Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2015 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 03.03.2015 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri BELEDİYE MECLİS SALONU
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

03 MART  2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

            Belediye Meclisinin 03 MART 2015 günlü olağan toplantısında alınan kararların hülasalarını

 muhtevi zabıtnamedir.

            Belediye Meclisi 03 MART  2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL Başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL toplantı açmadan önce meclis toplantısına katılan siyasi ilçe başkanlarına, milletvekili aday adaylarına, kadın kolları başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile  meclis üyelerine, daire amiri arkadaşlara, basının güzide temsilcilerine ve konuklara 2015 yılı Mart ayı toplantısına teşriflerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.   Ayrıca MHP İlçe Başkanı Hilmi ER kardeşime yeni seçilmiş olduğu görevinde başarılar diledi.  Daha sonra Meclis Katibi arkadaşların yoklama yapıp kayda geçirilmesini istiyorum dedi. 

Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Adem ER, Ali UĞUR,  Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.

Üyelerden; Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Hasan BASAR, Hasan ÖZDEMİR, Erol FAZLIOĞLU ile Mustafa KEŞOĞLU yazılı mazeretlerine binaen toplantıya iştirak etmedikleri  görüldü.

Daha sonra parti grubu temsilcilerine gündem maddesine ilave etmek istenilen bir hususun olup olmadığını sorduğunda üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak biz öncelikle geçen toplantıda alınan kararlardan 2.gündem maddesinin 43 nolu kararında bir düzeltme talep ediyoruz (Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.1 maddesi gereği. Biz Oba Plan tadilatı görüşülürken 2 hususa çekince sunmuştuk, bunlardan birincisi sadece Oba değil, çevresindeki diğer Mahallelerde de aynı uygulamanın yapılmaması sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu, diğeri de getirilen düzenlemenin sadece plan notlarıyla değil, imar revizyonuyla birlikte getirilmesi gerektiği yönünde iki çekinceyi ileri sürerek bu çekincemelerimizle birlikte KABUL oyu vermiştik, karar tutanağına bu husus işlenmemiş, bu hususun işlenmesi hususunda düzeltme talebimiz vardır dediğinde Başkan Adem Murat YÜCEL konunun oylama biçimini tutanaktan okudu. Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak Oba Mahallesine ait 43 sayılı kararda bu şekilde bir hüküm yok, toplantı tutanaklarında geçmiş olabilir, fakat önemli olan toplantı tutanakları değil, karar metnidir, dedi. Üyeden Erkan DEMİRCİ söz alarak bizim Oba’da D.1.1.19 numaralı hükme koyduğumuz şerh meclis kararında olmadığını ifade etti dedi.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak bende yeri gelmişken burada bir şey belirtmek istiyorum. Orada çekindiğimiz noktayı sadece Alanya Belediyesinin D.1.1.13 maddesindeki kısmı bütün kararlarda Okurcalardan Demirtaş’a kadar olan kısma sehven kopyalanarak aynı şekilde yazıldığı olduğunu, (bunun da sehven yapıldığını tahmin ediyorum ) bunun ilgili arkadaşların ilgili arkadaşlarla görüşüp hangi maddeleri ise bazılarında D.1.1.12, bazılarında D.1.1.13 , bazılarında da D.1.1.11 madde olduğunu tahmin ediyorum, o kısımlarda da düzeltme yaparlarsa iyi olur dedi. 

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak gündeme alınmasını istediğimiz Sanayi bölgesi esnafının eskiden beri var olan sıkıntıları ile ilgili yazılı bir önerimiz var, bu önerimizin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz dedi. Başkan Adem Murat YÜCEL Sanayi bölgesi ile ilgili bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında gerekli açıklamada bulundu.

Başkan Adem Murat YÜCEL benimde gündeme ilave ettirmek istediği 5 madda var dedi.

