan görevliler verilen işleri yapar. İşyerinde yürütülen inşaat, imalat v.b. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen beden gücüne uygun işleri, gösterildiği yerde ve anlatıldığı gibi verilen süre içinde yapar.

b)     Bu bölümde çalışan görevliler malzemeleri saklar bakımını yapar. Kendisine teslim edilen alet, edevat, giyim eşyası, malzeme v.b.  gereçleri gerektiği gibi saklar, hasara uğratmadan ve israf etmeden kullanır. Gerekli bakım ve temizliklerini yapar. Yapacağı taşıma işlerinde nakledilen makine, malzeme v.b. gereçleri hasara uğramamasına dikkat eder.

c)       Çalıştığı işyerinin düzenine göre alınmış olan işçi güvenliği önlemlerine uyar. Çalıştığı yerde ihtiyaç duyulan her türlü işte çalışır.

d)     Yaptığı çalışmalar sırasında idarece / işveren tarafından kendisine verilen iş güvenliği ekipmanlarını (eldiven, gözlük, maske, kask v.s.) kullanır.

 

Şantiyede Görevli Şoförler

a)      Aracını idarece verecek talimatlar doğrultusunda istenilen güzergahta trafik kanun ve tüzüklerine uygun olarak kullanır.

b)      Aracın idarece konulan kurallara uygun olarak akaryakıt ikmalini zamanında yapar ve işe hazır bulundurur.

c)      Çalışma esnasında gerek aracını kullanırken, gerekse yoldaki çalışmalarda park etme, durdurma ve çalıştırma sırasında gerekli önlemleri alır ve trafik kurallarına uyar.

-18-

d)      Trafik kazası durumunda gerekli tedbirleri alır. Aracın kaza yapması durumunda:

·         Trafik güvenliğini ve akışını bozmayacak şekilde kazanın olduğu yerde aracını durdurur.

·         Kaza durumunu en yakın trafik polisine ve idareye bildirir.

 

e)      Taşıyacağı yükü aracın kapasitesine göre yükler. Kendisine verilen her türlü malzeme ve yükün aracın kapasitesine uygun yüklenmesini sağlar. Gerekli önlemleri alır ve taşır. Personel taşıma işlerinde aracın kapasitesine göre işçi alır.

İnşaat Ustası ( Kalıpçı)

a)      İnşaat onarımı ve tadilat işlerini proje ve şartname esaslarına göre yapar; İşlerin istenilen nitelikte ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

 

b)     Makine ve ölçü aletlerini kullanır.

 

c)      Gösterilen şantiye ve araziye gider. İş ile ilgili gerekli malzemenin tespitini yapar ve amirine verir. İnşaat yapımı ve tamiratı sırasında görevi ile ilgili işleri (kalıp çakma, bordür, zemin döşeme, vb.) yapar yaptırır.

 

d)     Gerekli malzemenin saklanması ve korumasını yapar; Bu işlerde gerekli araç ve gerecin bakımı, onarımı, kullanılması ve bunların işler halde tutulmasını sağlar.

 

e)     Malzeme ve keşif raporunu hazırlar; İlgili malzeme ve yapım keşiflerini rapor halinde amirine verir. Çalışma esnasında ve sonrasında bulunduğu mahallin korunmasını sağlar.

 

f)       İş kazalarına karşı her türlü tedbiri alır, uygular, uygulatır. İşyerinde teknik emniyet ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri alıp, uygulamak sorumluluğu altındadır.

 

g)     Yaptığı çalışmalar esnasında işveren tarafından kendisine verilen iş güvenliği ekipmanlarını (Eldiven, Gözlük, Maske, Kask, v.s.) kullanır.

 

Elektrik Tesisat Ustası

a)      Elektrik tesisatındaki aksaklıkları giderir; Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrolündeki tüm çocuk parkı, park, refüj, spor alanları v.b.  yerlerdeki elektrik tesisatında yapılması gerekli görülen her türlü eksikleri, teknik kurallara uygun olarak yapar. Yapılan kontroller sonucu saptanan aksaklıkların giderilmesini sağlar, gideremediği arızaları amirine bildirir.

 

b)     Malzeme tespitini yapar ve saklanmasını sağlar; Ünitelerin elektrik malzemesi ihtiyaçlarını saptar, liste halinde amirine verir. Kendisine verilen malzemenin saklanmasını, yerinde kullanmasını sağlar ve harcamanın kayıtlarını tutarak gerektiğinde hesabını verir.

-19-

 

c)      Gerekli olan alet ve edevatların bakımını yapar; Çalışmalarda kullanılan alet, aygıt v.b.  edevatların iyi kullanılmasını, bakımlarının gerektiği gibi yapılmasını sağlar.

 

d)     Malzemelerin bulunduğu yerin temizliğini ve güvenliğini sağlar, elektrik malzemesinin depo edildiği yerin temiz ve düzenli bulundurulmasını sağlar, tesisat üzerinde çalıştırıldığı sırada iş ve işçi güvenliği ile ilgili bütün önlemleri alır ve bunlara uyulmasını sağlar.

 

e)     Yaptığı çalışmalar esnasında işveren tarafından kendisine verilen iş güvenliği ekipmanlarını(eldiven, gözlük, maske, kask, v.s) kullanılır.

 

Havuz Operatörleri

a)      Park, rekreasyon alanları ve çocuk parklarındaki süs havuzlarının program dahilinde bakımlarını yapar.

b)     Süs havuzlarında kullanılan motordaki teknik arızaları mühendislere bildirir.

c)      Süs havuzu bakımının düzenli olarak yapıldığına dair havuz bakım çizelgelerini haftalık olarak idareye teslim eder.

Tesisat ve Sulama Ustası

a)      Parklarda ve yeşil alanlarda bulunan otomatik sulama sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımını yapar,

b)     Belediyeye ait çeşme, WC v.b. yerlerin onarımını yapar,

 

 

Resim Uygulama ve Boya Atölyesi

 

a)      Şehirdeki trafo, park duvarları ve gerekli hallerde müdürlükçe belirlenen cephelerin bir tema belirlenerek resmini yapar,

b)     Kültür ve sanat etkinliklerinde aktif olarak görev alır.

c)      Boya ve badana yapmak için ön hazırlık yapar. Binaların dış ve iç yüzeylerini, park ve çevre duvarları, trafolar, spor sahalarındaki boya gerektiren yüzeyler, yaşam boyu spor aletleri, çocuk oyun grupları, banklar, korkuluklar v.b. yerleri korumak veya dekorasyon maksadı ile fırça veya tabanca ile boya ve badana yapar. Verilen talimata uygun olarak yapılacak boya ve badana işleri için kullanılacak alet ve edevatları işe hazırlar. Gerektiğinde iskele kurar. Boyanacak satıhları fırça, bez, zımpara v.b. ile temizler. Macun v.b. dolgu malzemesi ile doldurur. Hazırladığı boyayı satıhlara fırça veya tabanca ile püskürterek boyar.

d)     Boya için gerekli malzemeyi tespit eder. Badana işlerinde sarf edilecek kireç, alçı ve boya miktarını tespit eder. Rapor halinde amirine teslim eder.

e)     Boya ve badana işleri sonunda kullandığı makine, alet ve edevatları temizler.  Bu işlerin haricinde idarece belirlenen işleri yapar.

-20-

f)       Yaptığı çalışmalar esnasında işveren tarafından kendisine verilen iş güvenliği ekipmanlarını kullanır.

Heykel ve Kaynak Atölyesi

a)      Parklarda ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere çeşitli obje, çit, bank, pergola  v.b. işlerin yapar ve yaptırır.

b)     Kaynak ustaları park yapımı ve tadilat projelerinde mimar ve peyzaj mimarlarının projelerinin ihtiyaçlarına göre kaynak ve demir aksam işlerini yaparlar.

c)      Yaşam boyu spor alanlarının ve çocuk oyun gruplarının düzenli olarak bakım ve onarımlarını yaparlar.

d)     Belediyenin yaptığı organizasyonlarda hazırlık aşamasında aktif görev alırlar.

 

Müdürlüğün Teşkilat Yapısında Müdürlüğe Bağlı Diğer Birimler;

MADDE 13-(1)

1        (1) ENGELSİZ PARK VE YAŞAM MERKEZİ

Proje Koordinatörlüğü

 

·         Engelsiz Turizm Kenti Alanya, Herkes için Alanya, Her Kulaç Bir Hayat, Hayata Yelken Aç ve benzeri projeleri proje ortakları ile işbirliği halinde koordine eder.

 

·         Engelsiz Kent Alanya projesinin devam eden fiziki ve sosyal projelerinde tüm belediye birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

·         Benzeri kurumlar ile irtibat kurup, ortak proje fırsatları arar.

 

·         Engelsiz Park ve Yaşam Birimi için Ulusal ve Uluslararası çağrıları takip edip belediyemiz vizyonuna uygun projeler hazırlayıp çağrılara başvurur.

 

·         Merkezimize IVS metodu ile çalışmaya gelen gönüllülere mentorlük yapar.

 

·         Sivil Toplum Kuruluşları ile merkezimiz arasında köprü görevi yaparak sivil toplum-devlet diyaloğunu sağlar.

 

·         Hali hazırda devam eden veritabanı Projesinde tespit edilen engelli kayıtlarını Saysis Otomasyon ortamına aktarır ve raporlar.

 

·         Veritabanı projesi sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan istatiksel verileri periyodik rapor halinde başkanlık makamına sunar.

-21-

·         Merkezimize gelen engelli vatandaşlar ile ilgilenip onların sorunlarını tespit ederek yardımcı olur.

 

·         Alanya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Engelliler Komisyonu üyeliği vasıtası ile elde edilen bilgileri, tespit edilen sorunları raporlayarak belediyemiz ve merkezimizin daha verimli çalışabilmesi için bağlı bulunduğu birim amirlerine aktarır.

