Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2015 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 03.02.2015 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

Belediye Meclisinin 03 ŞUBAT 2015 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını muhtevi zabıtnamedir.

Belediye Meclisi 03 ŞUBAT  2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL Başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL toplantı açmadan önce meclis toplantısına katılan meclis üyelerine, daire amiri arkadaşlara, basınımızın güzide temsilcilerine, TEMA Vakfı Alanya İlçe Gönüllü Sorumlusu ve konuklara teşekkür etti ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince bugün yapılacak olan meclis toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim diyerek sözlerine şöyle devam etti. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Komisyonu isminin İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak değişti. Bundan sonraki toplantılarda imar komisyonu isminin İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak değiştirilecektir, bu konuda size bilgi vermek isterim dedi.

Ayrıca geçen ay Meclis Üyesi Mehmet KULA’nın Başkan Yardımcısı olarak atandığı hakkında gerekli açıklamada bulundu.Kendisine başarılar diler ve görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim diyerek

Meclis Katibi arkadaşların yoklama yapıp kayda geçirilmesini istiyorum dedi.

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklamada; Üyelerden:  Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS ve Erdoğan TOKTAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden;  Emin HATİPOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ertuğrul AKAY, Nefise DEVELİOĞLU ve Eray ERDEM’in yazılı mazeretlerine binaen, Celal TAŞKIN’ın toplantıya iştirak etmedikleri  görüldü.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL yapılan yoklamadan sonra gündeme ilave etmek istediğiniz bir konu var mı? diye meclis üyelerine sordu. Gündeme ilave bir husus olmadığı görülmekle gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi.

12.01.2015 tarih ve 1 nolu tek maddeden  oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça okutuldu.

                Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı:

MADDE: 1 

06/01/2015 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen CHP grubunun, Alanya Belediyesinin belediye hizmet binası bulunan yerlerdeki hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağlı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesi ile ilgili yazılı önerisi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 2016 yılından itibaren belediyemizin uygun göreceği yerlerin mahalle muhtarlığı ofisi olarak düzenlenmesi, Komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın ret, Celal TAŞKIN, Kerim ERTEKİN, Hasan BASAR ve Alper BİRER’ in kabul oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmüştür.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak, burada bu konu üzerinde bir çekincemiz var, Komisyon raporundaki 2016 yılından itibaren ibaresinin çıkarılmasını, beldeden Mahalleye dönüşen yerlerden nüfus yoğunluğuna göre öncelik tanınmasını konusunun eklenmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz, bu karar çıktıktan sonra hemen iki gün sonra bu tahsisler yapılamayacak, 2016 yılı gibi sınırlama yaptığımız zaman bunun hazırlanması, değerlendirmesi derken bu maddenin amacının gerçekleşmesi 2017’yi 2018’i bulur, bizim önerimiz 2016 yılındın itibaren ibaresinin çıkarılarak oylanması şeklinde olmasıdır dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL’de cevaben Tüzel kişiliğini kaybeden bir çok yeri (Mahallelerimizi) artık bu statüye dahil etmek zorundayız. Tüzel kişilikleri kaldırılan yerlerdeki kamu yerleri ile ilgili olarak devletin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla devam eden yazışmalarımız var, protokol yapma hazırlıklarımız var, bunların sonuçlanması belirli bir zaman alacağından, en azından bize 3 ay sonra hesap sormayın diye bizde bunun planlamasını gelecek seneye yaptık. duyuyorsunuzdur zaten biz bazı  mahalle muhtarlarının fiilin her şeylerini yapıyoruz. Biz önceliklerini de biliyor ve ona göre yapıyoruz, bu ibareyi koymamızın sebebi tüzel kişilikleri kaldırılan mahallelerdeki sıkıntılardan dolayı dedi ve Bütçe Komisyonu Kararını geldiği şekliyle oya sundu.

Yapılan oyalamada; CHP grubu önerisi olarak gündeme gelen, Alanya Belediyesinin belediye hizmet binası bulunan yerlerdeki hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsisi önerisinin;  2016 yılından itibaren belediyemizin uygun göreceği yerlerin mahalle muhtarlığı ofisi olarak düzenlenmesine üyeden Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS ve Erdoğan TOKTAŞ’ın ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 1.maddesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 26.01.2015 tarih ve 2 nolu 11 ayrı  maddeden  oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararınu okuttu.

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı:

 MADDE: 1 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mısırcı, Kestaneci, Portakal suyu satıcısı ve Simitçi tezgahı vb. tezgahların işgaliye ücreti, ticari taksiler için işgaliye ücreti belirlenmesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından inşaat atıklarının (molozların) alınması gibi hizmetler için ücret tarifesi belirlenmesi ve belirlenen tarifelerin 2015 yılı ücret tarifesine eklenmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; söz konusu tarifelerin aşağıdaki şekilde belirlenerek 2015 yılı ücret tarifesine eklenmesi. Komisyon üyelerinden Alper BİRER’ in çekimser, Celal TAŞKIN, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ ın kabul oyları ile oyçokluğuyla uygun görülmüştür.

 

MISIRCI, KESTANECİ, PORTAKAL SUYU SATICISI, SİMİT SATICISI VE TİCARİ TAKSİ İŞGALİYE ÜCRET TARİFESİ:

a)      Simit satıcıları için yıllık                       : 200,00 TL+KDV

b)     Kestane satıcıları için yıllık                  : 200,00 TL+KDV

c)      Ticari taksiler için yıllık                        : 200,00 TL+KDV

d)     Mısırcılar için yıllık                                : 600,00 TL+KDV

e)      Portakal suyu satıcıları için yıllık        : 600,00 TL+KDV

NOT: İşgaliye ücretlerinin 3’er aylık dönemler halinde alınmasına, OCAK-ŞUBAT-MART aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Nisan 2015’de, NİSAN-MAYIS-HAZİRAN aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Temmuz 2015’de, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Ekim 2015’de,  EKİM-KASIM-ARALIK aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Aralık 2015’ e kadar alınmasına oybirliği ile karar verildi.

MOLOZ TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ   :

a)            Molozların Traktörle taşınmasında sefer başına        :   50,00 TL+KDV

b)            Molozların Kamyonla taşınmasında sefer başına      : 100,00 TL+KDV

==========================================

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak, sayın başkanım bu maddeyle ilgili bilgilendirme talep edebilirmiyiz, bu tarifede belirtilen iş kollarında kimlere hangi krırterlere göre izin veriliyor, neye göre belirleniyor, mesela: İskele’deki bir mısırcı ile 25 mt.li yoldaki bir mısırcı veya simitçi arasında bir fark var mı? ne şekilde bir krıter uygulanıyor, bu konuda bilgilendirme yapılabilir mi? dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL’de bu süreç yıllardır devam ediyor, aynı yerler yıllık minumum enflasyon artış oranında devam etmiş, bizde ayırım yapmaksızın bu bölgelerde bu tür faaliyetlere izin veriyoruz, işgaliye uygulayarak biz bunu bir statüye oturtmak istiyoruz dedi.

Üyeden Alper BİRER söz alarak bu komisyon kararında çekimser kalmasındaki  nedeni açıklamak üzere söz aldı. Mısırcı, kestanesici, portakal suyu satıcıları şehirde belirli yerlerde istasyon kurarak sonuçta Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçen caddeler var, oradaki iş hacmi, insan sirkülasyonu daha fazla, fiyatları da belirlerken istasyon başına değilde kullandıkları m2.ye göre bir ücret tarifesinin belirlenmesi ve ayrıca Büyükşehir Belediyesi de bir fiyat belirleyecek burada. komisyonun belirlemiş olduğu fiyatları çoğu ödeyememiş, geçen yıllardan borcu olan insanlar, bu fiyatların yüksek olduğu konusunda bir çekincem var, dolayısıyla bunun mecliste tartışılmasını istediğimizden çekimser kaldık dedi.

Meclsis  Başkanı Adem Murat YÜCEL’de arkadaşlar belirlenen ücret aylık 15,00.-TL.’ye geliyor, zaten biz bunu sembolik olarak koyduk, bu tür satışı yapıcak, yararlandırdığımız insanlar mağdur olan, engelli olan, ihtiyacı olan, sosyal yardımlaşmadan yardım alabilecek kişilerdir, bundan müsterih olun diyerek hazırlanan komisyon kararını oya sundu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mısırcı, Kestaneci, Portakal suyu satıcısı ve Simitçi tezgahı vb. tezgahların işgaliye ücreti, ticari taksiler için işgaliye ücretinin belirlenmesi ile ilgili  hazırlanan komisyon kararının komisyondan geldiği şekliyle ve aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne ve 2015 yılı ücret tarifesine eklenmesine üyeden; Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK’ün çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

MISIRCI, KESTANECİ, PORTAKAL SUYU SATICISI, SİMİT SATICISI VE TİCARİ TAKSİ İŞGALİYE ÜCRET TARİFESİ:

a)    Simit satıcıları için yıllık                     : 200,00 TL+KDV

b)     Kestane satıcıları için yıllık                 : 200,00 TL+KDV

c)     Ticari taksiler için yıllık                      : 200,00 TL+KDV

 d)     Mısırcılar için yıllık                              : 600,00 TL+KDV

 e)      Portakal suyu satıcıları için yıllık         : 600,00 TL+KDV

NOT: İşgaliye ücretlerinin 3’er aylık dönemler halinde alınmasına, OCAK-ŞUBAT-MART aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Nisan 2015’de, NİSAN-MAYIS-HAZİRAN aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Temmuz 2015’de, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Ekim 2015’de,  EKİM-KASIM-ARALIK aylarına ait işgaliye ücretlerinin 15 Aralık 2015’ e kadar alınmasına oybirliği ile karar verildi.

MOLOZ TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ   :

a)             Molozların Traktörle taşınmasında sefer başına        :   50,00 TL+KDV

b)            Molozların Kamyonla taşınmasında sefer başına      : 100,00 TL+KDV

==========================================

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 2.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 2 - Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Geçici İşçi Vize cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Geçici İşçi Vize cetveli aşağıda açıklandığı şekliyle oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Geçici İşçi Vize cetvelinin Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 3.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE : 3- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Dolu Kadro Değişiklik cetvelleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Dolu Kadro Değişiklik cetvelleri aşağıda açıklandığı şekliyle oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Norm Kadro Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Dolu Kadro Değişiklik cetvellerinin komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                               İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

* 1 adet 1 dereceli 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunun ihdası.

* 1 adet 1 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunun ihdası.

* 1 adet 1 dereceli 8505 unvan kodlu Mimar kadrosunun ihdası.

* 4 adet 1 dereceli 7525 unvan kodlu Aynıyat Saymanı kadrosunun ihdası

* 1 adet 3 dereceli 7525 unvan kodlu Aynıyat Saymanı kadrosunun ihdası.

                DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

* 1 adet 3 dereceli 4234 unvan kodlu Destek Hizmetleri Müdürü kadrosu yerine 1 adet,  1 dereceli 4234 unvan kodlu Destek Hizmetleri Müdürü Kadro Değişikliği.

* 1 adet 4 dereceli 11173 unvan kodlu Belediye Tiyatro Müdürü kadrosu yerine 1 adet, 3 dereceli 11173 unvan kodlu Belediye Tiyatro Müdürü Kadro Değişikliği.