Gündeme ilave edilmek istenen maddeler:

1-      ASKUM Tur Tic.Ltd.Şt.’nin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet kamyoneti bedelsiz ve şartsız bağışlama talebi,

2-      AYDINBEY Gold Dreams Hotel Aydın ÜNLÜER Tur.Gıda.tic.San.A.Ş.’nin bir adet kamyoneti bedelsiz ve şartsız bağışlama talebi.

3-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Vakfına ait Toslak Mahallesi, 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Güneş Enerjisi Sistemleri yapılmak üzere kiralanması talebi

4-      Plan ve Proje Md.lüğünün özel şahsın, Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi yerleşik alan sınırı içersinde yer alan 102 ada, 45 parsele ilişkin imar planı yapılması amacıyla Antalya İl Özel İdareye müracaatı yapılan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından 09.02.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.

5-      Alanya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası zemin katının, “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak tahsisi talebi konusunu içeren hususların gündeme alınması oylandı. Oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildikten sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi.

24.02.2015 tarih ve 3 nolu 10 maddeden  oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı Başkanlıkça okutuldu.

                        OKUNAN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

MADDE: 1 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 400,00 m2 miktarındaki 632 ada, 3 parselin vatandaş tarafından yapılan satın alınma talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 632 ada 3 parselin Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek büyüklükte müstakil bir parsel olması, ayrıca doğrudan vatandaşa satılmasının mevzuatına uygun olmaması nedeniyle vatandaşa satılması oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle  oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE: 2 

İlçemiz Oba Mahallesi 4.792,01 m2 miktarındaki 582 ada, 1 parselde bulunan 398,81 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 1.391,00 m2 miktarındaki 581 ada 7 parselde bulunan 406,17 m2 vatandaş hissesinin takasının yapılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  Oba Mahallesi 582 ada 1 parselde bulunan 398,81 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 581 ada, 7 parselde bulunan 406,17 m2 vatandaş hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla takasının yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

 Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 MADDE: 3 

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 500,00 m2 miktarındaki 235 ada, 5 parselde bulunan 19,38 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Çıplaklı Mahallesi 235 ada, 5 parselde bulunan 19,38 m2 Belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE: 4 

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi 400,00 m2 miktarındaki 207 ada, 5 parselde bulunan 81,54 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Çıplaklı Mahallesi 207 ada, 5 parselde bulunan 81,54 m2 Belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.                                                                          

MADDE: 5 

İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait olup, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan;  Avsallar, Payallar, Cikcilli, Bilaller (Türkler) ve Uçanca (Toslak) C tipi mesire yerleri 6360 sayılı Kanuna istinaden Belediyemize devrolmuştur. Belediyemize devrolunan bu mesire yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine göre kiraya verilmesi hususu Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Avsallar, Payallar, Cikcilli, Bilaller (Türkler) ve Uçanca (Toslak) C tipi mesire yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine göre 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararı üzerinde söz almak isteyen varmı diye başkanlıkça soruldu.

Bu konuda üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak bu kiralanacak olan yerler bizim elimizdeki verilere göre 2011 yılında ilgili muhtarlık ya da belediye tarafından 10 yıllık süreyle kiralanmış ve 2021 yılında da süresi bitiyor, şimdi önümüzdeki zamana baktığımız zaman 6 yıl bir süreç kalmış, bunların Ormanla olan sözleşmelerinin bitmesiyle alakalı. Arkadaşlar burada her ne kadar 10 yıl süreyle kiralanmasıyla ilgili encümene yetki verilmesi yönünde karar almış olsalarda eğer bu süre uzatımı (ormanl ilgi olan) yapılmadığı takdirde bizim 10 yıl uzatarak encümene yetki verme şansımız gözükmüyor dedi. Eğer uygun olursa şöyle bir teklif getirmek istiyorum: Ormanla bir protokol yapılıp süre uzatımı yapıldığı takdirde 10 yıl süreyle, eğer süre uzatımı yapılmadığı takdirde Orman İşletme Müdürlüğünce tahsis edilmiş olan kira süresinin bitmesi tarihi itibariyle diye bir karar geçirirsek hukuki anlamdaki sıkıntıyı da ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum dedi.

