Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 06.05.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

06 MAYIS 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

            Belediye Meclisinin 06 MAYIS 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

 

            5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06 MAYIS 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.

 

            Başkan toplantıyı açmadan önce 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 2 nci meclis toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki meclis gündemini açmadan önce sizlere kısaca dip notlar sunmak istiyorum. Yaklaşık göreve başlayalı bir ay oldu, bu zaman zarfında göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı öncelikle meclis üyelerime, personelime, hem basınımıza hem de halkımızın bizi sabırla izlemesinden dolayı sizlerin önünde herkese birkez daha teşekkür ediyorum.

 

            Bu vesileyle bu dönem zarfında en azından Belediyemizi tanıdık, personellerimizi tanıdık ve iyi adımlarla gidiyoruz. Bunun daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda geçmesi için (temennimde bu yöndedir) inşaAllah daha verimli çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Bu kısa zaman zarfında gerek belediyedeki teşkilatlanmamız, gerekse de dışarıdaki yapılanmamızı izliyorsunuzdur. Dört bölgede hizmete başladık, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızla, danışmanları ve yardımcılarıyla da istişarelerde bulunduk ve gerek onlar, gerekse de biz hep beraber hüsnüniyet doğrultusu içersinde Alanya’yı iyi yerlere taşıyacağımıza eminim.

 

            Ben fazla sözlerimi uzatmadan yoklama yapıp meclis katibi arkadaşlarımızın kayda geçirilmesini istiyorum  

 

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

 

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK,  Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

 

            Üyelerden; Fahri BAYSAL ile Mustafa TUNA’nın yazılı mazeretine binaen toplantıya katılmadıkları görüldü.

 

            Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşılmakla, Başkan birleşimi açtı ve gündeme geçmeden bir önceki birleşimde alınan tutanak özetini okuttu.

           

            Daha sonra meclis üyelerine gündem maddelerine geçmeden önce gündeme ilave etmek istediğiniz konular var mı? diye sorduğunda CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bir önergelerinin olduğunu ifade etti ve önergesini açıkladı.

Önergenin; Alanya Belediyesi Engelliler Yönetmeliğinin “Asansör” başlıklı bölümünün 3.11.1 fıkrasından sonra ve 3.11.1a madde numarası ile gelmek üzere “Alanya Belediyesi sorumluluk, yetki ve görev sınırları içinde 15.10.2014 tarihinden itibaren yapılacak bütün kamu ve özel binalarda asansörlere erişim engelsiz olmak zorundadır.” Kuralı eklenmiştir. Bu hususun CHP grubunun teklifi olarak gündeme eklenmesini arz ediyoruz dedi.

 

AK Parti grubu adına Kerim BAŞKAPTAN söz alarak esnafın ve gerekse kırsal alandaki insanların sorunlarına daha iyi hizmet verilebilmesi anlamında iki tane komisyon kurulması önerimiz var, bunlardan bir tanesi: Kültür ve Turizm Komisyonu, diğeri: Tarım ve Hayvancılık Komisyonu.”Bu talebimizin gündeme alınmasını ve gerekli olduğu kısımlarda da açıklama yapacağımızı beyan ederiz dedi.

 

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL başka önerisi olan var mı? diye tekrar sordu, başka öneri olmadığı görülmekle, bu iki önergenin gündeme alınmasını oya sundu. Gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildikten sonra arkadaşlar eğer gündeme ilave ettirmek istediğiniz bir konu varsa “Dilek ve Temenniler” de de ilave edebiliriz diyerek gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

 

GÜNDEM     ;

1- Belediyemizin 2013 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı ve 2013 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile  

    diğer hususları içeren Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan   

     Yardımcılığı görevine getirilen Adem ER’in ataması ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.

4- Rusya’nın Murmansk Oblastı Şehri ile Alanya Belediyesinin Kardeş Şehir olma hususunun

    görüşülmesi.

5- Akdeniz Belediyeler Birliğine Meclis üyeleri arasından 3 asıl, 1 yedek üyenin daha seçilmesi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 1 aylık tatile yılın

     hangi ayında gireceğinin tespiti.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Norm Kadro Cetvellerinin görüşülmesi.

8- Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Belediyemizin 2013 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı ve 2013 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile  

    diğer hususları içeren Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

      TOPLANTI TARİHİ      : 02/05/2014

      TOPLANTI SAATİ        : 10:00

      KARAR NO                    : 05

 

Komisyonumuz 02/05/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 02/05/2014

 

MADDE : 1- Belediyemizin 2013 mali yılı gelir – gider  ve 2013 mali yılı taşınır kesin hesabı Komisyonumuzca incelenmiş olup; 2013 mali yılı gelir – gider  ve 2013 mali yılı taşınır kesin hesabı aşağıda açıklandığı şekliyle uygun görülmüştür.

 ALANYA BELEDİYESİ 2013 YILI KESİN HESABIDIR

 

A-    2013 MALİ YILI BELEDİYE GİDER HESABI :

 

         2013 Mali Yılı Belediye Bütçesi 118.000.000,00- TL  olarak kabul edilmiş olup, 2012 yılından devreden 51.672.643,11- TL ödenekle birlikte toplam 169.672.643,11- TL‘ye iblağ olmuştur. Yılı içinde 15.947.952,79-TL personel giderlerine, 2.519.561,43-TL sosyal güvenlik harcamalarına, 53.969.497,85- TL mal ve hizmet alımları harcamalarına, 26.041.395,07- TL sermaye giderlerine (yatırım harcamaları), 2.605.896,79-TL cari transfer harcamalarına  olmak üzere toplam 101.074.303,93-TL harcanmıştır.

 

         Kullanılmayan 68.598.339,18-TL ödenek imha edilmiş,  43.329.248,04-TL programlı tahsisat da yılı içersinde harcanmadığından 2014 Mali Yılına devretmiştir.  2013 Mali Yılı içersinde toplam 9.158.500,00-TL ödenek aktarılmış ve toplam 9.158.500,00-TL ödenek yılı içerisinde indirilmiştir.

 

B-    2013 YILI BELEDİYE GELİR KESİN HESABI:

 

2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi 118.000.000,00-TL  olarak kabul edilmiştir. Dönem sonu itibariyle tahakkuk toplamı 97.975.901,44 -TL 2012 yılından devreden 22.466.769,21-TL  tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 120.442.670,65-TL’yi bulmuştur. Yılı içerisinde 24.747.096,86-TL’si vergi gelirleri, 30.299.425,46-TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 3.157.624,13-TL’ si yardım ve fonlar, 41.205.600,70 TL’ si diğer gelirler, 133.264,80-TL’ si sermaye gelirleri olmak üzere toplam 99.543.011,95-TL tahsil edilmiştir. Dönem içerisinde tahsilatı yapılmayan 20.651.126,32-TL tahakkuk 2014 yılına devretmiştir.

 

ALANYA BELEDİYESİ 2013 YILI TAŞINIR KESİN HESABIDIR

 

              Belediyemiz  2013 yılı Taşınır kesin hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı ,Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı ,Taşıtlar Hesabı ve Demirbaşlar Hesabı olarak dört kısımdan oluşturularak aşağıda ve ekli cetvelde yazılı olduğu şekildedir.

 

A-    2013 MALİ YILI BELEDİYE İLK MADDE VE MALZEME HESABI:

 

           2013 Mali yılında 8.548.402,72-TL'lik Madde ve Malzeme giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 1.280.178,23-TL tutar ve 2012 yılında giriş işlemi yapılan tutarla birlikte toplam 9.828.580,95-TL olmuştur. Yılı içinde 8.390.392,80-TL'lik çıkış işlemi gerçekleşmiş 2014 yılına 1.438.188,15 -TL tutarında Mal ve Malzeme devretmiştir.

              

B-    2013 MALİ YILI BELEDİYE TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI:

 

           2013 Mali yılında  621.717,10 TL'lik giriş işlemi yapılmış olup, 2012 Mali yılından devreden 2.357.182,15 TL tutarla birlikte 2.978.899,25-TL olmuştur. Yıl içerinde 366.082,84-TL çıkış işlemi gerçekleşmiş 2014 Mali yılına 2.612.816,41 -TL'lik tutar devretmiştir. 

