Engelli web sitesi için tıklayın

PROJELER

ALANYA E-NGELLİ VERİTABANI PROJESİ

Herkes İçin AlanyaEngelli bireyler için üretilen projelerin amacına tam olarak ulaşması için Alanya’da yaşamını sürdüren engellilerin, kayıt altına alınmasını sağlayan “E-ngelli Veri Tabanını” oluşturmak için Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde engelli vatandaşlarımız T.C. Kimlik numaraları temel alınarak Mernis sistemine bağlı SAYSİS online veri tabanına aktarılmaktadır. Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; Engelliler ile ilgili yerel stratejinin oluşmasına yardımcı olmak, Engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırma amacı doğrultusunda Alanya’da bulunan kurumlar arasındaki etkin ve verimli şekilde işbirliği ile koordinasyonun sağlanması her şeyden önce çağdaş bilgi teknolojilerini kullanmaktan geçmektedir. Engellilerle ilgili olarak yapılacak çalışmaların ve planların, etkin ve verimli bir biçimde yapılabilmesi için Engellilerle ilgili güncel ve geçerli bilgilerin araştırmalar yoluyla elde edilmesine ve derlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Engellilik konusunda strateji üretmek için istatistiki veriler yeterlidir ancak hizmet sunmak gerektiğinde mutlaka kayda dayalı verilere, veritabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Engellilere yönelik sunulan hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için Engelli bireylere ulaşmak en temel gerekliliktir. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından yürütülen Yerel Engelliler Veri tabanı projesinin temel hedefi, Alanya’da ikamet eden engelli vatandaşlarımızın kişisel ve engellilikle ilgili bilgilerinin merkezi bir veri tabanında yer almasını sağlamak, bu bilgileri yine engellilere hizmet sunan sosyal taraflarla paylaşmakta ve engelli politikalarını buna göre belirlemektir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Yerel Engelliler Veri tabanı yetkili sağlık kuruluşları tarafından %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu almış ve ücretsiz medikal malzeme başvurusu, otobüs kartı, su indirimi ya da herhangi bir sebepten dolayı başvurmuş engelli bireylerin verilerinin derlenmesi ile oluşturulmuştur.