Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 05.08.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ
Divan Katibi Tunahan KASAPOĞLU

05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAGIDIR. 

Belediye Meclisinin 05 AĞUSTOS 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararlara ait toplantı tutanağıdır.  

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05 AĞUSTOS 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.

Başkan toplantıyı açmadan önce, yoklama yapıp meclis katibi arkadaşlarımızın kayda geçirilmesini istiyorum dedi.  

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden Kerim BAŞKAPTAN ve Arif TOK’un yazılı mazeretleri, Abdullah SÖNMEZ ile Garip KODAL’ın toplantıya iştirak etmedikleri görüldü.

Daha sonra Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarınızdan ötürü şahsım adına hepinize teşekkür ederim.

Tüm halkımızın ve sizlerin de bildiği üzere haftalardır İsrail Hükümeti tarafından Filistin halkına zulüm ve iskence yapılmaktadır. Birçok Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetmiş, hatta bunların arasında bebek ve çocuklar dahi bulunmaktadır. Bu işkence ve zulmün en kısa sürede sona ermesini Cenabı Allahtan niyaz ederim.

Bu hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize ve tüm dünya toplumuna hayırla vesile olmasını, alınacak olan kararların bölge halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

16-17 Ağustos 2014 tarihinde Alanya Gökbel Yaylasında yapılacak olan 10.Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşlerimize buradan tüm meclis üyesi arkadaşlarımı, Alanya Bölge halkını, Alanyamızda bulunan müsafirlerimize, basın mensuplarımızı ve tüm yabancı konuklarımızı davet ederim diyerek  gündeme geçmeden önce gündem maddelerine eklemek istediğiniz bir konu var mı? diye sordu. Parti gruplarından AK Partinin eklemek istediği bir konunun olmadığını, CHP grup sözcüsü Erdoğan TOKTAŞ burada okumak istidiğimiz bir önerimiz var dedi, ayrıca Bütçe Komisyonu Kararının 7.maddesinde yer alan hususla ilgili yazılı bir önerilerinin daha olduğunu ifade etti. 

Başkan Adem Murat YÜCEL, CHP grubu sözcüsü Erdoğan TOKTAŞ’a okumak istedikleri yazılı önerilerini okumak üzere söz verdi.
1- Bilindiği gibi Alanya’nın özellikle de artık bağlanan belde ve kırsal alanlar ile birlikte güya büyük Alanya’nın enbüyük ihtiyaçlarından biriside kapalı Pazar yerleridir. Gerek Alanya merkez ve gerekse birleşen beldelerde Pazar yerleri cadde ve sokak aralarında, yerleşim yerleri içersinde, esasen Pazaryerleri Yönetmeliğine de aykırı olarak kurulmakta, cadde ve sokaklar trafiğe kapatılmakta, kışın yağmur, çamur, soğuk. Yazın sıcak ve güneş altında gerek pazarcı esnafı ve gerekse halkımız büyük sıkıntılar çekmektedirler. Pazar yeri değil âdeta kaos ortamı yaşanmaktadır. Yerel yönetim olarak belediyelerin en önemli görevlerinden birisi de Pazar yeri kurmak ve işletmektir. Kapalı Pazar yerleri, Pazar kurulmadığı dönemlerde otopark olarakta işletilerek gelir de elde edilebilir, trafik ve park sorununa da bir çözüm olabilir.

Özellikle birleşen beldelerde birçok alan imar planında kapalı Pazar yeri olarak ayrılmış ve o haliyle durmaktadır. Bu alanların kapalı pazaryeri haline getirilmesi çok büyük gidere sebep olmayacaktır. Ülkemiz belediyecilik uygulamalarında sayısız örneği bulunan kapalı Pazar yeri uygulamalarından ve projelerinden de kolaylıkla yararlanabilir. Çok önemli bir yerel yönetim hizmeti olan kapalı Pazar yeri kurmanın fazla bir maliyeti yoktur.

Bu sebeple Belediyemizin gelmekte olan sonbahar ve kış şartları da göze alınarak pazarcı esnafı ve halkımızın en önemli ihtiyaçlarından olması sebebiyle acilen doğu ve batı beldelerimizden merkezi konumda olan en az iki yerde imar planında Pazar yeri olarak ayrılmış olanlara birer adet örnek teşkil edebilecek kapsam ve mahiyette kapalı Pazar yeri yapılmasını özellikle ve acilen Belediye yönetiminden talep ediyoruz.