C-    2013 MALİ YILI BELEDİYE TAŞITLAR HESABI:

 

            2013 Mali yılında 894.978,44 TL tutarında giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 4.851.708,50 -TL tutarla birlikte 5.746.686,94-TL olmuştur.Yılı içerisinde 411.257,00 -TL tutarında çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına 5.335.429,94-TL'lik tutar  devretmiştir.

 

D-    2013 MALİ YILI BELEDİYE DEMİRBAŞLAR HESABI:

 

            2013 Mali yılında 866.203,85 TL tutarında giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 4.419.993,85 -TL tutarla birlikte 5.286.197,70 TL olmuştur.Yılı içerisinde 714.057,68 -TL tutarında çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına 4.572.140,02-TL'lik tutar  devretmiştir.

 

            2013 Mali yılında Taşınır Mal Hesaplarına 2013 yılı içerinde toplam 10.931.302,11-TL tutarında giriş işlemi yapılmış, 2012 yılından  2013 Mali yılına devreden 12.909.062,73-TL tutarla birlikte toplam 23.840.364,84-TL olmuştur.Yıl içerisinde toplam 9.881.790,32-TL çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına toplam 13.958.574,52 -TL devretmiştir.

 

MADDE : 2- Durali ÇEKİÇ – Hasan TAN’ ın, 601,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 478 ada, 3 parselde bulunan 66,26 m2 Belediye hissesini satın alma talepleri Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  601,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 478 ada, 3 parselde bulunan 66,26 m2 Belediye hissesinin Durali ÇEKİÇ – Hasan TAN’ a hisseleri oranında satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 3- Senem GÜLER’ in, 435,31 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 315 ada, 7 parselde bulunan 179,27  m2 Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  435,31 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 315 ada, 7 parselde bulunan 179,27  m2 Belediye hissesinin Senem GÜLER ve Müştereklerine hisseleri oranında satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 4- Alanya Zühtüye – Sabri HATİPOĞLU Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ nin, hizmet binasında bulunan kantinin kiraya verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Alanya Zühtüye – Sabri HATİPOĞLU Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin talebi, kantin olarak kiraya verilmesi ve kantinde satılacak olan ürünlerin fiyatlarının Belediyeye onaylatılması şartı ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 5- Belediyemizin 2014 yılı tarifelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talep Komisyonumuzca incelenmiş olup; Tarifelerin incelemesi devam etmektedir.

 

MADDE : 6- Belediye Başkan Yardımcısı maaşının belirlenmesi Komisyonumuzca incelenmiş olup; 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanı maaşının 2/3 oranında verilmesi uygun görülmüştür.

MADDE : 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetveli ile memur kadro ihdas cetvelleri Komisyonumuzca incelenmiş olup; 3. Dereceli 1 adet fen memuru kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili düzenlenen memur boş kadro değişiklik cetveli ile aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenen memur kadro ihdas cetvelleri komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

(I) SAYILI CETVEL : KADRO İHDASI

(MEMUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLİ

: ANTALYA

 

 

 

İLÇESİ

: ALANYA

 

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLI ĞI

 

TARİHİ

SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR NORM KADRO

MEVCUT MEMUR KADROLARI

 

 

STANDARDI TOPLAMI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

 

 

597

354

60

414

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11165

GİH

Teftiş Kurulu Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11173

GİH

Belediye Tiyatro Müdürü

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11108

GİH

Kentsel Tasarım Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11108

GİH

Kırsal Hizmetler Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11152

GİH

Spor İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11180

GİH

Veteriner İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11185

GİH

Yapı Kontrol Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11140

GİH

Plan ve Proje Müdürü

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6175

GİH

Uzman

1

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

7

6

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

5

6

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

4

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3935

Av.H.

Avukat

8

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3935

Av.H.

Avukat

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3275

GİH

Müfettiş

6

9

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3390

GİH

Müfettiş Yardımcısı

9

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6188

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

6

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6285

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

9

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3110

GİH

İç Denetçi

1

1

İç denetçilerin çalışma usul ve

esasları hakkındaki yön. gereği.

