Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 02.12.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

02 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alanya Belediye Meclisinin 02 ARALIK  2014 günlü olağan toplantısında alınan kararlarına ait toplantı tutanağıdır. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 02 ARALIK  2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL toplantı açmadan önce alacağımız kararların hayırlı olması dileğiyle meclis toplantısına katılan meclis üyelerine, daire amiri arkadaşlara ve basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ettikten sonra Meclis Katibi arkadaşların yoklama yapıp kayda geçirilmesini istiyorum dedi. 

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

Üyelerden;  Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞL ve Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden; Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN ve Erol FAZLIOĞLU’nun toplantıya iştirak etmedikleri  görüldü.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL yapılan yoklamadan sonra açıklamada bulunarak yarın 03 ARALIK Dünya Engelliler günü. Alanya engelsiz kent olma yolunda büyük mesafeler kat etmiştir. Yaptığımız her iş ve her kararda mutlaka engelli vatandaşlarımızı da düşünüyoruz. Hizmetlerimizde onların en iyi istifade etmelerini istiyoruz. 03 ARALIK Dünya Engelliler günü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenledik, bununla ilgili Kaymakamlığımızın hazırlamış olduğu bir program var, program hakkında gerekli bilgiler sundu ve tüm meclis üyesi arkadaşların bu programa katılmasını istiyorum diyerek bu duygu ve düşünce içersinde meclis toplanıtısı açıyorum dedi. Ve daha sonra üyelere gündem maddesine eklemek istediğiniz bir konu var mı?dır diye sordu. Üyelerden Erdoğan TOKTAŞ söz aldı ve bizim CHP grubu olarak, Alanya’da düzenlenmekte olan kermeslerle ilgili gerek vatandaşlar gerek esnaflar tarafından ve özellikle de kermesi düzenleyenler tarafından tabii bir kısım sıkıntıları meydana gelmektedir. Kermes düzenlemesinin belirli bir disiplin altına alınması kermesin yer, zaman ve süresi ile ilgili belediyemizce bir düzenleme yapılması, yada kermes yönetmeliği düzenlenmesi yönünde bir yazılı önerimiz vardır. Önerimizin gündeme alınarak değerlendirilmesini arzediyoruz dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, bu serzenişlerin bizde farkındayız şikayetlerin birçoğu Hacet’te ki meydanla ilgili, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle zaten birimlerimiz onun üzerinde bir çalışma yapıyor. Bu Nüfus Müdürlüğünün karşısındaki yerde bir boşluk alanımız var, bundan sonraki kermeslerimizde Dernek ve Kurumlarımıza orayı göstereceğiz dedi ve CHP grubunun kermesle ilgili önerilerinin gündeme alınmasını oya sundu. Gündemin 5.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, bizimde gündeme ilave edilmesi gereken yedi ayrı konunun olduğunu ve bu konuların okunup gündeme alınmasını talep etti.

Başkanlıkça gündeme  ilave edilmesi talep edilen hususlar;

           

1-      Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı ile ilgili;

a)      Özel Şahsın; Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi, 733 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alana” olarak belirlenen alanda metrekaraleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebi.

b)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mah. 2653 ada, 2 nolu parseli kapsayan  

      alanda hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Kargıcak Mah. 548 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

2-      Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Küçükhasbahçe Mah. 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2. Belediye hissesinin satışının yapılması, Büyükhasbahçe Mah. 2727 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında bulunan kendisine ait 54,29 m2. Hisseninde kamulaştırılması talebi.

3-      Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Oğuzhan İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 1 adet Volvo marka G940 tipi grayderi şartsız ve nizasız hibe talebi.

4-      Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Ahmet DOĞAN’ın 1 adet Honda marka motosiklet hibe talebi.

5-      Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kervan Restaurant Çömlekçioğulları Otel Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 2014 model ISUZU marka aracı hibe etme talebi.

6-      Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Şükrü ESKİNTAN’ın 2 adet İVECO marka sıkıştırmalı çöp kamyonu hibe talebi.

7-      Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe ile ilgili aktarma talebini içeren yazıları.

Gündeme ilave edilmek üzere okunan yukarıda yazılı hususların gündeme alınması Başkanlıkça oylandı. Gündemin 6,7,8,9, 10,11 ve 12.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

           

            GÜNDEM     :

1-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL gündem maddesiyle ilgili bu konuda iki ayrı Komisyon Kararı var. Biri geçen ay mecliste gündemden çektiğimiz 4 ayrı konu vardı, biz bunu tekrar komisyona havale etmiştik, komisyonumuz bu toplantıda görüşülmek üzere hazırlamış oldukları 10.11.2014 tarih, 16 nolu kararındaki 1,2 ve 4 ncü maddelerinin uygun olmadığı kanaatına varılmıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız komisyon raporunu öğrendikten sonra bugün geldiler ve biz bunları gündemden çekmek istiyoruz dediler.

Yapılan görüşmelerden sonra Başkan Adem Murat YÜCEL, 10.11.2014 tarih, 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararındaki 1,2 ve 4 ncü maddeleri ile 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 5 ve 6.maddelerinin gündemden düşürülmesini oya sundu.

Yapılan oylamada; 10.11.2014 tarih, 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 1,2,4 ve 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 5 ve 6 ncı maddelerinin gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde düşürülen 10.11.2014 tarih ve 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesi

MADDE: 1 

İlçemiz Oba Mahallesi 3.670,00 m2 miktarındaki 710 ada 1 parselde bulunan 561,27 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 8.198,90 m2 miktarındaki 721 ada 1 parselde bulunan 227,04 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; fiyat farkı çıkması halinde, çıkan fiyat farkının vatandaştan tahsil edilmesi şartıyla, Oba Mahallesi 710 ada 1 parselde bulunan 561,27 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 721 ada 1 parselde bulunan 227,04 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi,  Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in kabul, Celal TAŞKIN, Kerim ERTEKİN, Hasan BASAR ve Mustafa ARAS’ ın  ret oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmemiştir.

 

Gündemde düşürülen 10.11.2014 tarih ve 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 2.maddesi

MADDE: 2

İlçemiz Oba Mahallesi 639 ada 2 parselde bulunan 512,00 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 316 ada 4 parselde bulunan 166,71 m2, Oba Mahallesi 389 ada 1 parselde bulunan 472,86 m2 ve Oba Mahallesi 398 ada 1 parselde bulunan 236,42 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi oybirliği ile uygun görülmemiştir.

Gündemde düşürülen 10.11.2014 tarih ve 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 4.maddesi

MADDE: 4

İlçemiz Oba Mahallesi 640 ada 3 parselde bulunan 488,17 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 399 ada 1 parselde bulunan 12,28 m2, Oba Mahallesi 401 ada 3 parselde bulunan 40,50 m2, Oba Mahallesi 402 ada 5 parselde bulunan 5,01 m2, Oba Mahallesi 574 ada 1 parselde bulunan 420,00 m2, Oba Mahallesi 635 ada 1 parselde bulunan 23,65 m2 ve Oba Mahallesi 407 ada 4 parselde bulunan 111,00 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi oybirliği uygun görülmemiştir.