 

·         Merkezimizin web sitesi üzerinden faaliyetlerimizi, haber ve görsellerle halka ulaştırılmasını sağlar.

 

·         Merkezimize ait Sosyal Medya Ağları üzerinden kent halkına ve engellilere merkezimiz faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarır.

 

·         İlçemizdeki kamu kurumları ile işbirliği fırsatları arayıp gerekli protokolleri hazırlayıp ortaklaşa proje yapar.

 

·         Ulusal ve Uluslararası Festival, Fuar, Eğitim, Kongre faaliyetlerinde konuya ilişkin makale sunup hazırlayarak kurumu temsil eder.

 

·         Engelliliğe dair toplumsal farkındalığı arttırıcı, proje, program, afiş veya billboard benzeri görsel çalışmalar yapar veya yapılmasını sağlar.

 

·         Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde günlük rutin işler dışında merkezin bağlı olduğu birimin müdürünün veya başkanlık makamının verdiği işleri yürütür.

 

Psikolojik Danışmanlık

·         Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

·         Psikoloji alanına ilişkin konularda grup terapisi yapar.

·         Gelen talepler ve gerekli görülen durumlarda eğitim – seminer çalışmaları düzenler.

·         Veri tabanı projesi kapsamında merkeze erişimi söz konusu olmayan engelli bireylere aile ziyaretlerinde bulunur.

 

Çocuk Gelişim ve Oyun Etkinliği

·         Engelli çocukların psikomotor, dil, özbakım becerilerinin hangi yaş düzeyindeki engelli gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı eğitim öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.

·         Engelli bireylere psikomotor, dil, özbakım becerilerini geliştirici eğitim verir.

-22-

·         Engelli bireylerin toplumda sosyalleşmesini sağlayıcı eğitim verir.

·         Ailelerden gelen talepler doğrultusunda engel grubuyla ilgili bilgiler verir.

·         Engelli çocuklara akademik eğitim verir ve değerlendirir.

·         Engelli çocukların görerek ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla geziler düzenler.

Fizyoterapi Hizmeti

·         Bedensel engelli bireylerin kas-iskelet sistemi, kas-kuvvet, uzunluk, esneklik testlerini yapar.

·         Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi değerlendirmelerini yapar.

·         Durumlarına uygun terapatik egzersizler verir ve düzenli takiplerini sağlar.

·         Ortez-Protez ve yardımcı cihaz değerlendirmelerini yapar.

·         Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında danışmanlık yapar.

Türk İşaret Dili Tercümanlığı

·  Alanya’da yaşayan veya Alanya’ya misafir olarak gelen işitme engelli vatandaşların tüm resmi kurumlardaki işlemlerinde tercümanlık hizmeti verir.

·   Veri tabanı projesi kapsamında engelli bireylerin kayıtlarını yapar.

·  Talep doğrultusunda engelli vatandaşların hakları, engelli maaşı bağlanması veya maaşlarının iptali konusunda bilgilendirme ve resmi yazışmaları yapar.

·  Talep halinde ya da gerekli görüldüğü durumlarda Türk İşaret Dilinin öğrenimine yönelik eğitim ve kurslar düzenler.

Engelsiz Sanat Atölyesi

·         Dekoratif ürünler, geleneksel el sanatları vb. yapımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki engelli gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.

·         Eğitim vereceği engelli grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar.

·         Sorumlu olduğu atölye,  işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.

·         Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.

·         Yıl içerisinde birim amiri tarafından uygun görülen tarihlerde el sanatları sergisi düzenler.

·         Çevresinde alanı ile ilgili sanatsal faaliyetleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için projeler geliştirip ilgililere önerilerde bulunur.

 

1        (2) TEVFİK HOCA ALANYA EVİ

 

·           İlçemizde yaşayan öncelikle orta yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bir araya gelerek sosyal aktivitelerde bulunmalarını, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.

-23-

·           Bünyesinde 1 hemşire ve ona bağlı ambulans ile hizmet vermekte, gerekli durumlarda ise zabıta ve diğer birimlerin de desteğini alır.

·           Her yıl yaşlılar haftasında çeşitli etkinlikler düzenler.

·           Her yıl toplu sünnet organizasyonuna ev sahipliği yapar.

·           Yardıma muhtaç olan yaşlıların bağlı oldukları muhtarlıklar aracılığıyla veya kendi müracaatlarıyla tespitleri yapılarak hastaneye gitmelerini, raporları ve neticesinde süreli ya da devamlı ortaya çıkan tıbbi destekleri ( enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü) sağlar.

·           Toplu sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, düzenlenen geziler, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerle yaşlıların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlar.

·           İhtiyaç sahibi yaşlıların evde ziyaretlerini ve takibini ayrıca tekerlekli sandalye, tıbbi malzeme, solunum cihazı, hasta bezi  gibi malzemelerin teminini sağlar .

 

1      (3) BALON PARK

 

·           3-9 yaşları arasındaki çocukların şişme oyun aletleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlar.

·           Görevli kişiler tarafından çocukların can güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

·           Görevli kişiler tarafından oyun aletlerinin düzenli temizliğinin yapılması sağlanır.

·           Günlük randevu sistemi ile çalışması sağlanır. Çizelgeler halinde alanı kullanan çocuk sayısı kayıt altına alınarak istatistiki bilgiler halinde idareye teslim edilir.

 

1 (4) DÜĞÜN SALONLARI

 

·           Yıllık salon ücretinin tespiti için Belediye meclisi bütçe komisyonuna teklif sunar mecliste alınan kararları uygular.

·           Salonların ihtiyaçlarını tespit eder yapar ve yaptırır.

·           Mali işler müdürlüğü ile birlikte salonların rezervasyonlarını yapar ücretlerini tahsil ettirir.

 

1 (5) GÖNÜL PINARI

 

·         Belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere giyim yardımı yapılmasını sağlar.

 

1(6) MARANGOZHANE

 

a)      Marangoz atölyesinde yapılan işleri planlar.

b)      Çalışan marangoz ustaları arasında görev dağılımını yapar.

-24-

c)      İhtiyaç duyulan malzemelerin teminini sağlar.

d)      İhale ile yapılan ahşap malzemelerin muayene kontrol kabul işlemlerini yapar.

e)      Birimimizce tasarlanan kent mobilyaları ile tüm belediye birimlerine ve bazı resmi kurumlara ait çeşitli tamirat, doğrama, oturma bankı, dolap, masa, banko v.b. işlerin imalatını yapar.

f)        Belediye tarafından düzenlenen organizasyonlarda gerekli noktalarda görev alır.

1 (7) BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ

Sosyal Tesis Çalışanları

a)      Belediye meclisince alınan ücret tarifelerini uygular.

b)     Yetkilendirdiği  görevlilerce konaklama yapanların kayıtlarını tutar, konaklama hizmetinin tahsilatını gerçekleştirir.

c)      Tesisin ihtiyaçlarını belirler ve yaptırır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

MADDE 14-(1) Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

 

MADDE 15-(1)Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

 

MADDE 16-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 17-(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a)      Müdüre gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b)      Müdür, evrakları ilgili personele göre dağılımını sağlar.

c)      Görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d)      Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

-25-

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

MADDE 18-(1)  Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

 

MADDE 19-(1)  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

a)          Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

b)      Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 20-(1)  Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istendiği zaman çıkartılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 21-(1)  Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22-(1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bundan önce yürürlükte olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 23-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 24-(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 25-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

                        ====================

 

           

                                                                       -26-

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 11. maddesinde yer alan husus, Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili, bu konudu söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadğı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

T.C

ALANYA BELEDİYESİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

             Amaç

            MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ALANYA Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam:

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

            MADDE3-(1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)   Başkan: alanya Belediye Başkanını,

b)   BaşkanYardımcısı: Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)   Başkanlık:Alanya Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye:alanya Belediyesini,

d)  Encümen:Alanya Belediye Encümenini,

e)  Meclis:Alanya Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Alanya Belediyesi Özel Kalem  Müdürünü,

g)  Müdürlük: Alanya Belediyesi Özel Kalem  Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Alanya Belediyesi Özel Kalem  Müdürlüğüne bağlıçalışanları,

 ifade eder.

 

Temel ilkeler

            MADDE 5- (1) Müdürlük;

a)     Karar alma,uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)     Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)     Hesap verebilirlik,

                                                                                  -27-

 

ç)  Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)    Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)     Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)      Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

 ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat,İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

          

            MADDE 6- Özel Kalem Müdürlüğünün Teşkilatı şunlardır:

1-Özel kalem büro ve  protokol birimi

2-Dış İlişkiler Birimi

            2-a Kardeş şehir ilişkileri ,Yurt dışı bağlantılar

            2-b  Proje

3-  Turizm Basın Halkla ilişkiler Birimi

4-  Sekretarya

5-Beyaz Masa

6- Araç Tevzii

 

İş ilişkileri

MADDE 7-(1)  Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)      Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Yurt dışı bağlantılar kardeş şehir

b)      Vatandaşlar

 

Personel

            MADDE8- (1)  Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel, ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla personel alarak görev yapar.