* 1 adet 5 dereceli 8175 unvan kodlu Fizyoterapist kadrosu yerine 1 adet, 3 dereceli 8175 unvan kodlu Fizyoterapist Kadro Değişikliği.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 4.maddesinde yer olan hususu okuttu. 

MADDE : 4-

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, ekte sözleşmeli olarak çalışma dilekçeleri bulunan 5 adet müracaatçının maaş ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 15.02.2015 tarihinden başlamak üzere, Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  bölümü mezunu Adem UYSAL’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunu Fürüzan YILDIZ ŞAHİNER’ in 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, K.K.T.C. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunu Köksal TORGAY’ ın 1.000,00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme, Anadolu Meslek Lisesi Bilgisayar/Yazılım bölümü mezunu Sedat ÇELİK’ in  1.100,00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi  mezunu ve Bilgisayar programcılığı kursu bilgisayar programcısı  sertifikalı  Mehmet İMAMOĞLU’ nun 1.300,00 TL aylık net ücret 100 puan ek ödeme ile 31.12.2015 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince sözleşmelerinin yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince;

Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  bölümü mezunu Adem UYSAL’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme,

Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunu Fürüzan YILDIZ ŞAHİNER’ in 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme,

 K.K.T.C. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunu Köksal TORGAY’ ın 1.000,00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme,

Anadolu Meslek Lisesi Bilgisayar/Yazılım bölümü mezunu Sedat ÇELİK’ in  1.100,00 TL aylık net ücret 85 puan ek ödeme,

 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi  mezunu ve Bilgisayar programcılığı kursu bilgisayar programcısı  sertifikalı  Mehmet İMAMOĞLU’ nun 1.300,00 TL aylık net ücret 100 puan ek ödeme ile Belediyemizde 15.02.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında çalıştırılmalarına oybirliği ile karar verildi.

MADDE : 5- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 02 ARALIK 2014 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararı ile kapatılan Etüt  Proje Müdürlüğü 06.9.9 fonksiyonel kodundan 414.000,00 TL ve Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 08.2.0 fonksiyonel kodundan 350.000,00 TL olmak üzere toplam 764.000,00 TL ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre,  02 ARALIK 2014 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ödeneklerine aktarılması talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre aktarmaların aşağıda açıklandığı şekliye yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 02 ARALIK 2014 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ödeneklerine yapılan aktarmaların Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fonksiyonel  Kod

           Ekonomik  Kod     

        Miktar

Kültür ve Sosyal İşler üdürlüğü

 

 

       08.2.0 Kültür Hizmetleri

 

 

 

05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler

150.000,00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

200.000,00 TL

 

TOPLAM

350.000,00 TL

Etüt Proje Müdürlüğü

 

 

06.9.9  Sınıflandırmaya girmeyen iskan ve toplum refahıhizmetleri

 

 

 

01.1 Memurlar Ödeneği,

165.000,00 TL

 

02.1 SGK Devlet Primi Ödeneği,

  25.000,00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

  34.000,00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

    5.000,00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4.000,00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

45.000,00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

31.000,00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

5.000,00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

 100.000,00 TL

 

TOPLAM

414.000,00 TL

 

GENEL TOPLAM

 764.000,00 TL

Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü

 

 

10.7.0 Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hiz.

 

 

 

 

 

01.1 Memurlar Ödeneği,

165.000,00 TL

 

02.1 SGK Devlet Primi Ödeneği,

  25.000,00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

  31.000,00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

    5.000,00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4.000,00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

26.000,00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

53.000,00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

5.000,00 TL

 

05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler

150.000,00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

 

 

 

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

300.000,00 TL

 

                                       TOPLAM

764.000,00 TL

                                                                                   MADDE : 6- Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sosyal Yardım yönetmelikleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sosyal Yardım yönetmelikleri aşağıda açıklandığı şekli ile uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararı üzerinde söz almak isteyen var mı? diye Başkanlıkça soruldu. Eğer yoksa 22 sayfalık bu yönetmelik tüm meclis üyelerinin e-mail adreslerine gönderilmişti, okumuşsunuzdur, burada ben bunu okundu olarak kabul edilmesini ve komisyondan geldiği şekliyle (hazırlandığı şekliyle) oylarınıza sunmak istiyorum dedi ve oya sundu.

Yapılan oylamada; Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sosyal Yardım yönetmeliklerinin hazırlandığı ve Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Alanya Belediye Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 266 sayılı kararı ile kurulmuş olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye :Alanya Belediyesini,

b)      Başkan :Alanya Belediye Başkanını,

c)      Başkanlık :Alanya Belediye Başkanlığını,

d)     Encümen :Alanya Belediye Encümenini

e)      Meclis :Alanya Belediye Meclisini

f)       Başkan Yardımcısı :Alanya Belediye Başkan Yardımcısını,

g)      Müdürlük :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğününü,

h)      Müdür :Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

i)        Yönetmelik : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

 

-9-

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Tanımı, Temel İlkeler, Yetki, Sorumluluk ve Teşkilat

 

Müdürlük Tanımı

Madde 5- T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili Maddelerinde yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile Alanya ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, sağlık eğitimleri düzenlemek, ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 5393 sayılı kanun ile diğer kanun ve mevzuatlar kapsamında sağlık hizmetleri vermek amacıyla kurulan, bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir.

 

Temel İlkeler

Madde 6- Alanya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tüm çalışmalarında,

a)      Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibiyle hareket etmek,

b)      Nitelikli ve Çağdaş yöntemlerle verimlilik sağlamak,

c)      Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik çalışmaları yapmak,

d)     Hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk kapsamında çalışmak,

e)      Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti sağlamak,

f)       ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek,

g)      Diğer Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli hareket etmek temel ilkeleri esas alınır

 

Yetki

Madde 7- Müdürlük; yasalar ve diğer mevzuatla belirlenen şekliyle ve Belediye Başkanının veya yetkisini devrettiği başkan yardımcısının emir ve onayı doğrultusunda sosyal yardım işlerini, sosyal hizmet işlerini yürütmekle görevlidir.

 

Sorumluluk

Madde 8- Müdürlük; ilgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar doğrultusunda ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlara sosyal hizmet, sağlık hizmeti verir, yoksul ve mağdur vatandaşlara sosyal yardım yapar.

 

Teşkilat

Madde 9- (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı Norm Kadro çerçevesinde, Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 266 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

(2)Müdürlüğün Personel yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir. 

a)      Müdür

b)      Şefler

c)      Memurlar 

d)     İşçiler 

e)      Diğer personel

 (3)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

a)      Müdür 

b)      Şef 

c)      Müdürlüğe Bağlı Diğer Birimler

1)      Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi

2)      Gönül Pınarı Mağazası

3)      Tevfik Hoca Evi

(4) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği "Büro Sorumlusu" görevlendirilmesi yapılabilir. 

 

(5) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Büro Sorumlusunun ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

 

(6)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

(7)Alanya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde bir Müdür ile norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görevleri

Madde 10 - (1) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, ilgili kanunlar, tüzükler ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde geçen işler çerçevesinde Alanya ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek.

(2) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlük bünyesinde birimler oluşturmak, onların faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bunların işleyiş biçimi ile ilgili çalışma yönetmelikleri hazırlamak.

(3) Alanya ilçesi dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerektiğinde saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin bilgi işlem otomasyon sistemine aktarımı sağlamak, akabinde imkânlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını ve yardım bilgilerinin, sisteme girilmesini sağlamak.

(4) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

(5) İlçemizde çeşitli dönemlerde kırsal ve merkez mahallerimizde belirlenecek uygun yerlerde yapılacak program dahilinde ilkyardım, yaşlı bakımı vb. sağlık eğitimleri vermek.

(6)Ülkede meydana gelen doğal afet veya benzeri durumlarda bölge halkına yardım amacıyla yardım organizasyonu düzenlemek.

 

                                                                                  -11-

 

(7)Bütçe yılı içinde aynî veya nakdî olarak toplu halde gıda, eğitim, yakacak, öğrencilere ödül, nakdi yardım, bilet yardımı vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi vb. toplu yardım organizasyonları düzenlemek.

(8)İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler ile yaşlı, engelli ve kadınlara gezi ve şenlik organizasyonları düzenlemek.

(9) Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek.

(10) Bölgelerin nüfus, ekonomik sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine göre bazı semt konaklarımızda ihtiyaç sahibi insanların istifade edebilmesi amacıyla Sosyal Yardım İşleri Şubesi oluşturarak, o bölgedeki vatandaşların, yardım başvuruları yanında diğer hizmetleri vermek.

(11) Alanya’ da ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağımlı engellilere özel asansörlü araçla hastane v.b gibi yerlere tedavi amaçlı gidip gelebilmeleri için servis hizmeti ve tekerlekli sandalye, havalı yatak, işitme cihazı, koltuk değneği, protez vb. medikal yardımları yapmak.

(12) Engelli Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik ülkemizin ve ilçemizin önemli kültür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organizasyonları yapmak.

(13) Alanya halkının mahallî müşterek ihtiyaçları çerçevesince ve imkânlar ölçüsünde, toplu nikah, sünnet v.b gibi sosyal organizasyonlar tertip etmek.

(14) Dernekler ve spor kulüpleri ile ortak organizasyonlar tertip etmek ve müracaatları doğrultusunda imkânlar ölçüsünde çeşitli hizmet ve yardımlar yapmak,

(15) STK, okullar v.b kuruluşların talepleri doğrultusunda imkânlar ölçüsünde gezi, piknik gibi organizasyonlara destek vermek.

(16) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

(17) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

(18) Yürürlükte bulunan Sosyal Yardım Yönetmeliği ve diğer mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

 

Müdürlüğün yetkisi

Madde 11- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

Madde 12- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler. ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Sosyal Yardım İşleri Müdürü yetkilerini kullanma ya da kullanmama sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(4) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tahakkuk amiri ve harcama yetkilisidir.

(5) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

                                                                                  -12-

 

(6) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

(7) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(8) Alanya sınırları içerisinde yapılması gereken her türlü sosyal yardım çalışmalarının koordinesini sağlamak.

(9) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatı yapmak.

(10) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.

(11) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak.

(12) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(13) Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(14) Sosyal Yardım İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(15) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

(16) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(17)Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev almak.

(18) Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olmak.

(19) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

(20) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

(21) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak.

(22) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

(23)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak

(24) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak

(25) Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

(26) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.

(27) Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(28) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

(29) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetlemek, bilgilendirilme yapılmasını sağlamak.

