Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 04.03.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Kemal DERE
Divan Katibi Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN
Divan Katibi Mustafa KÜÇÜKER
04 MART 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisinin 04 MART 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.
Belediye Meclisi 04 MART  2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkan Vekili Kemal DERE başkanlığında toplandı.
Üyelerden; Hüsnü AKÇALIOĞLU, Kerim BULUT, Rabia Cihan ZAMANOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Hüseyin GİRENES, Kadriye GÖRÜCÜ, Erol FAZLIOĞLU, Samet UĞURLU, Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN, Alper BİRER, Mustafa KÜÇÜKER, Kemal BABAOĞLU, Tevfik DARI, Serdar NOYAN, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün toplantıya iştirak ettikleri görüldü.  
Üyelerden; Eray ERDEM’in yazılı mazereti, Serhat KAYIŞ, Mustafa BERBEROĞLU, Adil OKUR, Hüseyin ÖZENOĞLU, Fevzi ALAETTİNOĞLU, Levent BENAL ve Nilüfer ZAVLAK’ın toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.
Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

G Ü N D E M :
1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi,
2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,
3- Denetim Komisyonunca hazırlanan raporla ilgili meclise bilgi sunulması. 
4- Dilek ve temenniler.

GÜNDEMİN 1.MADDESİ:
1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi.
Meclis Başkanı Kemal DERE gündemin 1.maddesiyle ilgili olarak Bütçe Komisyonunca hazırlanmış bir kararın bulunmadığını, ancak bütçeyle ilgili iki ayrı konunun olduğunu; bunlardan birinin daha önce 2012 yılında almış olduğumuz bir meclis kararının (06.11.2012 tarih, 166 nolu karar) düzeltilmesi/güncellenmesi yönündeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının olduğunu, önce bunun gündeme alınmasını oya sundu. Oybirliği ile gündeme alındıktan sonra müzakeresine geçildi.
Gündeme alınıp müzakere edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü yazıları.

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sayı  : 58478951/ 27/02/2014
Konu: Kredi

BAŞKANLIK MAKAMINA
   Belediyemiz Temizlik İşleri  Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet yol süpürme makinesi alınmasına, ihtiyaç olması halinde kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine şeklindeki 06.11.2012 tarih ve 166 no lu meclis kararının ;
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yol süpürme aracı alınmasına, ihtiyaç duyulması halinde Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait 19/B 21 nolu dükkanın teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 374.566,40 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir, şeklinde yeniden güncellenmesi hususunu arz ederim.
   Belediyemiz Temizlik İşleri  Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet yol süpürme makinesi alınmasına, ihtiyaç olması halinde Bankalardan kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine şeklindeki 06.11.2012 tarih ve 166 no lu meclis kararının düzeltilmesi/güncellenmesi şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı üzerinde söz alan olmadı. Geldiği şekliyle oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; Belediyemiz Temizlik İşleri  Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet yol süpürme makinesi alınmasına, ihtiyaç olması halinde Bankalardan kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine şeklindeki 06.11.2012 tarih ve 166 no lu meclis kararının ;
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yol süpürme aracı alınmasına, ihtiyaç duyulması halinde Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait 19/B 21 nolu dükkanın teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 374.566,40 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir şeklinde yeniden güncellenmesi yönündeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazılarının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
   Meclis Başkanı Kemal DERE diğer 2 nci konunun geçen mesliste Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye elektrik borcumuzdan dolayı bir kredi talebimiz olmuştu, teminat olarakta Belediyemize ait müsafirhaneyi göstermiştik, bir vatandaşın orada içersinde çok küçükte olsa bir parseli var mış, bunun yerine Ticaret Odası altındaki mülkiyeti Belediyemize ait zemin kat  15,16,18,19,20 bağımsız bölüm nolu (5 adet) dükkanları teminat gösteriyoruz, Bankaların ilgili şubelerinden 3.000.000,00 TL tutarında bir kredi talebiz var diye açıklamada bulunduktan sonra, bu hususun gündeme alınmasını oya sundu. Oybirliği ile gündeme alındıktan sonra müzakeresine geçildi.
Gündeme alınıp müzakeresine karar verilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün diğer yazıları yazıları.