Gündemde düşürülen 24.11.2014 tarih ve 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 5.maddesi

MADDE: 5

İlçemiz Oba Mahallesi 601,00 m2 miktarındaki 540 ada 3 parselde bulunan 301,00 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 1.440,00 m2 miktarındaki 711 ada 2 parselde bulunan 396,96 m2 ve Oba Mah. 8.198,90 m2 miktarındaki 721 ada 1 parselde bulunan 204,00 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi hususu oybirliğiyle uygun görülmemiştir

Gündemde düşürülen 24.11.2014 tarih ve 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 6.maddesi

MADDE: 6

İlçemiz Oba Mahallesi 1.050,00 m2 miktarındaki 615 ada 7 parselde bulunan 207,74 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür

Gündemin 1.maddesinde yer alan 10.11.2014 tarih, 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 3.maddesi okutuldu.

MADDE: 3

İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi, Komisyon üyelerinden;  Alper BİRER’ in kabul, Mustafa ARAS’ ın çekimser, Celal TAŞKIN, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ ın  ret oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmemiştir.

Başkan Adem Murat YÜCEL bu madde de de biliyorsunuz B.Hasbahçe, K.Hasbahçede yapılan uygulama planı aynı alan içersinde. Ben bu vatandaşı çağırdım 54 m2.yerin kamulaştırılması, diğer yerin satışını veriyoruz, şahsı mağdur etmiyoruz, yani şahsın sorununu böyle çözüyoruz dedi.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak burada sadece şahsın 54 m2.sinin kamulaştırılmasını yapabilecekmiyiz? Benim bildiğim kadarıyla bir parselin içersinde bir kişiye münhasır olarak 54 m2.sinin kamulaştırılması mümkün değil gibi gözüküyor dedi.

Üyeden Mehmet Ali TEKİN söz alarak burada yapılacak istimlakın uygun olduğunu, oradaki diğer hisse sahipleri kamulaştırma yapılması yönünde dava açar, o zaman onları da kamulaştırmak zorunda kalırız, yoksa orayı kamulaştırmamızda hiçbir sıkıntı olmaz dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak Belediye istediği yeri (5 m2. 10 m2. yeri) ben burayı kamulaştırdım der, bunun yargısı var, hukuku var, sonra hepimiz sorumluluk altına gireriz dedi.

Üyeden Erkan DEMİRCİ söz alarak Şuanda biz Oba’yı oba içinde, Kestel’i Kestel  içinde değerlendirsek bunda bir sorun yok, Alanya’yı ikiye bölsek, örneğin kuzey Alanya’yı kendi içinde, güney Alanya’yı kendi içinde desek, böyle bir şey yapsak, bu bana makul gibi geldi dedi.

Üyeden Mustafa TUNA söz alarak konuyla ilgili ciddi bir rahatsızlık olduğu belli oluyor, gerçekten bu konuda yeni bir düzenleme yapalım, dedi.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN tekrar söz alarak gerekirse bu maddeyi de biraz önceki maddeler gibi gündemden düşürelim, ya da ilgili daireye havale edelim ve önümüzdeki günlerde değerlendirilmek üzere karar alalım dedi.

Bu görüşmelerden sonra Başkan Adem Murat YÜCEL hazırlanan ve komisyonca oyçokluğu ile uygun görülmeyen kararını oya sundu.

İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 1.020,00 m2 miktarındaki  2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 1.208,00 m2 miktarındaki  2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebine üyelerden;   Alper BİRER’ in kabul, Mustafa ARAS’ ın çekimser, Celal TAŞKIN, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ ın  ret oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararına;

Üyelerden: Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL kabul,

Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY Red,

Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU ve Eray ERDEM’in çekimser oy kullandıkları görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 1. Maddesi okutuldu.

MADDE: 1

Ümitli İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2014 model, JF26E-5117957 motor ve LWBJF26B6D1214326 araç tanıtım numaralı Honda marka motosikleti Belediyemize hibe etme talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Ümitli İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2014 model, JF26E-5117957 motor ve LWBJF26B6D1214326 araç tanıtım numaralı Honda marka motosikleti Belediyemize hibe etme talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; Ümitli İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2014 model, JF26E-5117957 motor ve LWBJF26B6D1214326 araç tanıtım numaralı Honda marka motosikleti Belediyemize hibe etme talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ili karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 2. Maddesi okutuldu.

 

MADDE: 2

Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı birimi tarafından hazırlanan “ Alanya Belediyesi Günü Birlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtlarının Ruhsatlandırılması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Komisyonumuzda görüşülmüş olup; “ Alanya Belediyesi Günü Birlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtlarının Ruhsatlandırılması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” oybirliğiyle uygun  görülmüştür şeklindeki komisyon raporu üzerinde Başkan söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyeden Arif TOK söz alarak bu konuda benim bir görüşüm olacak, o da şu: “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi Eğitim almasıyla ilgili” yönetmelikte bir detay yok, bunun eklenmesini istiyorum dedi.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı birimi tarafından hazırlanan  “Alanya Belediyesi Günü Birlik Yolcu Taşımacılığı Yapan Deniz Taşıtlarının Ruhsatlandırılması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi eğitim almaları şarttır.” Cümlesinin de ilave edilerek aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                          

ALANYA BELEDİYESİ GÜNÜ BİRLİK YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN DENİZ TAŞITLARININ RUHSATLANDIRILMASI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, yolcu taşıyan deniz taşıtlarına ruhsat verilmesinde ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmelik, yolcu taşıyan deniz taşıtlarına ruhsat verilmesine dair işlemler ve işletilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3: Bu yönetmelik 13.07.2005/5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/c, 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliği’ nin 32. Maddesinin 8. bendine ve 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’ ne istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

a)      Belediye: Alanya Belediyesi’ ni

b)     Deniz Taşıtı: Alanya Belediyesi’ nin Meclis Kararı ile belirleyeceği yolcu taşımacılığı yapacak deniz taşıtını

c)      Ruhsat: Belediye sınırları içinde veya belediye sınırları içerisinden hareketle herhangi bir şekilde yolcu taşımacılığı yapan deniz taşıtlarına Alanya Belediyesi tarafından verilecek ruhsatı

d)     Ruhsat Ücreti: Belediye Meclisince her yılın gelir tarifesinde belirlenen ücreti

e)      Kooperatif: İlgili kooperatif ve/veya kooperatifleri,

f)       İşletici: Alanya Belediyesi’ nin Meclis Kararı ile belirleyeceği yolcu taşımacılığı yapacak deniz taşıtı’ nı işleten gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

g)      Tesis İşleticisi: An itibariyle Balıkçı Barınağını işleten tüzel kişi.