 

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14-

(1)Dış Birim Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Personel arasından müdür tarafından görevlendirilir.

b)      Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

-13-

 

c)      İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

d)     Müdürün direktifleri doğrultusunda personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

e)      Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

f)       İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

g)      Görevden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

h)      Gelen evrakın gereğini yapmak, ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

i)        Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek

j)        Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

k)      Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

l)        Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan tüm memur, işçi, stajyer ve yardımcı hizmetler personelinin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur

m)    Sorumluların mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde görevi diğer personellerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

 

(2)Sosyal İnceleme Birimi

Müdürlükçe alınan sosyal yardım başvuru kayıtlarını belirlenen gerekli yöntem ve tekniklerle inceler, saha araştırması yaparak, sosyal inceleme raporunu oluşturur. Sosyal İnceleme Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a)      Saha araştırması yaparken, değerlendirme komisyonu kriterleri doğrultusunda sosyal inceleme yaparak rapor hazırlar.

b)      Yapılacak olan çalışmaları rencide etmeden gerçekleştirir.

c)      Sosyal inceleme ekibi çalışmalarını birim sorumlusunun koordinasyonunda gerçekleştirir

d)     Belediye Başkanının, Müdürün ve Değerlendirme Komisyonunun sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

 

(3)Büro Görevlileri:

a)      Müdürlüğün tüm bilgilerini bilgisayara aktarmak,

b)      Başvuruda bulunan kişilerin başvuruları bekletilmeksizin başvurunun yapıldığı anda sisteme işlenir, sistemden alınan “Başvuru Formu” imzalatılır ve kişilere “Başvuru Alındı Belgesi” veya “Başvuru Kayıt Numarası” verilir.

c)      Evrak giriş-çıkışları, sicil kayıtları, arşiv evrakları ile ilgili bilgi akışını otomasyon sistemiyle aksaksız olarak sağlamak,

d)     Müdürün kendisine tevdi ettiği diğer görevleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak ve tüm işlerinde müdüre bilgi vermek.

e)      Vatandaşların müracaatı doğrultusunda sosyal yardım ekibinin verdiği rapora istinaden yardım yapılması için dosyayı hazırlayarak komisyona sevk etmek,

f)       Meclis ve encümen kararıyla yapılması gereken konuların yazışmalarını yapmak 

g)      Müdürlükle ilgili her türlü resmi yazışmaların takibini yapmak,

h)      Müdürlüğe gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalamak ve müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirmek,

i)        Gerektiğinde müdürün verdiği görevle müdürlüğü temsilen toplantılara katılmak,  

j)        Müdürlüğü ilgilendiren yazışmalarda personeli bilgilendirmek, 

k)      Evinde kullanılmayan 2. el ev eşyaları talepler doğrultusunda evlerden aldırarak ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyacı doğrultusunda ulaştırılmasını koordine etmek,

l)        Saha ekibinin araştırması için kaydı yapılan listeleri, saha araştırma formu haline getirerek ekibin araştırma yapmasını sağlamak,

m)    Saha ekibinin araştırdığı raporu tasnif eder. İhtiyaç sahibi olarak komisyonca belirlenen kişilere başkanlık oluru ve ödeme emri belgesini hazırlar ve hesap işlerine iletir. 

n)      Ayni yardımların teslim işlemlerini yapmak.

  • o)      Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak cevaplamak, ilgililerine aktarmak.

p)      Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak.

q)      Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi olmayan, çalışmayan kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak.

r)       Müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak.

 

(4)Taşınır Mal ve Kontrol Görevlisi Mutemet ve Ayniyat Demirbaş Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Personel arasından müdür tarafından görevlendirilir.

b)      Yapılacak ayni yardımlarda ilgilisine tutanak karşılığı söz konusu ayni yardımı yapar. Yardım sureti ile elden çıkarılan malzeme, araç ve benzeri için 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca periyodik olarak taşınır işlem fişi düzenleyerek çıkış işlemlerini yapar.

c)      Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek ve yazışmalarını takip etmek, 

d)     Puantajları hazırlamak 

e)      Ayniyat işlemlerini takip etmek

f)       Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

g)      Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

h)      Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

i)        Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş,harcırah ve nakdi yardım dağıtma mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur.

j)        Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdürün kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan görevlidir.

 

(5)Yardımcı Hizmetler Personeli, İşçi ve Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)      Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

b)      Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak

c)      Alt hizmet birimlerinin faaliyetlerinde görev almak,

d)     Gıda ve ikinci el eşya dağıtım hizmetlerinde görev almak,

e)      Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak.

f)       Amirlerince verilecek benzer görevleri yapar,

g)      Şoför ise; sorumluluğunda bulunanları motorlu taşıt araçlarını, hizmet amaçlarına uygun olarak, verilen talimat doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.h)      Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek

 

(6)Diğer Birim Personellerinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Ayrıca müdürlüğümüzde çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına karşı da doğrudan sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Teşkilat Yapısında Müdürlüğe Bağlı Dış Birimler Ve Görevleri;

 

Dış Birimler Ve Görevleri

Madde 15-

(1)Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi

a)Proje Koordinatörlüğü

·Engelsiz Turizm Kenti Alanya, Herkes için Alanya, Her Kulaç Bir Hayat, Hayata Yelken Aç vb. projeleri  proje ortakları ile işbirliği halinde koordine eder.

·Engelsiz Kent Alanya projesinin devam eden fiziki ve sosyal projelerinde tüm belediye birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

·Benzeri kurumlar ile irtibat kurup, ortak proje fırsatları arar.

·Engelsiz Park ve Yaşam Birimi için Ulusal ve Uluslararası çağrıları takip edip belediyemiz vizyonuna uygun projeler hazırlayıp çağrılara başvurur.

·Merkezimize IVS metodu ile çalışmaya gelen gönüllülere mentorlük yapar.

·Sivil Toplum Kuruluşları ile merkezimiz arasında köprü görevi yaparak sivil toplum-devlet diyaloğunu sağlar.

·Hali hazırda devam eden veritabanı Projesinde tespit edilen engelli kayıtlarını Saysis Otomasyon ortamına aktarır ve raporlar.

·Veritabanı projesi sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan istatiksel verileri periyodik rapor halinde başkanlık makamına sunar.

·Merkezimize gelen engelli vatandaşlar ile ilgilenip onların sorunlarını tespit ederek yardımcı olur.

·Alanya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Engelliler Komisyonu üyeliği vasıtası ile elde edilen bilgileri, tespit edilen sorunları raporlayarak belediyemiz ve merkezimizin daha verimli çalışabilmesi için bağlı bulunduğu birim amirlerine aktarır.

·Merkezimizin web sitesi üzerinden faaliyetlerimizi, haber ve görsellerle halka ulaştırılmasını sağlar.

·Merkezimize ait Sosyal Medya Ağları üzerinden kent halkına ve engellilere merkezimiz faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarır.

·İlçemizdeki kamu kurumları ile işbirliği fırsatları arayıp gerekli protokolleri hazırlayıp ortaklaşa proje yapar.

·Ulusal ve Uluslararası Festival, Fuar, Eğitim, Kongre faaliyetlerinde konuya ilişkin makale sunup hazırlayarak kurumu temsil eder.

·Engelliliğe dair toplumsal farkındalığı arttırıcı, proje, program, afiş veya billboard benzeri görsel çalışmalar yapar veya yapılmasını sağlar. 

·Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde günlük rutin işler dışında merkezin bağlı olduğu birimin müdürünün veya başkanlık makamının verdiği işleri yürütür.

b)Psikolojik Danışmanlık

·Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

·Psikoloji alanına ilişkin konularda grup terapisi yapar.

·Gelen talepler ve gerekli görülen durumlarda eğitim – seminer çalışmaları düzenler.

·Veri tabanı projesi kapsamında merkeze erişimi söz konusu olmayan engelli bireylere aile ziyaretlerinde bulunur.

c)Çocuk Gelişim ve Oyun Etkinliği

·Engelli çocukların psikomotor, dil, özbakım becerilerinin hangi yaş düzeyindeki engelli gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı eğitim öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.

·Engelli bireylere psikomotor, dil, özbakım becerilerini geliştirici eğitim verir.

·Engelli bireylerin toplumda sosyalleşmesini sağlayıcı eğitim verir.

·Ailelerden gelen talepler doğrultusunda engel grubuyla ilgili bilgiler verir.

·Engelli çocuklara akademik eğitim verir ve değerlendirir.

·Engelli çocukların görerek ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla geziler düzenler.

d)Fizyoterapi Hizmeti

·Bedensel engelli bireylerin kas-iskelet sistemi, kas-kuvvet, uzunluk, esneklik testlerini yapar.

·Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi değerlendirmelerini yapar.

·Durumlarına uygun terapatik egzersizler verir ve düzenli takiplerini sağlar.

·Ortez-Protez ve yardımcı cihaz değerlendirmelerini yapar. 

·Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında danışmanlık yapar.

e)Türk İşaret Dili Tercümanlığı

·Alanya’da yaşayan veya Alanya’ya misafir olarak gelen işitme engelli vatandaşların tüm resmi kurumlardaki işlemlerinde tercümanlık hizmeti verir.

·Veri tabanı projesi kapsamında engelli bireylerin kayıtlarını yapar.

·Talep doğrultusunda engelli vatandaşların hakları, engelli maaşı bağlanması veya maaşlarının iptali konusunda bilgilendirme ve resmi yazışmaları yapar.

·Talep halinde ya da gerekli görüldüğü durumlarda Türk İşaret Dilinin öğrenimine yönelik eğitim ve kurslar düzenler. 

f)Engelsiz Sanat Atölyesi

·Dekoratif ürünler, geleneksel el sanatları vb. yapımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki engelli gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, öğretim programları ile ilgili planlamaları yapar.

·Eğitim vereceği engelli grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar.

·Sorumlu olduğu atölye,  işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. 

·Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.

·Yıl içerisinde birim amiri tarafından uygun görülen tarihlerde el sanatları sergisi düzenler.

·Çevresinde alanı ile ilgili sanatsal faaliyetleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için projeler geliştirip ilgililere önerilerde bulunur.          

(2) Tevfik Hoca Alanya Evi

·İlçemizde yaşayan öncelikle orta yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bir araya gelerek sosyal aktivitelerde bulunmalarını, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.

·Bünyesinde 1 hemşire ve ona bağlı ambulans ile hizmet vermekte, gerekli durumlarda ise zabıta ve diğer birimlerin de desteğini alır.

·Her yıl yaşlılar haftasında çeşitli etkinlikler düzenler.

·Her yıl toplu sünnet organizasyonuna ev sahipliği yapar.

·Yardıma muhtaç olan yaşlıların bağlı oldukları muhtarlıklar aracılığıyla veya kendi müracaatlarıyla tespitleri yapılarak hastaneye gitmelerini, raporları ve neticesinde süreli ya da devamlı ortaya çıkan tıbbi destekleri (enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü) sağlar.

·Toplu sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, düzenlenen geziler, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerle yaşlıların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlar.

·İhtiyaç sahibi yaşlıların evde ziyaretlerini ve takibini ayrıca tekerlekli sandalye, tıbbi malzeme, solunum cihazı, hasta bezi  gibi malzemelerin teminini sağlar.

 

(3) Gönül Pınarı Mağazası

Satın alma yoluyla alınan malzemeleri, hayırseverler tarafından yapılan bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kalan malzemenin depolanması ve dağıtıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini sürdüren birimdir.Gönül Pınarı Mağazası, aşağıda sayılan görevleri yürütür.

- Birim sorumlusu, ilçemiz dahilindeki muhtaç vatandaşlarımıza giyim, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, medikal malzeme, ve çeşitli eşya yardımı vb. sağlamakla ilgili faaliyetleri yürütür.

- Yardım kararı alınan aileye telefon edilerek mağazaya davet edilir. Aile bireyleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmaları sağlanır.