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sayı  : 58478951/ 27/02/2014
Konu: Kredi

BAŞKANLIK MAKAMINA
   Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve sosyal tesis olarak kulanılan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek Bankalardan  3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki 14.02.2014 tarih ve 166 no lu meclis kararının, Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve sosyal tesis olarak kulanılan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda vatandaş hissesinin bulunması sebebi ile bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmemesi nedeniyle ;
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye, Belediyemize ait içme suyu pompaları ile arıtma tesislerinin elektrik abonelerinin enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere, Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait zemin kat  15,16,18,19,20 bağımsız bölüm nolu dükkanların teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, ipotek gösterilen taşınmazların ekspertiz değerinin talep edilen kredi miktarını karşılamaması halinde, daha önce ipotek konulan Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 19/A 22,23,24 ve 19/B 21 bağımsız bölüm nolu dükkanların üzerinde 2. dereceden yeterli miktarda ipotek koyulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, , ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir, şeklinde yeniden güncellenmesi hususunu ve söz konusu kredinin kullanılması ile ilgili alınan 27.02.2014 tarih ve 304 nolu Encümen Kararının ilk Meclis toplantısında Meclisin onayına sunulması hususunu arz ederim.
   Meclis Başkanı Kemal DERE, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye elektrik borcumuzdan dolayı  bankalardan kredi talebimiz için Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan yazı üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, yazıyı geldiği biçimiyle oya sundu.
   Yapılan oylamada; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve sosyal tesis olarak kulanılan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek Bankalardan  3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki 14.02.2014 tarih ve 166 no lu meclis kararının, Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve sosyal tesis olarak kulanılan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda vatandaş hissesinin bulunması sebebi ile bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmemesi nedeniyle ;
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ye, Belediyemize ait içme suyu pompaları ile arıtma tesislerinin elektrik abonelerinin enerji bedeli ödemesinde  kullanılmak üzere, Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait zemin kat  15,16,18,19,20 bağımsız bölüm nolu dükkanların teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 3.000.000,00 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, ipotek gösterilen taşınmazların ekspertiz değerinin talep edilen kredi miktarını karşılamaması halinde, daha önce ipotek konulan Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 19/A 22,23,24 ve 19/B 21 bağımsız bölüm nolu dükkanların üzerinde 2. dereceden yeterli miktarda ipotek koyulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, , ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan Vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir, şeklinde yeniden güncellenmesi hususunu ve söz konusu kredinin kullanılması ile ilgili alınan 27.02.2014 tarih ve 304 nolu Encümen Kararının ilk Meclis toplantısında Meclisin onayına sunulması yönündeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazılarının kabulüne üyeden Serdar NOYAN’ın red, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ:
2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,

