Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 03.06.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

03 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

   
   Belediye Meclisinin 03 HAZİRAN  2014 günlü olağan toplantısında alınan kararlara ait toplantı tutanağıdır.
   5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.
   Başkan toplantıyı açmadan önce şehrimizi ziyarete gelen kardeşşehirlerimizden (Polonya’nın Wodzislaw Slaski, Litvanya’nın Silüte ve Tunus’un Mahdia şehirlerinden gelen müsafirlerimize hoş geldiniz diyerek yoklama yapıp meclis katibi arkadaşlarımızın kayda geçirilmesini istedi.
   Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

   Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
   Üyelerden; Abdullah SÖNMEZ’in toplantıya iştirak etmediği görüldü.
   Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL gündeme geçmeden önce gündem maddelerine eklemek istediğiniz bir konu varmı dır? Diye sordu.
   AK Parti grup sözcüsü Kerim BAŞKAPTAN gündem dışı önerilerinin olmadığını ifade etti.
   CHP grubu adına Erdoğan TOKTAŞ gündemin 7.maddesinde yer alan kurulacak komisyonlara Alanya’da birde Esnaf ve Ticaret Komisyonu kurulması gerektiğini düşünüyoruz, bu teklifimizin de gündeme alınmasını öneriyoruz dedi.
   MHP grubu adına Mustafa TUNA, bizimde gündeme alınmasını istediğimiz iki konu var, bir tanesi konservetuar fiyatlarıyla ilgili, diğeri de Avsallar Mahallesinde hibe edilecek bir araziye ait dilekçe var dedi.
   Başkan, yazılı gündem maddesi dışında teklif edilen üç tane öneri var, bunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum dedi ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.
   Üyelerin ekseriyetinin toplantıda hazır bulundukları görülmekle, gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
   GÜNDEM     :
   1- 6301 sayılı Öğle Dinlenme Kanununa göre, dinlenme devresinin başlama ve bitme saatlerinin mevsimlere göre tespiti,
   2- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.3- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu
   
   Raporunun görüşülmesi.
   4- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.
   5- Kargıcak, Avsallar, Kestel, Bademağacı, Beyreli, Şıhlar, Hocalar, Basırlı, Fakırcalı, Çıplaklı, Değirmendere Mahallelerinde 3402 sayılı yasa gereği yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişi seçiminin yapılması.

   6- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince, 4 yıl müddetle “Murakabe Heyeti ile Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin” asıl ve yedek üyelerinin (5 asıl ve 5 yedek) gizli oyla belirlenmesi.
   7- Kültür ve Turizm Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun kurulması.
   8- Dilek ve temenniler.

   GÜNDEMİN 1.MADDESİ
   1- 6301 sayılı Öğle Dinlenme Kanununa göre, dinlenme devresinin başlama ve bitme saatlerinin mevsimlere göre tespiti,

   Meclis  Başkanı Adem Murat YÜCEL gündemimizin 1 nci maddesi öğle tatili ile ilgili, daha önceki meclis toplantılarında karar yürürlüğe girdikten sonra 30 EYLÜL’e kadar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine saat 13.00 – 15.00 arasında yapalım, benim önerim bu şekilde dedi. Ve oya sunuldu.
   Yapılan oylamada; 6301 sayılı Öğle Dinlenme Kanunu gereğince, Meclis Kararının kesinleştiği tarihten başlamak üzere 30 EYLÜL 2014 tarihine kadar, işbu kanuna tabi esnafların işyerini kapatarak 13:00 – 15:00 saatleri arasında 2 saat öğle dinlenme tatili yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN 2.MADDESİ
   2- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi. 

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

 

   TOPLANTI TARİHİ      : 30/05/2014

   TOPLANTI SAATİ        : 10:00

   KARAR NO                    : 06

   Komisyonumuz 30/05/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 30/05/2014
   
   MADDE : 1
   Ali PINAR’ ın, 649,25 m2 miktarındaki Çıplaklı Mahallesi 224 ada, 2 parselde bulunan 203,00 m2  Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  649,25 m2 miktarındaki Çıplaklı Mahallesi 224 ada, 2 parselde bulunan 203,00 m2  Belediye hissesinin Ali PINAR’ a satılması uygun görülmüştür.              