- Gönül Pınarı Mağazasına bağış olarak gelen her türlü malzeme, teslim tesellüm belgesiyle teslim alınır. Malzemelerin koşullarına ve özelliklerine göre tasnifi ve raflara dizilmesini, paketlenmesini, depolanmasını ve ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde teslim edilmesini sağlar.

- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü dahilinde gerekli evraklar, mevzuat hükümlerine göre tamamlanıp; Gönül Pınarı Mağazası ve depoda her türlü sirkülasyonu kayıt altına alır, gerekli teslim tesellüm evraklarını düzenler, dosyalar, Müdüre rapor olarak sunar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evrak işlemleri, Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi ve Arşiv İşlemleri

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler:

Madde 16- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele teslim edilerek takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(2) Personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(3) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapılır.

(6) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

(7) Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
 

Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi:

Madde 17-(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin uygulanmasında adalet, eşitlik ve hak sahipliği esaslarının yürütülmesi adına Müdürlük yapılan yardımları nitelik, nicelik ve süre bakımından kayıt altına almalı ve daha sonra yapılacak olan yardımlarda bu sistemi kullanarak hak sahiplerini belirlemede yükümlüdür.

(2) Belediye ve ilgili Müdürlüğün gerekli görmesi halinde yardım için müracaat eden kişiler ile ilgili olarak, Muhtarlıklardan veya kaymakamlıktan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

 

Birim Arşivi Hizmetleri:

Madde 18-(1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde muhafazası sağlanır.

(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

(4) Arşiv, arşivleme, arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:

Madde 19- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, ölüm hariç, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

(5) Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(6) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Müdürlük, Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon:

Madde 20- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alınabilir.
 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim:

Madde- 21- (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır.

(3) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 22- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük:

Madde-23- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde-24 Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 

ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmelik, Alanya Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere; engellilere, öğrencilere, yaşlılara ve kadınlara ve ilçemizde ikamet etmeyen yolda kalmış ihtiyaç sahiplerine bütçeden yapılacak yardımları; ayrıca muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile vatandaşlardan yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak muhataplarına ulaştırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve yardım dağıtmak için düzenlenmiştir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik Alanya Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan, muhtaç olduklarını beyan eden veya yapılan inceleme sonucu belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, ilçede ikamet etmeyen yolda kalmış, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, şehit yakınları, asker ailesi, gazi, yetim, kadın ve öksüz kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, ilaç, tıbbi araç gereç, engelli araçları ve benzeri araçlar ile rehabilitasyon amaçlı protez araç - gereçleri, diyaliz tedavisi vb. sosyal hizmetler gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: Alanya Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Alanya Belediye Başkanını,

ç) Engelli: Bedensel ve zihinsel eksikliği, bozukluğu nedeniyle çalışamaz veya iş yapamaz durumda olan kişiyi,

d) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

e) Komisyon: Sosyal yardımdan yararlanacakları değerlendiren sosyal yardım değerlendirme komisyonunu,

f) Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malvarlığı veya kazancı bulunmama halini,

g) Muhtaç Kimse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri,

ğ) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

h) Nakdi Yardım: Belediye tarafından ihtiyacı tespit edilen kişilere Yönetmelik kapsamında ödenmesi kabul edilen para veya para yerine kullanılmak üzere düzenlenen alışveriş çekini ya da akıllı kartı,

ı)Sosyal İnceleme: Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde yapılan aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

i) Yaşlı : 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,j) Yönetmelik: Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Genel Esasları, İçeriği ve Çeşitleri

Yardım Genel Esasları

MADDE 5- (1)Yardımlarla ilgili esaslar;

a)      Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen ödeneğin miktarını geçemez.

b)      Sosyal yardımlar ve diğer yardımlar müdürlük eliyle yapılır. Bu yardımlara ilişkin olarak Belediye bütçesinde her yıl yeterli ödenek ayrılır.

c)      Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir.

ç)    Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl, ne miktarda ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına komisyon kararında yer verilir.

d)      Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde işlem yapılması esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

e)      Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

f)       Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır. Resmi işlemleri ile ilgili ulaşımını sağlayamayan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara müdürlüğün tespiti ile kanıtlanan durumlarda araç tahsis edilebilir.

g)      Komisyon tarafından yapılması belirlenen nakdi yardım ilgili adına bankaya yatırılarak yapılır. Banka hesabı bulunmayan veya yatalak durumdaki ihtiyaç sahiplerine mutemet tarafından yardımlar ulaştırılır.

ğ)    İhtiyaç sahiplerine bilet verilerek yardımda bulunulabilir.

h)      Komisyon kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki ve kart ile de verilebilir.

ı)     Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerini alınmasına komisyonca karar verilebilir.

i)        Belediye ayni yardımların uygulama alanında gıda/giyim/kırtasiye vb. marketleri açabilir.

j)       Sosyal yardım işleri müdürlüğü belediye bünyesinde çeşitli gün ve aylar ile belediye tarafından belirlenen sürelerde sosyal yardım organizasyonları, Ramazan ayı İftar Çadırları, Toplu iftar yemeği, mubarek günlerde kandil simidi dağıtımı vb. yardımlar yapabilir.

k)      İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yeni doğan bebeklerini tebrik amacı ile ev veya hastane ziyareti etkinlikleri düzenleyerek ve ziyaretler sırasında bebeklere yönelik hediyeler verilmesi faaliyetleri yürütülebilir.

l)        İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ederek, cenaze evine yemek ve cenaze merasimine katılan misafirlere ikramda bulunma, talepler doğrultusunda masa, sandalye, taziye çadırını temin etme gerektiğinde ilgili müdürlükle koordinasyon kurarak cenazenin taşınması için araç tahsis etme faaliyetleri yürütülebilir.

m)    Askerlik görevini yapan vatandaşın ihtiyaç sahibi eşi, anne veya babasının başvurusu üzerine yardım yapılabilir.

n)      Sosyal Güvenlik Kurumunun giderini karşılamadığı ve kişi tarafından da ödenemeyen ilaç ve sağlık giderleri bu yönetmelikte geçen uygunluk şartı ile nakdi yardım olarak ödenebilir.

o)      Ev tadilatı için dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın ev durum tespitleri belediyemiz teknik elemanlarınca hazırlanacak rapora istinaden komisyonca incelenerek yardım yapılması uygun görülenlere ev tadilatı yardımı yapılabilir.

-22-

ö)   Ülkede meydana gelen doğal afet veya benzeri durumlarda bölge halkına yardım amacıyla yardım organizasyonu yapılabilir.

p)      Bütçe yılı içinde aynî veya nakdî olarak toplu halde gıda, eğitim, yakacak, öğrencilere ödül, nakdi yardım, bilet yardımı vatandaşlarımızın çocuklarının sünnet ettirilmesi vb. toplu yardım organizasyonları düzenlenebilir.

r)       İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler ile yaşlı, engelli ve kadınlara gezi ve şenlik organizasyonları düzenlenebilir.

s)       Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere 04/01/2002 tarih ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen ayni yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardım işleri müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerine fiş verilerek alımın yapıldığı firmadan teslim ettirilebilir.

ş)    Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

t)       Sosyal yardımlara ilişkin ihale ve satın alma işlemlerinin yardım yapılacak olan kişilerin belirlenmesini müteakip yapılması esaslıdır. Ancak gıda, yakacak, kırtasiye yardımı ve çok sayıda kişiye yapılacak olan diğer yardımlarda veya belirli aylarda ve dönemlerde yardım yapılacak kişiler sayı olarak gerçekçi bir şekilde belirlenerek ihale veya satın alma işlemi yapılır.

u)      Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

ü)   Yapılacak ayni yardımlarda ilgilisine tutanak karşılığı söz konusu ayni yardım yapılır. Yardım sureti ile elden çıkarılan malzeme, araç ve benzeri için 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca periyodik olarak taşınır işlem fişi düzenlenerek çıkış işlemleri yapılır. Bu işlemleri Müdürlüğün taşınır işlem sorumlusu takip eder.

v)      Belediye daha uygun ve verimli yardım yapılması hedefi ile Kent Bilgi Sistemi kurarak ilçede yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını belirleyebilir.

y)      Yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

z)       Yapılacak yardımlarda yaşanan doğal afetler veya yardımı zorunlu kılan dul kalma, boşanma, sonradan oluşan engellilik, hayati hastalık veya şiddete maruz kalma vb. hallerde yardım alma sıklığı komisyon kararını etkilemez.

aa)   Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar ile Belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardım işleri müdürlüğünde veya uygun görülen herhangi bir belediye biriminde toplanır ve belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, sosyal yardım işleri müdürlüğü kayıtlarında tutulur.

bb)  Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernekler, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

 

Yardım İçeriği ve Çeşitleri

MADDE 6- (1)Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

a)      Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın ve doğal afet gibi durumlarında yapılacak yardımlardır.

b)      Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç - gereçleri, ev eşyası vb. gibi mal ve malzeme yardımlarının tümüdür.

c)       Eğitim Yardımı: Öğrencilere verilen ödül, ulaşım bileti ve nakdi yardımlardır.

ç)    Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni, nakdi ve sosyal yardımlardır.

d)      Evlilik Yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır.

e)      Gezi Yardımı: İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler ile yaşlı ve engellilere gezi imkânı sağlanması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması yardımıdır.

f)       Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

g)      Giyim Yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Giyim yardımları bağış yoluyla edinilmiş olabilir.

ğ)    Nakdi Yardım: Belediye tarafından ihtiyacı sahibi kişilere Yönetmelik kapsamında ödenmesi kabul edilen para veya para yerine kullanılmak üzere düzenlenen alışveriş çekini ya da akıllı kartı.

h)      Öğrenci Yol Yardımı: İlçemizde ikamet edip ilk defa üniversiteyi kazanan öğrencilerimize yapılan nakdi veya bilet yardımıdır.

ı)     Sağlık Yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç - gereçleri, tıbbi sarf malzeme yardımları ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi yardımlarıdır.

i)        Sıcak Yemek Yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarından veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

j)        Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme, işçilik ve nakit yardımlardır.

k)      Temizlik Yardımı: Engelli ve yaşlı bireylerin konut temizliğinin yapılması.

l)        Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yakacak yardımdır.

m)    Yol Yardımı: İlçemizde ikamet etmeyen yolda kalmış, kapkaç, çalınma vb. durumları nedeniyle veya ilçemizde ikamet edip tedavi, askerlik izni vb. nedenlerle şehirlerarası otobüs biletine ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine bilet yardımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruda İstenen Belgeler, Müracaat Şekli

Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 7- (1)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)      Belediye kayıtlarına giren başvuru dilekçesi veya komisyonca kriterleri belirlenmiş yardım başvuru formu,

b)     Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi,

c)      Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporları,,

ç)   Yangın veya afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor,

d)     Yukarıda belirtilen durumlar dışında ayni ve nakdi yardım talebinin gerekçesi ve içeriğine göre Sosyal Yardım işleri Müdürlüğünün gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeler.
 