İMAR KOMİSYONU KARARI
Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 27.02.2014 – 03.03.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır. 
1-Oba  Belediye Başkanlığı (Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş olup; dosyasında bulunan kurum görüşleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında da belirtildiği  gibi 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli plan revizyonlarının onaylanması şartıyla uygun görülmüştür.)
2-Mahmutlar Belediye Başkanlığı (Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın  03.02.2014 tarih ve 05.02.2014 tarihli,  14,15,16,17 ve 19 sayılı meclis kararları ile ilgili olarak şehir plancısı tarafından hazırlatılmış dosyaların ekte bulunmaması nedeniyle sözkonusu talepler incelenememiştir.)
3-Mehmet Zamanoğlu Kızlarpınarı Mah. 789 ada   1 ve 14 nolu parseller (Mehmet Zamanoğlu’nun Kızlarpınarı Mahallesi 789 ada 1 ve 14 nolu parseller ile ilgili hazırlattıkları plan tadilat teklifi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür.)
4-Şükrü Başargan Tunay Cumhuriyet Mah. 1211 ada 11 parsel ( Şükrü Başargan Tunay’ın Cumhuriyet Mahallesi 1211 ada 11 nolu parselde Alanya Belediye Meclisi’nin 29.12.2013 tarih , 31/C sayılı kararına istinaden,  parsel büyüklüğü ile orantılı 9 kata kadar yapı yapılmasına olanak sağlayan  E: 1.40 ; hmax : 28.00 m. olarak yapılaşma koşulu belirlenmesini öneren plan tadilatı emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüştür.)
5-Necati Güven Rıfat Gümrükçüler Kadıpaşa Mah 538 ada 3 ve 7 parseller (Rifat Gümrükçüler ve Necati Güven’in  Kadıpaşa Mahallesi 538 ada, 3 ve 7 parseller için hazırlatılan plan tadilatı  Alanya Belediye Meclisinin  29.12.2003 tarih ve 31/C sayılı kararına istinaden, plan koşulunun  hmax : 25.00 m.  ( 8 kat )  olarak belirlenmesi talebi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür.)
6-Raşit F. Raşitoğlu Büyükhasbahçe Mah. (Raşit F.Raşitoğlu’nun Büyükhasbahçe Mahallesi 452 ada , 1 nolu parselde bulunan evine   ambulans, itfaiye vb. araçların ulaşabileceği herhangi bir bağlantı yolu bulunmadığı gerekçesiyle  2666 ve 2667 nolu  yapı adalarını ilgilendiren plan değişikliği talebi incelenmiş olup; sözkonusu yapı adalarında değişiklikten etkilenen  parsellere tadilata ilişkin yazılı tebligat  yapılarak bilgilendirilmesi şartıyla ekli dosyasında görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür.)
7-Oba Belediye Başkanlığı Cami alanı mevkii 356  ada  2 parsel (Oba Belediye Başkanlığı’nın Camialanı mevkii 356 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan ve 06.02.2014 tarih ve 3 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür.) İmar ve şehircilik Müdürlüğü Fığla Mahallesi 
8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında vatandaşların münferit talepleri doğrultusunda bu bölgede plan revizyonuna  gidilmesi talebi ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )
   Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 1.sırasında yer alan Oba Belediye Başkanlığının  plan revizyonu ile ilgili talebi üzerinde serbest şehir plancısı Mükerrem BABAOĞLU BAYER slayt sunumla açıklamada bulunduktan sonra Başkan konu üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, İmar Komisyonundan geldiği biçimiyle oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş olup; dosyasında bulunan kurum görüşleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında da belirtildiği  gibi 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli plan revizyonlarının onaylanması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne üyelerden Serdar NOYAN, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün red, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
   Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alan Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın  03.02.2014 tarih ve 05.02.2014 tarihli,  14,15,16,17 ve 19 sayılı meclis kararları ile ilgili olarak şehir plancısı tarafından hazırlatılmış dosyaların ekte bulunmaması nedeniyle sözkonusu talepler incelenememiştir şeklinde alınmış bir Komisyonu Kararı var, bunun oylanmasına gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.
   Yine Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 3.sırasında yer alan Mehmet ZAMANOĞLU’na ait Kızlarpınarı Mah. 789 ada, 1 ve 14 nolu parseller için hazırlanan plan tadilatı teklifi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararı üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadı. Bu talep üzerinde serbest şehir plancısı İsak KÖKSAL slayt sunumla açıklamada bulundu. Yapılan açıklamadan sonra konu Başkanlıkça oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; Mehmet Zamanoğlu’nun Kızlarpınarı Mahallesi 789 ada 1 ve 14 nolu parseller ile ilgili hazırlattıkları plan tadilat teklifi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne üyeden Rabia Cihan ZAMANOĞLU’nun ilgisi nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alan Şükrü Başargan Tunay’ın Cumhuriyet Mah. 1211 ada, 11 parselde Alanya Belediye Meclisi’nin 29.12.2013 tarih , 31/C sayılı kararına istinaden,  parsel büyüklüğü ile orantılı 9 kata kadar yapı yapılmasına olanak sağlayan  E: 1.40 ; hmax : 28.00 m. olarak yapılaşma koşulu belirlenmesini öneren plan tadilatı, emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki talep üzerinde serbest şehir plancısı  Mehmet Koran BARCIN slayt sunumla açıklamada bulundu, daha sonra Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli şehir plancısı Özlem Sultan ABİTOĞLU’da açıklamada bulundu. 