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

10

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

5

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

1

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

10

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

7

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

5

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

10

13

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

7

11

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

5

8

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

4

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

3

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

10

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7950

GİH

Şoför

7

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7950

GİH

Şoför

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

8

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

5

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7815

GİH

Veznedar

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

13010

GİH

Zabıta Amiri

1

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

13010

GİH

Zabıta Amiri

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

3

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

7

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

9

9

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

5

16

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

10

41

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8130

SH

Veteriner Hekim

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

6

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

1

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

7

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

7

15

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

3

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

10

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8595

TH

Ekonomist

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9300

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9465

YH

Bekçi

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9465

YH

Bekçi

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9400

YH

Hizmetli

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9400

YH

Hizmetli

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

                                                                   
MADDE : 8

            Türkiye Yerel Hizmet-Sen Antalya Şube Başkanlığının, Belediyede görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenek miktarlarını belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyede görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenek miktarlarını belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması ve sözleşme metninin imzalanması için ilgili kanunlar gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 9

            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (ALTAB) tarafından gerçekleştirilen “Tarihin Sesi Ol” projesinin faaliyetleri tamamlanmış olup ALTAB’ın 6360 sayılı Kanunla kapatılması ve tüm mal varlığı ile Belediyemize devrolmuştur. Devrolan Projeler arasında Kızıl Kule – Tophane ekseninde planlanan, dört dilde tanıtım yapan 110 adet Sesli ve Görüntülü Rehberin tarifesinin belirlenmesi talebi Komisyonumuzca incelenmiş olup; Kızıl Kule – Tophane ekseninde planlanan, dört dilde tanıtım yapan 110 adet Sesli ve Görüntülü Rehberin tarifesi;

 

A-   Cihazın kullanım ücreti kişi başı 10,00 TL, Grup ücreti 5-10 kişi 7,00 TL, 10 kişi üzeri 5,00 TL, Öğrenci 5,00 TL olarak tespit edilmesi,

B-    Cihazlar kullanıcılara Pasaport veya Nüfus Cüzdanı karşılında teslim edilmesi,

C-   Belediyemize devrolan cihazların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce takip ve kontrol edilmesi,

hususları komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 10

Mehmet YILMAZ’ın, 766,02 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 413 ada, 4 parselde bulunan 88,00 m2 Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup;  766,02 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 413 ada, 4 parselde bulunan 88,00 m2 Belediye hissesinin Mehmet YILMAZ’a satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MADDE : 11

            Demirtaş Mah. kullanılmakta olan 07 NGZ 25 plakalı NMCI80ZDXLK200125 şasi nolu çöp arabasının satın alınması ile ilgili alınan 17.05.2014 tarih ve 521 sayılı Encümen Kararının Meclis Tarafından Onaylaması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup;  Demistaş Mah. kullanılmakta olan 07 NGZ 25 plakalı NMCI80ZDXLK200125 şasi nolu çöp arabasının satın alınması ile ilgili alınan 17.05.2014 tarih ve 521 sayılı Encümen Kararının onaylaması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                        ==========================

 

Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 1.maddesi ile ilgili olarak Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 1.maddesinde yer alan hususun 2013 mali yılı gelir-gider hesabı olduğunu açıkladı ve Alanya Belediyesi 2013 yılı Kesin Hesabı okundu. Konu üzerinde söz almak isteyen var mı? diye soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle,
Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesinin (A) bendinde yer alan, 2013 Mali Yılı Belediye Gider Hesabı oya sunuldu.

 

         Yapılan oylamada; 2013 Mali Yılı Belediye Bütçesi 118.000.000,00- TL  olarak kabul edilmiş olup, 2012 yılından devreden 51.672.643,11- TL ödenekle birlikte toplam 169.672.643,11- TL‘ye iblağ olmuştur. Yılı içinde 15.947.952,79-TL personel giderlerine, 2.519.561,43-TL sosyal güvenlik harcamalarına, 53.969.497,85- TL mal ve hizmet alımları harcamalarına, 26.041.395,07- TL sermaye giderlerine (yatırım harcamaları), 2.605.896,79-TL cari transfer harcamalarına  olmak üzere toplam 101.074.303,93-TL harcanmıştır.