Müracaat Şekli

MADDE 8- (1)Yardım talebinde bulunmak isteyenler, yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evraklarla Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler görevlilerce mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

(2) Tespit elemanları tarafından saha çalışması yapılırken yerinde başvuru alınabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal İnceleme ve Araştırma, Res’en Tespit, Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi

Sosyal İnceleme ve Araştırma

MADDE 9- (1)Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler araştırılır. Araştırmanın ihtiyaç sahibinin ikametgâhında yapılması esastır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re’sen bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın yapılabilir. Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

(2)Yönetmelik hükümleri doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaş başvuruları veya res’ en yapılacak incelemeler sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri veya zabıta ekipleri marifetiyle aşağıda belirtilen ana kriterler ve komisyonca ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin belirlenecek diğer kriterler kapsamında incelenebilir ve araştırılarak sosyal yardım inceleme raporu düzenlenir.

a)      Hanenin aylık toplam net geliri,

b)      Haneye yapılan diğer yardımlar

c)       Haneye ait taşınır ve taşınmaz mal varlıkları,

ç)    İkamet edilen konutun durumu,

d)      Hane bireylerinin iş durumu,

e)      Çalışabilecek durumda olup çalışmayan birey sayısı,

f)       Hanede yaşayan kişilerin sağlık ve engellilik durumları,

g)      Hanede yaşayan kişi sayısı,

ğ)    Hanedeki öğrenci sayısı,

ı)     Hanenin ısınma durumu ve hanede bulunan eşyalar.

(3)Müdürlükçe; düzenlenen sosyal inceleme raporları ile birlikte varsa fotoğraflar, muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler; hâlihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin görüşler, afet ve tadilat yardımlarında belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik personel görüşü komisyona sunulur.

(4)Bir yıl süre zarfı içerisinde yardım yapılması uygun görülmüş veya görülmemiş ihtiyaç sahiplerinin tekrar müracaatının incelemelerinde, tekrar alınan başvuru formundaki ailenin sosyo-ekonomik durumu ile adresin değişmediği durumlarda tekrar inceleme yapmaya gerek kalmaksızın en son yapılan inceleme raporu komisyona sunulur.

(5)Müracaatta bulunan vatandaşların, belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yardımın yapılıp yapılmamasına komisyonca karar verilir. Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

(6)İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan periyodik yardımlar ile yönetmelikte belirtilen nedenlerle kesilen yardımlara ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir. Bu nedenle tekrar hane ziyareti yapılmak suretiyle sosyal inceleme yapılması gerekmektedir.

(7)Bütçe yılı içinde aynî veya nakdî olarak toplu halde;

a)      Vatandaşlarımıza toplu veya bireysel yapılacak nakdi eğitim yardımı, eğitim yol yardımı, gıda, giyim vb. yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmeleri, ayni ihtiyaçlarının karşılanması ve hediye takdim edilmesinde ise vatandaş müracaatlarına ve beyanlarına dayanarak veya belediyece tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin güncel ihtiyaç durumları ve bütçe imkânlarını değerlendirilerek ilgili yardımlar inceleme yapmaya gerek kalmaksızın Yönetmeliğin 14. Maddesi kapsamında komisyonun uygun görüşü ve kararı ile gerçekleştirilebilir.

b)      Vatandaşlarımızın acil mağduriyetlerinin biran evvel giderilmesi amacı ile ihtiyaç sahibinin müracaatına ve beyana dayanarak ilgili bütçe kaleminden kişi başı net asgari ücret tutarının 1/4’ ine kadar olan otobüs bileti veya nakdi yapılacak her türlü yardım için komisyon kararı ve inceleme raporu aranmaksızın 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanun’a uygun olarak harcama belgesi tanzim edilerek 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38 inci maddesinin (n) bendi uyarınca başkanın veya yetki devrinde bulunmuş ise başkan yardımcısının oluru alınır. Harcama belgesinin başkan veya başkan yardımcısı tarafından imzalanması bu yardımın yapılması için verilen karar niteliğindedir. Ayrıca bir komisyon onayı alınması gerekmez. Aynı kişinin bütçe yılı içerisinde 2. yardım talepleri inceleme raporuna istinaden komisyonca uygun görülürse karşılanabilir.

 

Belediyenin Res’en Tespiti,

MADDE 10- (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müdürlüğe müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir.

(2)Başvuru olmasa dahi belediye başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısının uygun görmesi halinde sosyal yardım işleri müdürlüğü veya zabıta ekipleri marifetiyle başvuru aranmaksızın yerinde yapılacak tespit ve inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilen, vatandaşlarımıza, sokakta kalmışlara, kimsesiz ve düşkünlere bu yönetmelikte istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin komisyon kararı ile yardım yapılabilir. Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

(3)Belediyenin res’en tespitinde;

a)      Belediyenin inceleme yapması ve diğer bilgi kaynakları,

b)      Mahalle muhtarları yardımları,

c)       Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler,

ç)    Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

d)      Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

e)      Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

f)       Belediye başkanı ve meclis üyelerinden alınacak bilgiler dikkate alınır.

 

Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 11- (1)Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilir. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhüt alınabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu, Komisyon Toplantıları, Görev ve Yetkileri

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu

MADDE 12- (1)Sosyal yardım değerlendirme komisyonu, belediye başkanı ya da müdürlükten sorumlu başkan yardımcısı başkanlığında, bir başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur.

(2) Belediye Başkanın gerekli gördüğü hallerde üyeleri değiştirilebilir.

(3)Seçilen meclis üyeleri dışındaki diğer komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu oldukları sürelerde görevlerini vekaleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

 

Komisyon Toplantıları, Görev ve Yetkileri

MADDE 13- Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

a)      Komisyonun temel görevi vatandaşlarımızın başvuru formuna istinaden ve/veya sosyal inceleme raporuna istinaden Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen yardımlar çerçevesinde yapılacak yardımın nitelik, nicelik ve miktarını belirlemektir.

b)      Komisyon sekretaryasını sosyal yardım işleri müdürlüğü yürütür.

c)       Komisyon salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

ç)    Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, 15 günde bir kez toplanarak başvuruları karara bağlar. Komisyon başkanı periyodik toplantıların dışında gerekli gördüğü hallerde komisyonu toplayabilir. Komisyonda alınan yardım yapılması kararının ardından söz konusu yardım sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından uygulamaya alınır.

d)      İhtiyaç sahipliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak “Sosyal Yardım Başvuru Formu” ile “Sosyal Yardım İnceleme Formu” ndaki yönetmelikte belirlenen ana kriterlere ve istenecek belgelere ek, yardım çeşitlerine göre değerlendirmede fikir vermesi amacı ile ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin belirlenecek diğer kriterleri ve diğer kanıtlayıcı belgeleri belirlemek.

e)      Yardım taleplerinin kurum imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat veya tespit sırası esas alarak belirlemek.

f)       Bütçe yılı içinde aynî veya nakdî olarak toplu halde yapılacak gıda, eğitim, yakacak, sünnet organizasyonu vb. sosyal yardımların kimlere yapılacağı, miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak belediyeye yapılan yardım başvurularını, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak yardım yapmak.
 

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme Kriterleri ve Miktarı, Yetkili Merci

Değerlendirme Kriterleri ve Miktarı,

MADDE 14- (1)Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulan ekonomik derece puan kriterleri (Ek-1) doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, puana göre yardımlar yapılır. Yardımlar, komisyonca yapılan derecelendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

(2) Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak nakdi, eşya, tedavi, ilaç, afet, tıbbi malzeme, yakacak ve barınma tadilat yardımlarının yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde;

a) 0–50 puan arası yardım uygun değil, Müracaatçının başvuru formuna istinaden yapılan puanlamada 50 puanı aşmayan müracaatlar işleme alınmadan arşivlenecektir.

b) 51–75 puan arası 3. derece ihtiyaç sahibi,

c) 76-100 puan arası 2. derece ihtiyaç sahibi,  

ç) 101 ve üzeri puan 1. derece ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir.

Yapılan derecelendirmeye göre aşağıdaki azami tutarlara kadar yardımda bulunulabilir.

  1. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücretin 3 katına kadar;
  2. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücret kadar;
  3. derece ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücretin ½’ si kadar yardım yapılabilir.

(3) Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak nakdi eğitim yardımı, eğitim yol yardımı, sünnet, gıda yardımı ve giyim yardımlarının yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde müracaatçı beyanlarına dayanarak;

a) 0–25 puan arası yardıma uygun değil, Müracaatçının başvuru formuna istinaden yapılan puanlamada 25 puanı aşmayan müracaatlar işleme alınmadan arşivlenecektir.

b) 26 ve üzeri puan yardıma uygun olarak değerlendirilir.

Yapılan derecelendirmeye göre komisyonca uygun bulunan ihtiyaç sahiplerine azami net asgari ücret kadar yardımda bulunulabilir.

(4)Komisyonca ailenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin belirlenecek diğer kriterler ve alınacak komşu, muhtar ve incelemeci görüşleri neticesinde komisyonca 0 ile 30 puan arası takdir puanı kullanılır.

(5)Bütçe yılı içerisinde aynı kişiye yapılacak periyodik yardımların toplamı yukarıdaki sınırları aşamaz.

(6)Afet ve tadilat yardımlarında yukarıda bahsedilen yardım sınırları 4 katına kadar uygulanabilir.

(7)Müracaatçının puanlarının değerlendirmesi komisyona tavsiye niteliğinde olup uygun görülen kişi ve ailelere yardım yapıp, uygun görülmeyenlere yardım yapılmayabilir.

               

Sosyal Yardımlarda Yetkili Merci

MADDE 15- (1) Sosyal yardımlara ilişkin ödeneği kullanma yetkisi belediye başkanına aittir. Başkan bu yetkisini yardımcılarından birine devredebilir.

    (2) Bu yetkinin kullanılmasından önce yönetmelikte belirlenen durumlarda sosyal araştırmaların yapılması, komisyonca gerekli kararın alınması ve ödeme evrakının gerçekleştirme görevlilerince hazırlanarak harcama talimatı oluru alınmış olması şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımın Gerçekleştirilmesi, Ödeme Yapılacak Kişiler, Ödeme Belgeleri ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

Sosyal Yardımın Gerçekleştirilmesi

MADDE 16-(1)Yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, komisyon uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile belirlenen yardımlar belediye bütçesinin sosyal yardım işleri bütçesinden karşılanır.

(2) Yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere müdür gerçekleştirme görevlisi belirler.

 

(3) Harcama yetkilisinin ödeme emrini imzalaması ve tutarın iş bu yönetmelikte belirtilen şekillerde hak sahibine ödenmesiyle işleyiş tamamlanır.

 

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 17- (1)Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan nakdi yardım ödemeleri hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine ve vasisine de yapılabilir.

 

(2)Yardım yapılacak kişilerin özürlü, yaşlı, hasta olmaları ve benzeri nedenlerden dolayı yapılacak yardımı bizzat kendileri alamayacak durumda olmaları halinde, kimlik fotokopilerini eklemek suretiyle noter onayı aranmaksızın imzalı vekalet vermeleri şartıyla, vekil tayin ettikleri kişilere ödeme yapılabilir.

 

Ödeme Belgeleri ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 18–(1) Bütçeden nakden yapılacak ödemelerde başvuru evrakları, varsa inceleme formu ve komisyon kararı ile kanıtlayıcı belge olarak ödeme emri, harcama talimatı ve ödeme sonrası alınan makbuz ödeme belgesinin öğelerini oluşturur.

