Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 09.04.2014 10:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU
Divan Katibi Gökhan SİPAHİOĞLU
09 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

   5393 sayılı  Belediye Kanununun 19.maddesi ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 nci maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 09.04.2014 Çarşamba günü yaptığı ilk meclis toplantısına ait alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.
   30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi sonunda Belediye Meclisi 09 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda Belediye Başkanı Adem              Murat YÜCEL Başkanlığında ilk olarak toplantı.
   Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLIOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU ve Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL ilkönce geçici katip üyelerini (en genç iki üye) davet etti. En genç iki üye Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU ile Gökhan SİPAHİOĞLU geçici katip üyesi olarak yerlerini aldıktan sonra, aziz şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşundan ve istiklal marşı okunduktan sonra Başkan kısa bir açıklamada bulundu.
Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL açıklamasında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince meclisimizi bugün 09 Nisan 2014 günü toplamış bulunmaktayız.
   30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerini müteakip halkımızın büyük çoğunluğu ve teveccühü ile bizleri bu göreve layık görmüştür. Bizlerde bu görevi kutsal bilip, Alanya’yı daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte çalışacağız. 
   Tüm siyasi partilerden halkın oylarını alarak buraya seçilen, temsil görevi verilen tüm meclis üyesi arkadaşların görevlerini tebrik eder, Alanya için hayırlı olmasını diliyorum.
   6360 sayılı yasa gereği, tüm belde belediye başkanlıkları kaldırılmış, köyler mahalleye dönüştürülmüş, dolayısıyla Belediyenin görev ve yetki alanımız genişlemiştir.
   Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte siyasi kimliklerimizi çıkartarak büyük Alanya’yı hep birlikte yöneteceğiz. Sizlerin görüş öneri ve projeleriniz bize ışık tutacaktır. Bu vesileyle ilk meclisimizin Alanya’mıza ve halkımıza hayırlı olması dileklerimle gündem maddelerine geçerek meclis oturumunu açıyorum, bu arada Meclis üyelerine gündeme eklemek istediğiniz bir şey var mı? dediğinde üyeden Kerim Başkaptan söz alarak, başkanım gündeme dilek ve temennilerin eklenmesini talep ediyorum dedi. 
   Yoklama yapıldı ve Meclis toplantısı için çoğunluğun (üyelerin tamamının) mevcut olduğu tespit edilerek gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

G Ü N D E M :
1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi.(Gizli oyla)
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince 2 asıl, 2 yedek katip üye seçimi (Gizli oyla)
3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince encümen üyeliğine 3 üye seçimi.(Gizli oyla)
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üye sayısının (en az 3, en fazla 5 üye) ve görev sürelerinin belirlenmesi.
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi,
6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonu seçimi.
7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Alanya Belediye Başkanlığının 01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 tarihlerini içeren Faaliyet Raporunun müzakeresi.
8- Tarihi Kentler Birliğine Belediye meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi,
9- Akdeniz Belediyeler Birliğine meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi.
10- 6183 sayılı kanununun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere bir asıl, bir yedek üyenin seçimi.

GÜNDEMİN 1.MADDESİ :
1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi  (Gizli oyla)
5393 sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi gereğince gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; Meclis 1.Başkan Vekilliği için üyelerden; Fahri BAYSAL 19 oy, Kerim ERTEKİN 19 oy, Mustafa ARAS 7 oy, Nefise DEVELİOĞLU 7 oy, Emin HATİPOĞLU 12, Erol FAZLIOĞLU’nun 12 oy aldıkları görüldü.
Bu suretle Meclis 1.Başkan Vekilliğine üyeden Fahri BAYSAL, 2.Başkan Vekilliğine de  üyeden Kerim ERTEKİN’in seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi. 

GÜNDEMİN 2.MADDESİ :
  2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince 2 asıl, 2 yedek katip  üye seçimi (Gizli oyla)
5393 sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi gereğince gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; Meclis Katipliği asıl üyeliği için; Üyelerden, Mustafa TOKSÖZ 19 oy, Garip KODAL 19 oy,  Gökçen NAZİFOĞLU 12 oy, Arif TOK 12 oy, Gökhan SİPAHİOĞLU 7 oy, Eray ERDEM’in 7 oy aldıkları görüldü.