2- Alanya’nın en büyük sorunlarından bir diğeri de kuşkusuz trafik ve park sorunudur. Yine bilindiği gibi bu konular ile ilgili birçok yetki ve görevde Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Fakat Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilmiş olmasına rağmen henüz faaliyete geçmemiş olan Alanya Çevre yolu Hasbahçe kavşağından başlayıp Cikcilli, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak arasındaki 50 metre olarak planmış Karayolunun acilen faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu yolun Alanya ile Oba arasında kalan güzergahında büyük oranda imar uygulamaları tamamlanmış olup, ilk aşamada aşağı oba mezarlığına kadar kısmının faaliyete geçirilmesi çokfazla maliyeti olan bir iş değildir. Bu yolun açılması halinde halen mevcut çevre yolu üzerindeki Devlet Hastanesi Kavşağı, Sanayi Kavşağı ve Alanyum AVM kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunun kısa ve orta dönemde hafiflemesi kolaylıkla sağlanabilir, Oba’da yapılacak olan bölge hastanesine doğrudan ulaşım imkanı da sağlayan bu yol, aynı zamanda kentin gelişimini de tetikleyecektir. Çok uzun vadede otoyol raylı sistem gibi bir kısım çalışmaların yapılacağı siyasi olarak ileri sürülmekte ise de bu yolun acilen açılması Alanya ve çevresi için hayati önem taşımaktadır.

Bu sebeple bu yolun açılmasında yetki ve görev olarak öncelikle Antalya B.Şehir Belediyesinin ve ülkeyi yöneten iktidarın kararlılığına ihtiyaç vardır. Bu sebeple gerek Alanya Belediyemiz ve daha çokta iktidar partisinin ve Antalya B.Şehir Belediyesinin aynı zamanda siyasi kanadı olan AK Parti grubunun bu konuda bir çalışma başlatması zorunludur. CHP meclis grubu olarak bu çalışmanın âcilen başlatılması için öncelikle AK Parti meclis grubuna Alanya’nın bu çok önemli ihtiyacını iletme gereği duyarak gerekli desteği vereceklerini ümit ediyoruz dedi.
Başkan Adem Murat YÜCEL, okunan bu açıklamadan sonra Belediyemiz Plan ve Proje Müdürü İlker ŞENKAL’a söz verdi. Bahsedilen çevre yolu ile ilgili Ramazan Bayramından önce Antalya B.Şehir  Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürlüğünde bir toplantı yapıldı. Sizinde bahsettiğiniz gibi bu yol Hasbahçede başlayıp Kargıcakta son bulmaktaydı, fakat Kargıcakta son bulması bölgemiz adına faydalı olmayacağından dolayı biz Alanya’daki yolun Yeşilözdeki Gazipaşa kavşağına kadar gitmesi gerektiğini belirttik. Karayolları da bununla ilgili güzergah çalışmasıyla ilgili yetkiyi Alanya Belediyesine verdi. Bununla ilgili Kargıcak Mahmutlar kavşağından Yeşilöz kavşağına kadar güzergah çalışmasını başlattık. Biz güzergah çalışmasını tamamladıktan sonra Karayolları bu güzergahı onaylayıp B.Şehir Belediyesi Nazım İmar Planını tamamlayıp Hasbahçe’den Mahmutlara kadar olan kısımda açılma çalışmaları başlanacaktır dedi.

 CHP grubunun diğer yazılı önerilerinin de Bütçe Komisyonu Kararı Madde : 7 hakkında olduğu, yazılı önerileri Madde 7- Alanya Ay Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği tarafından mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. miktarındaki taşınmazın tamamının kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralama talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup, mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2.miktarındaki taşınmazın tamamının kültürül ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıla kadar süreyle kiralanmasına, bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür. 

Öneri gerekçeleri: Kiralanması talep edilen ve komisyon raporunda oybirliği ile kabul edilen mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. miktarındaki taşınmazın imar durumu “belediye hizmet alanı” olarak geçmektedir. İmar planında belediye hizmet alanı olarak geçen bir yerin nasıl ve ne şekilde tasarruf edilebileceği Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinde belirlenmiş olup, bu yönetmeliğe göre imar planında Belediye hizmet alanı olarak geçen bir yerin “dini hizmetlerde” kullanılması mümkün değildir. Ancak aynı yönetmelik hükümlerine göre imar planında belediye hizmet alanı olarak geçen bir yerin kültürel ve sosyal merkezler gibi mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılabilir. Bu sebeple karardaki “dini” hizmetler ibaresi çıkarılmıştır.