 

(2) Ödeme Belgeleri iki nüsha düzenlenecek olup, ilk nüshası kanıtlayıcı belgeler ile birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise ödemenin yapıldığı birimde saklanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımların Kesilmesi

Sosyal Yardımların Kesilmesi

MADDE 19- (1)Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

a)      Ölümü,

b)      Muhtaçlığın kalkması,

c)       Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımın üç ay almaması,

ç)    Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde yapılan sosyal yardım kesilerek iptal edilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 20- (1)İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Belediye Başkanı yürütür.

T.C.

ALANYA BELEDİYESİ

Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri Puan Cetveli

AİLENİN İŞ DURUMU

PUANI

A

ÇALIŞMIYOR

20

B

MEMUR

1

C

İŞÇİ

5

D

EMEKLİ

7

AİLENİZİN NET GELİRİ (AYLIK)

PUANI

A

500 TL'DEN AZ

35

B

500 - 750 TL ARASI

25

C

750 - 1000 TL ARASI

20

D

1000- 1250 TL ARASI

15

E

1250 - 1500 TL ARASI

10

F

1500 TL'DEN FAZLA

0

AİLENİN DURUMU

PUANI

A

SAĞ VE BERABER

0

B

BOŞANMIŞ VEYA VEFAT ETMİŞ

15

C

YETİM AİLE

30

D

ŞEHİT AİLESİ

20

E

GAZİ AİLESİ

15

EVİN ISINMA DURUMU

PUANI

A

DOĞALGAZLI

0

B

ELEKTRİKLİ

3

C

SOBALI

6

D

YOK

10

 

AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI

PUANI

A

BİR

1

B

İKİ

2

C

ÜÇ

4

D

DÖRT

6

E

BEŞ

8

F

BEŞTEN FAZLA

10

 

AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI

 

A

BİR

5

B

İKİ

10

C

ÜÇ

15

D

DÖRT

20

E

BEŞ

25

AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

PUANI

A

HER İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ İÇİN

5

B

HER LİSE ÖĞRENCİSİ İÇİN

10

C

HER ÖRGÜN YÜKSEK OKUL, ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK LİSANS ÖĞR. İÇİN

15

ÖZEL OTONUZ VAR MI?

PUANI

A

EVET

-10

B

HAYIR

0

ENGELLİ DURUMU

PUANI

A

EVET

15

B

HAYIR

0

EVİN DURUMU

PUANI

A

KENDİ EVİ

-10

B

KİRA

10

C

KİRA KARŞILANIYOR

4

YARDIM DURUMU

PUANI

A

2022 YAŞLILIK MAAŞI

-5

B

2022 ENGELLİ MAAŞI

-5

C

2022 DUL MAAŞI

-5

D

ASKER AİLESİ MAAŞI

-5

E

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER MAAŞI

-5

F

DİĞER

-5

GAYRİMENKUL DURUMU

PUANI

A

EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN

-10

B

DÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN

-20

C

ARSA (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARSA İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARSA İÇİN

-20

D

ARAZİ (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARAZİ İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARAZİ

-20

KOMİSYON DEĞERLENDİRME

 

A

AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNA İLİŞKİN BELİRLENECEK DİĞER KRİTERLER VE ALINACAK KOMŞU, MUHTAR VE İNCELEMECİ GÖRÜŞLERİ NETİCESİNDE KOMİSYONUN DEĞERLENDİRME PUANI

 

0-30

                                                                                                              -31-

 

 

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 7.maddesinde yer olan hususu okuttu.

 

MADDE: 7

 

İlçemiz Cikcilli Mahallesi 490,83 m2 miktarındaki 151 ada 55 parselde bulunan 92,05 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Cikcilli Mahallesi 151 ada 55 parselde bulunan 92,05 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Cikcilli Mahallesi 151 ada, 55 parselde bulunan 92,05 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 8.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 8

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 1.034,93 m2 miktarındaki 171 ada, 3 parselde bulunan 19,62 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 171 ada, 3 parselde bulunan 19,62 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 171 ada, 3 parselde bulunan 19,62 m2 Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 9.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 9

İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 1.030,00 m2 miktarındaki 2518 ada, 2 parselde bulunan 57,94 m2 Belediye hissesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi 4.500,00 m2 miktarındaki 2594 ada 1 parselde bulunan 63,69 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2518 ada, 2 parselde bulunan 57,94 m2 Belediye hissesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi 2594 ada 1 parselde bulunan 63,69 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2518 ada 2 parselde bulunan 57,94 m2 Belediye hissesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi 2594 ada 1 parselde bulunan 63,69 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 10.maddesinde yer olan hususu okuttu.

                                                                                              -32-

MADDE: 10

Elif Turizm Tic. Ve İşletmecilik A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPA 74 plakalı, NM0EXXTTGEEA22581 şasi, EA22581 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Elif Turizm Tic. Ve İşletmecilik A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPA 74 plakalı, NM0EXXTTGEEA22581 şasi, EA22581 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Elif Turizm Tic. Ve İşletmecilik A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPA 74 plakalı, NM0EXXTTGEEA22581 şasi, EA22581 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan 26.01.2015 tarih ve 11 ayrı maddeden oluşan 2 Nolu Kararının 11.maddesinde yer olan hususu okuttu.

MADDE: 11

Hakkı Kantarcı A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPC 58 plakalı, NM0EXXTTGEEM56339 şasi, EM56339 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Hakkı Kantarcı A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPC 58 plakalı, NM0EXXTTGEEM56339 şasi, EM56339 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararı Başkanlıkça oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Hakkı Kantarcı A.Ş. nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 model Ford Transit marka 07 HPC 58 plakalı, NM0EXXTTGEEM56339 şasi, EM56339 Motor numaralı tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararının görüşülmesi,

                Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemin 2.maddesinde yer alan hususla ilgili Komisyonumuzca hazırlanan raporu ayrı ayrı okutarak oya sundu.

                Okunan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı;

Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak amacıyla Alanya Belediyesi Okurcalar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonu UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

                                                                                              -33-

Başkan Adem Murat YÜCEL İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan Okurcalar Mah. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri revizyonu üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu.

Üyeden  Kerim BAŞKAPTAN söz alarak sadece Okurcalar Mahallesi değil, bütün bölge genelindeki plan revizyonlarıyla alakalı bir takım şeyleri konuşmak istiyorum, gerçi Okurcalar da bir sıkıntı yok ama diğer yerlerle ilgili isterseniz şöyle yapalım, Oba Mahallesinde bir takım sıkıntılar var, Alanya Merkezde ifrazla ilgili sıkıntılar var, 18.madde uygulamasıyla alakılı bir takım sıkıntılar var, isterseniz bunların geneli ile ilgili bir görüşme yapalım, ondan sonrada okundu olarak veya üzerinde mütalaa yapıldığı genel bir oylama içersine girilebilir, bizim Okurcalarda herhangi bir şerhihimiz yok, ama genel itibariyle planlama anlamında şöyleyeceğimiz şeyler var ve biz bu anlamda biz çekimser kalacağız,  dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL’de Biliyorsunuz  8 aydır bu planlamayla neredeyse 4 aydırda mağlum sebeplerden dolayı bekliyoruz ama çekimser bakmanıza da yine saygı duyuyorum tabi ben sizin ilave etmek istediğiniz veya çekimser olarak beyan edeceğiniz hususları madda madde olarak bizlere söylerseniz daha iyi olacak, bizim bu konudaki çalışma ve hüsnü niyetimizi biliyorsunuz, CHP grubunun Oba ilgili ilgili çekimser bir durumları var dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bizim diğer mahallelerle ilgili diyecek bir şeyimiz yok ama Oba ile ilgili çekincemelerimiz var, ona muhalefet şerhi verdik, biz bu konu üzerinde duracağız, ama mecliste genel olarak bir tartışma ortamı açılacak olursa ona da katılabiliriz dedi.

Konuyla alakalı olarak İmar Komisyonu Başkanı Fatma Melike NAZİFOĞLU’na başkanlıkça söz verildi. Nazifoğlu sözlerinde; uzun süredir yaptığımız çalışmada siyaset, önyargı ve mesai kavramı gözetmeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her toplantıda çok tartıştık bu konuları, son toplantıda Kerim bey katılamadığı için sanıyorum burada bir aksama oldu. Amacımiz nedir öncelikle çözüm üretmek, çözüm üretirkende kimseyi zora sokmadan orta yolu bulabilmek. Belediyemize ve idarecilere güvenmek, ben şunun sözünü aldığımızı düşünüyorum, ifraz şartları korunmak şartıyla zorda kalmadığımız takdirde biz parselleri küçültmeyeceğiz. Ancak içersinde çözümü olmayan bir kuyu, bina, mezarlık olduğu durumlarda zorda kaldığımızda bu maddeyi kullanabilelim. Kendimizi bağlamayalım, uzun sürece yaymayalım, kısa vadede çözüm üretebilelim. Bizim amaç ve hedefimiz bu, başından beri paylaştığımız konu da bu. Buna paralel olarak düşünüp ortak çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum, iyi niyetle çözüme yönelik olarak dedi.

Üyeden Erkan DEMİRCİ söz alarak Damlataş bölgesindeki Mahkeme kararının gerekçesi, parsel büyüklüğü değildi, yoldan ihdaslardı. Ama Kütürüp bölgesindeki kararlardan bir tanesi de bu hisselendirmeler. Parsellerin büyük olması nedeniyle insanların birbirleriyle hisselenmek zorunda kalmaları. Tabi biz komisyonda şunu konuştuk: Kütürüp bölgesinde bizim halen devam eden bir çalışmamız var, o çalışmada parsel büyüklüğünü düşürürelim, hisseli tapudan insanları bir şekilde kurtaralım diye. Damlataş’ta parsel büyüklüğü ile alakalı değil, ama Kütürüpte parsel büyüklüğü ile alakalı, bu her zaman sorun olarak karşımıza çıkıyor, işin özünde  çok tercih edilen bir yöntem değil, doğrusu daha büyük parsellerde 18.madde uygulamasıyla yapılması. Ben kendi adıma bir tercihte bulunmak durumundaydım. 18.madde uygulaması yapılırken parsellerin büyük olarak kalması, 18.madde uygulaması yapılırken büyük parsellerin oluşturulması, ya da zorunlu durumlarda yönetmelikte belirtilen krıterlere göre parsel oluşturulabilmesi. Biz bunları tespit ederkende içersinde yapı bulunan meskün konut alanları bir, mezar ve su kuyusu bulunan alanlar ifadesi vardır.

                                                                                              -34-

Mezar ve su kuyusunu tartışmıyoruz, bir adanın içersinde 10 tane parsel varsa, bunun içersinde de 4-5 tane yapı varsa bunu meskün konut alanı olarak kabul edebebiliriz, ama içersinde 1 tane yapı varsa, 9 tanesi boşsa bu da meskün değildir. Bu konuda da biz Belediyeye gövenmek durumundayız. Bu notun  suiistimala açık olduğunu, ancak bunun iyi niyetle kullanılacağını düşündüğümden dolayı bir şerh koymadım, dedi. 

Başkan Adem Murat YÜCEL ben bu konuyla ilgili 9 aydır çalışıyorum, bu kadar çözüm bulabildim, bu kadar daha çalışsak yine aynı noktaya geleceğiz dedi.