      

Bağlılık

            MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1-Özel Kalem Müdürlüğünün  görev, yetki ve sorumlulukları 

            MADDE 10 – 

(1) Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

 

a)       Müdürlük iş ve işlemlerini mevzuat çerçevesinde Başkanlık, Meclis ve Encümen kararlarına göre yürütmek,

b)       Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev dağılımı yapmak,

c)       Belediyenin "Stratejik Planı" çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

ç)       Personelinin disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

d)      Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e)       Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

 

                                                                                  -28-    

 

f)        Müdürlük personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak Müdürlüğü´nde yürütülen tüm sosyal yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

g)       Müdürlük çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak,

ğ)       Müdürlük ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak,

h)       Müdürlük personeline görev dağılımını yapmak, izlemek,görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

ı)         Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

i)         Yapılan çalışmalarda personelin motive edilmesi,verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak,

j)         Müdürlük ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

k)        Başkan tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

l)         Müdürlük ile ilgili bütçe hazırlanmasında mali işlere yardımcı olmak

m)     Müdürlük faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek,

n)       Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

o)       Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak ve aksayan kısımlara yönelik çözümler üretmek,

ö)       Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak.

p) Başkanlık Makamı’nın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Belediye Başkanı`nın mevcut yükünü hafifletmek, Özel Kalem Birimi’nin görev ve yetkileri dâhilindedir. Başkanlık Makamı’nın emir ve direktiflerini müdürlüklere ulaştırmak, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri kapsamındadır. Belediye de hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etme görevi Özel Kalem Müdürlüğü`nün önemli görevleri arasındadır. Başkanlık`a ulaşan vatandaş talepleri ve şikayetleri değerlendirilip, Belediyemizi ilgilendirenlerin çözümleri sağlanırken, diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren talep ve şikayetlerin çözümlenmesinde vatandaşa yardımcı olunmaktadır. Vatandaş, kurum ve kuruluşlardan gelen Başkan ile görüşme istekleri titizlikle takip edilip Başkanımızın programının müsaade ettiği çerçevede en kısa sürede bu randevu talepleri karşılanmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü`nün bir diğer hizmeti ise çeşitli açılış ve törenlere Belediye Başkanı` nın iştirak etmesini temin etmek, herhangi bir sebepten dolayı Belediye Başkanı`nın katılamadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına çelenk yada çiçek göndermektir. Ayrıca, Belediye Başkanı adına taziye ve kutlama mesajları gönderilmesi Özel Kalem Müdürlüğü`nün görevi kapsamında olduğu gibi, her türlü konuda Belediye Başkanı’nın en iyi hizmet vermesi için sağlıklı bir ortam yaratılması da görevleri arasındadır

 

  (2)  Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ‘na karşı sorumludur.

 

Özel kalem büro ve  protokol biriminin Görevleri

MADDE-11

a) Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programının yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,

                                                                                  -29-

 

c) Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,

ç) Başkanlık makamının istekleri doğrultusunda dosyalanması işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Halk günleri ve/veya diğer günlerde Belediye Başkanı'nı görmek için gelen vatandaşların isteklerinin alınması ve alınan bilgilerin Belediye Başkanı’na rapor edilmesini sağlamak,

e) Özel Kalem Müdürlüğüne intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan'a ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

f) Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan'ın zamanını çok iyi planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,

g) Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ) Resmi tören ve kutlamalarda Belediye'nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h) Belediye Başkanı'na sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak,

ı) Yönetim geliştirme çalışmaları doğrultusunda düzenlenen eğitim programları ve etkinliklerde ilgili Müdürlüğe verilecek destek için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) Başkanlığın kurum dışı toplantılarını organize edilmesi,

j) Başkanlığın, yürütülmekte olan çalışmaları, toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürü sağlamak,

k) Belediye Başkanı'nın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri ile ilişkisini sağlamak, Belediye Başkanı'nın talep ettiği bilgileri toplamak,

l) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması ve yayımlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek göndermek,

n) Belediye Başkanının temsil ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

o) Açılış, kutlama, mezuniyet vb. törenleri, toplantı gibi faaliyetleri organize edilmesi, gerekli duyuruların yazılı görsel basında yayımlanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ö) Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların makama sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,

p)Başkanlığın, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçedeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile muhtelif zamanlarda görüşmeler yapılmasını sağlamak,

r) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

 

2-Dış ilişkiler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

          2-a)   MADDE 12- Kardeş Şehir ilişkileri /Yurt içi-Yurt Dışı İlişkiler ve bağlantılar

a)    Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile  Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediyenin Yerel bazda,Ulusal bazda  ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak,

 

                                                                                  -30-

 

b)   Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,Avrupa Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü, DünyaBankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslar arası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini,faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan ilçemizin yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışmalar yapmak,

c)    Uluslararası kuruluşlar ile ilgili resmi yazışma,üyelik onay, meclis kararı, onayları dahil tüm işlemleri yürütmek,

ç)    Belediyenin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek,

d)   Belediyenin koordinatörü olduğu kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak, diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek,

e)    Belediyeye intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

f)    Belediyenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla kurduğu veya kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslararası iletişim ağından da faydalanılarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesi ile birlikte Belediye heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak,

g)    Yerel yönetimler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, kültür ve sanat kurumları ile ilişkiler kurmak, işbirliğini sağlamak , maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak,

ğ)   Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak,

h)    Belediye personelinin yurtdışına çıkışlarını organize etmek, vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili yolluk, pasaport, seyahat, konaklama, hediye temini,yurt dışı toplantı organizasyonları ve gerekli işlemleri tamamlamak, gerekli programları ve rezervasyonlarını yapmak,

ı)     Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak,

i)     Sosyal Devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem, inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak,

j)     Alanya ilçesinin medeniyet, tarih ve doğasının Dünya çapında tanıtımını sağlamak,

k)   Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısı ve insan kaynakları incelenerek birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak,

l)     Uluslararası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek, uluslararası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak, dostane ilişkiler sergilemek,

m)  Alanya  ilçesi ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, kardeş ve dost şehirler ile ilişkileri yürütmek,

n)    Belediyeler ile bağlantılar, ortak organizasyonlar, uluslararası öğrenci değişimleri, kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek, kardeş kent uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,

o)    Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını geliştirmek,

ö)    Yurt dışına giden ve şehrimize gelen temsilciler aracılığı ile Belediyenin en iyi şekilde temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak,

p)    Belediyenin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak, ziyaret programları,toplantı organizasyonu, tercümanlık ve rehberlik hizmetleri, yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni, hediye temini, gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek,

 

                                                                                  -31-

r)     Ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların kentimizdeki programlarının gerçekleştirilmesi ve belediyenin üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini yapmak,

s)     Resmi veya özel uluslararası kurum ve kuruluşlarla, kültür, sanat, ticaret, spor ve sosyal kuruluşlarla bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak,

ş)     Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordineve uygulanmasını takip etmek,

t)      Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak,

u)     Belediye bünyesinde  yurtiçi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek, ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak,

ü)   Uluslararası etkinlikler ve toplantılar organize etmek; kültür, sanat, turizm, eğitim, spor, ticaret, sağlık ve benzerleri ile ilgili Belediyenin birimleri veya ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak;

v)   Uluslararası toplantılara katılım sonrasında katılımcının raporunun temin edilmesi, edinilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak,

y)   Toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.

 

2-b)  Proje Biriminin Görevleri

         MADDE 13 -(1) Proje Biriminin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır

a)       Ulusal ve Uluslararası hibe programları ve fonları takip ederek projeler hazırlamak,sunmak ve yürütmek,

b)       Ulusal veya Uluslar arası Kredi ve fon kuruluşları ile ortaklıklar oluşturmaya yönelik;fizibilite, Pazar araştırması ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

c)       Mevzuatın gönderdiği diğer görevleri yapmak

ç)       Avrupa Birliği içindeki kaynak ve oluşumlara ulaşmada ana hedefleri belirlemek ve benzeri konularda rehberlik etmek, öneri ve tekliflerde bulunmak, yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve denetlemek,

d)      Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve birlik kurumlarıyla kurumumuz yararına işbirliği çalışmalarında bulunmak ve bunlardan oluşan çalışma guruplarına mevzuat dahilinde katılmak,

e)       Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda çalışmalar yapmak.

f)       Avrupa Birliği Bakanlığının açıkladığı projere katılmak,uygulama ve sonuçlandırmak

 

3) Turizm Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görev Yetki ve sorumlulukları

MADDE-14

a)Belediye çalışmalarının basına bildirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar

b)Belediye çalışmalarının halka duyurulması için bülten çıkartılmasın sağlar

c)Belediyeye ait web sayfasında gerekli  haberleri yapar

d)Turizm çalışmaları konusunda gerekli çalışmaları yapar diğer birimlerle bu konuda koordineli çalışmalar gerçekleştirir

e)Halkla ilişkiler konusunda gerekli çalışmaları yapar

f) Basın ve medyada çıkan Belediye ile ilgili haberleri takip etmek, gerekli cevaplandırmanın yapılmasını sağlamak,

 

4-SEKRETERYA

MADDE-15

a)Başkanlık makamına gelen vatandaşlara yardımcı olur .

b)Planlanan randevuları yerine getirir

                                                                                  -32-

 

5-BEYAZ MASA

MADDE-16

a) Halk günlerinde gelen vatandaşların düzenli bir şekilde Başkanla görüşmesini, gerekli kayıtların tutulmasını, şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

b) Sorunlarını Belediye Başkanı’na iletmek üzere gelen vatandaşları; dinleyerek onları ilgililere yönlendirmek,

c) Gelen talep ve/veya şikâyetleri alarak kayıt altına almak,

ç) Talebin çözüme kavuşturulması için ilgili muhatabı tespit etmek,

d) Talebi, çözümleme muhatabına iletmek,

e) Çözüm için ilgili muhatap nezdinde çözümleme işlemlerinin başlatılmasını sağlamak,

f) Çözüm aşamalarında talep sahiplerine bilgi vermek,

g) Talep ve/veya şikâyet konusunun çözüldüğü hususunda vatandaştan teyit alarak evrakı kapatmak.

 

6-ARAÇ TEVZİ

MADDE-17

a) Araçlar göreve çıkmadan önce 1. Kademe günlük bakım formunu doldurarak araç tevzii merkezine teslim eder.

b) Araçlar gün içerisinde günlük olarak doldurdukları takip çizelgesine her çıktıkları görev için ayrı ayrı doldururlar

c) Gün bitiminde doldurdukları takip çizelgesini araç tevzii merkezine teslim eder.

 

            Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18-(1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek  yapar.