 MHP grubunca da gündeme eklemek istedikleri bir konu olmadığı ifade edildikten sonra Başkan Adem Murat YÜCEL gündeme alınması gereken altı ayrı konunun olduğu ifade edildikten sonra gündeme alınması teklif edilen hususları okuttu.

Başkanlıkça gündeme alınması teklif edilen hususlar:

1- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere Honda marka motosikletin Belediyemize bağışlama talebini içeren Mehmet Emin BAŞGÖL’ün dilekçesi.
2- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere Honda marka motosikletin Belediyemize bağışlama talebini içeren Hakkı UYSAL’ın dilekçesi.
3- Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün  imar planı tadilatı talebi yazıları.
4- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulması,
5- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih, 174 sayılı Meclis Kararı ile Oba Mah. 225 ada da 2.1680,00 m2. miktarındaki park alanının Engelsiz Park Yapılması amacıyla Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneğine tahsisi yönünde alınan kararda tahsis süresinin belirtilmediğinden, ilgili park alanının tahsis süresinin 5 (beş) yıl kiraya verilmesi şeklinde düzeltilmesi hususu.
6- Belediyemizin Letonyadaki kardeş şehrimiz Talsi Belediyesinin daveti üzerine 13-17 AĞUSTOS 2014 günleri yapılacak olan geleneksel Talsi Uluslar arası Dizmara Festivaline katılmak üzere gönderilecek heyetin mecliste tespiti.

Bu altı maddenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildikten sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 25/07/2014
TOPLANTI SAATİ : 10:00
KARAR NO : 08


Komisyonumuz 25/07/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 25/07/2014

