Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

PROJELER

TOPHANE MAHALLESİ YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Kültür SanatI. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli Alanya Kalesi’nin doğu yamacında bulunan Tophane Mahallesi’ndeki yürüyüş yollarının iyileştirilme çalışması gerçekleştirilecektir. Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı kararları doğrultusunda mevcut yollarının özgün dokusu korunarak iyileştirilmesi ve planda belirtilen yeni tur güzergâhlarının oluşturulması hedeflenmektedir.