(2)  Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

            (3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama

MADDE 19- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon

           MADDE 20-(1)  Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

           (2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Genel sorumluluklar

MADDE 21- (1) Müdürlükte görev yapan personeller:

1)       Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

2)       Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

3)       Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

4)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

                                                                                  -33-

 

5)       Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

6)       İş bölüşümü koordinasyon içerisinde yapılır

7)       Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

8)       Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

9)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

10)    Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

11)   Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

       

ALTINCIBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 22-(1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

   

Yürürlük

            MADDE 23-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu´nun 18 inci maddenin (m) bendi gereği Alanya Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yürürlüğe girer.

 

                                                           =======================

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİ

2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar

    Komisyonu Kararının görüşülmesi,

 

İMAR KOMİSYONU KARARI

 

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 27.01.2014 - 28.01.2014 - 31.01.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                             Mahalle                  Pafta      Ada           Parsel     

 

1-        Oba  Belediye Başkanlığı                                                           625 ada      6  parsel

                                                                                                             627  ada     1  parsel    

            ( Oba Belediye Başkanlığı’nın Göl mahallesi 625 ada, 6 parsel ve 627 ada 1 nolu parsellerle ilgili 05.09.2013 tarih ve 56 sayılı  Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliği ile; mevcut imar planında BL-5 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak  belirlenmiş 4 blok kütlesinin; öneri planla 2 adet  blok kütlesine düşmesi ve BL-3 ticaret yapılaşma koşulunda inşaat alanı arttırılmaksızın değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmemiştir. )

 

2-        Veli Hacıoğlu                                         Kellerpınarı                            2695  ada 1 parsel       

            ( Veli Hacıoğlu’nun kellerpınarı Mahallesi 2695  ada 1 parselin yürürlükteki imar planında konut alanı olan plan koşulunun  ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı; parsel bazında değerlendirildiği takdirde plan bütünlüğünü bozucu ve örnek teşkil edici nitelik taşıdığından talep uygun görülmemiştir. )

 

                                                                                  -34-

 

 3-       Oba  Belediye Başkanlığı                                                   292 ada 1 parsel  

                                                                                                      560  ada 12 parsel

            (Oba Beldesi 292 ada 1 ve 560 ada 12 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 07.11.2013 tarih ve    69 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen; parsellerin minimum ifraz şartlarını sağlayabilmesi amacına yönelik hazırlanan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir. )

 

4-        Adem Bayır ve Hissedarları                                         2771    ada   1 ve 2    parseller

            ( Adem Bayır ve Hissedarlarının Tepe Mahallesi 2771 ada 1 ve 2 nolu parsellerin düğün salonu amaçlı ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir . )

 

5-        Tosmur Belediye Başkanlığı                                               “Tesisat katları”

            ( Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarından 2.4.4.  nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan  ve 26.09.2013 tarih 32 sayılı Tosmur Belediye meclis kararı ile kabul edilen talep uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih  - 28759 Sayılı Resmi Gazete ile  Değişik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar)               11.bendinde belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması kararı uygun görülmüştür.)

                                              

6-        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                “Tesisat katları”

            ( İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan hükümlerine  “Turistik Tesis yapımı halinde  tesisat katı emsale ve  kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat  katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde  plan notu eklenmesi talebi uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih – 28759 sayılı Resmi Gazete  ile değişik  Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde  ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar ) 11. bendinde  belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması uygun görülmüştür. )

 

7-        Oba Belediye Başkanlığı                                            650  ada  1 parsel

            ( Oba Belediyesi 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili  hazırlatılan  ve  05.12.2013  tarih ve 79 sayılı Oba Belediye meclis kararı ile  kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ilave plan notu tadilatı;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup;  talebin (Değişik :  RG- 08.09.2013 – 28769 ) sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yalnızca;  mevcut imar planı koşullarında belirlenen  taban alanı  katsayısı oranında  inşaat alanını  kullanamayan  parsellerde uygulanmak üzere  düzenlenerek ilgili Belediyesince yeniden meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir.)

 

8-        Konaklı Belediye Başkanlığı                                        385  ada 1 parsel

                                                                                              309  ada   3 parsel

                                                                                              110 ada, 35,45,46,47,53,214,215,216,217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468,477,509, parseller 

                                                                                              386   ada 1 parsel

            (Konaklı Beldesi 027C-13D-3D  pafta, 110 ada, 35,45,46,47,53,214,215,216,217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468,477,509 parseller ;  309 ada  3 parsel;  385 ada 1 parsel , 386 ada 1 parsellerde hazırlatılan ve 04.09.2013  tarih ve 27 sayılı Konaklı Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür. )

 

 

 

                                                                                  -35-

 

 9-       Süleyman Gönüllü                    Sugözü Mahallesi         545  ada       17 parsel

            ( Süleyman Gönüllü ve hissedarlarının  Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi talebi; dosya ekinde jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri  Odası raporları doğrultusunda parselin de topoğrafik  yapısı nedeniyle , sözkonusu plan tadilatı  2. bodrum katın tamamen toprak altında kalacak şekilde  ve bina izdüşümünde  yer altı otoparkı yapılması şartıyla uygun görülmüştür.)  

 

10-      Tosmur Belediye Başkanlığı                                         115   ada          9   parsel

            ( Tosmur Belediye Başkanlığının  115 ada 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 08.11.2013 tarih 39 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni İmar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  olarak belirlenen alanın   “Öneri Kentsel Gelişme Alanı”  olarak değiştirilmesine  ilişkin;  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni  İmar Planı  değişikliği incelenmiş olup;  “Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün  10.06.2013 tarih ve 230-04-02 sayılı yazısında tarım dışı amaçlı  kullanımının uygun görülmesi ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik  Alan” olarak belirlenmesi  nedeniyle uygun görülmüştür.)  

11-      Çıplaklı Belediye Başkanlığı  Yüksekharman Mah. 166,167,168,169,170,172,173,174,176,177 ve 178 nolu adalar,   

                                             Merkez Mah.Suyungözü Mevkii    222,223,224,225  ve 236 nolu  Adalar

            ( Çıplaklı Beldesi Yüksekharman Mahallesi  166,167,168,169,170,172,173,174,176,177 ve 178 nolu yapı adaları ve Merkez Mahallesi Suyungözü Mevkii  222,223,224,225  ve 236 nolu  yapı adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlatılarak, 05.07.2013 tarih ve 17 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmemiştir. )

 

12-      Oba Belediye Başkanlığı                          496,497,498,499 nolu adalar

            ( Oba Belediyesi Eğribucak Mahallesi  496,497,498,499 parsellerle ilgili  hazırlanan ve 04.04.2013 tarih ve 38 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000  ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli ilave uygulama imar planları uygun görülmemiştir.) 

 

13-      Alanyaspor Kulübü Derneği                 Kızlarpınarı  Mahallesi

           ( Alanyaspor  Kulübü Derneği’nin  Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Zimbitlik Mevkiinde bulunan; Şoförler Odası Kamyon parkına uzanan ve Atatürk Spor Salonu karşısı boş alanın Alanyaspor Kulübüne Otopark  olarak tahsis edilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmemiştir. )

 

14-      Hicran Kan ve Müşt.                                   1200  ada    4 parsel

            ( Sugözü Mahallesi 1200 ada 4 parselin doğusundaki 10 metrelik yol ile ilgili hazırlatılan plan tadilatı dosyası geri çekildiği için karar almaya gerek kalmamıştır.)

 

15-      ( Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş olup; sözkonusu planlarda bahsedilen bölge 1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak  belirlenmiş olup; öneri planların üst ölçekli planlara aykırılık oluşturması nedeniyle uygun görülmemiştir.)

                                                                                  -36-

 

16-      Oba Belediye Başkanlığı                                          605   ada        3 parsel

                                                                                             604  ada         1 parsel

                                                                                              280  ada         2 parsel

                                                                                             608  ada         4 parsel                                      

             Oba Belediye Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 57 ve 58 sayılı meclis kararları  ve 05.12.2013 tarih ve 77 ve 81 sayılı meclis kararları ile kabul edilen plan değişiklikleri  plan bütünlüğü açısından birlikte değerlendirilmiş olup, ekte belirtilen karar uygun görülmüştür.

 

Eki Karar :

 

Oba belediye meclisinin

·         05.09.2013 tarih 57 sayılı kararı uyarınca 605 ada 3 parsel,

·         05.09.2013 tarih 58 sayılı kararı uyarınca 604 ada 1 parsel,

·         05.12.2013 tarih 77 sayılı kararı uyarınca 280 ada 2 parsel,

·         05.12.2013 tarih 81 sayılı kararı uyarınca 608 ada 4 parsel,

 

İçin sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla TAKS:0.20, KAKS:0.80 olan yapılaşma koşullarında emsal sabit kalmak üzere geniş taban alanı kullanımına yönelik olarak hazırlanan plan tadilat taleplerinin parsel bazında değerlendirilmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıyacağından yukarıdaki taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Alanya Belediye meclisinin 08.05.2012 tarih, 70 sayılı kararı çerçevesinde, Oba Beldesi imar planı genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan tüm parsellerde sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla onaylı planlarda belirlenen yapı emsali (KAKS) sabit kalmak üzere, Maksimum yapı yüksekliği 13.00 metre (3 kat)  olmak şartıyla uygun görülmüştür.

 

Yapılaşma şartları ve diğer kriterler:

 

·         Arazi Eğiminin %10’un altında olması,

·         15 metre ve üstünde genişliğe sahip trafik yollarından cephe alması,

 

·         Net imar parsel büyüklüğünün 10.000 m² ve üstünde olması, ( Plan bütünlüğünün ve kent estetiğinin sağlanması, imar adalarının ortalama büyüklüğü, ortalama parsel büyüklüğü gibi kriterler çerçevesinde 10.000 m² olarak belirlenen parsel büyüklüğünü maksimum %10 oranında küçültmeye ilgili idaresi yetkilidir.)