Üyeden Mustafa ARAS söz alarak burada 10 yıl demiyor, 10 yıla kadar diyor. Özellikle Komisyonda görüşürken  bağlayıcı olmaması için böyle yaptık, çünkü burada belirtilen tüm mesire yerlerinin hepsinin süreleri birbirinden farklı, öyle olduğu için bu konuda bağlayıcı bir karar almadık, bu konuda encümene yetki verildi dedi.

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ başkanım buraya “tahsis süresi de göz önüne alınarak” diye bir ibare eklersek sorun çözülür diye düşünüyorum dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL açıklamada bulundu. Bende aynı fikirdeyim, burada komisyon zaten 10 yıla kadar demiş, zaten meclisin yetkisi de aynı şekilde, biz zaten müracaatımızı yaptık, taleplerimizi bildirdik, yeni çıkan bir yasa ile 29 yıla kadar belediyeler devrini yapabiliyor (eskiden 10 yıl ile sınırlıydı)

Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak, biz bunu meclise sevk ederken, meclisten alınacak bir kararla encümenin de elini güçlendirmek gerekir, zaten encümende hukuki işlem dışında işlem yapmayacağına göre ucu açık olmayan ve 10 yıla kadar bir süre içersinde yatırımcınında önünü açabilecek adımlar atılması yönünde hassasiyetler gösterilmiştir. Burada bir sıkıntı yok dedi.

Başkan Adem Murat YÜCEL bu görüşmelerden sonra, bu maddeyi “ sözleşme tarihlerinin uzatılması “Tahsis süresi de göz önüne alınarak” 10 yıla kadar kiraya vermek üzere Belediye encümenine yetki verilmesi” şeklinde oya sunuldu.

Yapılan oylamada; Avsallar, Payallar, Cikcilli, Bilaller (Türkler) ve Uçanca (Toslak) C tipi mesire yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine göre 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının Başkanlıkça gündeme getirilen “ sözleşme tarihlerinin uzatılması “Tahsis süresi de göz önüne alınarak” 10 yıla kadar kiraya vermek üzere Belediye encümenine yetki verilmesi” şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 6 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mahallesi 697 ada 1 parselde bulunan ve imar planında trafo alanı olarak ayrılan yere Alanya arıtma tesisine bağlı beton trafo köşkü yerleştirme talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mahallesi 697 ada 1 parselde bulunan ve imar planında trafo alanı olarak ayrılan yere Alanya arıtma tesisine bağlı beton trafo köşkü yerleştirme talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 MADDE: 7 

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, ekte sözleşmeli olarak çalışma dilekçeleri bulunan 4 adet müracaatçıların maaş ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 15.03.2015 tarihinden başlamak üzere, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik – Elektronik  Mühendisliği bölümü mezunu Ekrem ÇETİN’ in 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunu Fatih ÖZ’ ün 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunu Volkan ÖZKAN’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme, Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Mehmet İshak KÖKSAL’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme ile 31.12.2015 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince sözleşmelerinin yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE: 8 

Sapadere Kanyon Turizm Ltd. Şti.’ nin, 9,00 TL olan Kanyon giriş ücretinin 10,00 TL’ ye çıkarılması ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmeye devam edilmektedir.

Başkan Adem Murat YÜCEL bu madde ile ilgili olarak Alanya Sporun ve otoparklarla ilgili talepler var, isterseniz bu maddenin tekrar komisyonda görüşülmesini oylarınıza sunacağım dedi.