MADDE : 1- İlçemiz Oba Mah. 701,00 m2 miktarındaki 525 ada, 6 parselde bulunan 55,24 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 2.441,00 M2 miktarındaki 527 ada 2 parselde bulunan 55,60 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Oba Mah. 525 ada, 6 parselde bulunan 55,24 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 527 ada 2 parselde bulunan 55,60 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür.
MADDE : 2- İlçemiz Oba Mah. 600,69 m2 miktarındaki 528 ada, 6 parselde bulunan 176,81 m2 Belediyehissesi ile Oba Mah. 2.832,00 M2 miktarındaki 441 ada 1 parselde bulunan 68,44 m2, 1.688,00 m2 miktarındaki 635 ada 1 parselde bulunan 38,85 m2 ve 2.441,00 m2 miktarındaki 527 ada 2 parselde bulunan 71,40 m2 olmak üzere toplam 178,69 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Oba Mah. 528 ada, 6 parselde bulunan 176,81 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 441 ada 1 parselde bulunan 68,44 m2, 635 ada 1 parselde bulunan 38,85 m2 ve 527 ada 2 parselde bulunan 71,40 m2 olmak üzere toplam 178,69 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür.
MADDE : 3- İlçemiz Oba Mah. 3.800,80 m2 miktarındaki 666 ada, 1 parselde bulunan 251,02 m2 Belediye hissesi ile Tepe Mah. 8.099,71 m2 miktarındaki 1722 ada 1 parselde bulunan 215,85 m2 ve 11.356,96 m2 miktarındaki 1762 ada 2 parselde bulunan 215,86 m2 miktarındaki vatandaş hissesinden ihtiyaç kadarı ile takasının yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Oba Mah. 666 ada, 1 parselde bulunan 251,02 m2 Belediye hissesi ile Tepe Mah. 1722 ada 1 parselde bulunan 215,85 m2 hissenin tamamı ve 1762 ada 2 parselde bulunan 215,86 m2 miktarındaki vatandaş hissesinden ihtiyaç kadarı ile takasının yapılması, Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser oy kullanması sonucu oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
MADDE : 4- İlçemiz Avsallar Mahallesi 2.771,68 m2 miktarındaki 132 ada, 11 parselde bulunan 367,60 m2 miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Avsallar Mahallesi 132 ada, 11 parselde bulunan 367,60 m2 miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması, Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in kabul oyu kullanması sonucu oyçokluğu ile uygun görülmemiştir.
MADDE : 5- İlçemiz Kargıcak Mah. 1.685,00 m2 miktarındaki 625 ada, 7 parselde bulunan 71,61 m2 Belediye hissesi ile Kargıcak Mah. 2.997,76 M2 miktarındaki 782 ada 2 parselde bulunan 76,18 m2 ve 1.318,00 m2 miktarındaki 615 ada 1 parselde bulunan 21,72 m2 olmak üzere toplam 97,90 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Kargıcak Mah. 625 ada, 7 parselde bulunan 71,61 m2 Belediye hissesi ile Kargıcak Mah. 782 ada 2 parselde bulunan 76,18 m2 ve 615 ada 1 parselde bulunan 21,72 m2 olmak üzere toplam 97,90 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması, Belediye hissesi üzerinde Kamu haczi bulunması, bu hacizden dolayı
tapuda tescil işlemi yapılamayacak olması nedeniyle oybirliği ile uygun görülmemiştir..
MADDE : 6- İlçemiz Hacet Mah. 1.031,17 m2 miktarındaki 236 ada, 18 parselde bulunan 106,12 m2 Belediye hissesi ile Bektaş Mah. 11.502,42 M2 miktarındaki 1892 ada 1 parselde bulunan 350,02 m2 miktarındaki vatandaş hissesi ile takasının yapılması hususu  Komisyonumuzca görüşülmüş olup: Hacet Mah. 236 ada, 18 parselde bulunan 106,12 m2 Belediye hissesi ile Bektaş Mah. 1892 ada 1 parselde bulunan 350,02 m2 miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılması, Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser,
Mustafa ARAS’ ın ret oyu kullanması sonucu oyçokluğu ile uygun görülmüştür.
MADDE : 7- Alanya Ay Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği tarafından, mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada 1 parselde bulunan 1.009,00 m2 taşınmazın tamamının kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiralama talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup; mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada 1 parselde bulunan 1.009,00 m2 taşınmazın tamamının kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, Komisyon üyelerinden Celal TAŞKIN, Mustafa ARAS, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ ın kabul oyu , üyelerden Alper BİRER’ in Belediye Hizmet alanında yapılması gereken değişikliğin, plan tadilatı gerektirmesi sebebiyle konunun planlama açısından da değerlendirilmesi için İmar Komisyonunun görüşünün de alınarak karar verilmesi şartıyla kabul oyu kullanması sonucu oybirliği ile uygun görülmüştür.
MADDE : 8- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla, mülkiyeti Belediyemize ait Cikcilli Mah. 141,35 m2 miktarındaki 408 ada 2 parselin tamamının trafo kurularak TEDAŞ’ a tahsisinin yapılması talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; mülkiyeti Belediyemize ait Cikcilli Mah. 408 ada 2 parselin tamamının trafo kurularak, tahsis tarihinden itibaren bakım ve onarımının TEDAŞ tarafından yapılması ve etraftaki vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması şartı ile 5 yıl süre ile bedelsiz olarak TEDAŞ’ a tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.
MADDE : 9- 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesine devam edilmektedir.
Bütçe Komisyonunca alınan 25.07.2014 tarih, 8 nolu 9 ayrı maddeden oluşan kararının madde madde okunarak müzakeresine geçildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesinde yer alan; 701,00 m2.miktarındaki Oba Mah.525 ada, 6 parselde bulunan 55,24 m2.miktarındaki Belediye hissesi ile 2.441,00 m2.Oba Mah. 527 ada, 2 parselde bulunan 55,60 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takasının uygun olduğu yönündeki kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 2.maddesinde yer alan; 600,69 m2. miktarındaki Oba Mah.528 ada, 6 parselde bulunan 176,81 m2.miktarındaki Belediye hissesi ile 2.832,00 m2.miktarındaki Oba Mah. 441 ada, 1 parselde bulunan 68,44 m2., 1.688,00 m2.miktarındaki 635 ada, 1 parselde bulunan 38,85 m2. ve 2.441,00 m2.miktarındaki 527 ada, 2 parselde bulunan 71,40 m2. olmak üzere toplam: 178,69 m2.miktarındaki vatandaş hisselerinin takasının uygun olduğu yönündeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne üyeden Emin HATİPOĞLU’nun yakınlığı nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 3.maddesinde yer alan;  Oba Mah. 3.800,80 m2. miktarındaki 666 ada, 1 parselde bulunan 251,02 m2. Belediye hissesi ile Tepe Mah. 8.099,71 m2. miktarındaki 1722 ada, 1 parselde bulunan 215,85 m2. hissenin tamamı ve 11.356,96 m2.miktarındaki 1762 ada, 2 parselde bulunan 215,85 m2. vatandaş hissesinden ihtiyaç kadarı ile takasının yapılması talebi, üyeden Alper BİRER’in çekimser oy kullanması sonucu oyçokluğu ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne AK Parti grubu çekimser, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