   Meclis Katipliği yedek üyeliği için; üyelerden, Tunahan KASAPOĞLU 19 oy, Mehmet Ali TEKİN 19, Şükrü CİMRİN 12 oy, Alper BİRER 12 oy, Kerim ERTEKİN 2 oy, Fahrettin Kerim AYDOĞAN’ın 2 oy aldıkları görüldü.
   Bu suretle Meclis Katipliği asıl üyeliğine Mustafa TOKSÖZ ile Garip KODAL’ın, Meclis Katipliği yedek üyeliğine Tunahan KASAPOĞLU ile Mehmet Ali TEKİN’in seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi.
   Bu arada yeni seçilen Meclis Katipleri yerleri aldılar.
   SEÇİLEN KATİP ÜYELER:Mustafa TOKSÖZ, Garip KODAL

GÜNDEMİN 3.MADDESİ :
3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince encümen üyeliğine 3 üye seçimi. (Gizli oyla)
5393 sayılı Belediye Yasasının 33.maddesi  gereğince gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; üyelerden Abdullah ÖZTÜRK 19 oy, Adem ER 19 oy, Tunahan KASAPOĞLU’nun 19 oy, Mehmet KURAL 7 oy, Mustafa ARAS 7 oy, Nefise DEVELİOĞLU 7 oy, Mustafa KEŞOĞLU 12 oy, Yusuf HASTÜRK 12 oy ve Ertuğrul AKAY’ın 12 oy aldığı görüldü.
Bu suretle Belediye encümen üyeliklerine Abdullah ÖZTÜRK, Adem ER ve Tunahan KASAPOĞLU’nun seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ :
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üye sayısının (en az 3, en fazla 5 üye) ve görev sürelerinin belirlenmesi.
Başkan Adem Murat YÜCEL değerli arkadaşlar, ben meclis başkanı olarak bu gündem maddesinde belirtilen ihtisas komisyonlarının demokrasinin gereği mecliste grubu olan tüm siyasi partilerin komisyonlarda görev almalarını talep ediyorum ve burada benim fikrim üye sayısının 5 (beş) olmasıdır. Süre olarak ta 1 (bir) yıldır dedi.
Üyelerden Mustafa TUNA söz alarak bizde grup olarak ihtisas komisyonlarının aynı şekilde beşer kişinin görev almasını ve diğer parti grubuna mensup arkadaşlardan da birer üye alınmasını ve görev süresinin bir yıl olmasını talep ediyorum dedi.
Başkan Adem Murat YÜCEL İhtisas Komisyonlarında her siyasi partilerden üye olması için üye sayısının 5 (beş) olmasını ve görev süresinin 1 (bir) yıl olmasını oylarınıza sunuyorum dedi.
Üyelerden  Erdoğan TOKTAŞ söz olarak özellikle demokrasi anlayışınız için teşekkür ediyorum, yalnız hem yasa, hemde yönetmelik gereği, alınan oy oranına ve nisbi temsile göre belirlendiği zaman zaten beş kişi olarak belirlenecek bir komisyonda (3+1+1) üyenin 5 olması yasal olarak zorunludur. Bizde öneri olarak komisyonların 5 kişiden oluşmasını ve görev süresinin 1 (bir) yıl olmasını öneriyoruz dedi. 
Üyelerden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak bizde AK Parti grubu olarakta ihtisas komisyonlarında 5 (beş) kişinin görev alması ve görev sürelerinin 1 (bir) olması en doğru olanıdır dedi.
Yapılan bu görüş ve açıklamalardan sonra gündemin 4.maddesinde yer alan İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üye sayısının (en az 3, en fazla 5 üye) ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu Başkanlıkça oya sunuldu.
Gündemin 4.maddesinde yer alan İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üye sayısının belirlenmesi için (en az 3, en fazla 5) yapılan oylamada; Üye adedinin 5 olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.
Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 5.maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi için grup olarak önerileriniz nedir dediğinde, AK Parti grubu adına üyeden Kerim Başkaptan üye olarak Alper BİRER’i teklif ediyoruz dedi. CHP grubu adına üyeden Erdoğan TOKTAŞ üye olarak Mustafa ARAS’ı öneriyoruz dedi. MHP adına üyeden Mustafa TUNA üye olarak Kerim ERTEKİN, Celal TAŞKIN ve Hasan BASAR beyi öneriyoruz dedi.
Yapılan açık oylamada; 5 kişiden müteşekkil Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine üyeden Kerim ERTEKİN, Celal TAŞKIN, Hasan BASAR, Alper BİRER ve Mustafa ARAS’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.   
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonu seçimi.
Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 6.maddesi İmar Komisyonuna üye seçimi için grup olarak önerileriniz nedir dediğinde, AK Parti grubu adına üyeden Alper BİRER üye olarak Kerim BAŞKAPTAN’ı öneriyoruz dedi. CHP grubu adına üyeden Erdoğan TOKTAŞ üye olarak Erkan DEMİRCİ’yi öneriyoruz dedi. MHP adına üyeden Mustafa TUNA üye olarak Melike NAZİFOĞLU, Mehmet Ali TEKİN ve Mehmet KULA beyi öneriyoruz dedi.
Yapılan açık oylamada; 5 kişiden müteşekkil İmar Komisyonu Üyeliğine üyeden Melike NAZİFOĞLU, Mehmet Ali TEKİN, Mehmet KULA, Kerim BAŞKAPTAN ve Erkan DEMİRCİ’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7.MADDESİ
7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Alanya Belediye Başkanlığının 01 
OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 tarihlerini içeren Faaliyet Raporunun müzakeresi.
Başkan Adem Murat YÜCEL değerli arkadaşlar, gündemimizle ilgili hazırlanan Faaliyet Raporu sizlere sunuldu. Bizden önceki çalışan Belediye yönetimine, Belediye Meclis üyelerimize, Belediye encümen üyeleri ile Belediye Personellerinin faaliyetleri. Bu konuda söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak 2013 yılının başlangıcından itibaren görev yapmış olan sayın Hasan Sipahioğlu’na ve diğer ekip arkadaşlarına buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten kitapçığı incelediğimizde gerek altyapı ile alakalı, gerek üst yapı ile alakalı sosyal belediyecilik anlamında ve imarla ilgili olan kısımlarda hakikaten yapılan çalışmalar göz ardı edilemez. Bu konu alakalı hepsine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz dedi.
Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bize bu faaliyet raporu bir gün önce geldi. Yeterince inceleyemediğimizden çekimser kalmak istiyoruz dedi. Üyeden Mustafa TUNA söz aldı. Bizde MHP grubu olarak geçmiş dönemde görev yapan gerek Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize, Belediye personellerimize ve bu çalışmaya katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Faaliyet raporundan olumsuz bir şey görmedik dedi.
Başkan Adem Murat YÜCEL’de faaliyet raporu ile ilgili olarak yapılanlar için çok teşekkür ediyoruz, bizde bu ekip ve kadroyla daha iyi çalışacağımız inancı içersindeyim, bu faaliyet raporunu bende kabul ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi ve oylamaya sundu.
Yapılan oylamada; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Alanya Belediye Başkanlığının 01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 tarihlerini içeren Faaliyet Raporuna CHP grubu çekimser, AK Parti gurubu ile MHP grubunun kabul oyu verdikleri görülmekle, bu suretle Faaliyet Raporunun yeterliliğine oyçokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8.MADDESİ :
8- Tarihi Kentler Birliğine Belediye meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi,
Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 8.maddesi Tarihi Kentler Birliğine Belediye Meclisi üyeleri arasından üye seçimi var, bu konuda önerileriniz nedir dediğinde, AK Parti grubu adına üyeden Alper BİRER bu konuda tekliflerinin olmayacağını ifade etti. CHP grubuda tekliflerinin olmayacağını ifade etti. MHP adına üyeden Mustafa TUNA asıl üyelik için Hasan ÖZDEMİR’i, yedek üye olarak da Celal TAŞKIN beyi öneriyoruz dedi. Ancak Celal beyin bu üyelikten feragat edebileceğini açıkladıktan sonra Gökhan SİPAHİOĞLU’nu yedek üye olarak teklif ediyoruz dedi.