Üyeden Erkan DEMİRCİ tekrar söz alarak usul olarak genel mi? konuşacağız, tek tek mi? oylayacağız, eğer usul olarak genel konuşacaksak konuşacağımız şeyler var dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL bence madde madde okuyup oylayalım diye düşünüyorum. Eğer konuşmak isteyen var sa şerh koyduğunuz bir Oba var dediğinde üyeden Kerim BAŞKAPTAN Başkanım isterseniz şöyle yapalım genel itibariyle konuşalım, Oba ile alakalı da olur, ben 18.madde uygulamasıyla ve ifraz ile ilgili olan kısmı genel itibariyle bütün hepsinde olduğu için ben konuştuğumu düşünüyorum, yüksek kat uygulamasında “Oba ile ilgili”, ve 18.madde uygulamalarıyla ilgili benim çekindiğim bazı hususlar var, onlarla ilgili bu notların geneli ile itibariyle konuşalım, ondan sonraki kısımda oylamaya geçelim eğer uygun ise dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL arkadaşlar burada İmar ve Bayındırlık Komisyonuna istinaden Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan yazının 16 ncı sırasına kadar (16 dahil) olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonu ile ilgili komisyon kararı üzerinde söz almak isteyen var mı diye sordu.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, 18.madde uygulamanın aslında gerekçesi, sosyal bir adaleti sağlamak anlamında herkesden eşit anlamda sosyal donatı alanlarına katılımların sağlanması anlamında ve sosyal adaleti de tesis etme anlamın yapılan bir uygulama. Genel itibariyle olması gereken aslında imar planlarının elde ediliş yönteminin 18.madde uygulamasıyla olması gerektiğidir. Şimdi biz eğer Alanya’da 18. Uygulanıyor, Oba’da uygulanıyor, diğer bölgelerde uygulanıp, onun yan tarafında uygulanmıyorsa,18.madde uygulanmadan insanların yol, ya da yeşil alanlarında %10’sa da %20’ ise de terkini yaparak o parsellerin elde edilip inşaat ruhsat verilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için madde olarak 18 uygulamasının aslında genel itibariyle bütün Alanya ilçesi içersinde imar planlarında uygulamasının şart olması gerektiğini düşünüyorum, dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ konuyla ilgiil olarak gündemdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonun her mahalleninkini oylamasını yapalım (tek tek) Oba ile ilgili çekincemizi söyleyeceğiz, diğer genel konularla ilgili bizim grubumuzun bir diyeceği yok dedi.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN tekrar söz alarak Oba ile alakalı kısmı da söyleyeyim diyerek şöyle devam etti. Biraz önce bahsettiğimiz konu Alanya’nın imar planlarıyla ilgili olan kısımda geneli ile ilgili olan mütalaayı yapalım, ondan sonra da komple oylamaya geçelim dendi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Oba ile alakalı olan kısımda aslında yüksek kat prensip itibariyle hiçbir meclis ve komisyon üyesinin karşı olmadığı bir husus. Biz burada yüksek kat uygulamasıyla olan kısımda Okurcalardan Demirtaş’a kadar olan bölgede daha önceki uygulama ne ise aynı uygulamanın devam etmesi yönünde karar aldık, şimdi Oba ile ilgili olan kısımda en son yüksek kat uygulamasında 8 kat bildiğim kadarıyla sıfır 10 emsal ile 8 kat özelliklede 50 metrelik çevre yolun yukarı tarafındaki olan

                                                                                              -35-

kısımla ilgili böyle bir talep vardı, burada bir şeyi belirtmek lazım, burada insanların özellikle üzerine basa basa söylemek istediğim bir şey var 8 kat veya diğer uygulamaların içersinde herhangi bir şekliyle emsal artışı söz konusu değil. Sıfır 80 ise sıfır seksen emsal, taban oturumu %10,  8 kat yapılmak üzere.   Şimdi biz diğer bölge içersinde örnek veriyorum şuanda aklıma gelenlerden bir tanesi Konaklı’nın olduğu yerde de bildiğim kadarıyla yüksek kat uygulaması yoktu. Bazı yerlerde özellikle yukarı tarafın olduğu yerlerde emsallerle ilgili ciddi anlamda orada rahatsız olan sıfır 15’teki emsalleri olan kısımları vardı, ve sıfır 15 emsalinde yüksek kat verilmesi çok mantıklı değil, şimdi Oba ile ilgili olan kısımda şöyle bir sıkıntımız daha var, Oba’nın hemen üst tarafında Değirmendere ve Basırlı Mahallelerinin olduğu yerdeki emsal sıfır 30, şimdi biz sıfır 30 emsali herhangi bir şekliyle emsal artışı yapmadan yüksek kat verme durumumuz çok mantıklı olmuyor, çünkü bu konuyla alakalı bildiğim kadarıyla sıfır 30’luk olan kısım yüksek kat uygulaması olacak olan kısma dahil edilmedi. Sıfır 80 emsalli olan kısım dahil edildi, şimdi biz yukarı taraftaki insanların bu problemini çözmeden aşağıda taraftaki olan kısımda sıfır 80 emsalin verilmesi ve yüksek kat verilmesi oradaki insanları ne derece  rahatlatır ve ne kadar rahatsız eder o konuyla ilgili bizim çekindiğimiz noktalar var, bunun olması gereken şey bence şu: Bizim ilk önce yapmamız gereken şeylerden birisi şuanda ihale aşamasında olan 25.000 liğin yapılıp, 25.000’liğin bu bölge içersinde emsal yoğunluklarını belirleyip buranın olduğu yerde komple bir planla beraber yüksek kat uygulamasına geçilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz grup olarak dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ konuyla ilgili düşüncelerimizi teknik bir konu olması ve komisyon üyesi olması nedeniyle Erkan DEMİRCİ arkadaşımızın şerh gerekçesiyle ilgili açıklaması var dedi ve Erkan DEMİRCİ koyduğu şerh gerekçesi (yazılı olarak verildi, burada okumaya gerek yok, ben anlatırım dedi “şerh gerekçesi dosyasında”) ve konuyla alakalı olarak başkanım sizde söylediniz yaklaşık 7 aydır biz bu konu üzerinde  bütün komisyon üyesi arkadaşlarla çalışıyoruz, 25 ila 30 toplantı yaptık, her toplantının süresi 3-4 saat, yani ciddi anlamda iyi niyetli bir çalışma oldu. Zaten %99’unda da anlaştık kararlarımızda. Birkaç tane anlaşamadığımız konu oldu. Bizim CHP grubu olarak üzerinde tartıştığımız tek konu o yüksek kat uygulamasına ilişkin konu. Bizim prensip olarak işe başlarken ki kararımız daha önceden yüksek kat izni verilen mahallelerimizde bu uygulamalara devam etmek, daha önce yüksek kat izni verilmeyen mahallelerde genel planlama kapsamında bu konuyu değerlendirmek. Fakat daha sonra tartışırken bir takım gelişmelere bağlı Oba’da kat adedini 8 kata çıkarılması gibi bir konu gündeme geldi. Çok uzun süre tartıştık, tereddüdümüz şu: Oba’da yüksek kat olsun, ama sağlıklı yüksek kat olsun. Alanya’daki ve Mahmutlardaki yüksek kat uygulamasından kimse memnun değil, kenti ne hale getirdiğini, hava sirkülasyonunu nasıl etkilediğini görüyoruz, Oba’da bunu yaparken Antalya Büyük Şehir Belediyesiyle beraber, sadece Oba için değil. Yüksek kat uygulaması olmayan diğer beldelerde dahil parsel büyüklük şartlarını büyülttük (3.000 m2.’ye çıkarttık) yeri az olan insan 4 kat yapsın, çok olan insan 8 kat yapsın, bu kızıl döngüden de kurtulalım, herkes 8 kat yapsın, yani Büyükşehir Belediyesiyle bu çalışmayı yapalım düşüncesindeydik, idareden bu yönde bir talep gelince benim tereddüdün şu: Biz burada şimdi sadece Oba’da ilave olarak yükseklik kararı alıyoruz biz. Diğer bölgelerin hiçbirisinde almıyoruz, oradaki insanların bu taleplerine yarın geldiği zaman Çıplaklıdaki bir vatandaş Oba’ya verdinizde bana neye vermediniz dediği zaman teknik olarak ikna edemeyeceğiz o insanları, sadece bu düzenlemeyi Oba’ya kurmuş oluyoruz, diğerlerine kurmamış oluyoruz, benim tereddüdüm bu. Gelin isterseniz hep bareber bir önerge verelim Oba’da bir imar planı tadilat kararı alalım, (bugün alalım bu kararı) 2 ay biz çalışalım komisyon olarak, Büyük Şehir Belediyesine gönderelim, direkt plan üzerinde bu değişikliği yapalım dedi.

                                                                                              -36-

Başkan Adem Murat YÜCEL 25.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılmadan bu kararı almamızın ne anlamı olacak dediğinde üyeden Erkan DEMİRCİ onaylı plan olduğu için değerlendirebiliriz, yeni plan yapmıyoruz, onaylı plan üzerinde tadilat yapıyoruz dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak bu husus meclisten geçtikten sonra (8 kat binaya başlayacak olan) herhangi birisi dava açarsa bu mutlaka hukuka aykırı bir düzenleme olacak, insanların zararına da sebep olacak, bizim çekincemiz biraz önce Erkan beyin söylediği gibi diğer komşu beldelerde yapılmayıp sadece Oba’ya özgü yapılması çekincemiz var, birde imar planında olmamasına rağmen plan notlarına bu hususun işlenmesinin hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz, bir iki çekincemiz var, ama hiçbir zaman parti grubu olarak Oba’ya yüksek kat verilmesin gibi bir düşüncemiz yok, bu iki çekince ile destek veriyoruz dedi.

Üyeden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Fatma Melike NAZİFOĞLU söz alarak şimdiye kadar yüksek kat verilmiş bir çok bölgede, bende bunun kesinlikle planlama aşamasında yapılmasından yanayım, ama şimdiye kadar bu şekilde yapılmadan yüksek kat bir çok bölgede verilmiş, o karar alındığı günkü cesaret, bugünkü cesaretten daha mı fazlaydı acaba? Oba’nın topografık yapısı yüksek kat olması için çok uygun, diğer bölgelerde yüksek katı şu aşamada  öngörmememizin sebebi bu. Bunu zaten komisyon arkadaşlarımızla defalarca paylaştığımız konu bu, şimdiye kadar verilmemiş olması o bölgeye şuanda yapılan bir torpil değil, şuana kadar öngörülen bir şeyi bugün geçiriyor olmamız diğerlerine yapılan bir haksızlıkta değil, şuanda bu bölgeye bir avantaj sağlayabiliyorsak biranönce sağlayalım derdindeyiz, keşke diğer bölgelerde buna uygun olsaydı, hepsini yapsaydık. Oba üzerine çok kafa yordum, Oba’da günlerce dolaştım, adaları önüme aldım, Oba yeşil içinde diye bir şey yok arkadaşlar, kendimizi kandırıyoruz. Oba’daki bütün parseller dolduğu zaman kesinlikle yeşil içinde bir Oba diye bir şey kalmayacak, Oba’nın 50’metrelik yolun üzerindeki kimin olduğunu bilmediğim adaları tek tek aldım ve şuandaki bina boyutlarına göre tek tek binaları yerleştirdim, elimdeki tiplere göre ve %20 emsal 4 kat ile ne yeşil alan kalıyor, ne sosyal tesis, ne havuz, böyle sitelerin içersinde bir yaşam öngörmemeliyiz diye düşünüyorum ve tüm beldeler farklı farklı bu kararı alabilmiş ise bizde en az onlar kadar cesaretli ve öngörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum dedi. 