Bütçe Komisyonu Kararının 4.maddesinde yer alan; Avsallar Mah. 2.771.68 m2. miktarındaki 132 ada, 11 parselde bulunan 367,60 m2. Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması, üyeden Alper BİRER’in çekimser oy kullanması sonucu oyçokluğu ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde Bütçe Komisyonu Başkanı Celal TAŞKIN konuyla ilgili açıklama yapmak üzere söz aldı. Açıklamasında komisyon toplantısı sonunda talebin mevzuata uygun olup olmadığı ile ilgili alınan kararın daha sonraki incelemesinde komisyonun sehven red kararı aldığını ifade etti. 

Yapılan açıklamadan sonra konu Başkanlıkça oya sunuldu. Avsallar Mah. 2.771.68 m2. miktarındaki 132 ada, 11 parselde bulunan 367,60 m2. Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılmasına oybirliği ile karar verildi. 
Bütçe Komisyonu Kararının 5.maddesinde yer alan; Kargıcak Mah.1.685,00 m2.miktarındaki 625 ada, 7 parselde bulunan 71,61 m2. Belediye hissesi ile Kargıcak Mah. 2.997,76 m2.miktarındaki 782 ada, 2 parselde bulunan 76,18 m2. ve 1.318,00 m2.miktarındaki 615 ada, 1 parselde bulunan 21,72 m2. olmak üzere toplam: 97,90 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takası Bütçe Komisyonunca uygun görülmüş, ancak Belediye hissesi üzerinde kamu haczi bulunması, bu hacizden dolayı tapuda tescil işlemi yapılamayacak olması nedeniyle oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Bütçe Komisyonu Kararının 6.maddesinde yer alan; Hacet Mah.1.031,17 m2.miktarındaki  236 ada, 18 parselde bulunan 106,12 m2. Belediye hissesi ile Bektaş Mah. 11.502,42 m2.miktarındaki  1892 ada, 1 parselde bulunan 350,02 m2. vatandaş hissesinin takasının yapılması komisyon üyelerinden Alper BİRER’in çekimser, Mustafa ARAS’ın ret oyu kullanması sonucu oyçokluğu ile kabul edilmiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Üyelerden Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR ve Başkan Adem Murat YÜCEL’in kabul,

Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in çekimser oy kullandıkları görülmekle, Hacet Mah. 236 ada, 18 parselde bulunan 106,12 m2.miktarındaki Belediye hissesi ile Bektaş Mah. 1892 ada, 1 parselde bulunan 350,02 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takasının yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 7.maddesinde yer alan; Alanya Ay Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği tarafından mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. miktarındaki taşınmazın tamamının kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiralama taleplerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesine 
Komisyon üyelerinden Celal TAŞKIN, Mustafa ARAS, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ın  kabul oyu , üyelerden Alper BİRER’ in Belediye Hizmet alanında yapılması gereken değişikliğin, plan tadilatı gerektirmesi sebebiyle konunun planlama açısından da değerlendirilmesi için İmar Komisyonunun görüşünün de alınarak karar verilmesi şartıyla kabul oyu kullanması sonucu oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararı okunduktan sonra ardından CHP grubunca bu maddeye ilişkin verilen yazılı önerge  tekrar okundu.

CHP grubu sözcüsü Erdoğan TOKTAŞ yazılı önergemizde de belirtildiği üzere mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2.miktarındaki taşınmazın tamamının kültürül ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 (on) yıla kadar süreyle kiralanmasına, bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür şeklinde düzeltilmesini, yani komisyon kararından gerekçemizde de belirttiğimiz gibi “dini hizmetler” ibaresinin kaldırılmasını istiyoruz dedi.
AK Parti grubundan Alper BİRER taleple ilgili Komisyon raporunda da belirttiğimiz gibi konunun imar planı tadilatı yapılması gerektirdi için Belediye hizmet alanından kültürel ve sosyal alan olarak değiştirilmesi, İmar Komisyonunda görüşülüp tekrar gündeme alınmasını istiyoruz, dedi.
CHP meclis üyesi Erkan DEMİRCİ söz aldı. Alper beyin dediği gibi burada ya imar planı tadilatı yapılması gerekiyor veya dini hizmetler ibaresini buradan çıkarmamız gerekiyor dedi.