·         Bina izdüşümünü aşmamak kaydıyla bodrum kat sınırlaması yapılmaz.

·         Kapalı otopark olarak kullanılmak, tamamı gömülü (toprak seviyesinin altında olmak) ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak şartlarıyla bodrum katlar genişletilebilir.

·         Bodrum Katlar emsal hesabına dâhil edilmez.

·         Bodrum Katların kapalı otopark olarak kullanılması durumunda giriş çıkış rampalarının eğimi, plandaki trafik yollarına bağlantıları gibi konularda trafik güvenliği esas alınarak asgari standartlara uyulur.

·         Yapılacak otoparklarda yol ve manevra alanları dâhil her binek araç için en az 25 m² alan ayrılmak zorundadır. Mimari projede otopark alanları her araç için yukarıdaki m² standardı doğrultusunda ayrı ayrı gösterilecektir.

·         Yapılarda maksimum/minimum cephe ve derinlik şartı aranmaz.

·         Yapı yaklaşım mesafesi tüm yönlerden en az 7 metre olacaktır.

·         Emsale konu her 25 m² inşaat alanı için en az 1 araçlık otopark alanı vaziyet planı ve mimari projede gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar standartlara uygun şekilde kullanılabilir hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.

 

-37-

 

·         Galeri boşlukları emsal hesabına dâhil edilmez.

·         İzolasyonlu teras çatı yapımı zorunludur.

·         Burada belirtilmeyen hususlarda otopark yönetmeliği ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

 

17-        Payallar Belediye Başkanlığı                           1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve     Revizyon İmar Planlarına ait itirazlar

 

Payallar Belediyesinin  02.01.2014 tarih ve 31 sayılı  Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar aşağıda karara bağlanmıştır.

a-) Ahmet KARAKUŞ ve Zehte DEMİRKAYA’nın 03.12.2013 tarih ve 690 sayılı dilekçesinde; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin ve parsel cephesinin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

b-) Murat İSLAMOĞLU’nun 18.12.2013 tarih ve 733 sayılı dilekçesinde itiraza konu ruhsatlı sondaja göre yol güzergahının yeniden belirlenmesi talebi yol devamlılığını olumsuz olarak etkileyeceği için reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

c-)Ahmet HOŞGÖR’ün 17.12.2013 tarih ve 727 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

d-) Huriye ÇETİN’in 18.12.2013 tarih ve 732 sayılı dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen yolun 403 parelin kuzeyine kaydırılması talebi, 402 numaralı parsele girmemek kaydıyla yolun 403 numaralı parselin kuzeyine kaydırılması talebinin kabulüne, dilekçenin 2. Maddesinde belirtilen sondaj kuyusunun parsel içerisinde kalacak şekilde yol güzergahının değiştirilmesi talebinin ise yol bütünlüğünü bozacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

                                                          

e-) Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 736 sayılı dilekçesinin eki krokide görüldüğü şekilde konut alanında artışa, sosyal, kültürel tesis alanı ve park alanında azalışa yol açmamak kaydıyla sosyal kültürel tesis alanının doğu batı istikametinde (12 metrelik yol ile 7 metrelik yol arasına) yerinin değiştirilmesi, ve park alanının 10 metrelik yolun kuzeyindeki artık parsel alanına kaydırılması talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

f-) A. Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 737 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan rızai taksim anlaşmasına imar uygulaması safhasında mümkün olabildiği kadar dikkate alınacak olup, 406 parseldeki yol değişikliği talebinin ise ilgili parsel malikinin muvafakatı olmadığından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

                                                                            -38-

 

g-) Zeynep YAMAN, Ümmühani HAMZAOĞULLARI VE Huri ŞAHİN’in 20.12.2013 tarih ve 741 sayılı sayılı dilekçesi imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen hususlarda oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.         

            h-) Mehmet SAĞLAM’ın 23.12.2013 tarih ve 750 sayılı dilekçesinde itiraza konu 454 numaralı parselde yeni planla oluşturulan park alanının, plan genelinde oluşturulan park alanı ve projeksiyon nüfus kapsamında park alanının kaldırılması durumunda plan yapım yönetmeliğinde tanımlı 10 m²/kişi standardının standartların altına düşülmediği için kaldırılması talebinin kabulü şeklindeki karar; 3194 /18. madde ile mağduriyetin giderilebileceğinden uygun görülmemiştir.     

i-) Ahmet ÖZKAN’ın 26.12.2013 tarih 775 sayılı dilekçesinde belediye hizmet alanı ve otopark alanının parselin doğu sınırına kaydırılması ve konut alanından 7 metrelik yol ile ayrılması talebinin kabulü şeklindeki karar incelenmiş olup; otopark alanını değiştirmeden 1134 parsele girmemek şartıyla, B.H.A ve yolun 1154 parselin doğu sınırına kaydırılması şartıyla uygun görülmüştür.

j-) Mustafa ÖZTÜRK’ün 26.12.2013 tarih ve 780 sayılı dilekçesinde 775 ada 6 parsel ile, 778 ada 1 parsel arasındaki 10 metre genişliğindeki yolun her iki parseldeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar incelenmiş olup; 520 ada 6 parselide ilgilendirdiğinden ve parsel sahiplerinin muvafakatı olmaması nedeniyle uygun görülmemiştir.

k-) Fatma ÖZER, Ümmühani ÖZKAN ve Elif YILMAZ’ın 26.12.2013 tarih ve 772 sayılı dilekçesinde itiraza konu parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında sonradan makilik ve fundalık alan olarak planlanmış olup, talep bu açıdan üst ölçekli planlara aykırılık oluşturacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

l-) Abdullah ÇETİN’ in 27.12.2013 tarih ve 791 sayılı dilekçesi; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

m-) Belediye Başkanlığınca verilen 27.12.2013 tarihli dilekçe belediye meclisinde görüşülerek Alanya Belediyesi meclis kararı ile plan onama sınırı dışına çıkarılmış olan önceden imar uygulaması tamamlanmış durumdaki 689 ada 1 parsel ile, 215 ve 225 no’lu imar adalarının plan dışına çıkarılan kısımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ait plan hükümlerinin 9.1.1.4 numaralı maddesinde belirtilen “Bu plan ile onaylı imar planları olmasına rağmen kentsel yerleşim alanı olarak gösterilmeyen alanlarda, onaylanmış imar planlarının imar uygulaması görmüş kesimlerindeki kazanılmış haklar saklıdır.” hükmü dikkate alınarak yeniden plana dahil edilmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

18-      Oba Belediye Başkanlığı                                  327,330, 333    nolu   Adalar

                                                                                                              

( Oba Belediyesi  327,330  ve 333 nolu adaları kapsayan alanda hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 80 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi 327 ada 3  parseldeki Belediye hizmet alanında herhangi bir  değişiklik yapılmaması, 330 ve 333 adalar arasındaki yolun kaldırılması,  kazanılan alanın  tescilli yapının bulunduğu  alandan itibaren 20 metrelik  yola doğru park alanı olarak  planlanması, koruma alanı sınırının teklif plandaki  haliyle korunması , konut alanında artışa yol açılmaması şartlarıyla uygun görülmüştür.)         

 

                                                                                   -39

 

19-      Demirtaş Belediye Başkanlığı                                       189,191,192,703 nolu parseller

            ( Demirtaş Belediyesinin 189 ve 703 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave  Uygulama  İmar Planlarına ek olarak plan bütünlüğünün sağlanabilmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanlı  Demirtaş ( Antalya )  1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planında  (ÇDP)  kentsel gelişme alanı olarak belirlenen parsellerin alan bütünlüğünü sağlayacak şekilde  189, 191 ( bir kısmı ), 192 ve 703 numaralı parsellerde  hazırlanan ve 08.01.2014 ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Nazım  ve Uygulama İmar Planları; İmar Uygulamasının  3194/18. madde hükümleri  doğrultusunda yapılması şartıyla  uygun görülmüştür. )   

                                  

20-      Mustafa Kula Vekili                 Tepe Mahallesi                         92   ada   28   parsel  

            Ali Rıza Kayacı

 

            ( Mustafa Kula Vekili Ali Rıza Kayacı’nın  Tepe Mahallesi  92 ada 28 nolu parselde  hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla uygun görülmüştür. )

 

21-      Çıplaklı Belediye Başkanlığı                                                    136  ( kısmen )

                                                                                                           137, 138, 139 ve 140 ( kısmen )

            ( Çıplaklı Belediyesi 136 ( kısmen ) , 137,138,139 ve 140  ( kısmen ) nolu adalarda 06.01.2014 tarih ve 04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  plan tadilatı ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

 

22-      Avsallar Belediye Başkanlığı                      1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

                                                                             1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları

            ( Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışı bölgede hazırlatılan ve 24.12.2013 tarih ve 44 sayılı Avsallar Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı revizyonu incelenmiş olup; aşağıdaki şekilde kararlar belirlenmiştir. )

 

            1- ÖNERİ PLAN 1 de; 318 ada 1 nolu parselde konut alanı artışı sözkonusu olduğundan tadilata konu değişikliğin 318 ada 1 nolu parseli kapsayan kısmı uygun görülmemiş olup; 341 adayı kapsayan plan tadilatı yeşil alan miktarında artış sağladığı için uygun görülmüştür.

 

            2- ÖNERİ PLAN 2 de ;  halihazır verdilerinde konut alanında kalan DSİ kanalının kamulaştırma sınırları esas alınarak yeşil alana dönüştürülmesi uygun görülmüş olup; öneri planda belirtilen diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

 

            3- ÖNERİ PLAN 3 de;  Sağlık Tesisinin güneyindeki 20 metrelik yola bağlanan 10 metrelik yolun mevcut yapıyı dikkate  alarak konut alanı miktarında artışa yol açmamak şartıyla güneye kaydırılması uygun görülmüş olup; 3 nolu öneri plandaki diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

                                                                      

4- ÖNERİ PLAN 4 de;  konut alanında artışa sebebiyet  verilmesi nedeniyle sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.