   Üyeden Serdar NOYAN söz alarak burada vatandaşın hukuken böyle bir şeyi talep etme hakları var, biz vatandaşların daha önceki davranışlarına göre bir yargılamada bulunamayız, burada yargılayacağımız tek şey hukuken bu haklarının olup olmadığı, vicdanende bu anlamda oy kullanacağız dedi.
   Yapılan sunum ve anlatımdan sonra, Meclis Başkanı Kemal DERE, bu hususu komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum dedi.
   Yapılan oylamada; Şükrü Başargan Tunay’ın Cumhuriyet Mah. 1211 ada, 11 parselde Alanya Belediye Meclisi’nin 29.12.2013 tarih , 31/C sayılı kararına istinaden,  parsel büyüklüğü ile orantılı 9 kata kadar yapı yapılmasına olanak sağlayan  E: 1.40 ; hmax : 28.00 m. olarak yapılaşma koşulu belirlenmesini öneren plan tadilatı, emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararına; 
   Üyelerden; Serdar NOYAN, Kerim BULUT, Rabia Cihan  ZAMANOĞLU, Kadriye GÖRÜCÜ, Hüsnü AKÇALIOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Erol FAZLIOĞLU, Hüseyin GİRENES, Samet YAĞDIR, Alper BİRER,    Tevfik DARI, Kemal BABAOĞLU, Mustafa KÜÇÜKER ve Başkan Kemal DERE’nin kabul,
   İbrahim GÖRÜŞ ile Cemal PALAMUTÇU Red,
   Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN çekimser oy kullandıkları görülmekle, 
   Talebin bu suretle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
   Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 5.sırasında yer alan hususun Necati GÜVEN ve Rifat GÜMRÜKÇÜLER’in  Kadıpaşa Mah.  538 ada, 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlatılan plan tadilatı olduğunu ifade ettikten sonra, serbest şehir plancısı İsak KÖKSAL slayt sunumla açıklamada bulundu. Başka söz alan olmadı. Komisyondan geldiği biçimiyle oya sunuldu.
Yapılan oylamada; Rifat Gümrükçüler ve Necati Güven’in  Kadıpaşa Mahallesi 538 ada, 3 ve 7 parseller için hazırlatılan plan tadilatı  Alanya Belediye Meclisinin  29.12.2003 tarih ve 31/C sayılı kararına istinaden, plan koşulunun  hmax : 25.00 m.  ( 8 kat )  olarak belirlenmesi talebi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 6.sırasında yer alan Raşit RAŞİTOĞLU’nun B.Hasbahçe Mah. 452 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan plan tadilatı olduğunu ifade etti. Talep edilen plan tadilatı üzerinde serbest şehir plancısı İsak KÖKSAL slayt sunumla açıklamada bulundu. Başka söz alan olmadı. Komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
Yapılan oylamada; Raşit F.Raşitoğlu’nun Büyükhasbahçe Mahallesi 452 ada , 1 nolu parselde bulunan evine   ambulans, itfaiye vb. araçların ulaşabileceği herhangi bir bağlantı yolu bulunmadığı gerekçesiyle  2666 ve 2667 nolu  yapı adalarını ilgilendiren plan değişikliği talebi incelenmiş olup; sözkonusu yapı adalarında değişiklikten etkilenen  parsellere tadilata ilişkin yazılı tebligat  yapılarak bilgilendirilmesi şartıyla ekli dosyasında görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı Kemal DEDE, İmar Komisyonu Kararının 7.sırasında yer alan Oba Belediye Başkanlığının Cami alanı mevkii, 356 ada, 2 parsel için hazırlanan imar planı değişikliği talebi üzerinde serbest şehir plancısı İsak KÖKSAL slayt sunumla açıklamada bulundu. Başka söz alan olmadı. Komisyondan geldiği biçimiyle oya sundu.
   Yapılan oylamada; Oba Belediye Başkanlığı’nın Camialanı mevkii 356 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan ve 06.02.2014 tarih ve 3 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Meclis Başkanı Kemal DERE, İmar Komisyonu Kararının 8.sırasında yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fığla Mahallesi, Alanya Devlet Hastanesi civarında vatandaşların münferit talepleri doğrultusunda bu bölgede plan revizyonuna gidilmesi talebi üzerinde şehir plancısı Mükerrem BABAOĞLU BAYER slayt sunumla açıklamada buldu. Başka söz alan olmadı. Komisyondan geldiği biçimiyle oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında vatandaşların münferit talepleri doğrultusunda bu bölgede plan revizyonuna  gidilmesi talebi ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ:
3- Denetim Komisyonunca hazırlanan raporla ilgili meclise bilgi sunulması. 
Bu konuda Denetim Komisyonunca hazırlanan rapor okundu.
Okunan Denetim Komisyonu Raporu. 
   Komisyonumuz 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden 07.01.2014 tarihli Meclis toplantısının 26 nolu kararı ile oluşturulmuştur.