İKİNCİ KISIM

Ruhsat Talebi, Ruhsat Talebinin Değerlendirilmesi, Ruhsat Devirleri, Belediye’ nin Sorumlulukları, Kooperatiflerin Sorumlulukları,  İşleticiler ve Personellerinin Uyması Gereken Kurallar

 

RUHSAT TALEBİ:

MADDE 5:  Ruhsat taleplerinde işletmecilerden istenecek belgeler;

a)      Başvuru Dilekçesi

b)     Kooperatif Üyelik Belgesi

c)      Tonilato Belgesi

d)     Denize Elverişlilik Belgesi

e)      Deniz Taşıtı Sahibi Kimlik Belgesi ve İkametgâh Belgesi (Alanya İlçesinde en az 5 Yıl ikamet ettiğinin belgelenmesi esastır.)

f)       Deniz Taşıtı Sahibi Kaptanlık Belgesi veya herhangi bir kaptan ile yapılacak iş sözleşmesi

g)      Tüzel Kişilerde Ana Sözleşme ve Şirket İmza Sirküleri, kuruluştan itibaren tüm ticari sicil gazeteleri

h)     Sabıka Kaydı Belgesi detayları ile ( Türk Ceza Kanunu’ nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227’ nci maddeleri ve diğer yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak)

i)        Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenmiş olan sınırlı sayıda deniz aracı listesinde bulunması istenir.

j)       Ticaret Odası Kayıt Belgesi

k)     Vergi Levhası

RUHSAT TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

MADDE 6:  Ruhsat müracaatları evrakların tamamlanmasından sonra Alanya Belediyesi ilgili birimi tarafından en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek düzenlenir. Müracaatın uygun görülmesi durumunda Belediye Meclisi’ nce belirlenen tarife üzerinden harç alınarak ruhsat işlemi tamamlanır. Yapılan müracaatlarda eksik veya mevzuata aykırı evrak tespiti durumunda gerekçesi belirtilerek talep reddedilir.

RUHSAT DEVİRLERİ:

MADDE 7:  Ruhsat devirlerinde başvuru esnasında istenen evraklar ve şartlar talep edilir. Yapılan müracaat ilgili birim tarafından en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek düzenlenir. Müracaatın uygun görülmesi durumunda Belediye Meclisi’ nce belirlenen tarife üzerinden harç alınarak ruhsat işlemi tamamlanır.

BELEDİYE’ NİN SORUMLULUKLARI:

MADDE 8: Bu hususta;

a)      Alanya Limanda faaliyet gösterecek olan teknelerin sayıları Alanya Belediyesi Meclisi’ nin alacağı karar ile sınırlandırılır.

b)     Alanya Limanında çalışacak olan Deniz taşıtlarının sayısının arttırılıp azaltılmasında Alanya Belediyesi Encümeni yetkilidir.

c)      Alanya Limanında faaliyet gösterecek olan tekneler uzunluk, genişlik, derinlik, kullanılan malzeme türü durumuna göre bağlama planını yapar. Bu plana göre iskelelerdeki bağlama sıralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve bu numaraya göre ilgili birim tarafından ruhsatlandırılır. Ayrıca balıkçı tekneleri, özel tekneler ve barınağı kullanmasına müsaade edilen diğer tekne ve gemiler idarenin göstereceği bağlama planına göre bağlama yapmak zorundadır.

d)     Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi sahibi için gerekli kayıtları tutar. Bu hususta idarenin uygun görmesi durumunda ilgili kooperatifler ile koordineli çalışır.

e)      Barınakta huzur, güven, ve emniyeti bozan deniz taşıtları hakkında ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışır ve ilgili kanunlar gereğince cezai yaptırımları uygular.Barınağın normal çalışma saatlerini düzenleyerek uyulması hususunda gerekli kontrolleri yapar. Bu hususta idarenin uygun görmesi durumunda ilgili kooperatifler ile koordineli çalışır.

f)       Alanya Limanında faaliyet gösteren bir deniz aracının devrinden 1 (bir) yıl geçmeden yerine aynı yolcu kapasiteli deniz aracı veya % 30 kontenjan arttırarak getireceği deniz aracına ilgili birim tarafından ruhsat düzenlenir.

g)      Alanya Limanında kaydı bulunan gerçek veya tüzel kişinin yeni deniz taşıtı yaptırdığını bir dilekçe ekinde projesi ile ilgili birime sunması sonucu idarece uygun görülmesi durumunda, devir esnasında aranan 1 (bir) yıl içinde ruhsatlandırılması şartı 2 (iki) yıla çıkartılarak süre bitiminde ilgili birim tarafından ruhsatlandırılır. Ayrıca deniz taşıtının doğal afet, yangın, hukuki sorunlar v.b. durumlarda barınak içerisinde hakkı 2 (yıl) korunur.

h)     Günü birlik gezi tekneleri ile ilgili kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı havuz veya sıra projesi Alanya Balıkçı Barınağı işletmecisinin görüşü alındıktan sonra Alanya Belediyesi Encümenince onaylanır.

i)        Günü birlik gezi teknelerinin, kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı ücret tarifesi, Alanya Belediyesi Encümenince onaylanır.

j)       Günübirlik gezi teknelerinin çalışma saatleri her yılın şubat ayında Alanya Belediyesi encümenince belirlenir.

KOOPERATİFLERİN SORUMLULUKLARI:

MADDE 9:  Bu hususta;

a)      İlgili Kooperatifler üyelerinin dirlik ve düzeninin sağlanmasında sorumludur.

b)     Üyelerinin karşılaştığı problemler karşısında çözüm üretme hususunda ilk yetkilidir.

c)      12 (on iki) kişi kapasite altı balıkçı tipi teknelerin ve 12 (on iki) kişi kapasite üstü günü birlik deniz taşıtlarının, ilgili kooperatifleri tarafından belirlenmiş şartlara ve uyulması gereken kurallara; Alanya Belediyesi tarafından çıkartılan Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun olarak hareket edip etmediğinin tespitini yapar. Alanya Belediyesi ve diğer ilgili kurumlara bildir ve İlgili kurumlarca yapılacak işlemlerin takibini yapar.

d)     Alanya Belediyesi Meclisince belirlenecek listede adı geçen deniz taşıtları, Alanya Belediyesi encümenince ilave edilecek veya çıkartılacak deniz taşıtlarını Kooperatifi’ ne kayıt eder veya çıkarır.

e)      Ruhsatı ile birlikte devri yapılan geminin yeni sahibi, Alanya Belediyesi’ nin ilgili Yönetmeliğinde ki hususlara, Kooperatifin kural ve talimatlarına uyacağını, ayrıca devir aldığı kişinin Alanya Belediyesi ve Kooperatife karşı olan yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt eder.

f)       Alanya Limanında faaliyet gösterecek olan deniz taşıtlarının bağlı bulunduğu kooperatif çalışma usul ve esaslar hakkında üretecekleri projelerini Alanya Belediyesi’ nin görüşüne sunar.

g)      Kooperatif yıl içerisinde belirlediği şartlara ve uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden üyelerine uygulayacağı cezaları yönetim kurulunun imzası ile Alanya Belediyesi’ ne sunar.

h)     Günü birlik gezi tekneleri kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı havuz veya sıra projesi Alanya Balıkçı Barınağı işletmecisinin görüşü alındıktan sonra Alanya Belediyesi Encümeninin onayına sunar.

i)        Günü birlik gezi teknelerinin, kooperatif ve/veya kooperatiflerin hazırlayacağı ücret tarifelerini, Alanya Belediyesi Encümeninin onayına sunar.