Yapılan oylamada; Sapadere Kanyon Turizm Ltd. Şti.’ nin, 9,00 TL olan Kanyon giriş ücretinin 10,00 TL’ ye çıkarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlıkça gündeme getirilen Alanya Sporun ve otoparklarla ilgili taleplerin de birlikte değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden havalesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 9 

Aslan Otomotiv San.Tic. Ltd. Şti.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet BOMAG BW 213 D-4 vibrasyonlu yol silindirini Belediyemize bağışlama talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  Aslan Otomotiv San.Tic. Ltd. Şti.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet BOMAG BW 213 D-4 vibrasyonlu yol silindirini Belediyemize bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyel oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE: 10

Bu konu Başkanlıkça komisyondan geldiği şekliyle  oya sunuldu. Oybirliği ile kabulüne karar verildi.Çıntan Restoran Gıda Organizasyon Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 model Ford Transit marka kapalı kasa tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını Belediyemize bağışlama talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup;  Çıntan Restoran Gıda Organizasyon Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 model Ford Transit marka kapalı kasa tam donanımlı 1 adet cenaze nakil aracını Belediyemize bağışlama talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ

1-      İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan

konuları içeren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararının görüşülmesi,

Bu konuyla ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı okutuldu.

Okunan Komisyon Kararı:

Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi sınırları içersinde yer alan 2653 ada, 2 nolu parseli de kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıl Tadilatı teklif dosyasının,talep sahibinin Belediyemiz kaydına vermiş olduğu 30.01.2015 tarih ve 2865 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere talebinden vaz geçmesi nedeniyle karar almaya gerek kalmamıştır.

Başkan Adem Murat YÜCEL vatandaş talebini geri çekmiş, komisyon kararını geldiği şekliyle oya sundu.

Yapılan oylamada: Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi sınırları içersinde yer alan 2653 ada, 2 nolu parseli de kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklif dosyası ilgilisi tarafından geri çekildiğinden komisyon kararının geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Başkanlıkça gündeme getirilen ve gündeme alınması oybirliği ile kabul edilen maddelerin müzakeresine geçildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ

1-      ASKUM Tur Tic.Ltd.Şt.’nin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet kamyoneti bedelsiz ve şartsız bağışlama talebi.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL ASKUM Tur.tic.Ltd.Şt. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız bağışladığı aracın hibesi hususunu oya sundu.

      Yapılan oylamada; ASKUM Tur.tic.Ltd.Şt.’nin  tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet kamyonetin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ

1-      AYDINBEY Gold Dreams Hotel Aydın ÜNLÜER Tur.Gıda.Tic.San.A.Ş.’nin bir adet kamyoneti bedelsiz ve şartsız bağışlama talebi.

 

Başkan Adem Murat YÜCEL,  AYDINBEY Gold Dreams Hotel Aydın ÜNLÜER Tur.Gıda Tic.San. A.Ş.’nin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız bağışladığı aracın hibesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylamada; AYDINBEY Gold Dreams Hotel Aydın ÜNLÜER Tur.Gıda Tic.San. A.Ş.  tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Model KANGO marka bir adet kamyonetin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ

1-      Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Vakfına ait Toslak Mahallesi, 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Güneş Enerjisi Sistemleri yapılmak üzere kiralanması talebi.

Başkan Adem Murat YÜCEL konuyla açıklamada bulundu. Açıklamasında; bu konuyla ilgili Vakfımızın Toslak Mahallesinde yaklaşık 93-94 bin m2.lik arazisi vardı, bu araziyi Belediyemizin elektrik giderini azaltmak için kurmayı düşündüğümüz GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ yapılmak üzere kiralama talebimiz oldu. ön bir protokol yaptık. Belediyemizin yıllık enerji giderinin 3.000,000,00.- TL. civarında, bunun %60-70’ni karşılayacak bir güneş enerjisi sistemlerini kurmak istiyoruz, ilgili resmi kurumlardan gerekli izinler alındı. 6-7 ay içersinde ihaleye çıkarıp yıl sonuna tamamlamayı düşünüyoruz dedi.

Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak, ben böyle bir projenin yapılacak olması beni çok heyecanlandırıyor, belediyenin 3.185,00.-TL. enerji gedirinin %60-70’nin karşılıyor olması önemli bir hadisedir, Bu konudaki gayret ve çalışmalarınıza Alanyanin hep birlikte destek olacağını düşünüyorum, girişimci ruhunuzdan dolayı tebrik ediyorum dedi.

Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, başkanım böyle bir projeye destek vermemek mümkün değil, sosyal proje anlamında da insanların bu tür yatırımlara teşvik etme anlamında da olması gereken bir yatırım, biz böyle bir yatırımı destekliyoruz dedi.                               

Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak sosyal bir belediyecilik anlamında böyle bir projeye bizde destek veriyoruz ve çalışmalarınızdan dolayı parti grubum adına teşekkür ediyorum dedi.

Bu görüşmelerden sonra Başkan Adem Murat YÜCEL ben sizden bu hususta kiralama talebi ile ilgili yetki istiyorum diyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Vakfına ait Toslak Mahallesi, 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Güneş Enerjisi Sistemleri yapılmak üzere kiralanması hususunu oya sundu.

Yapılan oylamada; Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Vakfına ait Toslak Mahallesi, 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Güneş Enerjisi Sistemleri yapılmak üzere kiralanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ

 

1-      Plan ve Proje Md.lüğünün özel şahsın, Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi yerleşik alan sınırı içersinde yer alan 102 ada, 45 parsele ilişkin imar planı yapılması amacıyla Antalya İl Özel İdareye müracaatı yapılan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından 09.02.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.

Başkan Adem Murat YÜCEL Plan ve Proje Md.lüğünün özel şahsın, Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi yerleşik alan sınırı içersinde yer alan 102 ada, 45 parsele ilişkin imar planı yapılması amacıyla Antalya İl Özel İdareye müracaatı yapılan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından 09.02.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebini oya sundu.

Yapılan oylamada; Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi yerleşik alan sınırı içersinde yer alan 102 ada, 45 parsele ilişkin imar planı yapılması amacıyla Antalya İl Özel İdareye müracaatı yapılan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından 09.02.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7.MADDESİ

 

1-   Alanya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası zemin katının, “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak tahsisi talebi.

 

Bu konuda Alanya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin 03.03.2015 tarih, 861 sayılı yazıları Başkanlıkça okutuldu. Okunan Alanya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin yazısı. İlçe Devlet Hastanemiz 300.00’e yaklaşan bir merkez nüfus yanında, Gazipaşa,

Gündoğmuş, Manavgat gibi komşu ilçeler ve Anamur, Sarıveliler, Hadim, Taşkent gibi komşu il, ilçelerden de müracaatın olduğu, günlük 3.500 – 5.000 arasında hastanında bakıldığı, ancak aynı oranda mekana sahip olamaması nedeniyle hizmet vermekte oldukça zorlanmaya başlanılan bunun yanında büyük A2 grubu bir hastane olmamız nedeniyle yoğun doktor tayininin gerçekleştiği bir hastane durumundadır. Hem hastane yükünün dağıtılması, hem de merkeze olan uzaklıkları nedeniyle o bölgedeki hastalarımıza mahallinde hizmet sunabilmeyi sağlamak adına Mahmutlar Mahallesinde Alanya Devlet Hastanesi Semt Polikliniği kurmayı planlamaktayız. Bu amaçla Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası zemin katının tarafınızca da uygun görülmesi halinde “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

                 Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bence, yerin uygunluğunun incelenmesi açısından bu konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyorum dedi.

                 Üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak zaten biz daha önceki çalışmalarınızdan haberimiz var, ama sizin oradaki ihtiyaçlarınızı ve Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak böyle bir şeyi gündeme getirdiğinize göre bizim görüşümüzde olumludur. Komisyona da havale edilebilir, şuanda oylanada bilir dedi.

                 Başkan Adem Murat YÜCEL, Mahmutlar bölge olarak 30 bin nüfuslu bir bölge. Kısa vadede çözümü için mevcut hizmet binasının zemin katında bulunan Zabıta biriminin üst kata çıkarıp, geçici olarak zemin katta vatandaşa hizmet adına faaliyet göstermelirini uygun gördük dedi.