   
   MADDE : 2

   Ummahani DEMİREL’ in, 948,50  m2 miktarındaki Çıplaklı Mahallesi 170 ada, 4  parselde bulunan 45,67 m2  Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  948,50  m2 miktarındaki Çıplaklı Mahallesi 170 ada, 4  parselde bulunan 45,67 m2  Belediye hissesinin Ummahani DEMİREL’ e satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   MADDE : 3
   Zuhal UĞURLU’ nun, 1.001,01 m2 miktarındaki Kızılcaşehir Mahallesi 195 ada, 4 parselde bulunan 246,95 m2  Belediye hissesi ile 11.234,97 m2 miktarındaki Bektaş Mahallesi 1922 ada 2 parselde bulunan  34,65 m2 ve 9.610,00 m2 miktarındaki Tepe Mahallesi 1589 ada 2 parselde bulunan 147,62 m2 hisseleri ile takasının yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Zuhal UĞURLU’ nun takas talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   MADDE : 4
   Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün, Cumhuriyet Mahallesi 2448 ada, 5 ve 6 parsellerin güneyinde bulunan parsel sınırı ile yol arasında kalan yeşil alanın, Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; yürürlükteki Kanunlar ve yönetmelikler  çerçevesinde yeşil alana yapılacak yapılar hariç yapı yapılmaması ve ticari faaliyette bulunulmaması şartı ile Cumhuriyet Mahallesi 2448 ada, 5 ve 6 parsellerin güneyinde bulunan parsel sınırı ile yol arasında kalan yeşil alanın Spor Genel Müdürlüğü tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

   MADDE : 5

   Mahmutlar Spor Kulübü başkanı Hüseyin YILMAZ’ ın, Mahmutlar Belediye Başkanlığına ait otobüslerden 1 tanesinin, sportif faaliyetlerin naklinde kullanılmak üzere 1.000,00 TL kira bedeli ve yıllık % 10 artış yapılarak 10 yıllığına Mahmutlar Spor Kulübü Derneğine kiraya verilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup ; Talep edilen otobüs 6360 sayılı kanuna istinaden devir tutanaklarında Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, ancak henüz Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edilmemesi nedeniyle itilaflı durumda olduğundan, İtilaf giderilip konu netleştikten sonra talebin tekrar değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

   MADDE : 6

   Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün Türkler Mahallesi Akdam Mevkiinde Aydınbey otel ile Zen Otel arasındaki 20 metrelik parke yola Pazar  tezgahı kurulması ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Pazaryeri İnceleme Heyeti tarafından Komisyonumuza sunulan raporda da görüleceği üzere Türkler Mahallesi Akdam kavşağında bulunan mevcut pazaryerinin yetersiz olduğu, çift taraflı pazar tezgahı kurulmasına müsait olmadığı, zeminin yerleşim için uygun olmadığı ve pazarın Pazar günlerinde kurulması nedeniyle bitişiğinde bulunan mesire yerinde otopark sorununa yol açtığı anlaşılmış olduğundan, söz konusu pazarın, Zabıta Müdürlüğü tarafından talep edilen, Türkler Mahallesi Akdam Mevkiinde Aydınbey otel ile Zen Otel arasındaki 20 metrelik parke yola kurulması uygun görülmüştür.

   MADDE : 7
   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar bölümü, 3. Maddesinin (e) bendine göre, İlçemiz sınırları dahilinde bulunan cadde ve sokakların çevre temizliği, bakım ve onarım işlerinin Adalet Bakanlığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne yaptırılması için Belediyemiz ile Adalet Bakanlığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme Komisyonumuzca incelenmiş olup; 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize bağlanan belde belediye personellerinin de belediyemize aktarılması sonucu personel sayısındaki ve personel giderlerindeki artış göz önünde bulundurularak, Adalet Bakanlığı Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin onaylanması ve çalıştırılacak hükümlü sayısının Belediye Meclisinde belirlenmesi uygun görülmüştür.