İŞLETİCİLER VE PERSONELLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

MADDE 10: Bu yönetmelik gereği deniz aracı sahipleri aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler.

a)      Deniz taşıtlarının mutfak ve tuvaletleri Alanya Belediyesi’ nin belirlediği hijyen standartlarını taşımalıdır.

b)     Deniz taşıtlarının sahipleri işyeri açma ruhsatını almakla yükümlüdür. Ruhsatı bulunmayan deniz taşıtları ticaretten men edilir.

c)      Deniz taşıtları kanunlarla belirtilmiş ve Liman Başkanlığınca tebliğ edilen tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

d)     Deniz taşıtları kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması yapamazlar.

e)      Deniz taşıtlarının sahipleri personelinin yönetmeliğe aykırı davranışlarından dolayı  ilgili kurumlara ve kooperatiflerine karşı yükümlüdür.

f)       Deniz taşıtlarının sahipleri gerekli olan her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

g)      Deniz taşıtları sahipleri Alanya Belediyesi’ nin belirleyeceği sıralama sistemine uymakla yükümlüdür.

h)     Deniz taşıtları personelinin tamamının yaka kartı takması zorunludur.

i)        Deniz taşıtları sahipleri her tur öncesinde personel ve müşteri listesini ilgili kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

j)       Deniz taşıtlarının tur bitiminde çöplerini rıhtıma çıkarmaları yasak olup, Alanya Belediyesi çöp araçlarına teslim etmelidir.

k)     Deniz Taşıtları çevre ve deniz kirliliğine sebep olabilecek hususlardan kaçınmalıdır.

l)        Deniz taşıtlarında çalışacak olan personeller kooperatif’ in belirleyeceği tek tip kıyafetlerle çalışacak olup, personelinin üstsüz ve bakımsız bir şekilde rıhtımda dolaşmaları yasaktır.

m)   Deniz taşıtlarının sahipleri ve personeli kooperatifleri ile uyum içerisinde çalışmakla yükümlüdür.

n)     Deniz taşıtlarının personelinin rıhtım üzerinde oturmaları, gezinti yapan vatandaşları ve misafirleri rahatsız etmeleri yasaktır.

o)      Deniz Taşıtlarının rıhtım içerisinde her türlü müzik yayını yapması yasaktır.

p)   Deniz taşıtlarının tur bittikten sonra teknede personel dışında kişi bulundurması    

      yasaktır.

r)        Deniz taşıtları Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Mavi Kart Uygulaması’ na geçmek zorundadır.

s)         Deniz taşıtları ambalaj atıklarını ayrı toplamak zorundadır.

t)         Ticari faaliyette bulunacak günü birlik gezi teknelerinin kooperatif ve/veya kooperatiflere üye olması zorunludur. 

u)       “Gezi tekneleri ile ilgili bu işi yapanların Hizmet içi eğitim almaları şarttır.”

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Denetim ve Ceza Vermeye Yetkili Kurullar,  Yönetmelikte Yenileme ve/veya Değişiklik Yapma Yetkisi, Yürütme, Yürürlük

DENETİM ve CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR:

MADDE 11:

a)      Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimlerde bu yönetmelik  hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tanzim edilecek tutanağın bir sureti fiili yapan Deniz taşıtını o an işletene teslim edilir. Tutanağın ikinci sureti Belediye Encümenine havale edilir. Tutanağın üçüncü sureti Zabıta Müdürlüğünce saklanır.

b)     Eğer ilk madde gereğince deniz taşıtı ticaretten men edilmiş ise,gerekli yükümlülükler yerine getirilinceye kadar deniz aracı bağlanır.

c)      Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt tutanağına göre verilen idari para cezası ve belediyeye olan sair borçların tamamı ödenmeden deniz taşıtlarının devir  işlemi yapılmaz.

d)     Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Liman Başkanlığı, ilgili kooperatif ve/veya kooperatifler, ilgili kurum ve kuruluşlar yönetmelik hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

e)      Bu yönetmelik kapsamında belirlenen kurallara riayet edilmemesi durumunda, gerçek veya tüzel işleticiler için  ilgili kanunlar gereğince gerekli cezai hükümler uygulanır.

YÖNETMELİKTE YENİLEME VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ:

MADDE 12: Alanya Belediyesi işbu yönetmeliğin tüm maddelerini günün şartlarına göre yeniden düzenlemeye ve/veya değişiklik yapmaya yetkilidir.

YÜRÜTME:

MADDE 13: Bu yönetmelik Alanya Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve ilgili belediye birimleri tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 14 : Bu yönetmelik Alanya Belediyesi Meclisinde onaylanıp kesinleştikten sonra yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE:

GEÇİCİ MADDE 1:  02 Mart 2006 tarih ve 48 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren rapor  bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2:  04 Mayıs 2006 tarih ve 123 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Encümenince alınan 13.04.2006 tarih ve 968 sayılı karar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3: 05 Aralık 2006 tarih ve 234 sayılı Alanya Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Alanya Belediyesi Balıkçı barınağı Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır.

                                               ============================

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 3. Maddesi okutuldu.

MADDE: 3

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çevre Temizlik Vergisi gurupları ve tarifesi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 2002/9817 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 5. Maddesine (mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere intibak yapılır)  istinaden, 2014 yılı Çevre Temizlik Vergisinin aşağıdaki açıklandığı şekilde belirlenen bina gruplarına göre 1. Dereceye intibak yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararı üzerinde Başkan  söz almak isteyen var mı diye sorduğunda üyeden Alper BİRER söz alarak bina gruplarına göre 1.derece  intibak yapılması, bunun içinde 2,3,4 ve 5 nci derecelerde var, buradan 1.derece ibaresinin kaldırılmasını talep ediyorum, yani bina gruplarına göre intibak yapılması, dolayısıyla Komisyon Raporunda yazılı “1.derece” ibaresinin kaldırılmasını talep ediyorum dedi. Başka söz alan olmadığı görülmekle, Başkanlıkça komisyon kararındaki “1.derece” ibaresinin kaldırılarak oya sunuldu.

 

Yapılan Oylamada; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çevre Temizlik Vergisi gurupları ve tarifesi ; 2002/9817 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 5. Maddesine (mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere intibak yapılır)  istinaden, 2014 yılı Çevre Temizlik Vergisinin aşağıdaki açıklandığı şekilde belirlenen bina gruplarına göre intibak yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 4. Maddesi okutuldu.

MADDE: 4

 

Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı biriminin, 60 m2 ve üzerindeki tüm işletmelere 700TVL IR LED dış mekan kamerası veya 1080 HP HD dış mekan kamerası takılması ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Alanya Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari işletmelere güvenlik kamerası takılması ile ilgili daha önce alınan 02.04.2013 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararına (g) fıkrası olarak  “60 m2 ve üzerindeki tüm  işletmelere 700TVL IR LED dış mekan kamerası veya 1080 HP HD dış mekan kamerası takılması” şıkkının eklenmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle, komisyon kararını geldiği şekliyle oya sundu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı biriminin, Alanya Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari işletmelere güvenlik kamerası takılması ile ilgili daha önce alınan 02.04.2013 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararına (g) fıkrası olarak  “60 m2 ve üzerindeki tüm  işletmelere 700TVL IR LED dış mekan kamerası veya 1080 HP HD dış mekan kamerası takılması” şıkkının eklenmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

10.11.2014 tarih, 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 1,2,4 maddeleri ve 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 5 ve 6 ncı maddelerinin gündemden düşürülmesine oybirliği ile oturumun başında gündemin 1.maddesinde karar verildiğinden bu madde (5.Madde) görüşülmedi.