                 Üyeden Mustafa ARAS söz alarak eğer verilecekse süreyi uzun tutmamak gerekir bence. (5 yılı geçmemeli) Bu süre içersinde Sağlık Bakanlığı bir plan ve bütçe doğrultusunda oraya iyi bir yatırım yapıp hastaneye çevirebilir. Bu belediye binalarında muhtarlar içinde yer ayrılacak, bu konuda sizin bir planlamanız da var, zaman içersinde sizin çalışmalarınıza da yetmeyebilir. Ben beş yılı geçmesin diye öneriyorum dedi.

                 Yapılan bu görüşmelerden sonra Başkan Adem Murat YÜCEL ben Devlet Hastanesinin bu talebini uygun görüyorum ve 10 yıl süre ile tahsis edilmesini oylarınıza sunuyorum dedi. Ve oylandı.

                 Yapılan oylamada;  Alanya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğinin Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası zemin katının, “Alanya Devlet Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği” olarak 10 yıl süre ile ücretsiz tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

                 GÜNDEMİN 8.MADDESİ

1-      CHP grubunun Sanayi bölgesi esnafının eskiden beri var olan sıkıntıları ile ilgili yazılı bir önerilerinin müzakeresi.

Başkan Adem Murat YÜCEL CHP grubunun önerisini okuttu.

Okunan Öneri:

1-      Alanya Sanayi Sitesinde 13 adet yapılmakta olan giriş-çıkışların iki ya da üç noktaya indirilmesi. Böylece giriş ve çıkışların gözetim altında tutulmasının sağlanmasının bir düzenleme ile Alanya’ya yakışır hale getirip kamera sistemi ile donatılıp denetlenmesi.

2-      Sanayi sitesinde en azından gece kimsenin olmadığı zamanlarda meydana gelebilecek her türlü yangın, hırsızlık gibi asayiş olayları ile müdahale edilmesi gereken diğer olayları haber edebilecek yeteri kadar sayıda Zabıta ya da özel güvenlik temini, ya da sanayi sitesinde bekçi görevlendirilmesi için Alanya Kaymakamlığı ya da Alanya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi.

3-      Çok sıkışık durumda olan Sanayi Sitesinde Alanya Belediyesi Tamirhanesinin bulunduğu, sıkışıklığı ve sorunları çok daha arttırdığından Belediye tamirhanesinin acilen taşınarak bölgeye getirdiği yoğunluğun azaltılmasının sağlanması.

4-      Sanayi sitesi içersinde depolama yapan hurdacı esnafın depolama yapabileceği başka alanlara taşınması. Bunun içinde Belediyenin yer göstermesi hususu.

5-      Merkeze uzak mahallelerden gelerek sanayide çalışan ve sayıları sorunlar sebebiyle her geçen azalan ve bu sebeple sanayi sitesi içersinde önümüzdeki dönemlerde en büyük sorunlardan birisi olan çırak, kalfa, ustaların, yardımcı elamanların barınma, giyinme, soyunma, duş, yeme içme gibi temel sorunların çözümü için sanayide Alanya’mıza ve insan onuruna yakışır bir sosyal mekan veya tesis oluşturarak sanayi esnafının hizmetine sunulması.

6-      Sanayinin en büyük sorunlarından birisi olan trafik ve otopark sorununun çözülmesi için Alanya Belediyesine ait görevlilerini yerine getirilmesi gerekirken Antalya Büyükşehir Belediyesinden yardım istenmesi.

7-      Aynı çalışmaların benzer sorunlara sahip Mahmutlar, Konaklı, Payallar, Avsallar Sanayi siteleri içinde değerlendirilmesi hususlarını Alanya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Yönetimine öneri olarak saygıyla arz ediyoruz.

Öneri sahibi Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bu sorunların değerlendirilmesi için önerimizin Komisyoyana havale edilerek komisyon tarafından uygun görülecek şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz dedi.

            Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak CHP grubunun bu önerisi hakkında Başkanımızında yapması gereken çalışmalar olduğu kanaatindeyim. Bu sorunların çözülmesi konusunda meclis ancak prensip kararı alabilir, bu konuda B.Şehir ve bölgeyle ilgili resmi kurum ve kuruluşlarında görüşleri alınarak ciddi anlamda bir çalışmaya ihtiyaç olduğu kesin, dedi.