   Komisyonumuz, Belediyemizin 2013 mali yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetim ve kontrolü için, Ocak 2014 ayında 1 defa, Şubat 2014 ayında 5 defa olmak üzere toplam: 6 defa toplanmış olup, yapılan bu toplantılar sonucunda, 2013 mali yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerin Kanunlara ve Yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığı, 2013 mali yılı içersindeki işlemlerle ilgili herhangi bir usulsüzluk ve Kanunsuzluğa rastlanmadığını bilgilerinize arz ederim.
   Denetim komisyonu raporu okunduktan sonra Denetim Komisyonu Başkanı Serdar NOYAN söz aldı. Sözlerinde; Sayın başkan, meclis üyeleri ve değerli Alanya halkı.
Yaşadığımız kente karşı hepimiz sorumluyuz, Bu sorumluluk duygusuyla hizmet etmeli ve yapılan hizmetlerin kalitesini arttırmalıyız.Tabiî ki eldeki imkanlar doğrultusunda yapılabilenin en iyisinin olması hepimizin arzusudur.Bu şehirde yaşan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal Belediyeciliğin vazgeçilmez unsurudur.
Bu bağlamda Denetleme Kurulu olarak raporumuzu hazırladık, bizler Alanya’mızın doğal güzellikleri ile övünüyorsak, Alanyamıza neler kattığımızla da övünmeliyiz.
Bizden sonra gelecek olan, bu mecliste görev alacak olan, gerek belediye başkanı gerekse meclis üyelerinden de, hem bir vatandaş, hem de 5 yıl bu mecliste hizmet etmiş bir meclis üyesi olarak beklentimiz ve tememnimiz bu yönde olacaktır.
   Görev yaptığmız beş yıl boyuncu birlikte çalışmaya çalıştığımız, sayın Belediye Başkanımız ve sayın meclis üyesi arkadaşlarımıza, Alanya Belediyesinin Başkan veYardımcılarına, birim amirleri ve görevli tüm personeline, şahsıma ve arkadaşlarımıza göstermiş oldukları samimi ve içten davranışları ve yürütmekte oldukları çalışmalarından dolayı şahsım ve parti grubum adına en içten duygularımla teşekkür ederim, diyerek sözlerini tamamladı. 
   Daha sonra Bütçe Komisyonu Başkanı Hüsnü AKÇALIOĞLU söz aldı. Akçalıoğlu, beş yıllık çalışma dönemimiz bu ay itibariyle sona eriyor, bu dönemde bizlere komisyon çalışmalarında yardımcı olan başta Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri olmak üzere Belediyemizin bütün birim amirlerine ve personellerine teşekkür ediyorum dedi.
Daha sonra üyelerden Ali SİNANOĞLU söz aldı. Beş yıllık geçen bir süre sonunda yapmayı düşünüp yapabildiklerimiz / yapamadıklarımız kamu oyu tarafından zaten değerlendirilecektir, ben burada son cümle olarak söylemek istediğim yapılalanlar için emegi geçen başkan, personel ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum, kendi adıma da bu hizmetleri yapmaya çalışırken bilerek haksızlık yapmak istemediğimi ortaya koyacağım, ama bilmeden herhangi bir vatandaşımıza yaptığımız bir zarar / haksızlık varsa da ben burada kamuoyundan mağdur ettiğimiz insanlar (varsa) haklarını helal etmelerini kendi adıma talep ediyorum dedi. 
   Daha sonra üyelerden İbrahim GÖRÜŞ söz aldı. Beş yıllık bir çalışma dönemi geçirdik, bu dönem içersinde bende gerek şahsım, gerek partim adına bütün belediye çalışanlarına, siz değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye başkanıma ve vekilime herkese çok teşekkür ediyorum, ben haklarımı helal ediyorum, varsa kırdıysam herhangi birisini (meclis üyesi/belediye personeli) onlarında haklarını helal etmesini temenni ediyorum, sizlerle birlekte olmaktan çok mutlu oldum, yeni seçilecek arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum dedi.
Daha sonra üyelerden Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN söz aldı. Gerçekten beş yıl boyuncu uyumlu bir meclis geçirdiğimizi düşünüyorum, aynı zamanda Alanya için doğru ve yerinde kararlar aldığımızı düşünüyorum, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, belediye başkanımızın yükü biraz daha ağır olacak (beldeler merkeze bağlanıyor) herhalde onların bizlerden daha çok çalışması lazım, Alanya’yı 100 adım, 1000 adım ileri götürsünler, inşallah mutlu bir Alanya’da uzun yıllar boyunca yaşarız, herkese her şey için teşekkür ederim dedi.
   Meclis Başkanı Kemal DERE çok acil bir durum olmadığı takdirde işi yeni yönetime bırakıyoruz, bundan sonra meclis oturumu ile ilgili tarihte belirleyemiyoruz, bugün meclisin son günü, bende 20 yıllık bir meclis hayatım, Başkan Yardımcılığı görevim, elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet etmeye çalıştık, bende bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, yeni gelecek olan Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine de daha çok çalışmalarını diliyorum. Bu toplantımızı da burada bitiriyorum dedi. 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
4- Dilek ve temenniler.
Gündemin 4.maddesi dilek ve temenniler bölümünde yeniden söz alan olmadı. Meclis Başkanı Kemal DERE  biraz önce belirttiğim gibi önümüzdeki ay için 30 Mart 2014’de yapılacak Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle Meclisimizce toplantı tarihi belirleyemeyeceğiz dedi ve Belediye Meclisinin 04 MART  2014 ayı toplantısına son verildi.


Belediye Meclis Başkanı                  Katip Üye                                                                                    Yedek Katip Üye 

Kemal DERE                                     
 Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN                                      Mustafa KÜÇÜKER 
Belediye Başkan V.