            5-  ÖNERİ PLAN 5 de; yapılan tadilat ile yeşil alan ve yol miktarlarında artış sağladığı için kamu menfaati bulunduğundan uygun görülmüştür.

 

 

                                                                                  -40-

 

            6- ÖNERİ PLAN 6 da; değişiklikler incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi ile de mağduriyetlerin giderilebileceğinden sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.                                                           

7-  ÖNERİ PLAN 7 de; talepler  incelenmiş olup; orman sınırının orman kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi kısmı uygun görülmüş olup; diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

            8-  ÖNERİ PLAN 8 de; tadilat talebi ile yeşil alan bütünlüğü bozulduğundan  uygun görülmemiştir.

            9-  ÖNERİ PLAN 9 da;  plan değişiklikleri incelendiğinde mağduriyetlerin  3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesi  ilede çözüme ulaşabileceğinden talep uygun görülmemiştir.

            10- ÖNERİ PLAN 10 da; belirtilen değişiklik uygun görülmemiştir.

            11- ÖNERİ PLAN’11de; belirtilen değişiklikler incelendiğinde yeşil alan miktarı korunmuş olup, yol miktarları  arttırıldığından, ayrıca konut alanı artışına  sebebiyet  verilmediğinden talep uygun görülmüştür.

            12- Ayrıca; plan genelinde uygulama işlemi yapılırken  yol veya yeşil alan gibi kamusal kullanım maksadıyla terki yapılmış olan  veya kadastro mülkiyet sınırı  ile ada sınırı arasında  var olan kayıklıkların giderilmesi için konut alanında artışa yol açmamak kaydıyla plan revizyon sınırı içersindeki değişiklikler uygun görülmüştür.

 

            Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 1. sırasında yer alan husus, Oba Belediyesinin plan değişikliği ile ilgili uygun görülmeyen bir talebi var. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığı’nın Göl mahallesi 625 ada, 6 parsel ve 627 ada 1 nolu parsellerle ilgili 05.09.2013 tarih ve 56 sayılı  Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliği ile; mevcut imar planında BL-5 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak  belirlenmiş 4 blok kütlesinin; öneri planla 2 adet  blok kütlesine düşmesi ve BL-3 ticaret yapılaşma koşulunda inşaat alanı arttırılmaksızın değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 2. sırasında yer alan husus, parsel bazında bir plan tadilatı komisyonca bu da uygun görülmemiş, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Veli Hacıoğlu’nun Kellerpınarı Mahallesi 2695  ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında konut alanı olan plan koşulunun  ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı; parsel bazında değerlendirildiği takdirde plan bütünlüğünü bozucu ve örnek teşkil edici nitelik taşıdığından talep uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 3. sırasında yer alan husus, yine komisyonumuzun uygun görmediği Oba Belediyesinin plan tadilatı talebi ile ilgili, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

 

 

 

                                                                                  -41-

 

            Yapılan oylamada; Oba Beldesi 292 ada, 1 ve 560 ada, 12 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 07.11.2013 tarih ve  69 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen; parsellerin minimum ifraz şartlarını sağlayabilmesi amacına yönelik hazırlanan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 4. sırasında yer alan husus, yine Tepe Mahallesinde uygun görülmeyen plan tadilatı talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

            Yapılan oylamada; Adem Bayır ve Hissedarlarının, Tepe Mahallesi 2771 ada , 1 ve 2 nolu parsellerin düğün salonu amaçlı ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan plan tadilat talebi uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 5. sırasında yer alan husus, Tosmur Belediye Başkanlığının Tesisat katları ile ilgili bir talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarından 2.4.4.  nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan  ve 26.09.2013 tarih 32 sayılı Tosmur Belediye meclis kararı ile kabul edilen talep uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih  - 28759 Sayılı Resmi Gazete ile  Değişik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar)  11. bendinde belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması kararı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 6. sırasında yer alan hususda Tesisat Katları ile ilgili, yani turistik tesislerde yönetmeliğin uygulanması ile ilgili, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan hükümlerine  “Turistik Tesis yapımı halinde  tesisat katı emsale ve  kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat  katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde  plan notu eklenmesi talebi uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih – 28759 sayılı Resmi Gazete  ile değişik  Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde  ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar ) 11. bendinde  belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 7. sırasında yer alan husus, Oba Belediyesinin 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili  hazırlatılan   1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ilave plan notu tadilatı ile ilgili bir konu, bu konu üzerinde yeni bir meclis kararı geldikten sonra değerlendirilecektir diye komisyonumuzun olumsuz bir görüşü var. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

                                                                       -42-

 

Yapılan oylamad; Oba Belediyesi 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili  hazırlatılan  ve  05.12.2013  tarih ve 79 sayılı Oba Belediye meclis kararı ile  kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ilave plan notu tadilatı;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup;  talebin (Değişik :  RG- 08.09.2013 – 28769 sayılı) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yalnızca;  mevcut imar planı koşullarında belirlenen  taban alanı  katsayısı oranında  inşaat alanını  kullanamayan  parsellerde uygulanmak üzere  düzenlenerek ilgili         Belediyesince yeniden meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 8. sırasında yer alan husus, Konaklı Belediye Başkanlığının İmar planı değişikliği talebi komisyonumuzca uygun görülmüş,  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi 027C-13D-3D  pafta, 110 ada, 35,45,46,47,53,214,215, 216, 217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468,477,509 parseller ;  309 ada  3 parsel;  385 ada 1 parsel , 386 ada 1 parsellerde hazırlatılan ve 04.09.2013  tarih ve 27 sayılı Konaklı Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 9. sırasında yer alan husus, Süleyman Gönüllü ve hissedarlarının  Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi ile ilgili bir talep, bu talep üzerinde serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Slayt sunumla yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu.

 

Üyeden Serdar NOYAN söz alarak, böyle bir sunumdan sonra bir soru işareti kalmadı, öncelikle ben bu sunum için de teşekkür ederim. Bu gibi konularda hem fotoğraflı hem projeli bir sunum bizleri daha iyi aydınlatıyor dedi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, madde üzerinde başka söz alan yoksa oya sunuyorum dedi ve İmar Komisyonu Kararının 9. maddesini komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Süleyman Gönüllü ve hissedarlarının  Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi talebi; dosya ekinde jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri  Odası raporları doğrultusunda parselinde topoğrafik  yapısı nedeniyle, sözkonusu plan tadilatı  2. bodrum katın tamamen toprak altında kalacak şekilde  ve bina izdüşümünde  yer altı otoparkı yapılması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararına Başkan Hasan SİPAHİOĞLU ilgisi nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

                                                                       -43-

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 10. sırasında yer alan husus, Tosmur Belediye Başkanlığının 115 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni İmar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  olarak belirlenen alanın   “Öneri Kentsel Gelişme Alanı”  olarak değiştirilmesine ilişkin bir talep, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Tosmur Belediye Başkanlığının 115 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 08.11.2013 tarih 39 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni İmar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  olarak belirlenen alanın   “Öneri Kentsel Gelişme Alanı”  olarak değiştirilmesine ilişkin;  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı değişikliği talebinin;  “Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün  10.06.2013 tarih ve 230-04-02 sayılı yazısında tarım dışı amaçlı  kullanımının uygun görülmesi ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik  Alan” olarak belirlenmesi  nedeniyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 11. sırasında yer alan husus, Çıplaklı Belediye Başkanlığının plan değişikliği ile ilgili komisyonumuzca uygun görülmeyen bir talebi var. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Çıplaklı Beldesi Yüksekharman Mahallesi  166,167,168,169,170,172,173,  174,176,177 ve 178 nolu yapı adaları ve Merkez Mahallesi, Suyungözü Mevkii  222,223,224,225  ve 236 nolu  yapı adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlatılarak, 05.07.2013 tarih ve 17 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmemiştir, şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 12. sırasında yer alan husus, Oba Belediye Başkanlığının 1/5000  ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli ilave uygulama imar planları ile ilgili bir talebi, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Oba Belediyesi, Eğribucak Mahallesi  496,497,498,499 parsellerle ilgili  hazırlanan ve 04.04.2013 tarih ve 38 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000  ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli ilave uygulama imar planları uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 13. sırasında yer alan husus, Alanya Sapor Kulübu Derneğinin, Atatürk Spor Salonu karşısında bulunan boş alanın Alanyaspor Kulübüne Otopark  olarak tahsis edilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi, tabii şimdi otoparklar otomatik olarak 01 Nisandan itibaren Büyükşehirin tasarrufuna geçecek, böyle bir yeri şu anda Alanya Belediyesinin tasarrufundayken belki başka amaçla kullanarak Alanya Spora gelir elde edilebilir, fakat bunu bu şekilde değiştirecek olursak yarın yerel yönetimin tasarruf hakkı ortadan kalkmış olur dedi. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu.

 

 

                                                                       -44-

 

Üyeden Serdar NOYAN söz alarak, Alanya Sporun şuanki konumu da belli, hepimizde bir şeyler yapalım istiyoruz, başka bir proje üretemezmiyiz? Yani Belediyeler birleşmeden önce üretebileceğimiz veya yönlendirebileceğimiz bir proje yokmu katkı sağlamak için dedi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, tabii vardır mutlaka araştırılabilir, şimdi Alanya Spor sadece merkezin takımı gibi algılanıyor. Şimdi gelecekte herhalde bütün Alanya’nın bu anlamdaki yerleri tek bir havuza gittiği zaman Alanya Sporun gelirleri açısından çok daha ekonomik değerlendirme şansını yakalayacak dedi.