Başkan Adem Murat YÜCEL yapılan bu önerilerden sonra Tarihi Kentler Birliğine teklif edilen arkadaşları oylaranıza sunuyorum dedi.
Yapılan oylamada; Tarihi Kentler Birliğine asıl üye Hasan ÖZDEMİR, yedek üye olarakta  Gökhan SİPAHİOĞLU’nun seçilmelerine AK Parti grubunun çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9.MADDESİ :
9- Akdeniz Belediyeler Birliğine meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi.
AK Parti grubu adına üyeden Kerim BAŞKAPTAN bu komisyona gruplarından Mehmet ŞENLİ ile Ahmet BÜKÜŞ’i önerdi. CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ asıl üye olarak Mustafa ARAS’ı teklif ettiklerini, yedek üye teklif etmeyeceklerini ifade etti. MHP adına üyeden Mustafa TUNA asıl üyelik için Ali UĞUR’u asıl üye, Mehmet ŞENLİ’yi de yedek üye olarak önerdi.
Başkan Adem Murat YÜCEL bendi Akdeniz Belediyeler Birliğine Ali UĞUR’u asıl üye, Mehmet ŞENLİ’yi de yedek üye olarak öneriyorum dedi ve bu şekilde oya sundu.
Yapılan oylamada; Antalya Akdeniz Belediyeler Birliğine Ali UĞUR’un asıl üye, Mehmet ŞENLİ’nin de yedek üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 10.MADDESİ :
10- 6183 sayılı kanununun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere bir asıl, bir yedek üyenin seçimi.
AK Parti grubu adına üyeden Kerim BAŞKAPTAN bu konuda tekliflerinin olmayacağını ifade etti. CHP grubu da tekliflerinin olmayacağını ifade etti. MHP grubu adına Mustafa TUNA üyeden asıl üye Hasan ÖZDEMİR’i, yedek üye olarak da Melike NAZİFOĞLU’nu öneriyoruz dedi. 
Yapılan bu teklif Başkanlıkça oya sunuldu.
Yapılan oylamada; 6183 sayılı kanununun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşacak satış komisyonuna asıl üye Hasan ÖZDEMİR, yedek üye olarak da Melike NAZİFOĞLU’nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Başkan Adem Murat YÜCEL seçilen arkadaşlara başarılar dileyerek, görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle meclis gündemine ilave ettirmek istediğiniz bir konu var mı? diye tekrar sorduğunda üyelerden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak büyüyen bir Alanya’yı yönetecek meclis üyesi olarak bu toplantının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, daha önce yapılan hesaplamaya göre %55 civarında büyüyen bir Alanya’yı nasıl yönetmemiz gerektiğini ve sizlerin bu yapılaşmayı nasıl yapacağınız konusunda açıklama nezaketi gösterirseniz hem bizim bilgilenmemiz söz konusu olacak, basına açık olarak yapıldığı takdirde de insanların hizmetleri nereden ve nasıl alacakları konusunda bilgilendirme toplantısı yapılırsa hem bizim için, hem Alanya halkı için faydalı olacaktır diye düşünüyorum, bu konuda takdirleri sizlere bırakıyorum dedi.
Üyeden CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ söz alarak Belediye Başkanı sayın Adem Murat YÜCEL ve seçilen tüm meclis üyelerimizi kutlayarak çalışmalarımızda başarılar diliyorum.
Demokrasiler yerel yönetimle başlar, gelişir, büyür ve olgunlaşır. Yerel yönetimler demokrasinin kaynağı, eşiği ve beşiğidir. Doğrudan demokrasiye en yakın yönetim biçimidir. Yerel Yönetimler ne kadar demokratik olursa, demokrasinin gelişmesine, ülke yönetimine o kadar katkılı olur. 