 

 Kullanılmayan 68.598.339,18-TL ödenek imha edilmiş,  43.329.248,04-TL programlı tahsisat da yılı içersinde harcanmadığından 2014 Mali Yılına devretmiştir.  2013 Mali Yılı içersinde toplam 9.158.500,00-TL ödenek aktarılmış ve toplam 9.158.500,00-TL ödenek yılı içerisinde indirilmiştir şeklindeki Bütçe Komisyon kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkanlıkça, Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesinin (B) bendinde yer alan, 2013 Mali Yılı Belediye Gelir Kesin Hesabı üzerinde söz almak isteyen var mı? diye soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi 118.000.000,00-TL  olarak kabul edilmiştir. Dönem sonu itibariyle tahakkuk toplamı 97.975.901,44 -TL 2012 yılından devreden 22.466.769,21-TL  tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 120.442.670,65-TL’yi bulmuştur. Yılı içerisinde 24.747.096,86-TL’si vergi gelirleri, 30.299.425,46-TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 3.157.624,13-TL’ si yardım ve fonlar, 41.205.600,70 TL’ si diğer gelirler, 133.264,80-TL’ si sermaye gelirleri olmak üzere toplam 99.543.011,95-TL tahsil edilmiştir. Dönem içerisinde tahsilatı yapılmayan 20.651.126,32-TL tahakkuk 2014 yılına devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyon kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesindeki Alanya Belediyesi 2013 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı (A) bendinde yer alan, 2013 Mali Yılı Belediye İlk Madde ve Malzeme Hesabı üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 2013 Mali yılında 8.548.402,72-TL'lik Madde ve Malzeme giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 1.280.178,23-TL tutar ve 2012 yılında giriş işlemi yapılan tutarla birlikte toplam 9.828.580,95-TL olmuştur. Yılı içinde 8.390.392,80-TL'lik çıkış işlemi gerçekleşmiş 2014 yılına 1.438.188,15 -TL tutarında Mal ve Malzeme devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesindeki Alanya Belediyesi 2013 Mali yılı Belediye Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı (B) bendinde yer alan, 2013 Mali yılı Belediye Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; 2013 Mali yılında  621.717,10 TL'lik giriş işlemi yapılmış olup, 2012 Mali yılından devreden 2.357.182,15 TL tutarla birlikte 2.978.899,25-TL olmuştur. Yıl içerinde 366.082,84-TL çıkış işlemi gerçekleşmiş 2014 Mali yılına 2.612.816,41 -TL'lik tutar devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyon kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesindeki Alanya Belediyesi 2013 Mali yılı Belediye Taşıtlar Hesabı (C) bendinde yer alan, 2013 Mali yılı Belediye Taşıtlar Hesabı üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 2013 Mali yılında 894.978,44 TL tutarında giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 4.851.708,50 -TL tutarla birlikte 5.746.686,94-TL olmuştur.Yılı içerisinde 411.257,00 -TL tutarında çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına 5.335.429,94-TL'lik tutar  devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesindeki Alanya Belediyesi 2013 Mali yılı Belediye Demirbaşlar Hesabı (D) bendinde yer alan, 2013 Mali yılı Belediye Demirbaşlar Hesabı üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 2013 Mali yılında 866.203,85 TL tutarında giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 4.419.993,85 -TL tutarla birlikte 5.286.197,70 TL olmuştur.Yılı içerisinde 714.057,68 -TL tutarında çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına 4.572.140,02-TL'lik tutar  devretmiştir.