 

Üyeden Serdar NOYAN tekrar söz alarak, benim şöyle bir önerim olacaktı, beldelerin birleşmesi ile birlikte sahildeki beldelerdeki büfelerde Alanya Belediyesine ait olacağı için büfelerin değerlendirilmesi düşünülebilir dedi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, şimdi büfeler konusu hassas bir konu orada kamu yararına çalışın bir derneğimiz var (ALTİD), o büfeleri de aynı ALTİD bünyesi içerisinde değerlendirmek en doğrusu, Alanya Spor Derneği normal bir dernek yani kamu yararına calışan bir dernek olsa veya yasayla spor kulüplerine böyle bir imkan sağlansa, profosyonel olduğu için olmuyor, herhangi bir şey verme şansımız yok dedi ve konu üzerinde başka söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Alanyaspor  Kulübü Derneği’nin,  Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Zimbitlik Mevkiinde bulunan; Şoförler Odası Kamyon parkına uzanan ve Atatürk Spor Salonu karşısı boş alanın Alanyaspor Kulübüne Otopark  olarak tahsis edilmesi amacıyla  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 14. sırasında yer alan Hicran KAN ve Müşt.ni ait, Sugözü Mahallesi 1200 ada, 4 parselin doğusundaki 10 metrelik yol ile ilgili hazırlatılan plan tadilatı dosyası geri çekildiği için karar almaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.

 

 Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 15. sırasında yer alan husus, Oba Belediye Başkanlığının plan değişikliği talebi.  1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Alanda kaldığı için komisyonca uygun görülmeyen bir talep, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş, söz konusu planlarda bahsedilen bölge 1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak  belirlendiğinden; öneri planların üst ölçekli planlara aykırılık oluşturması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                                                                       -46-

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 16. sırasında yer alan husus, Oba Belediye Başkanlığının İmar Komisyonumuzca uygun görülen bir plan tadilatı, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

  

Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığının 05.09.2013 tarih ve 57 ve 58 sayılı meclis kararları  ve 05.12.2013 tarih ve 77 ve 81 sayılı meclis kararları ile kabul edilen plan değişiklikleri  plan bütünlüğü açısından birlikte değerlendirilmiş olup, ekte belirtilen kararların aşağıda yazılı olduğu şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Eki Karar :

Oba belediye meclisinin

·         05.09.2013 tarih 57 sayılı kararı uyarınca 605 ada 3 parsel,

·         05.09.2013 tarih 58 sayılı kararı uyarınca 604 ada 1 parsel,

·         05.12.2013 tarih 77 sayılı kararı uyarınca 280 ada 2 parsel,

·         05.12.2013 tarih 81 sayılı kararı uyarınca 608 ada 4 parsel,

 

İçin sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla TAKS:0.20, KAKS:0.80 olan yapılaşma koşullarında emsal sabit kalmak üzere geniş taban alanı kullanımına yönelik olarak hazırlanan plan tadilat taleplerinin parsel bazında değerlendirilmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıyacağından, yukarıdaki taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde Alanya Belediye meclisinin 08.05.2012 tarih, 70 sayılı kararı çerçevesinde, Oba Beldesi imar planı genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan tüm parsellerde sadece ticaret maksatlı kullanım şartıyla onaylı planlarda belirlenen yapı emsali (KAKS) sabit kalmak üzere, Maksimum yapı yüksekliği 13.00 metre (3 kat)  olmak şartıyla uygun görülmüştür.

 

Yapılaşma şartları ve diğer kriterler:

·         Arazi Eğiminin %10’un altında olması,

·         15 metre ve üstünde genişliğe sahip trafik yollarından cephe alması,

·         Net imar parsel büyüklüğünün 10.000 m² ve üstünde olması, ( Plan bütünlüğünün ve kent estetiğinin sağlanması, imar adalarının ortalama büyüklüğü, ortalama parsel büyüklüğü gibi kriterler çerçevesinde 10.000 m² olarak belirlenen parsel büyüklüğünü maksimum %10 oranında küçültmeye ilgili idaresi yetkilidir.)

·         Bina izdüşümünü aşmamak kaydıyla bodrum kat sınırlaması yapılmaz.

·         Kapalı otopark olarak kullanılmak, tamamı gömülü (toprak seviyesinin altında olmak) ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak şartlarıyla bodrum katlar genişletilebilir.

·         Bodrum Katlar emsal hesabına dâhil edilmez.

·         Bodrum Katların kapalı otopark olarak kullanılması durumunda giriş çıkış rampalarının eğimi, plandaki trafik yollarına bağlantıları gibi konularda trafik güvenliği esas alınarak asgari standartlara uyulur.

·         Yapılacak otoparklarda yol ve manevra alanları dâhil her binek araç için en az 25 m² alan ayrılmak zorundadır. Mimari projede otopark alanları her araç için yukarıdaki m² standardı doğrultusunda ayrı ayrı gösterilecektir.

·         Yapılarda maksimum/minimum cephe ve derinlik şartı aranmaz.

·         Yapı yaklaşım mesafesi tüm yönlerden en az 7 metre olacaktır.

·         Emsale konu her 25 m² inşaat alanı için en az 1 araçlık otopark alanı vaziyet planı ve mimari projede gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar standartlara uygun şekilde kullanılabilir hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.

·         Galeri boşlukları emsal hesabına dâhil edilmez.

·         İzolasyonlu teras çatı yapımı zorunludur.

·         Burada belirtilmeyen hususlarda otopark yönetmeliği ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

-47-

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 23 maddelik İmar Komisyonu kararının 17. sırasında yer alan husus, Payallar Belediyesinin  02.01.2014 tarih ve 31 sayılı  Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar ile ilgili , bu talep üzerinde serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Sözlü olarak yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Payallar Belediyesinin  02.01.2014 tarih ve 31 sayılı  Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına  ait itirazlar aşağıda yazılı olduğu şekliyle karara bağlanmıştır şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

a-) Ahmet KARAKUŞ ve Zehte DEMİRKAYA’nın 03.12.2013 tarih ve 690 sayılı dilekçesinde; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin ve parsel cephesinin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

b-) Murat İSLAMOĞLU’nun 18.12.2013 tarih ve 733 sayılı dilekçesinde itiraza konu ruhsatlı sondaja göre yol güzergahının yeniden belirlenmesi talebi yol devamlılığını olumsuz olarak etkileyeceği için reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

c-) Ahmet HOŞGÖR’ün 17.12.2013 tarih ve 727 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

d-) Huriye ÇETİN’in 18.12.2013 tarih ve 732 sayılı dilekçesinin 1. Maddesinde belirtilen yolun 403 parelin kuzeyine kaydırılması talebi, 402 numaralı parsele girmemek kaydıyla yolun 403 numaralı parselin kuzeyine kaydırılması talebinin kabulüne, dilekçenin 2. Maddesinde belirtilen sondaj kuyusunun parsel içerisinde kalacak şekilde yol güzergahının değiştirilmesi talebinin ise yol bütünlüğünü bozacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

                                                          

e-) Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 736 sayılı dilekçesinin eki krokide görüldüğü şekilde konut alanında artışa, sosyal, kültürel tesis alanı ve park alanında azalışa yol açmamak kaydıyla sosyal kültürel tesis alanının doğu batı istikametinde (12 metrelik yol ile 7 metrelik yol arasına) yerinin değiştirilmesi, ve park alanının 10 metrelik yolun kuzeyindeki artık parsel alanına kaydırılması talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

f-) A. Remzi KARAKUŞ’un 19.12.2013 tarih ve 737 sayılı dilekçesinde imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan rızai taksim anlaşmasına imar uygulaması safhasında mümkün olabildiği kadar dikkate alınacak olup, 406 parseldeki yol değişikliği talebinin ise ilgili parsel malikinin muvafakatı olmadığından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

 

                                                                                 

                                                                            -48-

 

g-) Zeynep YAMAN, Ümmühani HAMZAOĞULLARI VE Huri ŞAHİN’in 20.12.2013 tarih ve 741 sayılı sayılı dilekçesi imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen hususlarda oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.         

           

h-) Mehmet SAĞLAM’ın 23.12.2013 tarih ve 750 sayılı dilekçesinde itiraza konu 454 numaralı parselde yeni planla oluşturulan park alanının, plan genelinde oluşturulan park alanı ve projeksiyon nüfus kapsamında park alanının kaldırılması durumunda plan yapım yönetmeliğinde tanımlı 10 m²/kişi standardının standartların altına düşülmediği için kaldırılması talebinin kabulü şeklindeki karar; 3194 /18. madde ile mağduriyetin giderilebileceğinden uygun görülmemiştir.