MADDE: 5

İlçemiz Oba Mahallesi 601,00 m2 miktarındaki 540 ada 3 parselde bulunan 301,00 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 1.440,00 m2 miktarındaki 711 ada 2 parselde bulunan 396,96 m2 ve Oba Mah. 8.198,90 m2 miktarındaki 721 ada 1 parselde bulunan 204,00 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Oba Mahallesi 540 ada 3 parselde bulunan 301,00 m2 Belediye hissesi ile Oba Mah. 711 ada 2 parselde bulunan 396,96 m2 ve Oba Mah. 721 ada 1 parselde bulunan 204,00 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

 

10.11.2014 tarih, 16 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 1,2,4 maddeleri ve 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının 5 ve 6 ncı maddelerinin gündemden düşürülmesine oybirliği ile oturumun başında gündemin 1.maddesinde karar verildiğinden bu madde (6.Madde) görüşülmedi.

 

MADDE: 6

İlçemiz Oba Mahallesi 1.050,00 m2 miktarındaki 615 ada 7 parselde bulunan 207,74 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Oba Mahallesi 615 ada 7 parselde bulunan 207,74 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 7. Maddesi okutuldu.

MADDE: 7

İlçemiz Türkler Mahallesi 4.334,37 m2 miktarındaki 314 ada 5 parselde bulunan 138,19 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Türkler Mahallesi 314 ada 5 parselde bulunan 138,19 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

 

Yapılan oylamada; İlçemiz Türkler Mahallesi 314 ada 5 parselde bulunan 138,19 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 8. Maddesi okutuldu.

 

MADDE: 8

İlçemiz Türkler Mahallesi 5.718,31 m2 miktarındaki 371 ada 1 parselde bulunan 147,37 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Türkler Mahallesi 371 ada 1 parselde bulunan 147,37 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

 Yapılan oylamada; İlçemiz Türkler Mahallesi 371 ada 1 parselde bulunan 147,37 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 9. Maddesi okutuldu.

MADDE: 9 

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 400,00 m2 miktarındaki 213 ada 4 parselde bulunan 159,54 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 213 ada 4 parselde bulunan 159,54 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 213 ada 4 parselde bulunan 159,54 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 10. Maddesi okutuldu.

MADDE: 10

İlçemiz Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 459,00 m2 miktarındaki 2694 ada 3 parselde bulunan 143,00 m2 Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 706,00 m2 miktarındaki 2686 ada 6 parselde bulunan 45,59 m2 ve 2.185,00 m2 miktarındaki 2686 ada 7 parselde bulunan 39,94 m2 olmak üzere toplam 85,53 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 459,00 m2 miktarındaki 2694 ada 3 parselde bulunan 143,00 m2 Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 706,00 m2 miktarındaki 2686 ada 6 parselde bulunan 45,59 m2 ve 2.185,00 m2 miktarındaki 2686 ada 7 parselde bulunan 39,94 m2 olmak üzere toplam 85,53 m2 vatandaş hisselerinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 11. Maddesi okutuldu.

MADDE: 11

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Süleymanlar Mahallesi 281,52 m2 miktarındaki 197 ada 2 parselin satılması oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Süleymanlar Mahallesi 281,52 m2 miktarındaki 197 ada 2 parselin satılması oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 12. Maddesi okutuldu.

MADDE: 12

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Memur Kadro İhdas ve  Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinin aşağıda açıklandığı şekilde uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 

Memur Kadro İhdas ve  Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinin Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 (I) SAYILI CTVEL : KADRO İHDASI

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

MEMUR NORM KADRO

MEVCUT MEMUR KADROLARI

STANDARDI TOPLAMI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

597

347

156

503

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

8500

TH

Mühendis

1

4

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8400

SH

Hemşire

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre 

8780

TH

Grafiker

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Katip

Katip

                                                                      

 

 

 

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

        MECLİS

KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU*

KODU

11045

GİH

Etüd Proje Müdürü

1

1

11150

GİH

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU

“O” OLARAK YAZILACAKTIR.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 24.11.2014 tarih, 17 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu kararının 13. Maddesi okutuldu.

MADDE: 13

İlçemiz Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 516,00 m2 miktarındaki 2686 ada 9 parselde bulunan 29,02 m2 Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 2.185,00 m2 miktarındaki 2686 ada 7 parselde bulunan 32,16 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Başkan Adem Murat YÜCEL madde üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu?. Söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 516,00 m2 miktarındaki 2686 ada 9 parselde bulunan 29,02 m2 Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 2.185,00 m2 miktarındaki 2686 ada 7 parselde bulunan 32,16 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM     :

2-  İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar 

      Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonunca hazırlanan konuları içeren Plan ve Proje Müdürlüğünce meclise intikal ettirilen 8 ayrı maddeden oluşan raporun müzakeresine geçildi.

8 ayrı maddeden ibaret İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 1.sırasında yer alan husus okutuldu.

1-      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-14B-1C,  P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, P28A-14B-3B, P28A-14B-3C,  P28A-14C-2B no’lu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi bir kısım Köy yerleşik alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenmiş olup; UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-14B-1C,  P28A-14B-2D, P28A-14B-3A, P28A-14B-3B, P28A-14B-3C,  P28A-14C-2B no’lu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi bir kısım Köy yerleşik alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenmiş olup; UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 2.sırasında yer alan husus okutuldu.

2-      Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 190 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15A no’lu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 507 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına esas P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C no’lu imar paftalarında yer alan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 no’lu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Alanya Yeşilöz Mahallesi ilave uygulama imar planı talebi incelenmiş olup; UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15A no’lu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 507 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına esas P28A-15A-4A, P28A-15A-4B, P28A-15A-4C no’lu imar paftalarında yer alan 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516, 1518 no’lu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Alanya Yeşilöz Mahallesi ilave uygulama imar planı talebi incelenmiş olup; UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

      Bu arada Başkan Adem Murat YÜCEL ben burada şunu da ilave etmek istiyorum. Eğer Büyükşehrin yükünü hafifletmekse o bölgenin 25.000’lik ve 5.000’lik planların hazırlanması ve uygulamaya sunulmasına da  talebiz. (Tüm ücretlerin de bizim tarafımızdan ödenmesi suretiyle) dedi.

 

İmar Komisyonu Kararının 2.maddesi oylandıktan sonra, Başkanlık ve diğer parti grup sözcülerinin ortak teklifleri ile alınan komisyon kararları oybirliği ile de alındığı göz önünde bulundurularak ve tümden okunmuş gibi kabul edilmesi Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun 3,4 ve 8.maddesleri  UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.,  5,6 ve 7.maddeleri UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şeklindeki raporunun okunmuş gibi kabulüne oybirilği ile karar verildi.