MHP grubu adına Mustafa TUNA’da Bütçe Komisyonu Kararındaki “Dini Hizmetler” ibaresinin kaldırılması şeklinde yapılacak oylamaya bizde katılıyoruz dedi.

Üyelerden; Fatma Melike NAZİFOĞLU söz olarak, bütçe komisyonu kararında yazılı “dini hizmetler” ibaresi kaldırıldıktan sonra plan tadilatına gerek kalmayacağını (Erkan beyin dediği gibi) söyledi.
  Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL yapılan bu görüş ve önerilerden sonra; biz bunu (bütçe komisyonu Kararını) Sosyal ve Kültürül hizmetlerde kullanılmak üzere diye düzeltip “Dini Hizmetler” ibaresinin kaldırılarak oylarınıza sunuyorum dedi ve bu şekilde oya sundu.

Yapılan oylamada ; Bütçe komisyonu Kararındaki Kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere kiraya verilmesi ibaresindeki “Dini Hizmetler” ibaresinin kaldırılarak sadece Sosyal ve Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesine üyelerden; Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın çekimser,

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM ve Başkan Adem Murat YÜCEL’in kabul oyu verdikleri görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 8.maddesinde yer alan; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait Cikcilli Mahallesinde bulunan 141,35 m2.miktarındaki 408 ada, 2 parselin tamamının trafo kurularak TEDAŞ’a tahsisinin yapılması talebinin, trafo kurularak tahsis tarihinden itibaren bakım ve onarımının TEDAŞ tarafından yapılması ve etraftaki vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması şartı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak TEDAŞ’a tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde üyeden Alper BİRER söz alarak daha önce bu yer Cikcilli Belediyesi tarafından 25 yıllığına tahsis edilmiş, biz bunu 5 yıl süre ile değilde, tahsis süresince yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum dedi. 

Başkan Adem Murat YÜCEL Bütçe Komisyonu Kararının 8.maddesini geldiği şekliyle oya sundu. 
Yapılan oylamada; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait Cikcilli Mahallesinde bulunan 141,35 m2.miktarındaki 408 ada, 2 parselin tamamının trafo kurularak TEDAŞ’a tahsisinin yapılması talebinin, trafo kurularak tahsis tarihinden itibaren bakım ve onarımının TEDAŞ tarafından yapılması ve etraftaki vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması şartı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak TEDAŞ’a tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bütçe Komisyonu Kararının 9.maddesinde yer alan 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesinin devamına oybirliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 2.MADDESİ

2- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.
İmar Komisyonunca hazırlanan İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça okutuldu.

OKUNAN İMAR KOMİSYONU KARARI 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 04.07.2014 – 07.07.2014 – 10.07.2014 – 15.07.2014 – 22.07.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.
1- Mülga Türkler Belediye Başkanlığı’nın talebi gereği; Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi Fuğla,   
    Bilaller, Merkez ve Yanıklar mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 
    05/02/2014 tarihinde askından inen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
    planlarına yapılan itirazlar incelenmiş olup; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte 
    yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında da  
   değişiklik gerektirmesi nedenleriyle BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin 
   “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine 
   gönderilmesine karar verilmiştir.
2- Mülga Türkler Belediye Başkanlığının; Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve 
    Yanıklar Mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde  
    askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı plan hükümlerine eklenmesini talep ettiği “yeni 
    yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde belirlenen koşullar 
    çerçevesinde yapılması zorunludur.”şeklinde hüküm uygun görülmüş olup, BÜYÜKŞEHİR 
    BELEDİYESİ KANUNU gereğince Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.
3- CHP Grubu talebi gereği; CHP Grubunun müşterek imzalı Alanya Belediyesi Engelliler 
    Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik önergesi incelenmiş olup, Alanya Belediyesi 
    Engelliler Yönetmeliğinin ‘‘Asansör başlıklı bölümünün 3.11.1 fıkrasından sonra ve 3.11.1a madde 
    numarası ile gelmek üzere ”Alanya Belediyesi sorumluluk, yetki ve görev sınırları içinde yapılacak 
    bütün kamu ve özel binalarda asansörlere erişim engelsiz olmak zorundadır.’’ ibaresinin eklenmesi 
    talebi değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.
4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün talebi gereği; Alanya ilçesi Avsallar Mahallesine ait Turizm Alanı 
    Dışını kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
    revizyonu ile ilgili Avsallar Belediye Meclisinin almış olduğu 24.12.2013 tarih ve 44 nolu kararı ve 
   Alanya Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 57 nolu kararıyla onaylanan planların 26.02.2014 ve 
    28.03.2014 tarihlerinde askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi incelenmiş olup; 
    1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan 
    itirazların 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik içermesi nedeniyle BÜYÜKŞEHİR 
    BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük 
    görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Komisyon Raporları, Meclisin takdirine sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