Belediye Meclisleri de yerel demokrasinin temelidir.  Halkın temsilcileri olarak seçilen bizler sadece karar alma süreci değil, kararların uygulanması, denetlenmesi konusunda da görevliyiz. Sadece ayda bir toplanıp dağılan değil, birilerinin karar ve düşüncelerinin onandığı noter makamı olmak istemiyoruz. Geçmiş dönemlerde Belediye meclisi yok sayılmış, sadece yasal prasödür olarak gereksiz görülmüştür.
Seçilen bu yeni meclisin artık aydan aya toplanan bir meclis değil, Belediye yönetiminin denetlenmesi, görüş ve önerilerini ve projeleri ile yönetime ortak olmasını ve sorumluluk almasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Belediye yönetiminde karar alma, uygulama ve denetleme sürecinde ilgili her kesimin görüş ve önerilerinin alınması, muhtarlar, kent konseyi, odalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması, çağdaş demokrasinin çoğulculuk ve katılımcılık ilkesinin vazgeçilmezidir.
CHP meclis grubu olarak başkan ve diğer meclis gruplarının ve yönetim kademelerinin Alanya yararına olduğunu düşündüğümüz, anladığımız bütün görüş ve çalışmalarına her türlü desteği vereceğiz. Yine CHP grubu olarak 5393 sayılı yasa ve yönetmelik gereği sahibi olduğumuz bütün yasal hakları kullanarak görüş, öneri ve proje sunacağız.
Belediye Başkan ve yönetiminin faaliyetleriyle ilgili olarak yine yasal haklarımızı kullanarak denetim görevimizi de sonuna kadar kullanıp bütün süreçle ilgili olarak ta basın, medya ve kamu oyunu, bizi seçen halkımızı bilgilendireceğiz.
Bu vesileyle sayın başkan ve meclis üyelerini saygı ile selamlayarak bu zorlu ve çok önemli görevlerinde başarılar diliyorum dedi.
Üyeden Mustafa TUNA bizde MHP grubu olarak önce 30 Mart seçimlerinde seçilen arkadaşlarımızı ve bugün çeşitli komisyonlarda görev alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni görevlerinde başarılar dileyerek, güzel Alanya’mıza güzel hizmetler yapılır, bu hizmetlerin devamı içinde buraya seçilen 37 arkadaşımızın tek yürek halinde Alanya’ya hizmet edeceğine sonuna kadar inandığımı söylemek istiyorum dedi.
Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak öncelikle sayın başkan ve buradaki tüm meclis üyelerini ve bugünkü oturumda görev alan arkadaşlarımı kutluyorum. Tabi ki belediyeciliğin temel felsefesini bilen ve özümseyen bir ekip var burada, haliyle Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle özdeşleşen “Yapmamıza imkan hasıl olan işleri yapmazsak tarih bizi tenkit eder.” sözü gerçekten bizim Alanya için tenkit edilmeyen tarafta olan meclis çalışmasının üzerimize yüklediği vicdani sorumluluğun altında olduğumuzu hatırlatmak isterim. O yüzden bu meclisin Alanya’nın âlî menfeatlarının geleceğe taşınması ve bu beş yıl içersinde siyasi parti kimliğinin dışında Alanya’nın menfeatlarının gözetilmesi ve Alanya’nın beş yılının heba edilmemesi adına bu meclise ciddi anlamda görev ve sorumluluklar düşmekte. Bu yüzden Alanya’nın sorunlarının altında ezilen değil, o büyüklüğün altından kalkabilecek bir güç ve iman desteğiyle buradaki tüm arkadaşlarımızın bir birilerini kucaklayan ve seven, beraber hareket edebilen bir meclis olmasını diliyorum dedi.
Bu arada Başkan Adem Murat YÜCEL almış olduğumuz tüm kararların büyük Alanya’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi.
Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 06 MAYIS 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere NİSAN/2014 ayı toplantısına son verildi. 

Belediye Meclis Başkanı                              Geçici Katip Üye                   Geçici Katip Üye
Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL              Müzeyyen Gökçen              NAZİFOĞLUGökhan SİPAHİOĞLU
Belediye Başkanı

 Katip Üye                                Katip Üye
 Mustafa TOKSÖZ                  Garip KODAL