   MADDE : 8
   Sami KASMIŞ’ ın, 1.201,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 634 ada, 7 parselde bulunan 164,80 m2  Belediye hissesi ile 2.138,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 671 ada 3 parselde bulunan  200,00 m2 ve 58,66 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 635 ada 3 parselde bulunan  47,78 m2 hisseleri ile takasının yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Sami KASMIŞ’ ın takas talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   MADDE : 9
   Mehmet Ali AKÇALIOĞLU’ nun, 1.872,57 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 498 ada, 1 parselde bulunan 355,27 m2  Belediye hissesi ile 2.138,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 671 ada 3 parselde bulunan  350,00 m2 ve 1.785,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 466 ada 1 parselde bulunan  69,82 m2 hisseleri ile takasının yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Mehmet Ali AKÇALIOĞLU’ nun takas talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   MADDE : 10
   Mustafa BAYSAL’ ın, 828,00 m2 miktarındaki İncekum Mahallesi 132 ada, 3 parselde bulunan 59,34 m2  Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  828,00 m2 miktarındaki İncekum Mahallesi 132 ada, 3 parselde bulunan 59,34 m2  Belediye hissesinin Mustafa BAYSAL’ a satılması uygun görülmüştür.    

   MADDE : 11
   Süleyman TUNCER’ in, 1.000,00 m2 miktarındaki Tepe Mahallesi 1562 ada, 4 parselde bulunan 261,00 m2  Belediye hissesi ile 1.064,00 m2 miktarındaki Tepe Mahallesi 1557 ada 4 parselde bulunan  283,20 m2 hissesi ile takasının yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Süleyman TUNCER’ in takas talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

   MADDE : 12
   Fahri BAYSAL’ ın, 1.001,00 m2 miktarındaki İncekum Mahallesi 132 ada, 2 parselde bulunan 292,79 m2  Belediye hissesini satın alma talebi Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  1.001,00 m2 miktarındaki İncekum Mahallesi 132 ada, 2 parselde bulunan 292,79 m2  Belediye hissesinin Fahri BAYSAL’ a satılması uygun görülmüştür.    

 
   MADDE : 13

   Mehmet CİMRİN’ in, 650,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 634 ada, 4 parselde bulunan 280,00 m2  Belediye hissesi ile 2.138,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 671 ada 3 parselde bulunan  350,00 m2 ve 1.688,00 m2 miktarındaki Oba Mahallesi 635 ada 1 parselde bulunan  22,81 m2 hisseleri ile takasının yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Mehmet CİMRİN’ in takas talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 
   MADDE : 14
   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda açıklaması yapılan taşınmazların 5 yıl süre ile kiraya verilebilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Söz konusu taşınmazlar ile ilgili kira süresinin Belediye Meclisinde belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülerek, kira süresinin Belediye Meclisinde görüşülmesi uygun görülmüştür.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.NO

D.NO

M2

TAŞINMAZIN ADRESİ

ADA/

PARSEL

1

A1

 

Konaklı Pamukyeri Mah.Kulak Cad No 17-A/A

249/2

2

A2

 

Konaklı Pamukyeri Mah. Kulak Cad No 17-A/B

249/2

3

A3

70

Konaklı Pamukyeri Mah. Kulak Cad. No: 17/A/C

249/2

4

A4

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-A/D

249/2

5

B1

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-B/A

249/2

6

B2

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-B/B

249/2

7

B3

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-B/C

249/2

8

B4

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-B/D

249/2

9

C1

 

Konaklı Pamukyeri Mah Kulak Cad No:17-C/1

249/2

10

C2