İmar Komisyonu Kararının 1.sırasında yer alan; yukarıda yazılı olan ve Başkanlıkça okutulan İmar Komisyonu Kararı oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve  05/02/2014 tarihinde askından inen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında da   değişiklik gerektirmesi nedenleriyle BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin   “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alan; yukarıda yazılı olan ve Başkanlıkça okutulan İmar Komisyonu Kararı oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar Mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde  askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı plan hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur.”şeklinde hüküm eklenmesi uygun görülmüş olup, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İmar Komisyonu Kararının 3.sırasında yer alan; yukarıda yazılı olan ve Başkanlıkça okutulan İmar Komisyonu Kararı oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Alanya Belediyesi Engelliler Yönetmeliğinin ‘‘Asansör başlıklı bölümünün 3.11.1 fıkrasından sonra ve 3.11.1a madde numarası ile gelmek üzere ”Alanya Belediyesi sorumluluk, yetki ve görev sınırları içinde yapılacak bütün kamu ve özel binalarda asansörlere erişim engelsiz olmak zorundadır.’’ ibaresinin eklenmesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 


İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alan; yukarıda yazılı olan ve Başkanlıkça okutulan İmar Komisyonu Kararı oya sunuldu.
Yapılan oylamada; Alanya ilçesi Avsallar Mahallesine ait Turizm Alanı Dışını kapsayan bölgeye ait, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan itirazların 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik içermesi nedeniyle BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ

3- Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı talebine ilişkin yazılarının görüşülmesi. 

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL konuyla ilgili olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün yazılarını okuttu. 

Okunan Plan ve Proje Md.lüğü yazıları;
1) Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi Muhtarlığının, Bektaş Mah. 1903 ada, 6,7 ve 8 nolu parsellerin mezarlık yeri olarak kullanılması usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle imar planında konut alanı olarak değiştirilerek düzeltilmesi veya plan notlarına sadece ağaçlandırılmaya yönelik olarak kullanılabileceği, mezarlık yeri olarak kullanılamayacağı yönünde plan notu düşülmesi talebi.
2) Özel şahsın, Alanya ilçesi, Güllerpınarı Mah. 215 ada, 209 ve 212 nolu parsellere ait yapılaşmaya ilişkin talep olduğunu açıkladı.

Okunan Plan ve Proje Müdürlüğünün yazıları İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ

4- Alanya Belediye Başkanlığının Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması hususunun 
     görülmesi. 

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL konuyla ilgili olarak, Belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak adına bu sendikaya üye olunması gerekir dedi.

Üyeden Alper BİRER bu konunun Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra karar verilmesini istiyorum dedi.

Alanya Belediye Başkanlığının Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması hususu Başkanlıkça oya sunuldu.
Yapılan oylamada; Merkezi Ankara (Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atuf  Kansu Caddesi No:137 / 7-8 Balgat/Ankara)’da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına; Üyelik aidatı olarak Belediyemizin 01 Ocak veya 01 Temmuz tarihi itibariyle işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının On ikide üç (3/12) olarak bulunacak miktarın sendikanın ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu – İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen Sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine üyelerden; 
Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın çekimser,

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM ve Başkan Adem Murat YÜCEL’in kabul oyu verdikleri görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündemin 4.maddesi müzakere edildikten sonra gündeme ilave edilen ve gündemin 5,6,7,8,9 ve 10.maddesi olarak görüşülmesine karar verilen hususların müzakeresine geçildi. Ve gündemin 5.maddesinde yer alan Dilek ve temennilerin gündemin 11.maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ

5- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden 
    itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde 
    Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların 
    Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulması.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulması Başkanlıkça oya sunuldu. 