 

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 3.sırasında yer alan; Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi O28D-16C-4C paftada yer alan 468 ada 10  parsel için blok nizam yapılaşma  koşulu getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi incelenmiş olup; yürürlükteki plan ile öngörülen taban alanı ve toplam inşaat alanında artışa sebep olması nedeniyle  UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi O28D-16C-4C paftada yer alan 468 ada 10  parsel için blok nizam yapılaşma  koşulu getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin, yürürlükteki plan ile öngörülen taban alanı ve toplam inşaat alanında artışa sebep olması nedeniyle  UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 4.sırasında yer alan; Alanya ilçesi, Avsallar Mahallesi O27C-11A-2D paftada yer alan 2325 ve 2326 no lu parselleri kapsayan alanda mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan kanal parselinden ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş olup; söz konusu mağduriyet 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ile giderilebileceğinden talep UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Alanya ilçesi, Avsallar Mahallesi O27C-11A-2D paftada yer alan 2325 ve 2326 no lu parselleri kapsayan alanda mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan kanal parselinden ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin; söz konusu mağduriyet 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması ile giderilebileceğinden talep UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 5.sırasında yer alan; Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş olup; ada bütününde isteğe bağlı zemin kat ticaret uygulaması kotun arazi ortalamasından verilmesi ve bir tanesi açıkta olmak üzere ikiden fazla bodrum kat yapılmaması şartlarıyla UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada;  Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin; ada bütününde isteğe bağlı zemin kat ticaret uygulaması kotun arazi ortalamasından verilmesi ve bir tanesi açıkta olmak üzere ikiden fazla bodrum kat yapılmaması şartlarıyla UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 6.sırasında yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, Hanönü Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 849 ada 6 parselde (eski 6 ada 177 parsel) bulunan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 4771 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen Han Yapısı ile ilgili olarak alınan 21.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 metre koruma alanının imar planına işlenmesi talebi incelenmiş olup; söz konusu koruma alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, Hanönü Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 849 ada 6 parselde (eski 6 ada 177 parsel) bulunan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 4771 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen Han Yapısı ile ilgili olarak alınan 21.10.2014 tarih ve 3121 sayılı Kurul Kararı gereği 10 metre koruma alanının imar planına işlenmesi talebinin; söz konusu koruma alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 7.sırasında yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini Tesis Alanı işlenmesi talebi incelenmiş olup; halen 1006 ada 9 parselin doğusundaki alan yürürlükteki planda park alanı olarak planlı olmasına rağmen fiiliyatta Kestel Merkez Çarşı Camisine hizmet verdiğinden söz konusu park alanı ile 1006 ada 9 parselin birlikte değerlendirilerek camii avlusunu genişletmek amacıyla ibadet yeri olarak değiştirilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

 

Yapılan oylamada; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini Tesis Alanı işlenmesi talebi incelenmiş olup; halen 1006 ada 9 parselin doğusundaki alan yürürlükteki planda park alanı olarak planlı olmasına rağmen fiiliyatta Kestel Merkez Çarşı Camisine hizmet verdiğinden söz konusu park alanı ile 1006 ada 9 parselin birlikte değerlendirilerek camii avlusunu genişletmek amacıyla ibadet yeri olarak değiştirilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8 ayrı maddeden ibaren İmar Komisyonu Raporuna ait Plan ve Proje Md.lüğü yazısının 8.sırasında yer alan; Özel Şahsın; Okurcalar Mahallesi Karaburun Mevkii 216 ada 1 parsele imar ıslah planı yapılarak imar adası oluşturulması ve kullanma işletme ruhsatı verilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; parselin bulunduğu bölge 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırları kapsamında kaldığından ve bölgede her ölçekte imar planı yapma yetkisi Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nda bulunduğundan ayrıca dosya içeriğinde teklif imar planı bulunmadığından UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Okurcalar Mahallesi Karaburun Mevkii, 216 ada 1 parsele imar ıslah planı yapılarak imar adası oluşturulması ve kullanma işletme ruhsatı verilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; parselin bulunduğu bölge 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırları kapsamında kaldığından ve bölgede her ölçekte imar planı yapma yetkisi Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nda bulunduğundan ayrıca dosya içeriğinde teklif imar planı bulunmadığından UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM     :

3-  İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.

            Başkan Adem Murat YÜCEL, gündem maddesiyle ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen iki adet plan tadilatı talebinin olduğunu açıkladı ve talep yazıları okunduktan sonra oya sundu.

Yapılan oylamada; aşağıda açıklaması yazılı taleplerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

                        İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN TALEPLER

1-      Özel Şahsın 27.11.2014 tarih 28627 sayılı dilekçesine istinaden; Alanya İlçesi,

Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi.

      2-  Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi Mahmutseydi Mahallesi 607 ada 1 parsel numarası ile tescillenmiş Köy Yerleşik Alanı sınırları dışında kalan orman alanından tahsisli 82.864,41 m2’lik alanın SPOR TESİS ALANI olarak planlanması amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi.

GÜNDEM     :

4-  Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.11.2014 tarih ve 259 sayılı Birim Müdürlüklerine hazırlanan  

      Yönetmeliklerin görüşülmesi.

            Bu gündem maddesiyle ilgili olarak Başkanlık ve diğer parti grup sözcülerinin ortak görüş olarak, Belediyemiz birimlerine ait hazırlanan Çalışma Yönetmeliklerinde eklenmesi gereken bir madde olursa ileri de eklenmek suretiyle hazırlanan Çalışma Yönetmelikleri geldiği şekliyle Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü, Tiyatro Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne ait birimlerince hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin hazırlandığı şekliyle, yönetmeliklere ileri de eklenmesi gereken bir madde olursa onunda eklenmesi suretiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde yazılı maddelerin müzakeresi sona erdikten sonra Başkan Adem Murat YÜCEL gündeme oybirliği ile alınan CHP’nin Belediyemiz sınırları içinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte olan kermeslerin bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, yer, zaman ve süre ile faaliyetin kontrol ve denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için, okulların kendi bahçelerinde yapacakları kermesler hariç olmak üzere Belediyemizce düzenleme yapılması, gerekirse kermes yönetmeliği çıkarılması yönündeki önerisinin müzakeresine geçildi.

 

GÜNDEM     :

5-CHP’nin Belediyemiz sınırları içinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte

   alan kermeslerin bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, gerekirse Kermes Yönetmeliği  

   çıkarılması.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündeme ilave olan Cumhuriyet Halk Partisi grubunun müşterek imzalı bu önerisini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ediyorum dedi ve Komisyona havalesini oya sundu.

Yapılan oylamada;  Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, Belediyemiz sınırları içinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte alan kermeslerin bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, gerekirse Kermes Yönetmeliği çıkarılması yönündeki müşterek imzalı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 6.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün 3 ayrı özel şahsın plan tadilatını içeren yazılarının müzakeresine geçildi.

GÜNDEM     :

6-Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilat taleplerinin müzakeresi.

Plan ve Proje Müdürlüğünün 3 ayrı özel şahsın plan tadilatını içeren yazılarını okudu.

     Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı ile ilgili tadilat dosyaları;

a)      Özel Şahsın; Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi, 733 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alana” olarak belirlenen alanda metrekaraleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebi.

b)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mah. 2653 ada, 2 nolu parseli kapsayan  

      alanda hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Kargıcak Mah. 548 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda

 hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatını içeren 3 ayrı özel şahsın talebinin İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.