Üyeden Mehmet Ali TEKİN söz aldı. Ben öncelikle İmar ve Bayındırlık Komisyonundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum, Alanya’mız hızla kentleşen bir kenarı deniz, diğer kenarı toroslar olması arsaların kısıtlı olması 20-30 yıl sonraya beton yığını değil, yeşil alan bırakmak için otopark ve yeşil alan sorununu çözerek hareket etmek istedik, hava koridorları oluşturup şehrin arka noktalarına deniz havasını ulaştırmak için Oba’daki 8 kat yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz dedi.

Üyeden Mustafa TUNA söz alarak ben öncelikle şunu söyleyeyim. Burada saydım, komisyon 24 defa toplanmış, bu şekilde bir sonuca varılmış, böyle bir sonucun mutlaka bu meclisten geçerek Alanya halkının hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyorum, biliyorsunuz Büyükşehir yasasıyla bu kararlar daha önceden alınması gereken kararlardı. Ama sizin demokratik yapınız bu mecliste oybirliği ile geçsin diye (her grup toplantısında da konuşuyoruz) emeğiniz var, bununla ilgili eğer teknik bilgileri komisyon başkanı arkadaşımız verdi, yine de bu konuyla ilgili bazı şerh koymak isteyen arkadaşlarımız var ise tek tek oylayalım komisyon kararını, bu konuyla ilgili Oba’da olduğu gibi CHP grubu arkadaşlarımızın söyledikleri gibi tek o konuya şerh koyup geçirebiliriz diye düşünüyorum, biz grup olarak komisyon kararına uyuyoruz dedi.  

Başkan Adem Murat YÜCEL arkadaşlar gerçekten herkesin, her grubun, her bireyimizin her meclis üyemizin de düşüncelerine saygı duyuyoruz, ama insanlar neyle yaşar biliyormusunuz? İnsanlar: her zaman sevgiyle yaşar, umutla yaşar, bunun için Oba’da biz bunun başlangıcını yaparsak (çevre yolunun üzerinde) insanlar biraz önce dediğiniz Basırlı ve yukarıdaki diğer bölgeler için oradaki insanlar bunun aşağıdan başlayıp buraya doğru çıkacağına da inanırlar, o insanların umutlarını kırmadan yitirmeden şimdiden en azından Oba’dan başlayalım, daha sonra hepsini yapacağımızdan ve sizlerinde destek vereceğinize inanıyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ben müsaade ederseniz isterseniz toplu (1’den 16.sıraya kadar “16 dahil”) isterseniz ayrı ayrı oylamaya sunayım, bu şekilde hemen geçirelim diye söylüyorum, bunun içersinde sadece Avsallar yok, Okurcalar, Türkler, İncekum, Güzelbağ, Emişbeleni, Payallar, Konaklı, Alanya Merkez, Oba, Cikcilli, Tosmur, Çıplaklı, Kestel, Demirtaş, Mahmutlar ve Kargıcak Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait Komisyon Kararını toplu olarak oylanmasını oya sundu,  Oybirliği ile kabul edildi. CHP grubunun perh gerekçeleri de dahil olmak üzere Okurcalar, Türkler, İncekum, Güzelbağ, Emişbeleni, Payallar, Konaklı, Alanya Merkez, Oba, Cikcilli, Tosmur, Çıplaklı, Kestel, Demirtaş, Mahmutlar ve Kargıcak Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait İmar ve Bayandırlık Komisyonu Kararını toplu olarak oya sundu.

 

Yapılan oylamada; Okurcalar, Türkler, İncekum, Güzelbağ, Emişbeleni, Payallar, Konaklı, Alanya Merkez, Oba, Cikcilli, Tosmur, Çıplaklı, Kestel, Demirtaş, Mahmutlar ve Kargıcak Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait Komisyon Kararına üyelerden; Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK’ün gerek ifraz şartları, gerek 18.madde uygulamaları ile alakalı olarak Oba’nın yüksek kat uygulamasında planlamayla beraber çözülmesiyle ilgili olan kısımlarında göz önünde bulundurularak çekimser,

Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS ve Erdoğan TOKTAŞ’ın sadece yüksek katın Oba’ya yapılması hususuna çekincemeleriyle beraber diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararıyla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü yazılarının 17.sırasında yer alan: Plan ve Proje Müdürlüğünün, Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada, 1 parseldeki Spor Alanı, Cikcilli Mahallesi 316 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanı ve Oba Mahallesi 350 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili komisyon kararını okuttu, okunan komisyon kararı üzerinde söz alan olmadığı görülmekle, komisyon kararında sehven özel şahıs olarak yazılan ibarenin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi olarak düzeltilerek oya sundu .

Yapılan oylamada; Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada, 1 parseldeki Spor Alanı, Cikcilli Mahallesi 316 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanı ve Oba Mahallesi 350 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararıyla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü yazılarının 18.sırasında yer alan: Alanya İlçesi, İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi incelenmiş olup, Antalya Büyükşehir Belediye Meclsininin 12.12.2014 tarih ve 649 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazm İmar Planına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararını okuttu. okunan komisyon kararı üzerinde söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; Alanya İlçesi, İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi incelenmiş olup, Antalya Büyükşehir Belediye Meclsininin 12.12.2014 tarih ve 649 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazm İmar Planına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararıyla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü yazılarının 19..sırasında yer alan: Kadıpaşa Mahallesi sınırları içersinde yer alan ve korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescilli yapı bulunan 19 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Talebi incelenmiş olup, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2014 tarih ve 3315 sayılı Kararıyla onaylanan tescilli taşınmaza ait rölevesi ile restitüsyon ve restorasyon projeleriyle raporlarında belirtilen vaziyet planı uygulama imar planında değişiklik gerektirdiğinden söz konusu plan tadilatı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararını okuttu. okunan komisyon kararı üzerinde söz alan olmadığı görülmekle oya sundu.

Yapılan oylamada; Kadıpaşa Mahallesi sınırları içersinde yer alan ve korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescilli yapı bulunan 19 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Talebi incelenmiş olup, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2014 tarih ve 3315 sayılı Kararıyla onaylanan tescilli taşınmaza ait rölevesi ile restitüsyon ve restorasyon projeleriyle raporlarında belirtilen vaziyet planı uygulama imar planında değişiklik gerektirdiğinden söz konusu plan tadilatı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkan Adem Murat YÜCEL İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararıyla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü yazılarının 20..sırasında yer alan: Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi, 1836 ada, 2 ve 3 parseller ve 1839 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili olarak mülk sahibinin 29.01.2015 tarih ve 2666 sayılı Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile dosyanın işleminin durdurulması ve tarafına iade edilmesini talep ettiğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 20 sayılı kararına ait dosya geri çekildiğinden oylama  yapılmadı ve gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ

1-      İmarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.

Vatandaş veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan bir talep gelmediğinden

oylamaya sunulacak bir konu olmadığından bu maddede bir husus görüşülmedi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ

                4- 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin  gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere bir asıl, bir yedek üyenin seçimi. 

Başkan Adem Murat YÜC EL söz konusu komisyonda görev almak üzere önerisi olan var mı diye sordu.  Üyeden Kerim BAŞKAPTAN bizim grup olarak bir önerimiz yok, Erdoğan TOKTAŞ’ta grup olarak bizimde bir önerimiz yok dedi. Üyeden Mustafa TUNA asıl üye olarak Garip KODAL, yedek üye olarakta Hasan BASAR’ın öneriyoruz dedi.

Yapılan oylamada;  Alanya Vergi Dairesi Md.lüğünün 08.01.2015 tarih ve 16043493/95-342 sayılı yazılarına istinaden, 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere Garip KODAL’ın  asıl üye, Hasan BASAR’ın  de yedek üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ

                5- Güllerpınarı Mah. Osman Hocalar Sokaktaki “Yasemin Çocuk Parkının” isminin “Mehmet HACIİNCE Çocuk Parkı” olarak değiştirilmesi talebini içeren Nurten ZEYBEK’in talebinin görüşülmesi.

                Başkan Adem Murat YÜCEL konuyla ilgili olarak bizim kayıtlarımızda Yasemin Çocuk Parkı diye bir envanterin bulunmadığını açıkladı. Bu yerin terk eden ve bakımı ve tadilatını da (yenilenmesi) üstlendiklerini söyleyerek böyle bir talepleri oldu. Biz bunun mecliste değerlendirilmesini istedik dedi ve talebi oya sundu.

                Yapılan oylamada; Güllerpınarı Mah. Osman Hocalar Sokaktaki Yasemin Çocuk Parkı diye bilinen park yerinin  isminin “Mehmet HACIİNCE Çocuk Parkı” isminin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 81.maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM            :

 

6-  Dilek ve Temenniler.

Başkan Adem Murat YÜCEL gündemin 6.maddesi dilek ve temenniler bölümüne geçmeden önce  TEMA Vakfı Başkanı Alanya Temsilcisi Engin ÖZDEMİR’e söz verdi.  05 ARALIK Dünya Toprak günü ve Gönüllüleri çerçevesinde TEMA vakfı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu ve tanıtım video gösteriminden sonra Başkan Adem Murat YÜCEL gündem maddesiyle ilgili olarak dilek ve temenniler bölümünde üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz aldı. Şehir içindeki tüp bayilerinin şehir içersindeki işyerlerini aynı zamanda depo olarak kullandıkları, nüfusun ve öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde bulunan tüp bayilerine sıkı bir denetim yapıp, bulundukları yerde sadece bayi olarak “irtibat ofisi olarak kalmak şartıyla” depolarını mutlaka şehir dışına yada uygun bir bölgeye taşınması yönünde çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

                Üyeden Erkan DEMİRCİ söz aldı. Damlataş Caddesi ile Hayetehanım Caddesi arasında bulunan cep parkını kaldırdınız, güzel oldu. Oradaki esnafın da ricası, biliyorsunuz Damlataş Caddesi turizmin yaşadığı ilk caddedir. Fakat son 10-15 yıldır Atatürk Caddesinin gelişimiyle beraber insan sirkülasyonu azalmıştır orada. Dolayısıyla oradaki esnaflarında büyük problemleri oluyor, sadece yolu yapmakla değil de o cadde üzerinde Kentsel Tasarım, Çevre Tasarım konusunda çalışıp, sokak mobilyalarıyla, kent mobilyalarıyla aydınlatma elamanlarıyla destekleyebilirmiyiz dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 03 MARAT 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2015 / ŞUBAT  ayı toplantısına son verildi.

Belediye Meclis Başkanı                                              Katip Üye                                           Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL                              Mustafa TOKSÖZ                            Garip KODAL

Belediye Başkanı