Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Yayın Olanakları / PUBLICATION OPPORTUNITIES

Yayın Olanakları / PUBLICATION OPPORTUNITIES
YAYIN OLANAKLARI

Sempozyum Bilim Kurulu tarafından belirlenecek olan 10 adet tebliğ için "En İyi Bildiri" ödülü (belge) verilecektir. Değerlendirme hakemler (kör hakemlik uygulaması) tarafından verilen puanlara göre yapılacaktır.

En iyi bildiri ödülü alan tebliğler Alanya Akademik Bakış Dergisi'nde "özel sayı" olarak yayınlanacaktır. Sempozyumda yer alan tüm tebliğler e-kitap olarak yayınlanacaktır. 

Bildiri yazarların talebi doğrultusunda bilim ve hakem kurulu tarafından uygun görülen diğer tebliğler de "Strategic Public Management Journal", "Alanya Akademik Bakış Dergisi", "Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi" ve diğer uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlanacaktır.


PUBLICATION OPPORTUNITIES

Symposium Science Committee will award 10 reports as the ''Best Proceedings'' in the form of certificates. The evaluation will be made according to the scores given by the arbitrators (blind review).

Reports with best proceedings will be published as ''special issue'' in the Alanya Academic Review Journal. All reports in the symposium will be published as e-books. 

In line with the requests from the report authors, other reports considered appropriate by the science and arbitration committee will be published in Strategic Public Management Journal , Alanya Academic Review Journal and International Administration Academy Journal and in other international scientific peer-reviewed journals.