Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

PROJELER

ALANYA KENT MEYDANI VE SAHİL DÜZENLEMESİ

Mega ProjelerAlanya Kent Meydanı ve Sahil Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi, Alanya Kalesi’nin eteklerinden başlayıp kuzeydoğuya doğru sahilin izini takip eden toplamda 114.500 m2’lik bir alanı kaplar. Eski kent (kale), yeni kent ve sahil arasında adeta bir arayüz olan bu alan, mevcut durumda yüzünü sahile dönmüş bir merkezden mahrum olan Alanya’ya hayati öneme sahip bir kentsel odak kazandıracaktır. Projenin en vurgulu alanlarından bir tanesi, 19.000 m2 büyüklüğündeki kent meydanı olacak, Alanya’ya yaklaşık 25.000 m2 büyüklüğündeki yeşil alan kazandırılacaktır. Alanya Kent Meydanı ve Sahil Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi’nin ana hedefi Alanya’nın tarihsel peyzajlarından ilham ve referans alan, kent sakinlerini etkin bir şekilde sahile ulaştırmayı ve sahil kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bir açık alan örgüsü oluşturmaktır. Mevcut durumda sahilden uzakta gelişmekte olan Alanya’yı yeniden Akdeniz’in kenarına taşımayı amaçlayan projenin ana omurgası güçlü bir yaya örüntüsü tarafından oluşturulur. Atatürk Bulvarı’nın Ahmet Tokuş Bulvarı’na dönüştüğü kavşaktan ve Çarşı Mahallesi’nden yayaları etkin bir şekilde toplayan ve sahile ulaştıran bu açık alan sistemi, aynı zamanda yayaların sahil boyunca hareket etmesini de teşvik etmekte ve onlara Akdeniz kıyısı boyunca farklı işlev ve donatı alternatifleri sunmaktadır. Projenin en önemli odak noktası Ahmet Tokuş Bulvarı ile sahil arasında uzanan kent meydanıdır. Alanya’nın merkezini yeniden sahile çekecek olan bu kent meydanı, kent sakinleri için her mevsim bir buluşma ve rekreasyon alanı olacaktır. Kent Meydanı’nın en önemli odak noktası meydanın ortasında konumlanan ve ona kentsel bir ölçek ve kimlik kazandıran mevcut belediye binasıdır. Bu bina, Alanya’nın köklü tarihinde bir bellek öğesi olarak kabul edilmiş ve cephesinde bazı değişiklikler yapılması suretiyle korunmuştur. Güncel durumda belediye binası olarak hizmet veren bu yapı, proje önerisinde belediye işlevini değiştirecek, ancak kamusal ve idari niteliğini yitirmeyecektir. Bu yapının etrafında Alanya’nın kültürel ve tarihsel gelişimine referans veren bir açık hava örüntüsü mevcuttur. Kent Meydanı’nın hemen batısında bulunan Selçuklu Has Bahçesi, arkeolojik ve yazılı kaynaklardan bilinen Selçuklu Has Bahçe geleneğine atıfta bulunmakta ve bu bahçelerin biçimsel dilini ve elemanlarını benimsemektedir. Has Bahçe’nin hemen kuzeyinde bulunan Heykel ve Sanat Bahçesi’nde Alanya tarihinden önemli kişi ve semboller görsel olarak sergilenecektir. Bu bahçede Alanya Belediyesi’nin simgesi çift başlı Selçuklu kartalı da heykel olarak sergilenecektir. Bütün bunlara ek olarak, projede Ressamlar Meydanı, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, büfe ve kafeler, su oyunlarının sergileneceği havuzlar, kum voleybolu ve triatlon gibi sportif aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir kumsal, su yüzeylerinin üstüne çıkmaya imkan sağlayan ahşap köprü ve platformlar, Kent Meydanı’nda konserler düzenlenmesine elveren bir sahne, meridyen hattını işaretleyen temsili bir meridyen çizgisi, güneş saati ve Piri Reis haritası, büfeler, kafeteryalar, tuvaletler, oturma ve dinlemme alanları, sahil kenarı merdivenli oturma terasları bulunmaktadır.