Yapılan oylamada; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ

6- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Honda 
     marka JF26E-5116328 motor numaralı, LWBJF26B0D1212863 şase numaralı motosikletin 
     Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Mehmet Emin BAŞGÖL’ün dilekçesi.
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Honda marka JF26E-5116328 motor numaralı, LWBJF26B0D1212863 şase numaralı motosikletin Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Mehmet Emin BAŞGÖL’ün dilekçesi Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Honda marka JF26E-5116328 motor numaralı, LWBJF26B0D1212863 şase numaralı motosikletin Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Mehmet Emin BAŞGÖL’ün talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 7.MADDESİ

7- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2014 model Honda marka 
     JF26E-  5116369 motor numaralı, LWBJF26B0D1212829 şase numaralı motosikletin 
    Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Hakkı UYSAL’ın dilekçesi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2014 model Honda marka JF26E-5116369 motor numaralı, LWBJF26B0D1212829 şase numaralı motosikletin  
Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Hakkı UYSAL’ın dilekçesi Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2014 model Honda marka JF26E-5116369 motor numaralı, LWBJF26B0D1212829 şase numaralı motosikletin  
Belediyemize şartsız hibe talebini içeren Hakkı UYSAL’ın talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 8.MADDESİ

8- 01.07.2014 tarih, 174 sayılı Meclis Kararı ile Oba Mah. 225 ada da 2.1680,00 m2. miktarındaki 
     park alanının Engelsiz Park Yapılması amacıyla Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneğine 
     tahsisi yönünde alınan kararda tahsis süresi belirtilmediğinden, İlgili park alanının tahsisi yönünde 
     alınan kararın 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi şeklinde düzeltilme yapılması yönündeki 
     Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazıları.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih, 174 sayılı Meclis Kararı ile Oba Mah. 225 ada da 2.1680,00 m2. miktarındaki park alanının Engelsiz Park Yapılması amacıyla Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneğine tahsisi yönünde karar alınmıştır. İlgili park alanının tahsisi yönünde alınan kararın 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi şeklinde düzeltilme yapılması hususu Başkanlıkça oya sunuldu. 

Yapılan oylamada; 01.07.2014 tarih, 174 sayılı Meclis Kararı ile Oba Mah. 225 ada da
2.1680,00 m2. miktarındaki park alanının Engelsiz Park Yapılması amacıyla Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneğine tahsisi yönünde alınan kararda tahsis süresi belirtilmediğinden, İlgili park alanının tahsisi yönünde alınan kararın 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi şeklinde düzeltilme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9.MADDESİ

9- Plan ve Proje Müdürlüğünün özel şahsa ait iki adet imar planı tadilat taleplerini içeren yazıları. 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün iki adet imar planı tadilatı talebi yazıları.

1-Özel şahsın 01.08.2014 tarih 16961 sayılı dilekçesine istinaden; Alanya İlçesi Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 548 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik yapılması hususu Başkanlıkça oya sunuldu.

2- Özel şahsın 05.08.2014 tarih 17267 sayılı dilekçesine istinaden; Alanya İlçesi Oba Mahallesi Eczacılar Caddesi Kümevler Sokak 575 ada 5 parselde bulunan binanın yolda kalması nedeniyle hazırlatılan imar planı tadilatı yapılması hususu Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Plan ve Proje Müdürlüğünün iki adet imar planı tadilat taleplerinin geldiği    
şekliyle imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10.MADDESİ

10- Belediyemizin Letonyadaki kardeş şehri Talsi Belediyesinin daveti üzerine 13-17 AĞUSTOS 
      2014 günleri yapılacak olan geleneksel Talsi Uluslar arası Dizmara Festivaline katılacak üyelerin 
      belirlenmesi. 

Belediyemizin Letonyadaki kardeş şehrimiz Talsi Belediyesinin daveti üzerine 13-17 AĞUSTOS 2014 günleri yapılacak olan geleneksel Talsi Uluslar arası Dizmara Festivaline katılmak üzere gönderilecek heyetin meclisce tespit edilmesi hususu müzakere edildi. 

CHP grubundan Gökhan SİPAHİOĞLU, (AK Parti grubundan gidecek heyet teklif edilmedi.) MHP grubundan Zihni ASILTÜRK, Mehmet KULA ve Belediye personeli Nurkan ŞAŞMAZ’ın  gidiş-dönüş uçak biletleri ve vize giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 11.MADDESİ
11- Dilek ve Temenniler. 

Gündemin 11.maddesi dilek ve temenniler bölümünde karar niteliğinde bir talep bulunmadığı, Başkanlıkça gündem maddelerinin müzakeresinin sona erdiği, oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 02 EYLÜL 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere AĞUSTOS/2014 ayı toplantısına son verildi. Belediye Meclis Başkanı Katip Üye    Yedek Katip Üye
Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL Mustafa TOKSÖZ Tunahan KASAPOĞLU 
Belediye Başkanı