Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Önemli Tarihler / IMPORTANT DATES

Önemli Tarihler / IMPORTANT DATES

ÖNEMLİ TARİHLER :

Özet Gönderme Son Tarihi : 21 MAYIS 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 1 HAZİRAN 2018

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi : 15 AĞUSTOS 2018

Kabul Edilen Tam Metinlerin Bildirim Tarihi : 30 EYLÜL 2018

Dereceye Giren Tebliğlerin Belirlenme Tarihi : 15 EKİM 2018

Sempozyum Programının Açıklanma Tarihi : 21 EKİM 2018

SEMPOZYUM TARİHİ : 1 - 3 KASIM 2018DEADLINES:

Submission of abstracts : 21 MAY 2018

Notification on abstracts' acceptance : 1 JUNE 2018

Submission of final papers : 22 JULY 2018

Notification on final papers' acceptance : 30 SEPTEMBER 2018

Declaration of awarded papers : 15 OCTOBER 2018

Announcement of final symposium program : 21 OCTOBER 2018

Symposium Dates : 1 - 3 NOVEMBER 2018