            Üyeden Erdoğan TOKTAŞ tekrar söz alarak bizim amacımız, önerimiz zaten öneride yazılı olduğu üzere Alanya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Yönetimine öneri olarak saygıyla arz ediyoruz şeklindedir, dedi.

            Başkan Adem Murat YÜCEL, CHP grubunun yazılı önerisinde belirtilen maddelerin meclis kararıyla alınması gereken hususlar değil. Bu öneri, tenkit ve temennilerde dilekçe vermeniz veya bunları dile getirmeniz yasal hakkınız. Ama bunlarda meclis kararını alabilecek bir şey olmadığı için Komisyona havale edilmesinin veya bunlarla ilgili mecliste bir karar alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum, Sanayi bölgesinin tescili yapıldıktan sonra zaten biz 2-3 yıl içersinde oradan taşımak istiyoruz dedi.

Yapılan bu müzakerelerden sonra CHP grubunun Sanayi bölgesi esnafının eskiden beri var olan sıkıntıları ile ilgili yazılı bir önerilerinin dilek ve temenni olarak aldık, oylamaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.

GÜNDEMİN 9.MADDESİ

1- CHP grubunun daha önce alınan 03.02.2015 tarih ve 43 nolu Oba Mah.için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait kararın sondan bir önceki satırında geçen çekimser ifadesinden sonra gelmek üzere  D.1.1.19 nolu maddenin CHP Meclis grubunun aynı hükümlerin diğer mahallelerde bulunmaması sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve getirilen düzenlemenin plan hükümleri ile değil, İmar Planı Revizyonu ile bir bütün olarak yapılması gerektiği yönündeki çekincemeleri ile kabul ifadelerinin eklenmesi talebi.

Başkan Adem Murat YÜCEL, CHP grubunun yazılı öneri olarak verdikleri taleplerinde bahsedilen ve daha önce alınan 03.02.2015 tarih ve 43 nolu Oba Mah.için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait kararın sondan bir önceki satırında geçen çekimser ifadesinden sonra gelmek üzere  D.1.1.19 nolu maddenin CHP Meclis grubunun aynı hükümlerin diğer mahallelerde bulunmaması sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve getirilen düzenlemenin plan hükümleri ile değil, İmar Planı Revizyonu ile bir bütün olarak yapılması gerektiği yönündeki çekincemeleri ile kabul ifadelerinin eklenmesi talebi üzerinde diğer parti grubu temsilcilerinin olumlu görüş bildirdikleri, AK Parti grubu adına Kerim BAŞKAPTAN söz alarak zaten söylediğimiz şeyleri başlangıcında Alanya ile ilgili olan madde (D.1.1.13 maddesi) kopyala yapıştır şeklinde olduğu için ben onu belirtmiştim, onu  ilgili daire ile beraber gerekli olan düzeltmeyi yaparlarsa sadece orada belde belde madde de hangisini ilgilendiriyorsa sadece o düzeltilecek. Onun haricinde başka bir şey yok dedi.

Yapılan bu görüşmelerden sonra; CHP grubunun yazılı önerilerinde bahsedilen ve daha önce alınan 03.02.2015 tarih ve 43 nolu Oba Mah.için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait kararın sondan bir önceki satırında geçen çekimser ifadesinden sonra gelmek üzere  D.1.1.19 nolu maddenin CHP Meclis grubunun aynı hükümlerin diğer mahallelerde bulunmaması sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve getirilen düzenlemenin plan hükümleri ile değil, İmar Planı Revizyonu ile bir bütün olarak yapılması gerektiği yönündeki çekincemeleri ile kabul ifadelerinin eklenmesi talebi üzerinde diğer parti grubu temsilcilerinin olumlu görüş bildirdikleri, AK Parti grubu adına Kerim BAŞKAPTAN konu edilen hususlardaki ilgili maddelerinin ilgili şekliyle düzeltilmesi yeterli olacaktır diyerek bu konu oylanmadan bu şekliyle kabul edildi.
GÜNDEMİN 10. MADDESİ

1-      Dilek ve temenniler.