                   

i-) Ahmet ÖZKAN’ın 26.12.2013 tarih 775 sayılı dilekçesinde belediye hizmet alanı ve otopark alanının parselin doğu sınırına kaydırılması ve konut alanından 7 metrelik yol ile ayrılması talebinin kabulü şeklindeki karar incelenmiş olup; otopark alanını değiştirmeden 1134 parsele girmemek şartıyla, B.H.A ve yolun 1154 parselin doğu sınırına kaydırılması şartıyla uygun görülmüştür.

j-) Mustafa ÖZTÜRK’ün 26.12.2013 tarih ve 780 sayılı dilekçesinde 775 ada 6 parsel ile, 778 ada 1 parsel arasındaki 10 metre genişliğindeki yolun her iki parseldeki mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar incelenmiş olup; 520 ada 6 parselide ilgilendirdiğinden ve parsel sahiplerinin muvafakatı olmaması nedeniyle uygun görülmemiştir.

k-) Fatma ÖZER, Ümmühani ÖZKAN ve Elif YILMAZ’ın 26.12.2013 tarih ve 772 sayılı dilekçesinde itiraza konu parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında sonradan makilik ve fundalık alan olarak planlanmış olup, talep bu açıdan üst ölçekli planlara aykırılık oluşturacağından reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

l-) Abdullah ÇETİN’ in 27.12.2013 tarih ve 791 sayılı dilekçesi; imar planına ait plan hükümlerinde imar uygulamalarının 3194/18. Madde yapımı suretiyle gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan itiraza konu dilekçede belirtilen zayiat oranı ile oluşan mağduriyetin planın onayından sonra yaptırılacak 18. Madde uygulaması ile giderilmesi mümkün olduğundan itirazın reddine şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

m-) Belediye Başkanlığınca verilen 27.12.2013 tarihli dilekçe belediye meclisinde görüşülerek Alanya Belediyesi meclis kararı ile plan onama sınırı dışına çıkarılmış olan önceden imar uygulaması tamamlanmış durumdaki 689 ada 1 parsel ile, 215 ve 225 no’lu imar adalarının plan dışına çıkarılan kısımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ait plan hükümlerinin 9.1.1.4 numaralı maddesinde belirtilen “Bu plan ile onaylı imar planları olmasına rağmen kentsel yerleşim alanı olarak gösterilmeyen alanlarda, onaylanmış imar planlarının imar uygulaması görmüş kesimlerindeki kazanılmış haklar saklıdır.” hükmü dikkate alınarak yeniden plana dahil edilmesi talebinin kabulüne şeklindeki karar uygun görülmüştür.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 18. sırasında yer alan husus, Oba Belediyesinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi var. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

                                                                                  -49-

 

Yapılan Oylamada; Oba Belediyesi  327,330  ve 333 nolu adaları kapsayan alanda hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 80 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi 327 ada, 3  parseldeki Belediye hizmet alanında herhangi bir  değişiklik yapılmaması, 330 ve 333 adalar arasındaki yolun kaldırılması,  kazanılan alanın  tescilli yapının bulunduğu  alandan itibaren 20 metrelik  yola doğru park alanı olarak  planlanması, koruma alanı sınırının teklif plandaki  haliyle korunması, konut alanında artışa yol açılmaması şartlarıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 19. sırasında yer alan husus, Demirtaş Belediye Başkanlığının Plan değişikliği talebi var. Bu talep üzerinde serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Sözlü olarak yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Demirtaş Belediyesinin 189 ve 703 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave  Uygulama  İmar Planlarına ek olarak plan bütünlüğünün sağlanabilmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanlı  Demirtaş ( Antalya )  1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planında  (ÇDP)  kentsel gelişme alanı olarak belirlenen parsellerin alan bütünlüğünü sağlayacak şekilde  189, 191 ( bir kısmı ), 192 ve 703 numaralı parsellerde  hazırlanan ve 08.01.2014 ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Nazım  ve Uygulama İmar Planları; İmar Uygulamasının  3194/18. madde hükümleri  doğrultusunda yapılması şartıyla  uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 20. sırasında yer alan husus, şimdi burada ilginç bir konum var. 25.000 liği şartlarını tarımından çıkarılması ile ilgili bütün görüşler her şey sağlanmış fakat Çevre ve Şehircilik 100.000’lik plana atıfta bulunmuş, bu planda da iki tane aynı yer ile ilgili, özellikle 2 B ile ilgili iki tane farklı şey var. Birisinde diyorki İmara açabilirsiniz diyor, birisini de ancak tarım niteliğinde açabilirsiniz diyor. Biz bunun yazışmalarını yaptık, tabii vatandaşında bu anlamda talebinin bekleticiliği olmaması bakımından artık böyle bir karar var. Ancak bu karar Şehircilik Bakanlığı olumlu görüş verdikten sonra 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlar uygulamaya geçecek dedi ve bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Mustafa Kula Vekili Ali Rıza Kayacı’nın  Tepe Mahallesi  92 ada, 28 nolu parselde  hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 21. sırasında yer alan husus, Çıplaklı Belediyesinden gelen bir talep var. Bu talep üzerinde serbest şehir plancısı Erkan Demirci’ye açıklama yapmak üzere söz verdi. Slayt sunumla yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

 

                                                                       -50-

 

Yapılan oylamada; Çıplaklı Belediyesi 136 ( kısmen ) , 137,138,139 ve 140  ( kısmen ) nolu adalarda 06.01.2014 tarih ve 04 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  plan tadilatı ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik İmar Komisyonu kararının 22. sırasında yer alan husus, Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışındaki bölgede hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Avsallar Belediye Başkanlğı görevlisi Deniz DEMİRER’e açıklama yapmak üzere söz verdi. Slayt sunumla yapılan açıklamalardan sonra bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu söz alan olmadığı görülmekle komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışı bölgede hazırlatılan ve 24.12.2013 tarih ve 44 sayılı Avsallar Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı revizyonu aşağıdaki şekilde kararlar belirlenmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            1- ÖNERİ PLAN 1 de; 318 ada 1 nolu parselde konut alanı artışı sözkonusu olduğundan tadilata konu değişikliğin 318 ada 1 nolu parseli kapsayan kısmı uygun görülmemiş olup; 341 adayı kapsayan plan tadilatı yeşil alan miktarında artış sağladığı için uygun görülmüştür.

 

            2- ÖNERİ PLAN 2 de ;  halihazır verdilerinde konut alanında kalan DSİ kanalının kamulaştırma sınırları esas alınarak yeşil alana dönüştürülmesi uygun görülmüş olup; öneri planda belirtilen diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

 

            3- ÖNERİ PLAN 3 de;  Sağlık Tesisinin güneyindeki 20 metrelik yola bağlanan 10 metrelik yolun mevcut yapıyı dikkate  alarak konut alanı miktarında artışa yol açmamak şartıyla güneye kaydırılması uygun görülmüş olup; 3 nolu öneri plandaki diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

                                                                      

4- ÖNERİ PLAN 4 de;  konut alanında artışa sebebiyet  verilmesi nedeniyle sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.

            5-  ÖNERİ PLAN 5 de; yapılan tadilat ile yeşil alan ve yol miktarlarında artış sağladığı için kamu menfaati bulunduğundan uygun görülmüştür.

            6- ÖNERİ PLAN 6 da; değişiklikler incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi ile de mağduriyetlerin giderilebileceğinden sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.                                                           

7-  ÖNERİ PLAN 7 de; talepler  incelenmiş olup; orman sınırının orman kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi kısmı uygun görülmüş olup; diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.

            8-  ÖNERİ PLAN 8 de; tadilat talebi ile yeşil alan bütünlüğü bozulduğundan  uygun görülmemiştir.

            9-  ÖNERİ PLAN 9 da;  plan değişiklikleri incelendiğinde mağduriyetlerin  3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesi  ilede çözüme ulaşabileceğinden talep uygun görülmemiştir.

            10- ÖNERİ PLAN 10 da; belirtilen değişiklik uygun görülmemiştir.

            11- ÖNERİ PLAN’11de; belirtilen değişiklikler incelendiğinde yeşil alan miktarı korunmuş olup, yol miktarları  arttırıldığından, ayrıca konut alanı artışına  sebebiyet  verilmediğinden talep uygun görülmüştür.

 

 

                                                                                  -51-

 

            12- Ayrıca; plan genelinde uygulama işlemi yapılırken  yol veya yeşil alan gibi kamusal kullanım maksadıyla terki yapılmış olan  veya kadastro mülkiyet sınırı  ile ada sınırı arasında  var olan kayıklıkların giderilmesi için konut alanında artışa yol açmamak kaydıyla plan revizyon sınırı içersindeki değişiklikler uygun görülmüştür.

 

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİ :

3- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,

 

Başkan Hasan SİPAHİOĞLU, İmar ve Şehircilik Md.lüğünce hazırlanan 5 maddelik rapor var, bu raporu geldiği biçimiyle İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 5 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

 

İsim                                                                                        Konusu

 

 

1- Nevin NAZİFOĞLU                      Hacet Mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan

                                                           imar planı değişikliği talebi

 

2-Yeni Yüksektepe İnş. Ltd. Şti –

Yeni Azr Eml.Yat.Ltd. Şti. ve

Müşt. Vekili Ali Taşar              Tepe ve Hacımehmetli Mahallelerinde bulunan ve

1/100000 lik çevre düzeni planında kentsel gelişme

alanındaki ekli tahdit krokisinde sınırları

belirtilen 508 ile 562, 563, 564, 565, 566(509) ile 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 ile 567, 568(519) ile 520 nolu parseller ve 489 ada, 17 ve 21 nolu parsellerden oluşan yaklaşık 5 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tadilat ve ilave imar planı talebi.

 

3-Şükrü Başargan TUNAY                 Cumhuriyet Mahallesi 1211 ada 11 nolu parselde plan tadilatı

                                                           talebi.

 

4-Mülazım KIRLI                               Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde plan tadilatı

talebi.

 

5-Mahmutlar Belediye Başkanlığı         3 nolu düzenleme bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Mahmutlar genel revizyonu talebi

                                                                                  ==============

 

                                                                       -52-

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

4- Dilek ve temenniler.

 

Başkan Hasan Sipahioğlu, gündemin 4.maddesi dilek ve temennilerde, Meclis üyesi Nilüfer ZAVLAK’ın yazılı bir temennisi var, Marmara Üniversitesi Enerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Tunay Sıtkı UYAR’ın güneş ışığından faydalanarak yenilenebilir enerji üretimini Alanya’da uygulamak üzere Alanya’ya davet edilmesi yönünde, Öneri sahibi Nilüfer ZAVLAK biz bu toplantının yapılacağı gün ve tarihi sizlere bildiririz, bu konuda desteklerinizi bekleriz dedi.

 

Meclis Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU, gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından oturumun kapatılacağını üyelere bildirildi. Söz alan olup, olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 04 MART  / 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2014 ŞUBAT ayı toplantısına son verildi.

 

 

Belediye Meclis Başkanı                      Katip Üye                                                        Katip Üye

Hasan SİPAHİOĞLU             Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN            Nilüfer ZAVLAK

Belediye Başkanı