Yapılan oylamada;

a)      Özel Şahsın; Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi, 733 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alana” olarak belirlenen alanda metrekaraleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebi.

b)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mah. 2653 ada, 2 nolu parseli kapsayan  

      alanda hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Kargıcak Mah. 548 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda

 hazırlattıkları plan değişikliğine ait Plan ve Proje Müdürlüğü yazılarının İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 7.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen Hüseyin BİRER’in, Küçükhasbahçe Mah. 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2. Belediye hissesinin satışının yapılması, Büyükhasbahçe Mah. 2727 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında bulunan kendisine ait 54,29 m2. Hisseninde kamulaştırılması talebini içeren dilekçenin Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Küçükhasbahçe Mah. 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2. Belediye hissesinin satışının yapılması, Büyükhasbahçe Mah. 2727 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında bulunan kendisine ait 54,29 m2. Hisseninde kamulaştırılması talebinin Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 8.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Oğuzhan İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 1 adet Volvo marka G940 tipi grayderi şartsız hibe talebini oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

Yapılan oylamada ; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Oğuzhan İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 1 adet Volvo marka G940 tipi grayderi şartsız hibe talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 9.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Ahmet DOĞAN’ın 1 adet Honda marka motosiklet hibe talebini oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

Yapılan oylamada ; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Ahmet DOĞAN’ın 1 adet Honda marka, JF26E-5118208 Motor no, LWBJF26BXD1214703 şase numaralı, JF 26 tipli  motosiklet hibe talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 10.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kervan Restaurant Çömlekçioğulları Otel Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin 2014 model ISUZU marka aracı hibe etme talebini oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

Yapılan oylamada ; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kervan Restaurant Çömlekçioğulları Otel Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin NNANRR5NH02001157 şase  nolu 4HK1-155322 motor nolu 2014 model ISUZU marka aracı hibe etme talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 11.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Şükrü ESKİNTAN’ın 2 adet İVECO marka sıkıştırmalı çöp kamyonu hibe talebini oylarınıza sunuyorum dedi.

Yapılan oylamada; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Şükrü ESKİNTAN’ın ZCFA1LD0402631619 Şasi No, F4AE3481AS10501286383 Motor nolu ve ZCFA1LD0402631620 Şasi No, F4AE3481AS10501291881 Motor nolu  2 adet İVECO marka sıkıştırmalı çöp kamyonu hibe talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL,  gündemin 12.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe aktarma ile ilgili yazılarını okuttu.

Okunan rapor: 6360 sayılı kanunla Asat Genel Müdürlüğüne devrolan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 05.2.0 fonksiyonel kodundan 7.501.876,86 TL ve 06.3.0 fonksiyonel kodundan 15.687.071,92 TL olmak üzere toplam 23.188.948,78 TL, Antalya Büyükşehir Belediyesine devrolan İtfaiye Müdürlüğü 03.2.0 fonksiyonel fodundan 3.215.738,51 TL, Hal Müdürlüğü 04.7.1 fonksiyonel kodundan 1.608.652,91 TL ve Otogar hizmetleri 04.5.1 fonksiyonel kodundan 676.000,00 TL olmak üzere toplam 28.689.340,20 TL ödenekten 25.000.000,00 TL 08.1.0 fonksiyonel kodlu Park ve Bahçeler Müdürlüğü,1.164.340,20 TL 05.1.0 fonksiyonel kodlu Temizlik İşleri Müdürlüğü, 600.000,00 TL 06.2.0 fonksiyonel kodlu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 925.000,00 TL 01.1.2 fonksiyonel kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğü ve 1.000.000,00 TL 01.3.9 Fonksiyonel kodlu Hukuk İşleri Müdürlüğü ödeneklerine  aşağıda fonksiyonel kodları ve ekonomik kodları belirtilen kodlara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre ödenek aktarmaların yapılması gerekmektedir. 

            Başkan Adem Murat YÜCEL konuyla ilgili olarak, arkadaşlar bunun gerekçesi şöyledir, biliyorsunuz bütçe hazırlanırken (2014 bütçesi) 6360 sayılı yasadan dolayı bizim yetki alanındaki değişikliklerden dolayı  bütçe içersinde yapılması gereken aktarmadır. Bununla ilgili söz almak isteyen olmadığına göre oylarınıza sunuyorum dedi ve oya sundu.

            Yapılan oylamada; Aşağıda fonksiyonel kodları ve ekonomik kodları belirtilen kodlara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre  ödenek aktarmalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Fonksiyonel  Kod

Ekonomik  Kod     

Miktar

Hal Müdürlüğü

 

 

04.7.1 Dağıtım Ticareti,Ambar ve Depolama Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

53,879.20 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

4,000.00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

7,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

511,132.92 TL

 

03.6.  Temsil ve Tanıtma Giderleri Ödeneğinden,

16,947.77 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

94,441.22 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

9,652.69 TL

 

06.2.  Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

411,599.11 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

500,000.00 TL

 

TOPLAM

1,608,652.91 TL

                                                                       

                                                                         

                                                                      -26-

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 

05.2.0 Atık su yönetimi Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

978,428.66 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

496,797.78 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

193,302.64 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

39,663.17 TL

 

04.3.  Faiz Giderleri Ödeneğinden,

50,000.00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

5,539,684.61 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

200,000.00 TL

 

TOPLAM

7,501,876.86 TL

06.3.0 Su Temini İşleri ve Hizmetleri

 

 

 

03.1.  Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

1,427,105.10 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

22,259.84 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

9,096.24 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

2,357,511.64 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

273,618.43 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

783.46 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

10,081,697.21 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

1,500,000.00 TL

TOPLAM

15,687,071.92TL

İtfaiye Müdürlüğü

 

 

03.2.0 Yangından Korunma Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

75,708.35 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

6,890.16 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

5,510.40 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

2,159.59 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

57,434.67 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

14,386.84 TL

 

06.1.  Mamül Mal Alımları Ödeneğinden,

721,688.64 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

1,581,959.86 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

750,000.00 TL

TOPLAM

3,215,738.51 TL

Zabıta Müdürlüğü

 

 

04.5.1 Ulaştırma Hizmetleri-Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

114,000.00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

3,000.00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

5,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

21,000.00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

253,000.00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

250,000.00 TL

 

TOPLAM

676,000.00 TL

 

GENEL TOPLAM

28,689,340.20 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

 

08.1.0

01.3 İşçiler Ödeneğine,

7,700,000.00 TL

 

02.3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri- İşçiler Ödeneğine,

1,300,000.00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğine,

6,000,000.00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğine,

10,000,000.00 TL

 

TOPLAM

25,000,000.00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

 

05.1.0

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğine,

1,164,340.20 TL

 

TOPLAM

1,164,340.20 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

06.2.0

01.1.Memurlar Ödeneğine,

530,000.00 TL

 

02.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Primi Memurlar Ödeneğine,

70,000.00 TL

 

TOPLAM

600,000.00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 

01.1.2

01.1.Memurlar Ödeneğine,

765,000.00 TL

 

02.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Primi Memurlar Ödeneğine,

160,000.00 TL

 

TOPLAM

925,000.00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 

01.3.9

 

 

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğine,

1,000,000.00 TL

 

TOPLAM

1,000,000.00 TL

 

GENEL TOPLAM

28,689,340.20 TL

                                                           =============

GÜNDEM     :

13-  Dilek ve Temenniler

            Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, Dilek ve Temenniler bölümünde Akdeniz Belediyeler Birliğinin bir yazısının olduğu, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum diyerek açıklamasına şöyle devam etti. İdarelerin seçilmiş ve atanmış temsilcilerine yönelik 2015 yılı OCAK ayının ilk yarısında, Akdeniz Belediyeler Birliğinin düzenlediği bir eğitim seminerinin olduğunu, bu tür seminerlerin son derece yararlı olduğunu, bu çerçevede Antalya, Muğla ve Burdur illerinde Birliğe üye olan Belediye Başkanları ve tüm meclis üyelerine yönelik AFYON/Termal otel ortamında 3 günlük bir eğitim seminerinin planlandığını, katılacak meclis üyelerinin belirlenerek ekli formun doldurulup 15.12.2014 tarihine kadar gönderilmesi yönündeki yazısını okudu ve meclis üyelerine bu proğrama katılmak isteyen arkadaşımız olursa, katılınırsa bende Meclis Başkanı olarak memnuniyet duyarım formu Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirsiniz dedi.

