Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

PROJELER

ALANYA KALESİ TOPHANE MAHALLESİ SİLÜET ÇALIŞMASI

Kültür SanatAlanya Kalesinin doğu yamacında bulunan ve şehir merkezine en belirgin cephesini veren Tophane Mahallesi’nde, Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı kararları doğrultusunda silüet düzenleme çalışması gerçekleştirilecektir.