            Dilek ve temenniler bölümünde üyeden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, Başkanım Alanya için Milad olacak olan bir karar vardı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Alanya’ya ve Türkiye içerisinde ilk kez bir ilçeye Devlet Üniversitesinin kurulması ile alakalı olan karar idi. Bu Antalya’da Akdeniz üniversitesinde geçtiğimiz hafta içerisnide  Senatodan ayrılma ile karar alındı ve Bakanlar kuruluna sunulmak üzere gönderildi. Burada bundan sonraki olan aşamada Belediye Meclisimize düşecek olan görevlerde vardır. İnşaallha bunuda hep birlikte Alanya Devlet Üniversitesinin kazandırılmasında yapacağımız katkıları zaten konuşuyoruz. Bu anlamda da burada emeği geçen herkese başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU olmak üzere diğer emeği geçen herkse bütün bürokratlara, yetkilelere, siyasilere ve Alanya halkına teşekkür ediyorum dedi. 

               Üyeden Celal TAŞKIN      söz alarak, Sayın başkanım bende Kerim beyin dilekleri ile birkaç cümle eklemek isterim. Kerim beyin tespitlerinin Alanya’nın turizme rakip değildi turizmi çok destekleyeceğini inandığımız bir üniversite şehri olması adına Adem Murat YÜCEL’in 10 yıl önce başlakmış olduğu ve kendi beldesindeki diktiği ağaçlar meyveleri vermeye başladı zaten. Özellikle Alanya’daki üniversiteleşme konusunda belediyenin hizmetlerin değil bedenini dahi o cenderenin altına sokacağından eminim. Başta Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil KURTÇEPE Alanya için yapmış olduğu perde arkası çalışmaların neler olduğunu biliyorum. Emeği geçenlere, gerek iktidar sahiplerine gerekse bu konuda imza sahiplerine ve Alanya Belediyesine düşecek çalışmaların altına imza atacak Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL’e kolay gelsin dedi. 

            Üyeden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak, karar alındığı söylenen Alanya Devlet Üniversitesinin en kısa zamanda Alanya’ya kavuşturulmasını istiyoruz. Bizdi elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı sağlarız. Ayrıca bugün 1 yıllık toplantı sürecini tamamlamış oluyoruz. Bu geçtiğimiz dönemde almış olduğumuz tüm kararların Alanya halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz dedi.

            Üyeden Celal TAŞKIN söz alarak, benim buradaki dileğim bugün belediye meclisimizde alınmış olan kararlar teknolojik yatırımın altkına imza atan bir meclis olmasından dolayı ben mutluyum. Belyediyemize yıl sonuna kadar bu ekibin bu çalışmanın bu yürekli insanların daha yeni projelerle Alanya’nın önünü açacağına inanıyorum ve bu çalışmaların içini dordururken de yarının Alanya’sına da bu çalışmalar iyi gelecktir diyerek dilek ve temennilerim ile bitirmek istiyorum dedi.

            Başkan Adem Murat YÜCEL, tabiî ki bende Üniversite konusunda biliyorsunuzki 1990’lı yılların başında ve ortalarına doğru hayal edilen bir ortamdı.  Bunun Alanya’ya Devlet Üniversitesi olarak kurulması çok sevindirici bir durum. Emeği geçen başta Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, buradaki Rektörümüze, emeği geçen tüm bölge siyasetçilerine teşekkür ediyorum, Ben her zaman şunu söylemiştim:  Alanya’nın olmazsa olmazları vardı. Birisi  Havaalanı, Birisi Devlet Üniversitesi, Birisi de İL konusuydu. Ümit ederim en yakında da Alanya’nın İL ile ilgili bir haberini duyarsak hiç şaşmayalım dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 07 NİSAN 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2015 / MART  ayı toplantısına son verildi.

Belediye Meclis Başkanı                               Katip Üye                              Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL               Mustafa TOKSÖZ                 Garip KODAL

Belediye Başkanı