            Bu arada üyelerden Celal TAŞKIN söz alarak, öncelikle bundan birkaç ay önce meclisimizce özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmasını rahatlatmak ve oybirliği ile alınan Alanya’yı mahalle mahalle bazında ayrılarak alınan kararın doğru bir karar olduğunu ve şimdiye kadarda alınan kararlarla vatandaş haklarınında korunması adına bu kararın herhangi bir şekilde zaafa uğratılarak farklı  düşünce ile algılanmasının doğru olmayacağı kanaatindeyim, yani daha önce aldığımız kararın doğru olduğunu düşünüyorum dedi.

Üyeden Mehmet KURAL söz alarak Kargıcak/Merkezde yapılan asfalt çalışmalarında, oradaki evler, dükkanlar bir toz bulutu içersinde kaldılar, o bölge toz bulutu ile kaplandı. Bunun nedeni de yanlış malzeme kullanmaktan geliyor, CHP grubu olarak burada teklifimiz Belediye yönetimini olarak bu izdıraptan o bölge insanını kurtaralım, en azından yapışmamış olan malzemeyi yoldan uzaklaştıralım. (ya süpürme yöntemi ile veya tazyikli su yöntemi ile temizleyerek) Lütfen o insanların sorununa acilen çözüm getirmenizi istiyoruz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 06 OCAK 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere ARALIK/2014 ayı olağan toplantısına son verildi.

Belediye Meclis Başkanı                               Katip Üye                              Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL               Mustafa TOKSÖZ                 Garip KODAL

Alanya Belediye Başkanı


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TARİFESİ

A                

                   KONAKLAMA TESİSİ VE HASTANELERİ ;

Yatak Kapasitesi

501

 

 den fazla olan yerler

1.Grup

1.Derece

 

 

2.875 TL

Yatak Kapasitesi

300

500

 arası olan yerler

2.Grup

1.Derece

 

 

1.875 TL

Yatak Kapasitesi

150

299

 arası olan yerler

3.Grup

1.Derece

 

 

1.250 TL

Yatak Kapasitesi

50

149

 arası olan yerler

4.Grup

1.Derece

 

 

600 TL

Yatak Kapasitesi

20

49

 arası olan yerler

5.Grup

1.Derece

 

 

362 TL

Yatak Kapasitesi

 

19

 az olan yerler

6.Grup

1.Derece

 

 

187 TL

B

KULLANIM ALNINA GÖRE HER TÜRLÜ YEME, İÇME, EĞLENCE YERLERİ GİBİ YERLER

Kullanım Alanı

1000

 

m2    den fazla olan yerler

1.Grup

1.Derece

 

 

2.875 TL

Kullanım Alanı

500

999

m2    arası olan yerler

2.Grup

1.Derece

 

 

1.875 TL

Kullanım Alanı

250

499

m2    arası olan yerler

3.Grup

1.Derece

 

 

1.250 TL

Kullanım Alanı

100

249

m2    arası olan yerler

4.Grup

1.Derece

 

 

600 TL

Kullanım Alanı

50

99

m2    arası olan yerler

5.Grup

1.Derece

 

 

362 TL

Kullanım Alanı

 

49

mden az olan yerler

6.Grup

1.Derece

 

 

187 TL

  C

    KULLANIM ALANINA GÖRE DAİMİ SURETLE FAALİYET GÖSTEREN LUNAPARK

 

       PANAYIR, FUAR , STADYUM , HİPETOM, SPOR SALONLARI GİBİ YERLER;

Kullanım Alanı

5001

m2 den fazla olan yerler

1.Grup

1.Derece

 

 

2.875 TL

Kullanım Alanı

4000

5000

m2    arası olan yerler

2.Grup

1.Derece

 

 

1.875 TL

Kullanım Alanı

3000

3999

m2    arası olan yerler

3.Grup

1.Derece

 

 

1.250 TL

Kullanım Alanı

2000

2999

m2    arası olan yerler

4,Grup

1.Derece

 

 

600 TL

Kullanım Alanı

1000

1999

m2    arası olan yerler

5.Grup

1.Derece

 

 

362 TL

Kullanım Alanı

500

999

m2    arası olan yerler

6.Grup

1.Derece

 

 

187 TL

Kullanım Alanı

 

499

m2 den az olan yerler

7.Grup

1.Derece

 

 

62 TL

 

D

        PERSONEL SAYISI 1,2,3, VE 4. SIRADAKİLER HARİÇ TİCARİ, SANAYİ, ZİRAİ VE

 

   MESLEKİ FAALİYETLER İÇİN KULLANILAN BİNALAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN

 

                           FAALİYETLERE MAHSUSU BİNALAR ; (BÜROLAR DAHİL)

Personel Sayısı

301

 

den fazla olan yerler

1.Grup

5.Derece

 

 

1.250 TL

Personel Sayısı

200

300

arası olan yerler

2.Grup

5.Derece

 

 

750 TL

Personel Sayısı

100

199

arası olan yerler

3.Grup

5.Derece

 

 

475 TL

Personel Sayısı

50

99

arası olan yerler

4.Grup

4.Derece

 

 

287 TL

Personel Sayısı

10

49

arası olan yerler

5.Grup

3.Derece

 

 

200 TL

Personel Sayısı

4

9

arası olan yerler

6.Grup

2.Derece

 

 

150 TL

Personel Sayısı

1

3

arası olan yerler

7.Grup

1.Derece

 

 

62 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

       ÖĞRENCİ SAYISI OKUL, YURT, KREŞ, EĞLENCE MERKEZİ, ANAOKULU,

 

                         YUVA VE ÖĞRETİM YAPILAN BİNALARDAN;

Öğrenci Sayısı

751

 

den fazla olan yerler

1.Grup

5.Derece

 

 

1.250 TL

Öğrenci Sayısı

500

750

arası olan yerler

2.Grup

5.Derece

 

 

750 TL

Öğrenci Sayısı

250

499

arası olan yerler

3.Grup

5.Derece

 

 

475 TL

Öğrenci Sayısı

100

249

arası olan yerler

4.Grup

4.Derece

 

 

287 TL

Öğrenci Sayısı

50

99

arası olan yerler

5.Grup

3.Derece

 

 

200 TL

Öğrenci Sayısı

20

49

arası olan yerler

6.Grup

2.Derece

 

 

150 TL

Öğrenci Sayısı

1

19

arası olan yerler

7.Grup

1.Derece

 

 

62 TL

 

F

            SİNEMA, OPERA, TİYATRO BALE GİBİ BİLETLE GİRİLEN YERLER

Koltuk Sayısı

2001

 

den fazla olan yerler

1.Grup

1.Derece

 

 

2.875 TL

Koltuk Sayısı

1500

2000

arası olan yerler

2.Grup

1.Derece

 

 

1.875 TL

Koltuk Sayısı

1000

1499

arası olan yerler

3.Grup

1.Derece

 

 

1.250 TL

Koltuk Sayısı

500

999

arası olan yerler

4.Grup

1.Derece

600 TL

Koltuk Sayısı

250

499

arası olan yerler

5.Grup

1.Derece

 

 

362 TL

Koltuk Sayısı

100

249

arası olan yerler

6.Grup

1.Derece

 

 

187 TL

Koltuk Sayısı

 

99