 

2013 Mali yılında Taşınır Mal Hesaplarına 2013 yılı içerinde toplam 10.931.302,11-TL tutarında giriş işlemi yapılmış, 2012 yılından  2013 Mali yılına devreden 12.909.062,73-TL tutarla birlikte toplam 23.840.364,84-TL olmuştur.Yıl içerisinde toplam 9.881.790,32-TL çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına toplam 13.958.574,52 -TL devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 2.maddesinde yer alan; Durali ÇEKİÇ – Hasan TAN’ ın, 601,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 478 ada, 3 parselde bulunan 66,26 m2 Belediye hissesini satın alma talebi üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 601,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 478 ada, 3 parselde bulunan 66,26 m2 Belediye hissesinin, Durali ÇEKİÇ – Hasan TAN’ a hisseleri oranında satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 3.maddesinde yer alan; Senem GÜLER’ in, 435,31 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 315 ada, 7 parselde bulunan 179,27  m2 Belediye hissesini satın alma talebi  üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sorduğunda üyeden Erkan DEMİRCİ bu parselde bulunan Belediye hissesinin geldiği hakkında bilgi verilmesini istedi. Gerekli bilgi verildi. Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak eğer parsel içersinde herhangi bir şekilde bina var ise, o binada kişinin kullanımında ise 18.madde ile beraber gelmemişse eğer, bir kadastral boşluktan dolayı, ya da ihdasen gelen bir durum söz konusu ise bu konuda vatandaşın menfaatı da göz önünde bulundurularak rakamı çok yüksek olmamak kaydıyla (%43 olabilir, %44 veya 45 olabilir, veya enfazla %50 olabilir, bunun üzerindeki satışların kesinlikle doğru olmadığını düşünuyoruz.) içersinde bina olan bir parsel olduğu için komisyonun vermiş olduğu satış kararının doğru olduğunu düşünüyoruz dedi.

 

           Yapılan bu görüşmelerden sonra Başkan konuyu oya sundu.

           

Yapılan oylamada; 435,31 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 315 ada, 7 parselde bulunan 179,27  m2 Belediye hissesinin Senem GÜLER ve Müştereklerine hisseleri oranında satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 4.maddesinde yer alan; Alanya Zühtüye – Sabri HATİPOĞLU Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin, hizmet binasında bulunan kantinin kiraya verilmesi ile ilgili talep. Konu üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, oya sunuldu.

 

           Yapılan oylamada; Alanya Zühtüye – Sabri HATİPOĞLU Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet binasında bulunan kantinin, kantin olarak kiraya verilmesi ve kantinde satılacak olan ürünlerin fiyatlarının Belediyeye onaylatılması şartı ile komisyonumuzca uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 5.maddesinde yer alan; Belediyemizin 2014 yılı tarifelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Komisyonca incelemeler devam ettiğinden bu konu oya sunulmadı.

 

           Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 6.maddesinde yer alan; Belediye Başkan Yardımcısı maaşının belirlenmesi ile ilgili madde üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sunuldu.

 

 

Yapılan oylamada; 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince, Belediye Başkan Yardımcısının 2014 yılı maaşının, Belediye Başkanı maaşının 2/3 oranında verilmesine oybirliği ile karar verildi.  

           Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 1.maddesi kapsamında Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11 maddelik kararının 7.maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetveli ile memur kadro ihdas cetvelleri olduğunu açıkladı. Konu üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Fahrettin Kerim AYDOĞAN söz alarak ihdasi istenilen Kadro Cetevelinin 9.sırasında yer alan 11140 Unvan kodlu GİH sınıfı, Plan ve Proje Müdürü ünvanlı kadronun sehven 1.Derece olarak yazılmış, bunun 4.derece olarak düzeltilmesini istiyoruz dedi.

 

           Yapılan oylamada; 3. Dereceli 1 adet Fen Memuru kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili düzenlenen Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile ihdası istenilen Memur Kadro Cetvelinin 9.sırasında yer alan 11140 Unvan kodlu GİH sınıfı, Plan ve Proje Müdürü ünvanlı kadronun sehven 1.Derece olarak yazıldığından Plan ve Proje Müdürü kadrosunun 4.derece olarak düzeltilerek diğer KADRO İHDAS CETVELİNİN (Memur) Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(I) SAYILI CETVEL : KADRO İHDASI

(MEMUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLİ

: ANTALYA

 

 

 

İLÇESİ

: ALANYA

 

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLI ĞI

 

TARİHİ

SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR NORM KADRO

MEVCUT MEMUR KADROLARI

 

 

STANDARDI TOPLAMI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

 

 

597

354

60

414

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)